Hàm HLOOKUP trong Excel, cú pháp và cách dùng

Giống như hàm Vlookup, hàm HLOOKUP là một hàm tìm kiếm dùng để lấy dữ liệu theo chiều ngang và trả về theo chiều dọc. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Ghi chú: Tải xuống ngay 70+ Bài tập Excel Cơ bản và Nâng cao

Như được đề cập ở trên, hướng dẫn sử dụng. chức năng Một trong những hàm cơ bản của Excel, hàm Hlookup được sử dụng khá nhiều hiện nay, tính hữu ích của hàm Hlookup giúp ích rất nhiều cho công việc và học tập. Cụ thể, nó giúp tìm một giá trị trong một hàng hoặc một mảng giá trị trong bảng, cú pháp và cách sử dụng nó khá đơn giản và tính năng Vlookup là khi giá trị được so sánh nằm trong một hàng ngang và khi giá trị được so sánh nằm trong cột 1, giá trị được so sánh ở cột 1. Sử dụng. Là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel, nó giúp trả về kết quả chính xác sau khi thỏa mãn các điều kiện bằng cách tham chiếu đến các cột và hàng. Vì sự phổ biến của nó, bạn đọc nên nắm vững cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel bằng cách đọc bài viết sau về cú pháp và cách sử dụng hàm này.

ham hlookup trong excel

Các tính năng, cú pháp và cách sử dụng Hlookup

Nội dung bài viết:
1. Hàm HLOOKUP là gì?
2. Cú pháp của hàm HLOOKUP trong EXCEL.
3. Một ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL.
4. Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF.

Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

1. Hàm HLOOKUP là gì?

HLOOKUP là hàm lấy dữ liệu trong bảng theo chiều ngang (từ trái sang phải) và trả về dữ liệu theo hàng dọc (từ trên xuống dưới).

Tên hàm HLOOKUP chứa các chữ viết tắt H – Horizontal – Hàng ngang và LOOKUP – Tra cứu – Phát hiện bằng tiếng Anh.

2. Cú pháp của hàm HLOOKUP trong EXCEL

cú pháp: = HLOOKUP (giá trị tìm kiếm, phạm vi bảng, hàng logic, phạm vi mục)

Ở đó:

+ lookup_value: Các giá trị được phát hiện có thể được nhập trực tiếp hoặc được tham chiếu đến các ô trong bảng tính.+ sắp xếp bàn: Bảng giới hạn phát hiện.+ Row_index_num: Số hàng mà dữ liệu của bảng cần tra cứu được lấy từ trên xuống dưới.+ range_lookup: Giá trị mặc định là 1 nếu các tìm kiếm chính xác hoặc tương đối đối với các bảng giới hạn bị bỏ qua.

3. Ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL

ví dụ 1: Điền vào cột. Xếp loại học sinh theo bảng thông tin bên dưới.

Chúng tôi sẽ sử dụng công thức Hlookup để thực hiện điều này.

ham hlookup trong excel

Sử dụng công thức trong ô E6: = HLOOKUP (D6, $ B $ 16: $ F $ 17,2,1)

nắm tay
Khi HLOOKUP nhập xong D6, nó sẽ quét bảng đánh giá, nhấn F4 và chọn 2 làm xếp hạng, trong đó 1 là TRUE (tức là phát hiện tương đối).

ham hlookup trong excel

Ví dụ 2: Tính lợi ích theo vị trí

Trong ví dụ này, trợ cấp phải được trả từ: bạn 2 như một khoản trợ cấp Bàn số 1 Nó tương ứng với vị trí của mỗi người.

lên đầu trang bằng hlookup

– Trong ô D4, sử dụng hàm HLOOKUP như sau: = HLOOKUP (C4, $ B $ 1: $ E $ 12,2,0)

ghé thăm hlookup

4. Hàm HLOOKUP kết hợp với IF. chức năng

trực tiếp Bàn số 1 Tên nhóm nhân viên của nhân viên và doanh số đạt được. dựa trên bạn 2 Cung cấp kết quả của nhân viên với từng nhóm với các tiêu chí cụ thể. Nếu một nhân viên vượt quá định mức nhóm, con không sao đâu duy trì không đạt.

tra cứu tra cứu

– Trong ô E4, sử dụng hàm IF với hàm HLOOKUP như sau: = IF (D4> HLOOKUP (C4, $ B $ 14: $ F $ 15,2,0), “đạt”, “không thành công”).

Sau đó, bạn sẽ nhận được một kết quả như hình ảnh bên dưới.

Làm thế nào để sử dụng chức năng hlookup?

Vì vậy, Dữ liệu lớn ở trên đã chỉ ra cách sử dụng nó. hướng dẫn sử dụng. chức năng Excel cho phép bạn truy xuất và tham chiếu các giá trị trong bảng tính Excel, bạn có thể hiểu được cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm này và áp dụng nó rất hiệu quả trong thực tế. Ngoài ra, biết cách sử dụng tính năng Vlookup giúp bạn dễ dàng tìm thấy hơn nhiều. Ngoài ra, chức năng Vlookup, một chức năng tìm kiếm có điều kiện, luôn được lựa chọn để học tập cũng như làm việc. Hàm Vlookup Trả về giá trị chính xác phù hợp với điều kiện đã cho.

Hàm HLOOKUP trong Excel, cú pháp và cách dùng

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-hlokup-tong-excel-685n.aspx
Các hàm tính toán thường được sử dụng trong Excel, Sumiff. chức năng Hàm tổng có điều kiện đặc trưng. Hàm SUMIF trả về giá trị dựa trên điều kiện do người dùng xác định với kết quả chính xác nhất và nhanh nhất.

Xem thêm thông tin Hàm HLOOKUP trong Excel, cú pháp và cách dùng

Hàm HLOOKUP trong Excel, cú pháp và cách dùng

Tương tự như hàm Vlookup, hàm HLOOKUP cũng là một hàm tìm kiếm dùng để tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang và trả về theo chiều dọc. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
GHI CHÚ: Tải ngay 70+ bài tập excel cơ bản và nâng cao
Như đã nói ở trên, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. chức năng là một trong những hàm cơ bản trong excel, hàm Hlookup được sử dụng khá nhiều hiện nay, tiện ích của hàm Hlookup giúp ích rất nhiều trong công việc và học tập. Cụ thể, nó giúp tìm các giá trị trong một hàng của bảng hoặc mảng giá trị, có cú pháp và cách sử dụng khá đơn giản, thường được sử dụng khi các giá trị được so sánh nằm trên một hàng ngang và khi các giá trị được so sánh nằm trên 1 cột, chúng ta sẽ sử dụng hàm Vlookup. Đây là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel, giúp bạn tham chiếu đến các cột và hàng để trả về kết quả chính xác sau khi thỏa mãn các điều kiện. Vì sự phổ biến của nó nên bạn đọc hãy nắm vững cách sử dụng qua bài viết dưới đây với cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel.

Hàm, cú pháp và cách sử dụng Hlookup
Mục lục bài viết:1. Hàm HLOOKUP là gì?2. Cú pháp hàm HLOOKUP trong EXCEL.3. Các ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL.4. Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF.
Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

1. Hàm HLOOKUP là gì?
HLOOKUP là hàm tìm kiếm dữ liệu trong bảng theo chiều ngang (từ trái qua phải) và trả về dữ liệu theo hàng dọc (từ trên xuống dưới).
Tên hàm HLOOKUP bao gồm chữ viết tắt của H – Horizontal – hàng ngang và LOOKUP – Look Up – Detect trong tiếng Anh.

2. Cú pháp hàm HLOOKUP trong EXCEL
Cú pháp: = HLOOKUP (Giá trị tìm kiếm, Dải bảng, Hàng_số_lý, Phạm vi_mục)
Trong đó:
+ Lookup_value: Giá trị được phát hiện có thể được nhập trực tiếp hoặc tham chiếu đến một ô trên bảng tính.+ Table_array: Bảng giới hạn phát hiện.+ Row_index_num: Số thứ tự của hàng để lấy dữ liệu trong bảng cần tìm, từ trên xuống dưới.+ range_lookup: tìm kiếm chính xác hoặc tìm kiếm tương đối cho bảng giới hạn, nếu bị bỏ qua, giá trị mặc định là 1.
3. Ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL
ví dụ 1: Điền thông tin vào cột Xếp loại học sinh theo bảng thông tin bên dưới:
Bạn sẽ sử dụng công thức Hlookup để thực hiện việc này

Với công thức trong ô E6: = HLOOKUP (D6, $ B $ 16: $ F $ 17,2,1)
Chú ý
Có một lưu ý cho bạn là khi nhập xong D6 trong HLOOKUP thì bạn quét bảng đánh giá và nhấn F4, và chọn 2 là Grade, 1 ở đây là TRUE (tức là dò tương đối)

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ
Trong ví dụ này, chúng ta cần điền khoản trợ cấp từ ban 2 vào trợ cấp Bảng 1 tương ứng với vị trí của mỗi người.

– Tại ô D4, chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau: = HLOOKUP (C4, $ B $ 11: $ E $ 12,2,0)

4. Hàm HLOOKUP kết hợp với IF. chức năng
TRỰC TIẾP Bảng 1 là tên nhóm nhân viên của nhân viên và doanh số đạt được. Dựa trên ban 2 để đưa ra kết quả của nhân viên với mỗi nhóm có một tiêu chí nhất định. Nếu nhân viên vượt quá định mức của nhóm, đứa trẻ sẽ được phần còn lại không đạt.

– Trong ô E4, chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp với hàm HLOOKUP như sau: = IF (D4> HLOOKUP (C4, $ B $ 14: $ F $ 15,2,0), “Đạt”, “Không đạt”).
Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như trong hình dưới đây.

Như vậy, trên đây Vik News đã hướng dẫn bạn cách sử dụng HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. chức năng Trong Excel, bạn có thể tìm kiếm và tham chiếu các giá trị trên bảng tính Excel, hiểu được cú pháp và cách sử dụng hàm này, bạn có thể áp dụng nó vào thực tế khá hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi bạn biết cách sử dụng hàm Vlookup. Cũng là một chức năng tìm kiếm có điều kiện, chức năng Vlookup luôn được lựa chọn để thực hiện trong công việc cũng như học tập, Hàm Vlookup sẽ trả về giá trị chính xác phù hợp với các điều kiện nhất định của bạn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-hlokup-trong-excel-685n.aspx Các hàm tính toán thường được sử dụng khá nhiều trong Excel và SUMIF. chức năng là một hàm tổng có điều kiện đặc trưng. Hàm SUMIF trả về giá trị theo điều kiện do người dùng đặt ra với kết quả chính xác nhất và nhanh nhất.

#Hàm #HLOOKUP #trong #Excel #cú #pháp #và #cách #dùng

Tương tự như hàm Vlookup, hàm HLOOKUP cũng là một hàm tìm kiếm dùng để tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang và trả về theo chiều dọc. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
GHI CHÚ: Tải ngay 70+ bài tập excel cơ bản và nâng cao
Như đã nói ở trên, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. chức năng là một trong những hàm cơ bản trong excel, hàm Hlookup được sử dụng khá nhiều hiện nay, tiện ích của hàm Hlookup giúp ích rất nhiều trong công việc và học tập. Cụ thể, nó giúp tìm các giá trị trong một hàng của bảng hoặc mảng giá trị, có cú pháp và cách sử dụng khá đơn giản, thường được sử dụng khi các giá trị được so sánh nằm trên một hàng ngang và khi các giá trị được so sánh nằm trên 1 cột, chúng ta sẽ sử dụng hàm Vlookup. Đây là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel, giúp bạn tham chiếu đến các cột và hàng để trả về kết quả chính xác sau khi thỏa mãn các điều kiện. Vì sự phổ biến của nó nên bạn đọc hãy nắm vững cách sử dụng qua bài viết dưới đây với cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel.

Hàm, cú pháp và cách sử dụng Hlookup
Mục lục bài viết:1. Hàm HLOOKUP là gì?2. Cú pháp hàm HLOOKUP trong EXCEL.3. Các ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL.4. Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF.
Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

1. Hàm HLOOKUP là gì?
HLOOKUP là hàm tìm kiếm dữ liệu trong bảng theo chiều ngang (từ trái qua phải) và trả về dữ liệu theo hàng dọc (từ trên xuống dưới).
Tên hàm HLOOKUP bao gồm chữ viết tắt của H – Horizontal – hàng ngang và LOOKUP – Look Up – Detect trong tiếng Anh.

2. Cú pháp hàm HLOOKUP trong EXCEL
Cú pháp: = HLOOKUP (Giá trị tìm kiếm, Dải bảng, Hàng_số_lý, Phạm vi_mục)
Trong đó:
+ Lookup_value: Giá trị được phát hiện có thể được nhập trực tiếp hoặc tham chiếu đến một ô trên bảng tính.+ Table_array: Bảng giới hạn phát hiện.+ Row_index_num: Số thứ tự của hàng để lấy dữ liệu trong bảng cần tìm, từ trên xuống dưới.+ range_lookup: tìm kiếm chính xác hoặc tìm kiếm tương đối cho bảng giới hạn, nếu bị bỏ qua, giá trị mặc định là 1.
3. Ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL
ví dụ 1: Điền thông tin vào cột Xếp loại học sinh theo bảng thông tin bên dưới:
Bạn sẽ sử dụng công thức Hlookup để thực hiện việc này

Với công thức trong ô E6: = HLOOKUP (D6, $ B $ 16: $ F $ 17,2,1)
Chú ý
Có một lưu ý cho bạn là khi nhập xong D6 trong HLOOKUP thì bạn quét bảng đánh giá và nhấn F4, và chọn 2 là Grade, 1 ở đây là TRUE (tức là dò tương đối)

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ
Trong ví dụ này, chúng ta cần điền khoản trợ cấp từ ban 2 vào trợ cấp Bảng 1 tương ứng với vị trí của mỗi người.

– Tại ô D4, chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau: = HLOOKUP (C4, $ B $ 11: $ E $ 12,2,0)

4. Hàm HLOOKUP kết hợp với IF. chức năng
TRỰC TIẾP Bảng 1 là tên nhóm nhân viên của nhân viên và doanh số đạt được. Dựa trên ban 2 để đưa ra kết quả của nhân viên với mỗi nhóm có một tiêu chí nhất định. Nếu nhân viên vượt quá định mức của nhóm, đứa trẻ sẽ được phần còn lại không đạt.

– Trong ô E4, chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp với hàm HLOOKUP như sau: = IF (D4> HLOOKUP (C4, $ B $ 14: $ F $ 15,2,0), “Đạt”, “Không đạt”).
Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như trong hình dưới đây.

Như vậy, trên đây Vik News đã hướng dẫn bạn cách sử dụng HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. chức năng Trong Excel, bạn có thể tìm kiếm và tham chiếu các giá trị trên bảng tính Excel, hiểu được cú pháp và cách sử dụng hàm này, bạn có thể áp dụng nó vào thực tế khá hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi bạn biết cách sử dụng hàm Vlookup. Cũng là một chức năng tìm kiếm có điều kiện, chức năng Vlookup luôn được lựa chọn để thực hiện trong công việc cũng như học tập, Hàm Vlookup sẽ trả về giá trị chính xác phù hợp với các điều kiện nhất định của bạn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-hlokup-trong-excel-685n.aspx Các hàm tính toán thường được sử dụng khá nhiều trong Excel và SUMIF. chức năng là một hàm tổng có điều kiện đặc trưng. Hàm SUMIF trả về giá trị theo điều kiện do người dùng đặt ra với kết quả chính xác nhất và nhanh nhất.

#Hàm #HLOOKUP #trong #Excel #cú #pháp #và #cách #dùng


#Hàm #HLOOKUP #trong #Excel #cú #pháp #và #cách #dùng

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button