Thủ Thuật

Hàm IF trong Excel: Cách dùng và các ví dụ cụ thể

Hàm IF. là 2 hàm logic trong Microsoft Excel được sử dụng phổ biến trong công tác kế toán và văn phòng. Đây là mọi thứ bạn cần biết về Cách sử dụng hàm IF trong Excel.

Hàm IF trong Microsoft Excel

Excel Microsoft Office Nó là ứng dụng bảng tính bình thường nhất trong kinh doanh, đặc trưng là trong lĩnh vực kế toán vì nó cung ứng nhiều tác dụng có ích. Không chỉ là các phép tính thông thường, bạn còn có thể sử dụng các hàm logic để dễ ợt phân tách dữ liệu phệ trong bảng tính. Và hàm IF là 1 trong số đấy.

Ghi chú: Trong các tỉ dụ và cú pháp hàm IF bên dưới, chúng tôi sử dụng dấu chấm phẩy (;) để phân tích, nếu trong trường hợp hàm báo lỗi hoặc ko cho ra kết quả thì thay dấu chấm phẩy (;) bằng dấu phẩy (,).

  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel dành cho Android
  • Microsoft Excel dành cho iOS
  • Microsoft Excel online

Hàm IF trong Excel

Với hàm IF trong Excel, bạn có thể tiến hành nhiều phép tính không giống nhau, bao gồm cả định dạng có điều kiện. Tỉ dụ: bạn có thể sử dụng hàm IF để xếp hạng sinh viên dựa trên điểm trung bình của họ, sử dụng hàm IF để tính số lượng sinh viên, v.v.

1 câu lệnh IF sẽ trả về 2 kết quả, bao gồm tiến hành kết quả trước tiên nếu điều kiện đã cho là ĐÚNG (TRUE), tiến hành kết quả thứ 2 đối với các điều kiện còn lại (FALSE).

Cú pháp hàm IF.

=VÂNG( Điều kiện ; Làm điều gì đấy nếu điều kiện là đúng ; Làm gì đấy với trường hợp còn lại )

Nếu bạn đang lúng túng trước công thức trên, hãy tham khảo cách sử dụng hàm IF và các tỉ dụ trong nội dung bên dưới.

1 số tỉ dụ về cách sử dụng hàm IF.

  • Hàm IF so sánh văn bản (Text): Trong tỉ dụ bên dưới, ô D2 cho biết: CÓ (C2 = Cósau đấy quay lại Trước nhấtnếu ko thì quay về 2)

Hàm IF so sánh văn bản trong Excel

  • Hàm IF so sánh các số: Trong tỉ dụ bên dưới, ô D2 cho biết: IF (C2 = 1sau đấy quay lại Vângnếu ko thì quay về Nó chẳng thể)

Hàm IF so sánh các điều kiện số trong Excel

  • Hàm IF so sánh phệ nhất:

Hàm IF so sánh lớn hơn trong Excel
Công thức trong ô D2 sẽ là: = IF (C2> B2; “Trên ngân sách”; “Trong ngân sách”)

  • Hàm IF với kết quả trả về là 1 phép tính toán học:

Hàm IF với kết quả trả về là một phép tính
Công thức trong ô D2 sẽ là: = IF (C2> B2; C2-B2; 0)

Sử dụng hàm IF để rà soát xem ô có trống ko

Thỉnh thoảng bạn cần rà soát xem 1 ô trống hay ko, thường là vì bạn ko muốn 1 công thức hiển thị kết quả nhưng mà ko cần nhập dữ liệu. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IF cộng với. NÓ LÀ BLANK:

Hàm IF kết hợp với ISBLANK
Công thức trong ô D2 sẽ là: = IF (ISBLANK (D2); “Trống”; “Không trống”)

Trong tỉ dụ sau, chúng tôi sẽ sử dụng “” thay cho hàm ISBLANK. Ký hiệu “” về căn bản có tức là “ko có gì”.

Hàm IF so sánh dữ liệu trống
Công thức trong ô E2 là = IF (D3 = “”; “Trống”; “Không trống”)

Ngoài ra, đây là 1 tỉ dụ về bí quyết bình thường sử dụng “” để ngăn công thức tiến hành phép tính nếu 1 ô biệt lập trống:

= IF (D3 = ””; ””; Công thức)

Gicửa ải thích: IF (D3 ko có gì, ko trả về gì, nếu ko hãy tính công thức của bạn).

Hàm IF lồng nhau để liên kết nhiều điều kiện

Trong lúc hàm IF chỉ có 2 kết quả (Chắc chắn hoặc Đồ giả), hàm IF lồng nhau có thể có từ 3 tới 64 kết quả.

= IF (D2 = 1; “CÓ”; IF (D2 = 2; “Không”; “Có thể”))

Hàm IF lồng nhau trong Excel

Gicửa ải thích công thức trong ô E2: IF (D2 = 1 trả về “Có”, trái lại IF (D2 = 2 trả về “Không”, trái lại trả về “Có thể”)). Xem xét rằng có 2 dấu ngoắc đóng ở cuối công thức để xong xuôi cả 2 hàm IF. Nếu bạn nỗ lực nhập 1 công thức nhưng mà ko có 2 dấu ngoắc đóng, Excel sẽ tự động thêm 1 dấu ngoắc đóng vào cuối hàm cho bạn.

Hàm IF với AND, OR

Hàm IF có thể được liên kết với các hàm AND và OR. Tỉ dụ: để trả về OK lúc A1 nằm trong vòng từ 7 tới 10, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=IF(AND(A1>7,A1<10),"OK","")

Gicửa ải thích: Nếu A1 phệ hơn 7 và bé hơn 10, kết quả trả về sẽ đúng. Nếu ko, bạn sẽ thấy (“”).

Để trả về B1 + 10 lúc A1 có màu đỏ hoặc xanh lục, bạn có thể sử dụng hàm OR như sau:

=IF(OR(A1="red",A1="blue"),B1+10,B1)

Gicửa ải thích: Nếu A1 có màu đỏ hoặc xanh lam, nó sẽ trả về B1 + 10. Nếu ko, kết quả sẽ trả về B1.

Xem thêm thông tin Hàm IF trong Excel: Cách dùng và các ví dụ cụ thể

Hàm IF trong Excel: Cách dùng và các tỉ dụ chi tiết

Hàm IF là 2 hàm logic trong Microsoft Excel được phần mềm khá nhiều trong công tác văn phòng, kế toán. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về cách dùng hàm IF trong Excel.

Excel của Microsoft Office là ứng dụng bảng tính bình thường nhất trong công ty, nhất là ở lĩnh vực kế toán bởi nó cung ứng rất nhiều hàm tính có ích. Không chỉ tính toán thông thường, bạn còn có thể sử dụng cả hàm logic để phân tách dữ liệu phệ trong bảng tính dễ ợt hơn. Và hàm IF là 1 trong số đấy.
Xem xét: Các tỉ dụ và cú pháp hàm IF dưới đây chúng tôi sử dụng dấu chấm phẩy (;) để cách trở, nếu trong trường hợp hàm báo lỗi hoặc ko ra kết quả, vui lòng thay dấu chấm phẩy (;) bằng dấu phẩy (,).
Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online
Hàm IF trong Excel
Với hàm IF trong Excel, bạn có thể tiến hành rất nhiều các phép tính không giống nhau bao gồm cả định dạng có điều kiện. Tỉ dụ như bạn có thể sử dụng làm IF để phân loại học trò dựa vào điểm trung bình, dùng hàm IF để tính toán số điện…
1 câu lệnh IF sẽ trả về 2 kết quả bao gồm sẽ tiến hành kết quả trước tiên nếu điều kiện đưa ra là ĐÚNG (TRUE), tiến hành kết quả thứ 2 cho những điều kiện còn lại (FALSE).
Cú pháp hàm IF
=IF( Điều kiện ; Làm gì đấy nếu điều kiện đúng ; Làm gì đấy với trường hợp còn lại )
Nếu công thức trên khiến bạn khó hiểu thì hãy tham khảo cách sử dụng và các tỉ dụ hàm IF trong phần nội dung bên dưới đây.
1 số tỉ dụ trong cách sử dụng hàm IF
Hàm IF so sánh dạng văn bản (Text): tỉ dụ dưới đây, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu ko thì trả về 2)

Hàm IF so sánh số: tỉ dụ dưới đây, ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu ko thì trả về Không)

Hàm IF so sánh phệ hơn:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(C2>B2;”Vượt quá Ngân sách”;”Trong Ngân sách”)
Hàm IF với kết quả trả về là phép tính Toán học:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(C2>B2;C2-B2;0)
Sử dụng hàm IF để rà soát xem 1 ô có trống hay ko
Thỉnh thoảng bạn cần rà soát xem 1 ô có bị trống hay ko, thường vì bạn ko muốn 1 công thức hiển thị kết quả nhưng mà ko có thông tin vào. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IF cộng với hàm ISBLANK:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(ISBLANK(D2);”Trống”;”Không Trống”)
Trong tỉ dụ tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng “” thay cho hàm ISBLANK. Ký hiệu “” về thực chất có tức là “ko có gì”.
Công thức trong ô E2 là =IF(D3=””;”Trống”;”Không Trống”)
Ngoài ra, dưới đây là 1 tỉ dụ về bí quyết bình thường sử dụng “” để ngăn ko cho 1 công thức tiến hành tính toán nếu 1 ô độc lập bị trống:
=IF(D3=””;””;Công_thức)
Gicửa ải thích: IF(D3 ko có gì, thì ko trả về kết quả gì, nếu ko thì tính toán công thức của bạn).
Hàm IF lồng nhau để liên kết nhiều điều kiện
Trong lúc hàm IF dễ ợt chỉ có 2 kết quả (True hoặc False) thì hàm IF lồng nhau lại có thể có từ 3 tới 64 kết quả.
=IF(D2=1;”CÓ”;IF(D2=2;”Không”;”Có nhẽ”))

Gicửa ải thích công thức ở ô E2: IF(D2 = 1 thì trả về “Có”, nếu ko thì IF(D2 = 2 thì trả về “Không”, nếu ko thì trả về “Có nhẽ”)). Xem xét rằng có 2 dấu đóng ngoắc tròn ở cuối công thức để hoàn thiện cả 2 hàm IF. Nếu bạn tìm cách nhập công thức nhưng mà ko có cả 2 dấu đóng ngoắc tròn, Excel sẽ tự động thêm ngoắc đóng cuối hàm cho bạn.
Hàm IF với AND, OR
Hàm IF có thể liên kết với hàm AND và OR. Tỉ dụ, để trả về OK lúc A1 nằm giữa 7 và 10, bạn có thể dùng 1 công thức như sau:
=IF(AND(A1>7,A1<10),”OK”,””)
Diễn giải: Nếu A1 phệ hơn 7 và bé hơn 10, kết quả trả về sẽ là OK. Nếu ko, bạn sẽ thấy (“”).
Để trả về B1+10 lúc A1 đỏ hoặc xanh, bạn có thể dùng hàm OR như sau:
=IF(OR(A1=”red”,A1=”blue”),B1+10,B1)
Diễn giải: Nếu A1 là màu đỏ hoặc xanh, trả về B1+10. Nếu ko, kết quả sẽ trả về B1.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hàm #trong #Excel #Cách #dùng #và #các #ví #dụ #cụ #thể

Hàm IF trong Excel: Cách dùng và các tỉ dụ chi tiết

Hàm IF là 2 hàm logic trong Microsoft Excel được phần mềm khá nhiều trong công tác văn phòng, kế toán. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về cách dùng hàm IF trong Excel.

Excel của Microsoft Office là ứng dụng bảng tính bình thường nhất trong công ty, nhất là ở lĩnh vực kế toán bởi nó cung ứng rất nhiều hàm tính có ích. Không chỉ tính toán thông thường, bạn còn có thể sử dụng cả hàm logic để phân tách dữ liệu phệ trong bảng tính dễ ợt hơn. Và hàm IF là 1 trong số đấy.
Xem xét: Các tỉ dụ và cú pháp hàm IF dưới đây chúng tôi sử dụng dấu chấm phẩy (;) để cách trở, nếu trong trường hợp hàm báo lỗi hoặc ko ra kết quả, vui lòng thay dấu chấm phẩy (;) bằng dấu phẩy (,).
Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online
Hàm IF trong Excel
Với hàm IF trong Excel, bạn có thể tiến hành rất nhiều các phép tính không giống nhau bao gồm cả định dạng có điều kiện. Tỉ dụ như bạn có thể sử dụng làm IF để phân loại học trò dựa vào điểm trung bình, dùng hàm IF để tính toán số điện…
1 câu lệnh IF sẽ trả về 2 kết quả bao gồm sẽ tiến hành kết quả trước tiên nếu điều kiện đưa ra là ĐÚNG (TRUE), tiến hành kết quả thứ 2 cho những điều kiện còn lại (FALSE).
Cú pháp hàm IF
=IF( Điều kiện ; Làm gì đấy nếu điều kiện đúng ; Làm gì đấy với trường hợp còn lại )
Nếu công thức trên khiến bạn khó hiểu thì hãy tham khảo cách sử dụng và các tỉ dụ hàm IF trong phần nội dung bên dưới đây.
1 số tỉ dụ trong cách sử dụng hàm IF
Hàm IF so sánh dạng văn bản (Text): tỉ dụ dưới đây, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu ko thì trả về 2)

Hàm IF so sánh số: tỉ dụ dưới đây, ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu ko thì trả về Không)

Hàm IF so sánh phệ hơn:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(C2>B2;”Vượt quá Ngân sách”;”Trong Ngân sách”)
Hàm IF với kết quả trả về là phép tính Toán học:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(C2>B2;C2-B2;0)
Sử dụng hàm IF để rà soát xem 1 ô có trống hay ko
Thỉnh thoảng bạn cần rà soát xem 1 ô có bị trống hay ko, thường vì bạn ko muốn 1 công thức hiển thị kết quả nhưng mà ko có thông tin vào. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IF cộng với hàm ISBLANK:
Công thức trong ô D2 sẽ là: =IF(ISBLANK(D2);”Trống”;”Không Trống”)
Trong tỉ dụ tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng “” thay cho hàm ISBLANK. Ký hiệu “” về thực chất có tức là “ko có gì”.
Công thức trong ô E2 là =IF(D3=””;”Trống”;”Không Trống”)
Ngoài ra, dưới đây là 1 tỉ dụ về bí quyết bình thường sử dụng “” để ngăn ko cho 1 công thức tiến hành tính toán nếu 1 ô độc lập bị trống:
=IF(D3=””;””;Công_thức)
Gicửa ải thích: IF(D3 ko có gì, thì ko trả về kết quả gì, nếu ko thì tính toán công thức của bạn).
Hàm IF lồng nhau để liên kết nhiều điều kiện
Trong lúc hàm IF dễ ợt chỉ có 2 kết quả (True hoặc False) thì hàm IF lồng nhau lại có thể có từ 3 tới 64 kết quả.
=IF(D2=1;”CÓ”;IF(D2=2;”Không”;”Có nhẽ”))

Gicửa ải thích công thức ở ô E2: IF(D2 = 1 thì trả về “Có”, nếu ko thì IF(D2 = 2 thì trả về “Không”, nếu ko thì trả về “Có nhẽ”)). Xem xét rằng có 2 dấu đóng ngoắc tròn ở cuối công thức để hoàn thiện cả 2 hàm IF. Nếu bạn tìm cách nhập công thức nhưng mà ko có cả 2 dấu đóng ngoắc tròn, Excel sẽ tự động thêm ngoắc đóng cuối hàm cho bạn.
Hàm IF với AND, OR
Hàm IF có thể liên kết với hàm AND và OR. Tỉ dụ, để trả về OK lúc A1 nằm giữa 7 và 10, bạn có thể dùng 1 công thức như sau:
=IF(AND(A1>7,A1<10),”OK”,””)
Diễn giải: Nếu A1 phệ hơn 7 và bé hơn 10, kết quả trả về sẽ là OK. Nếu ko, bạn sẽ thấy (“”).
Để trả về B1+10 lúc A1 đỏ hoặc xanh, bạn có thể dùng hàm OR như sau:
=IF(OR(A1=”red”,A1=”blue”),B1+10,B1)
Diễn giải: Nếu A1 là màu đỏ hoặc xanh, trả về B1+10. Nếu ko, kết quả sẽ trả về B1.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hàm #trong #Excel #Cách #dùng #và #các #ví #dụ #cụ #thể


#Hàm #trong #Excel #Cách #dùng #và #các #ví #dụ #cụ #thể

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button