Pháp Luật

Hàng loạt mức phạt mới về CCCD được áp dụng từ tháng 1/2022 người dân cần lưu ý

Mức phạt mới đối với CCCD sẽ được vận dụng từ tháng 1 5 2022

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, thứ tự, an toàn xã hội; Phòng chống các tệ nạn xã hội; PCCC; cứu hộ, cứu nạn; phòng chống bạo lực gia đình. Do đấy, nhiều mức phạt mới sẽ được vận dụng đối với CCCD diễn ra từ tháng 1/2022.

  • Cách gia hạn thẻ y tế online 2022

Chi tiết, Nghị định 144/2021 / NĐ-CP đã quy định cụ thể mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên can tới Chứng minh quần chúng, CCCD như sau:

Người vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 tới 500.000 đồng (trước đây 100.000 – 200.000 đồng) nếu ko xuất trình CCCD / CMND lúc người có thẩm quyền đề xuất rà soát; Không tiến hành đúng quy định của luật pháp về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Mức phạt gần giống như trường hợp ko nộp lại CCND / CCCD cho cơ quan có thẩm quyền lúc cấp, bị tước quốc tịch, bị thu hồi quyết định nhập quốc tịch Việt Nam; ko nộp lại CCCD / CMND cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành án bắt giữ.

Gần giống như trường hợp cướp đoạt, sử dụng DNI / CCCD của người khác; xóa, sửa hoặc làm méo mó nội dung của CCND / CCCD; phá hủy, cố ý làm hư hỏng chứng minh quần chúng, chứng minh quần chúng, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác minh số chứng minh quần chúng sẽ được phạt tiền từ 1 tới 2 triệu đồng.

Trường hợp giả danh, sử dụng giấy má, tài liệu, dữ liệu sai sự thực, cung ứng thông tin, tài liệu sai sự thực để được cấp DNI / CCCD sẽ bị xử phạt. phạt từ 2 tới 4 triệu đồng.

Đặc thù, Nghị định 144 quy định thêm Mức phạt cao nhất lên tới 4 – 6 triệu đồng nếu làm giả DNI / CCCD nhưng ko bị truy cứu nghĩa vụ hình sự; sử dụng CMND / CCCD sai sự thực; thế chấp, cầm cố, cầm cố DNI / CCCD; sắm, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn DNI / CCCD để tiến hành hành vi trái quy định của luật pháp.

Xem thông tin hữu dụng khác trong phần Ban bố pháp lý của Vik News VN.

Xem thêm thông tin Hàng loạt mức phạt mới về CCCD được áp dụng từ tháng 1/2022 người dân cần lưu ý

Hàng loạt mức phạt mới về CCCD được vận dụng từ tháng 1/2022 người dân cần xem xét

Mức phạt mới về CCCD được vận dụng từ tháng 1/2022
Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, thứ tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đấy nhiều mức phạt mới về CCCD sẽ được vận dụng từ tháng 1/2022.
Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến 2022
Chi tiết Nghị định 144/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể mức phạt về các vi phạm liên can tới CMND, CCCD chi tiết như sau:
Người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng (trước đây là 100.000 – 200.000 đồng) nếu ko xuất trình CMND/CCCD lúc có đề xuất rà soát của người có thẩm quyền; ko tiến hành đúng quy định của luật pháp về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Mức phạt gần giống với các trường hợp ko nộp lại CCND/CCCD cho cơ quan có thẩm quyền lúc được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; ko nộp lại CCND/CCCD cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành hình định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
Kế bên đấy, trường hợp cướp đoạt, sử dụng CMND/CCCD của người khác; tẩy xóa, tu sửa hoặc có hành vi khác làm méo mó nội dung của CCND/CCCD; phá hủy, cố ý làm hư hỏng Giđó chứng minh quần chúng, Chứng minh quần chúng, thẻ Căn cước công dân hoặc Giđó công nhận số Chứng minh quần chúng sẽ bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.
Trường hợp làm giả, sử dụng giấy má, tài liệu, dữ liệu giả, cung ứng thông tin, tài liệu sai sự thực để được cấp CMND/CCCD sẽ bị phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng.
Đáng chú tâm, Nghị định 144 đã quy định thêm mức phạt cao nhất lên tới 4 – 6 triệu đồng nếu làm giả CMND/CCCD mà ko bị truy cứu nghĩa vụ hình sự; sử dụng CMND/CCCD dân giả; thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CMND/CCCD; sắm, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn CMND/CCCD để tiến hành hành vi trái quy định của luật pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hàng #loạt #mức #phạt #mới #về #CCCD #được #áp #dụng #từ #tháng #người #dân #cần #lưu

Hàng loạt mức phạt mới về CCCD được vận dụng từ tháng 1/2022 người dân cần xem xét

Mức phạt mới về CCCD được vận dụng từ tháng 1/2022
Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, thứ tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đấy nhiều mức phạt mới về CCCD sẽ được vận dụng từ tháng 1/2022.
Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến 2022
Chi tiết Nghị định 144/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể mức phạt về các vi phạm liên can tới CMND, CCCD chi tiết như sau:
Người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng (trước đây là 100.000 – 200.000 đồng) nếu ko xuất trình CMND/CCCD lúc có đề xuất rà soát của người có thẩm quyền; ko tiến hành đúng quy định của luật pháp về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Mức phạt gần giống với các trường hợp ko nộp lại CCND/CCCD cho cơ quan có thẩm quyền lúc được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; ko nộp lại CCND/CCCD cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành hình định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
Kế bên đấy, trường hợp cướp đoạt, sử dụng CMND/CCCD của người khác; tẩy xóa, tu sửa hoặc có hành vi khác làm méo mó nội dung của CCND/CCCD; phá hủy, cố ý làm hư hỏng Giđó chứng minh quần chúng, Chứng minh quần chúng, thẻ Căn cước công dân hoặc Giđó công nhận số Chứng minh quần chúng sẽ bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.
Trường hợp làm giả, sử dụng giấy má, tài liệu, dữ liệu giả, cung ứng thông tin, tài liệu sai sự thực để được cấp CMND/CCCD sẽ bị phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng.
Đáng chú tâm, Nghị định 144 đã quy định thêm mức phạt cao nhất lên tới 4 – 6 triệu đồng nếu làm giả CMND/CCCD mà ko bị truy cứu nghĩa vụ hình sự; sử dụng CMND/CCCD dân giả; thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CMND/CCCD; sắm, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn CMND/CCCD để tiến hành hành vi trái quy định của luật pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hàng #loạt #mức #phạt #mới #về #CCCD #được #áp #dụng #từ #tháng #người #dân #cần #lưu


#Hàng #loạt #mức #phạt #mới #về #CCCD #được #áp #dụng #từ #tháng #người #dân #cần #lưu

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button