Thủ Thuật

Học Excel – Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel Rất dễ dàng để làm theo. Dữ liệu lớn được trình bày Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và web cho bạn.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel dành cho Android
 • Microsoft Excel dành cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Microsoft Excel là một phần mềm bảng tính với nhiều tính năng tuyệt vời. Bạn có thể nhập dữ liệu, sử dụng các phép tính nhanh và thậm chí vẽ biểu đồ trên trang tính. Bài báo này giải thích: Các bước tạo biểu đồ trong Excel Trên các nền tảng phổ biến nhất hiện nay.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo biểu đồ

1. Chọn dữ liệu trong biểu đồ.
2. Lựa chọn Chèn> Biểu đồ nổi bật.
3. Chọn biểu đồ từ tab Biểu đồ nổi bậtXem trước biểu đồ.

bản ghi nhớ: Bạn có thể chọn và nhấn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ. ALT+F1 Biểu đồ đang chạy có thể không phải là biểu đồ tốt nhất cho dữ liệu của bạn. Nếu biểu đồ bạn muốn không được hiển thị, hãy chọn nó. tất cả các biểu đồ Để xem tất cả các kiểu biểu đồ

4. Chọn biểu đồ.

5. Lựa chọn Xác nhận.

Thêm đường xu hướng

 1. Chọn một biểu đồ.
 2. Chọn Tietka > Thêm phần tử biểu đồ.
 3. Chọn đường xu hướngChọn kiểu đường xu hướng mà bạn muốn. tuyến tính, nhanh chóng, dự đoán tuyến tính hoặc trung bình động.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS

bản ghi nhớ: Một số nội dung trong chủ đề này có thể không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ.

Biểu đồ hiển thị dữ liệu ở định dạng đồ họa có thể giúp bạn và khán giả của bạn hình dung mối quan hệ giữa các dữ liệu. Khi tạo biểu đồ, bạn có thể chọn từ các kiểu khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ cột xếp chồng lên nhau hoặc biểu đồ hình tròn 3D. Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng cách áp dụng bất kỳ kiểu bố cục hoặc biểu đồ nhanh nào mà bạn chọn.

Các thành phần cơ bản của sơ đồ:

Biểu đồ chứa một số yếu tố như tên, trục, ghi chú và đường lưới. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các phần tử này và thay đổi vị trí và định dạng của chúng.

Các mục trong Biểu đồ Excel

1. Biểu đồ / Tên đồ thị
2. Vùng biểu đồ
3. Lưu ý
4. Tên trục
5. Nhãn Bay
6. Hiển thị
7. Đường khung

Office 2016 dành cho Mac

Tạo biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ / đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trữ trong trang tính Excel. Khi bạn chèn biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, Excel sẽ mở một sổ làm việc mới. Khi bạn lưu tài liệu Word hoặc bản trình bày PowerPoint có chứa biểu đồ, dữ liệu Excel cho các biểu đồ đó sẽ tự động được lưu trong tài liệu Word hoặc PowerPoint.

bản ghi nhớ: Thư viện Sổ làm việc Excel thay thế Trình hướng dẫn Biểu đồ cũ. Theo mặc định, thư viện sổ làm việc Excel mở bằng Microsoft Excel. Bạn có thể duyệt qua các mẫu trong thư viện này và tạo một sổ làm việc mới dựa trên một trong số chúng. Nếu bạn không thấy Thư viện sổ làm việc Excel trong menu tập tin > Nhấp vào Mới trong các mẫu.

1. Từ menu xemnhấp chuột bố trí in.

2. Nhấp vào tab sự chènSau đó nhấp vào mũi tên bên cạnh nó. Đồ thị.

Chèn Tab Excel

3. Bấm Kiểu biểu đồ rồi bấm đúp vào biểu đồ bạn muốn thêm. Chèn biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint sẽ mở bảng tính Excel với bảng dữ liệu mẫu.

4. Thay thế dữ liệu mẫu trong biểu đồ bằng dữ liệu bạn muốn trong Excel. Nếu bạn đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó rồi dán lên dữ liệu mẫu. Xem bảng bên dưới để biết thông tin về cách sắp xếp dữ liệu theo loại biểu đồ.

loại biểu đồsắp xếp dữ liệu
Biểu đồ diện tích, thanh, cột, bánh rán, đường, radar hoặc bề mặtTheo cột và hàng, như trong ví dụ sau:
chuỗi 1chuỗi 2
phần amườithứ mười hai
loại bỏ phần1114
bài báo thay thế915

hoặc

phần aloại bỏ phần
chuỗi 1mười11
chuỗi 2thứ mười hai14
biểu đồ bong bóng

Trong Cột, hãy đặt giá trị x vào cột đầu tiên, sau đó đặt giá trị y tương ứng, sau đó đặt kích thước bong bóng trong cột liền kề, như trong ví dụ sau:

Giá trị XGiá trị Y kích thước 1
0,72,74
1,83.25
2,60,086
biểu đồ bánh

Trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, như trong ví dụ sau:

bán hàng
Quý đầu tiên25
Quý 230
Q345

hoặc

Quý đầu tiênQuý 2Q3
bán hàng203045
biểu đồ chứng khoán

Sử dụng tên hoặc ngày làm nhãn trong cột hoặc hàng theo thứ tự sau, như trong ví dụ sau:

cởi mở tâm trí Caongắn Chấm dứt
Ngày 5 tháng 1 năm 200244552235
06.01.022557thứ mười hai38

hoặc

Ngày 5 tháng 1 năm 200206.01.02
cởi mở tâm trí4425
Cao5557
ngắn11thứ mười hai
hoàn thành2538
Biểu đồ XY (phân tán)

Trong Cột, hãy đặt giá trị x vào cột đầu tiên và giá trị y tương ứng trong cột liền kề, như trong ví dụ sau:

Giá trị XGiá trị Y
0,72,7
1,83.2
2,60,08

hoặc

Giá trị X0,71,82,6
Giá trị Y2,73.20,08

5. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ vào góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn và kéo để chọn thêm dữ liệu. Trong ví dụ sau, danh mục và chuỗi dữ liệu được thêm vào bảng.

Thay đổi số cột trong Excel

6. Quay lại Word hoặc PowerPoint để xem kết quả của các thay đổi của bạn.

bản ghi nhớ: Khi bạn đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint có chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel được liên kết sẽ tự động đóng.

Thay đổi trục biểu đồ bạn muốn đánh dấu

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể thay đổi giao diện của các hàng và cột trong bảng để đánh dấu dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như: B. Doanh thu như sau.

Ví dụ về biểu đồ trong Excel

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhấn mạnh doanh số hàng tháng, bạn có thể đảo ngược biểu đồ.

Chuyển đổi trục biểu đồ Excel

 1. từ menu xem bố trí in.
 2. Nhấp vào biểu đồ.
 3. bấm vào tab thiết kế biểu đồsau đó nhấn Thay đổi hàng / cột.

Các kiểu biểu đồ trong Excel

Nếu chuyển đổi hàng / cột không khả dụng:

Thay đổi hàng / cột Dữ liệu Excel trong biểu đồ mở và chỉ có sẵn cho một loại biểu đồ cụ thể. Bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách bấm vào biểu đồ và sau đó chỉnh sửa bảng trong Excel.

Áp dụng bố cục biểu đồ được xác định trước

1. Từ menu xemnhấp chuột bố trí in.

2. Nhấp vào Biểu đồ.

3. Nhấp vào tab. thiết kế biểu đồsau đó nhấn vào bố trí nhanh.

Lựa chọn bố cục nhanh

4. Nhấp vào bố cục mong muốn.

Để hoàn tác ngay lập tức bố cục bạn vừa áp dụng phim tăt+ z

Áp dụng các kiểu biểu đồ đặt trước

Kiểu biểu đồ là một tập hợp các màu và hiệu ứng bổ sung mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào bạn muốn. Khi bạn chọn một kiểu, các thay đổi sẽ được áp dụng cho toàn bộ biểu đồ.

 1. từ menu xem bố trí in.
 2. Nhấp vào biểu đồ.
 3. bấm vào tab thiết kế biểu đồNhấp vào phong cách bạn muốn.

Chọn một kiểu biểu đồ

Để xem thêm kiểu, hãy trỏ tới và nhấp vào một kiểu.Phong cách .

Để hoàn tác kiểu bạn vừa áp dụng phim tăt+ z

Thêm tiêu đề vào biểu đồ

1. Từ menu Xem bố trí in.

2. Nhấp vào Biểu đồ> Nhấn Tab thiết kế biểu đồ.

3. Nhấp vào Thêm phần tử biểu đồ.

Trong Excel, bấm Thêm thành phần biểu đồ.

4. Nhấp vào tiêu đề biểu đồ Chọn một định dạng tiêu đề, sau đó quay lại biểu đồ và nhập vào trường tiêu đề biểu đồ.

Lưu ý: Các bước tạo đồ thị và biểu đồ trong Office 2011 cho Mac tương tự nhau, chỉ có các nút hơi khác một chút.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel cho web

Bạn có thể tạo biểu đồ cho dữ liệu của mình trong Excel Web. Tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn, bạn có thể tạo biểu đồ cột, đường, hình tròn, thanh, khu vực, phân tán hoặc radar.

1. Nhấp vào bất kỳ đâu trong dữ liệu bạn muốn lập biểu đồ. Bạn cũng có thể chọn chuyển đổi dữ liệu nhất định thành biểu đồ.

2. Lựa chọn Chèn> Biểu đồ> Kiểu biểu đồ bạn muốn. Trong menu mở ra, nhấp vào tùy chọn mong muốn.

Mẹo: Các lựa chọn của bạn không có hiệu lực cho đến khi bạn thực hiện lựa chọn từ menu lệnh. đồ thị. Hãy xem xét kỹ hơn một số kiểu biểu đồ. Khi bạn di chuột qua một mục menu, bản xem trước sẽ xuất hiện bên cạnh mục menu để giúp bạn quyết định.

3. Để thêm các mục (tiêu đề, chú giải, nhãn dữ liệu), hãy nhấp vào biểu đồ để hiển thị các tab. Đồ thị thu băng.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel cho web

4. Trong tab Đồ thịNhấp vào tùy chọn bạn muốn.

Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên web

 • biểu đồ cột
 • sơ đồ đường
 • biểu đồ bánh
 • biểu đồ bánh rán
 • thanh biểu đồ
 • biểu đồ khu vực
 • sơ đồ mạng nhện

Thêm hoặc chỉnh sửa tên biểu đồ

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tên biểu đồ, tùy chỉnh biểu đồ và chèn chúng vào biểu đồ.

 1. Nhấp vào bất kỳ đâu trên biểu đồ để xem các tab. Đồ thị thu băng.
 2. nhấp chuột định dạng Mở các tùy chọn định dạng biểu đồ.
 3. trong khu vực biểu đồ tiêu đề biểu đồ.
 4. thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề biểu đồ Đáp ứng nhu cầu của bạn.
 5. Nếu bạn không muốn có tiêu đề trong đồ họa, hãy sử dụng nút chuyển đổi để ẩn tiêu đề.

Tạo biểu đồ trong Excel


Thông tin thêm

Học Excel – Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ làm theo. Vik News sẽ trình bày các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và Web cho bạn.
Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online
Microsoft Excel là phần mềm bảng tính với rất nhiều tính năng tuyệt vời. Bạn không những có thể nhập dữ liệu, sử dụng hàm tính toán nhanh mà còn có thể vẽ cả biểu đồ trên trang tính. Bài viết này sẽ nêu các bước để tạo một biểu đồ trong Excel ở các nền tảng thông dụng nhất hiện nay.
Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo một biểu đồ
1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.2. Chọn Insert > Recommended Charts.3. Chọn biểu đồ trên tab Recommended Charts, để xem trước biểu đồ.
Lưu ý: Bạn có thể chọn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ và nhấn ALT+F1 để tạo biểu đồ ngay lập tức, thế nhưng nó có thể không phải đồ thị tốt nhất cho dữ liệu. Nếu không thấy biểu đồ bạn muốn, chọn All Charts để xem toàn bộ kiểu đồ thị.
4. Chọn một biểu đồ.
5. Chọn OK.
Thêm đường xu hướng
Chọn một biểu đồ.
Chọn Design > Add Chart Element.
Chọn Trendline, rồi chọn kiểu đường xu hướng bạn muốn, như Linear, Exponential, Linear Forecast hoặc Moving Average.
Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS
Lưu ý: Một số nội dung trong chủ đề này có thể không hỗ trợ một vài ngôn ngữ.
Các biểu đồ hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và người xem hình dung mối quan hệ giữa dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể chọn nhiều kiểu khác nhau (ví dụ, đồ thị chồng cột hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Sau khi tạo một biểu đồ, bạn có thể tùy biến nó bằng cách áp dụng bố cục nhanh hay kiểu biểu đồ mong muốn.
Các thành phần cơ bản trong một đồ thị:
Đồ thị chứa một vài nhân tố như tên, các trục, ghi chú, đường khung lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiện những nhân tố này, đồng thời, đổi vị trí và định dạng của chúng.

1. Tên biểu đồ/đồ thị2. Khu vực đồ thị3. Chú thích4. Tên trục5. Nhãn trục6. Đánh dấu7. Đường kẻ khung
Office cho Mac 2016
Tạo một biểu đồ
Bạn có thể tạo biểu đồ/đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong worksheet Excel. Nếu bạn chèn đồ thị trong Word hoặc PowerPoint, một bảng tính mới sẽ mở ở Excel. Khi lưu tài liệu Word hoặc thuyết trình PowerPoint chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong đồ thị đó tự động được lưu vào Word hoặc Powerpoint của bạn.
Lưu ý: Excel Workbook Gallery thay thế Chart Wizard cũ. Mặc định, Excel Workbook Gallery mở cùng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt các mẫu và tạo workbook mới dựa trên một trong số chúng. Nếu không thấy Excel Workbook Gallery, trên menu File > click New from Template.
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click tab Insert, rồi click mũi tên cạnh Chart.

3. Click kiểu đồ thị, rồi click đúp vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi chèn một biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, một bảng tính Excel mở ra, chứa một bảng dữ liệu mẫu.
4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu bạn muốn vào sơ đồ. Nếu đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó, rồi dán nó qua dữ liệu mẫu. Xem bảng sau sau để biết cách sắp xếp dữ liệu phù hợp với kiểu đồ thị.
Kiểu đồ thị
Sắp xếp dữ liệu
Biểu đồ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt
Theo cột và hàng như trong các ví dụ sau:

Chuỗi 1
Chuỗi 2
Mục A
10
12
Mục B
11
14
Mục C
9
15
hoặc

Mục A
Mục B
Chuỗi 1
10
11
Chuỗi 2
12
14

Biểu đồ bong bóng

Trong cột, đặt các giá trị x ở cột đầu tiên rồi tới giá trị y tương ứng và tiếp theo là kích thước bong bóng ở cột liền kề như ví dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y 
Kích cỡ 1
0.7
2.7
4
1.8
3.2
5
2.6
0.08
6

Biểu đồ hình tròn

Trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hay hàng nhãn dữ liệu như ở ví dụ sau:

Doanh số
Quý 1
25
Quý 2
30
Quý 3
45
hoặc

Quý 1
Quý 2
Quý 3
Doanh số
20
30
45

Biểu đồ chứng khoán

Trong cột hoặc hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn như trong ví dụ sau:

Mở 
Cao
Thấp 
Kết thúc
1/5/02
44
55
22
35
1/6/02
25
57
12
38
hoặc

1/5/02
1/6/02
Mở
44
25
Cao
55
57
Thấp
11
12
Đóng
25
38

Biểu đồ XY (Phân tán)

Trong các cột, đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y tương ứng trong cột liền kề, như ví dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y
0.7
2.7
1.8
3.2
2.6
0.08
hoặc
Giá trị X
0.7
1.8
2.6
Giá trị Y
2.7
3.2
0.08

5. Để thay đổi số hàng và cột bao gồm biểu đồ, phần còn lại của con trỏ ở góc phải bên dưới dữ liệu được chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu.

6. Để thấy kết quả những thay đổi của bạn, quay trở lại Word hoặc PowerPoint.
Lưu ý: Khi đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của nó sẽ tự động đóng.
Thay đổi trục biểu đồ muốn làm nổi bật
Sau khi tạo một biểu đồ, bạn có thể thay đổi cách vẽ hàng & cột trong bảng để làm nổi bật dữ liệu quan trọng, ví dụ ở đây là doanh số:

Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ:

Trên menu View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi nhấn Switch Row/Column.

Nếu không có sẵn Switch Row/Column:
Switch Row/Column chỉ có sẵn khi dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số kiểu đồ thị nhất định. Bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách click vào đồ thị đó, rồi chỉnh sửa bảng tính trong Excel.
Áp dụng một bố cục đồ thị xác định trước
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click đồ thị.
3. Click tab Chart Design, rồi click Quick Layout.

4. Click bố cục bạn muốn.
Để ngay lập tức hoàn tác một bố cục bạn vừa áp dụng, nhấn +Z.
Áp dụng một kiểu đồ thị định sẵn
Kiểu đồ thị là một tập hợp màu & hiệu ứng bổ trợ nhau mà bạn có thể áp dụng cho biểu đồ mong muốn. Khi chọn một kiểu, thay đổi của bạn sẽ được áp dụng cho toàn bộ đồ thị.
Trên menu View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi click kiểu bạn muốn.

Để xem nhiều kiểu hơn, trỏ tới một kiểu, rồi click .
Để hoàn tác một kiểu vừa áp dụng, nhấn +Z.
Thêm tiêu đề cho biểu đồ
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click đồ thị > nhấn tab Chart Design.
3. Click Add Chart Element.

4. Click Chart Title để chọn định dạng tiêu đề, rồi trở lại biểu đồ để nhập nó trong box Chart Title.
Lưu ý: Các bước tạo đồ thị, biểu đồ trên Office 2011 cho Mac cũng tương tự, chỉ khác các nút bấm một chút.
Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên web
Bạn có thể tạo một biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu hiện có, bạn có thể tạo biểu đồ dạng cột, đường, hình tròn, thanh, vùng, phân tán hoặc radar.
1. Click vào vị trí bất kỳ trong dữ liệu bạn muốn tạo một biểu đồ. Để chuyển dữ liệu cụ thể thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn chúng.
2. Chọn Insert > Charts > và kiểu biểu đồ bạn muốn. Trên menu mở ra, click lựa chọn yêu thích.
Mẹo: Lựa chọn của bạn không được áp dụng cho tới khi bạn chọn nó từ menu lệnh Charts. Hãy xem xét kỹ một số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ chuột tới các mục trong menu, một hình xem trước sẽ hiện bên cạnh chúng để giúp bạn quyết định dễ dàng hơn.
3. Để thêm các nhân tố (tiêu đề, chú giải, nhãn dữ liệu), click vào biểu đồ để hiện tab Chart trên ribbon.

4. Trên tab Chart, click tùy chọn bạn muốn.
Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên Web
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ bánh Doughnut
Biểu đồ dạng thanh
Biểu đồ vùng
Biểu đồ mạng nhện
Thêm hoặc chỉnh sửa tên biểu đồ
Bạn có thể thêm hoặc sửa tên biểu đồ, tùy biến biểu đồ và bao gồm nó trên đồ thị.
Click vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ để hiện tab Chart ở ribbon.
Click Format để mở các lựa chọn định dạng biểu đồ.
Trong bảng Chart, mở phần Chart Title.
Thêm hoặc chỉnh sửa Chart Title phù hợp với nhu cầu.
Dùng nút công tắc để ẩn tiêu đề nếu bạn không muốn hiện nó trên đồ thị.

#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel

Học Excel – Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ làm theo. Vik News sẽ trình bày các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và Web cho bạn.
Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online
Microsoft Excel là phần mềm bảng tính với rất nhiều tính năng tuyệt vời. Bạn không những có thể nhập dữ liệu, sử dụng hàm tính toán nhanh mà còn có thể vẽ cả biểu đồ trên trang tính. Bài viết này sẽ nêu các bước để tạo một biểu đồ trong Excel ở các nền tảng thông dụng nhất hiện nay.
Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo một biểu đồ
1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.2. Chọn Insert > Recommended Charts.3. Chọn biểu đồ trên tab Recommended Charts, để xem trước biểu đồ.
Lưu ý: Bạn có thể chọn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ và nhấn ALT+F1 để tạo biểu đồ ngay lập tức, thế nhưng nó có thể không phải đồ thị tốt nhất cho dữ liệu. Nếu không thấy biểu đồ bạn muốn, chọn All Charts để xem toàn bộ kiểu đồ thị.
4. Chọn một biểu đồ.
5. Chọn OK.
Thêm đường xu hướng
Chọn một biểu đồ.
Chọn Design > Add Chart Element.
Chọn Trendline, rồi chọn kiểu đường xu hướng bạn muốn, như Linear, Exponential, Linear Forecast hoặc Moving Average.
Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS
Lưu ý: Một số nội dung trong chủ đề này có thể không hỗ trợ một vài ngôn ngữ.
Các biểu đồ hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và người xem hình dung mối quan hệ giữa dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể chọn nhiều kiểu khác nhau (ví dụ, đồ thị chồng cột hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Sau khi tạo một biểu đồ, bạn có thể tùy biến nó bằng cách áp dụng bố cục nhanh hay kiểu biểu đồ mong muốn.
Các thành phần cơ bản trong một đồ thị:
Đồ thị chứa một vài nhân tố như tên, các trục, ghi chú, đường khung lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiện những nhân tố này, đồng thời, đổi vị trí và định dạng của chúng.

1. Tên biểu đồ/đồ thị2. Khu vực đồ thị3. Chú thích4. Tên trục5. Nhãn trục6. Đánh dấu7. Đường kẻ khung
Office cho Mac 2016
Tạo một biểu đồ
Bạn có thể tạo biểu đồ/đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong worksheet Excel. Nếu bạn chèn đồ thị trong Word hoặc PowerPoint, một bảng tính mới sẽ mở ở Excel. Khi lưu tài liệu Word hoặc thuyết trình PowerPoint chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong đồ thị đó tự động được lưu vào Word hoặc Powerpoint của bạn.
Lưu ý: Excel Workbook Gallery thay thế Chart Wizard cũ. Mặc định, Excel Workbook Gallery mở cùng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt các mẫu và tạo workbook mới dựa trên một trong số chúng. Nếu không thấy Excel Workbook Gallery, trên menu File > click New from Template.
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click tab Insert, rồi click mũi tên cạnh Chart.

3. Click kiểu đồ thị, rồi click đúp vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi chèn một biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, một bảng tính Excel mở ra, chứa một bảng dữ liệu mẫu.
4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu bạn muốn vào sơ đồ. Nếu đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó, rồi dán nó qua dữ liệu mẫu. Xem bảng sau sau để biết cách sắp xếp dữ liệu phù hợp với kiểu đồ thị.
Kiểu đồ thị
Sắp xếp dữ liệu
Biểu đồ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt
Theo cột và hàng như trong các ví dụ sau:

Chuỗi 1
Chuỗi 2
Mục A
10
12
Mục B
11
14
Mục C
9
15
hoặc

Mục A
Mục B
Chuỗi 1
10
11
Chuỗi 2
12
14

Biểu đồ bong bóng

Trong cột, đặt các giá trị x ở cột đầu tiên rồi tới giá trị y tương ứng và tiếp theo là kích thước bong bóng ở cột liền kề như ví dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y 
Kích cỡ 1
0.7
2.7
4
1.8
3.2
5
2.6
0.08
6

Biểu đồ hình tròn

Trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hay hàng nhãn dữ liệu như ở ví dụ sau:

Doanh số
Quý 1
25
Quý 2
30
Quý 3
45
hoặc

Quý 1
Quý 2
Quý 3
Doanh số
20
30
45

Biểu đồ chứng khoán

Trong cột hoặc hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn như trong ví dụ sau:

Mở 
Cao
Thấp 
Kết thúc
1/5/02
44
55
22
35
1/6/02
25
57
12
38
hoặc

1/5/02
1/6/02
Mở
44
25
Cao
55
57
Thấp
11
12
Đóng
25
38

Biểu đồ XY (Phân tán)

Trong các cột, đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y tương ứng trong cột liền kề, như ví dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y
0.7
2.7
1.8
3.2
2.6
0.08
hoặc
Giá trị X
0.7
1.8
2.6
Giá trị Y
2.7
3.2
0.08

5. Để thay đổi số hàng và cột bao gồm biểu đồ, phần còn lại của con trỏ ở góc phải bên dưới dữ liệu được chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu.

6. Để thấy kết quả những thay đổi của bạn, quay trở lại Word hoặc PowerPoint.
Lưu ý: Khi đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của nó sẽ tự động đóng.
Thay đổi trục biểu đồ muốn làm nổi bật
Sau khi tạo một biểu đồ, bạn có thể thay đổi cách vẽ hàng & cột trong bảng để làm nổi bật dữ liệu quan trọng, ví dụ ở đây là doanh số:

Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ:

Trên menu View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi nhấn Switch Row/Column.

Nếu không có sẵn Switch Row/Column:
Switch Row/Column chỉ có sẵn khi dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số kiểu đồ thị nhất định. Bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách click vào đồ thị đó, rồi chỉnh sửa bảng tính trong Excel.
Áp dụng một bố cục đồ thị xác định trước
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click đồ thị.
3. Click tab Chart Design, rồi click Quick Layout.

4. Click bố cục bạn muốn.
Để ngay lập tức hoàn tác một bố cục bạn vừa áp dụng, nhấn +Z.
Áp dụng một kiểu đồ thị định sẵn
Kiểu đồ thị là một tập hợp màu & hiệu ứng bổ trợ nhau mà bạn có thể áp dụng cho biểu đồ mong muốn. Khi chọn một kiểu, thay đổi của bạn sẽ được áp dụng cho toàn bộ đồ thị.
Trên menu View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi click kiểu bạn muốn.

Để xem nhiều kiểu hơn, trỏ tới một kiểu, rồi click .
Để hoàn tác một kiểu vừa áp dụng, nhấn +Z.
Thêm tiêu đề cho biểu đồ
1. Trên menu View, click Print Layout.
2. Click đồ thị > nhấn tab Chart Design.
3. Click Add Chart Element.

4. Click Chart Title để chọn định dạng tiêu đề, rồi trở lại biểu đồ để nhập nó trong box Chart Title.
Lưu ý: Các bước tạo đồ thị, biểu đồ trên Office 2011 cho Mac cũng tương tự, chỉ khác các nút bấm một chút.
Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên web
Bạn có thể tạo một biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu hiện có, bạn có thể tạo biểu đồ dạng cột, đường, hình tròn, thanh, vùng, phân tán hoặc radar.
1. Click vào vị trí bất kỳ trong dữ liệu bạn muốn tạo một biểu đồ. Để chuyển dữ liệu cụ thể thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn chúng.
2. Chọn Insert > Charts > và kiểu biểu đồ bạn muốn. Trên menu mở ra, click lựa chọn yêu thích.
Mẹo: Lựa chọn của bạn không được áp dụng cho tới khi bạn chọn nó từ menu lệnh Charts. Hãy xem xét kỹ một số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ chuột tới các mục trong menu, một hình xem trước sẽ hiện bên cạnh chúng để giúp bạn quyết định dễ dàng hơn.
3. Để thêm các nhân tố (tiêu đề, chú giải, nhãn dữ liệu), click vào biểu đồ để hiện tab Chart trên ribbon.

4. Trên tab Chart, click tùy chọn bạn muốn.
Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên Web
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ bánh Doughnut
Biểu đồ dạng thanh
Biểu đồ vùng
Biểu đồ mạng nhện
Thêm hoặc chỉnh sửa tên biểu đồ
Bạn có thể thêm hoặc sửa tên biểu đồ, tùy biến biểu đồ và bao gồm nó trên đồ thị.
Click vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ để hiện tab Chart ở ribbon.
Click Format để mở các lựa chọn định dạng biểu đồ.
Trong bảng Chart, mở phần Chart Title.
Thêm hoặc chỉnh sửa Chart Title phù hợp với nhu cầu.
Dùng nút công tắc để ẩn tiêu đề nếu bạn không muốn hiện nó trên đồ thị.

#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button