Pháp Luật

Hợp đồng học việc có phải quyết toán thuế không?

Cách khấu trừ thuế thu nhập tư nhân cho công nhân tạm bợ

Giao kèo học việc được ký giữa doanh nghiệp và công nhân chỉ cần khoảng thử việc. Vậy hiệp đồng học việc có bị xong xuôi thuế ko là câu hỏi được nhiều công nhân ân cần, cùng tham khảo nội dung bài viết nhé.

Cách tính thuế thu nhập tư nhân mới nhất 5 2018

Thủ tục kê khai, xong xuôi thuế TNDN

Tư nhân thôi việc hoàn thuế ở đâu?

Hỏi về:

Từ tháng 2 tới tháng 4 5 2017 tôi làm việc trong doanh nghiệp với hiệp đồng tập sự có trợ cấp, sau đấy từ tháng 5 tới tháng 7 tôi ký hiệp đồng chính thức với mức lương là 5,5 triệu (chưa chiết khấu). Sau đấy từ tháng 7 tôi chuyển sang doanh nghiệp mới, tôi ký hiệp đồng học việc 6 tháng lương 8,4 triệu. Vậy tôi có phải quyết toán thuế hàng 5 ko? Vì tôi chưa có mst, thứ tự sẽ như thế nào nếu tôi phải làm?

Hồi đáp:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 111/2013 / TT-BTC của Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập tư nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân và Nghị định số 65/2013 / Nghị định-CP của Chính phủ quy định cụ thể các điều của Luật thuế thu nhập tư nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế đối với thu nhập của tư nhân

Thông tư 92/2015 / TT-BTC chỉ dẫn tiến hành thuế trị giá ngày càng tăng và thuế thu nhập tư nhân đối với tư nhân trú ngụ có hoạt động thương nghiệp; chỉ dẫn tiến hành 1 số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập tư nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật thuế 71/2014 / QH13 và Nghị định 12/2015 / NĐ-CP quy định cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 loạt điều của Luật thuế và sửa đổi, hoàn thiện 1 loạt điều của các Nghị định về tài khóa do Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành.

2. Nội dung truy hỏi:

Theo quy định tại Tiểu mục c, Tiểu mục 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013 / TT-BTC của Bộ Nguồn vốn quy định phận sự kê khai hoàn thuế trong các trường hợp chi tiết sau:

c) Người trú ngụ có tiền công, tiền lương và thu nhập từ kinh doanh có phận sự kê khai hoàn thuế nếu nảy sinh số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn thuế, bồi hoàn vào kỳ kê khai sau. thuế, trừ các trường hợp sau:

c.1) Tư nhân có số thuế phải nộp bé hơn số thuế đã tạm nộp nhưng mà ko đề nghị hoàn, bù số thuế kỳ sau.

c.2) Thể nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh độc nhất thuộc nhân vật nộp thuế theo bí quyết khoán.

c.3) Tư nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã tiến hành nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà cho thuê, quyền sử dụng đất.

c.4) Người có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên ở 1 đơn vị mà có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân hàng tháng ko quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế tại nguồn tính vào thu nhập phải nộp thuế suất 10%, nếu ko có đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

c.5) Tư nhân hưởng thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên trong 1 đơn vị và có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất với doanh nghiệp thì mức thu nhập bình quân tháng trong 5 ko hơn 20 triệu đồng bạn đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, quyền sử dụng đất thuê, nếu ko có giấy má thì ko quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập này.

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 111/2013 / TT-BTC của Bộ Nguồn vốn quy định chi tiết về việc hoàn thuế như sau:

1. Khoản hoàn thuế IRPF vận dụng cho các thể nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời khắc nộp giấy má hoàn thuế.

2. Trường hợp thể nhân đã giao cho quyết toán thuế cho tổ chức, tư nhân quyết toán thì việc hoàn thuế của thể nhân được tiến hành phê duyệt tổ chức, tư nhân nộp thuế. Tổ chức, tư nhân trả thu nhập tiến hành bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của tư nhân. Sau lúc quyết toán, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Các tư nhân kê khai trực tiếp trước Cơ quan điều hành thuế có thể chọn lựa hoàn thuế hoặc bù thuế kỳ sau trước cơ quan điều hành thuế đấy.

4. Trong trường hợp thể nhân được hoàn thuế thu nhập mà chậm nộp mẫu Nếu việc kê khai hoàn thuế được kê khai theo đúng quy định thì ko vận dụng xử phạt vi phạm hành chính làm hết thời hạn xong xuôi.

Như vậy trường hợp của bạn, với loại hiệp đồng nhưng mà bạn đưa ra theo đúng quy định thì bạn phải khấu trừ 10% trước lúc trả thu nhập do tại thời khắc trả thu nhập bạn chưa có mã số thuế tư nhân và cũng ko có cam kết trong hiệp đồng. 02 / CK- TNCN theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC (Tham khảo mục i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013 / TT-BTC dưới đây:

i) Khấu trừ thuế đối với 1 số trường hợp khác

Tổ chức, tư nhân trả tiền công, tiền lương và các khoản khác cho tư nhân trú ngụ ko ký hiệp đồng lao động (quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hiệp đồng nếu công nhân có ít hơn 3 (03) ) tháng làm việc có tổng thu nhập từ 2 triệu (2.000.000) đồng / giờ trở lên thì phải khấu trừ thuế với mức 10% trên thu nhập rồi mới trả người.

Trong trường hợp thể nhân chỉ có thu nhập phải khấu trừ thuế theo tỉ lệ nêu trên, mà ước lượng tổng thu nhập chịu thuế của thể nhân sau lúc giảm trừ gia đạo ko đủ để nộp thuế thì thể nhân đấy bị (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) gửi cơ quan thanh toán thuê để cơ quan thanh toán thuê làm căn cứ tạm tính ko khấu trừ thuế thu nhập tư nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Khi chấm dứt 5 tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những người chưa tới mức khấu trừ thuế (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) và trình. tới cơ thuế quan cơ thuế quan. Tư nhân ký hiệp đồng cam kết phải chịu phận sự về cam kết của mình, trường hợp phát hiện ăn gian sẽ bị xử lý theo quy định của Luật điều hành thuế.

Người cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời khắc cam kết.

Do đấy, thu nhập của người thanh toán đã phải được khấu trừ. Nhưng tùy theo mức thu nhập bạn hỗ trợ, thu nhập cả 5 của bạn (nếu ko có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền công, tiền lương này) thì thu nhập của bạn sau lúc đã tính khấu trừ chưa tính tới mức thuế TNCN. 5.

Do đấy, để thu hồi số thuế đã khấu trừ của đơn vị chi trả thu nhập thì bạn phải đăng ký mã số thuế tư nhân và làm thủ tục khai thuế.

Xem thêm thông tin Hợp đồng học việc có phải quyết toán thuế không?

Giao kèo học việc có phải quyết toán thuế ko?

Cách khấu trừ thuế thu nhập tư nhân đối với lao động thời vụ thử việc
Giao kèo học việc được ký kết giữa doanh nghiệp và công nhân chỉ cần khoảng thử việc. Vậy Giao kèo học việc có phải quyết toán thuế ko là câu hỏi nhiều lao động ân cần, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.
Cách tính thuế thu nhập tư nhân 5 2018 mới nhất
Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN
Tư nhân đã thôi việc quyết toán thuế ở đâu?
Hỏi:
Từ tháng 2 tới tháng 4 5 2017, tôi làm việc tại 1 doanh nghiệp theo hiệp đồng tập sự có trợ cấp, sau đấy tháng 5 tới tháng 7 tôi có kí hiệp đồng chính thức với mức lương 5.5 triệu (chưa khấu trừ). Sau đấy từ tháng 7 tôi chuyển sang doanh nghiệp mới kí hiệp đồng học việc 6 tháng với mức lương trợ cấp 8.4 triệu. Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế 5 ko. Vì tôi chưa có mst, nếu phải làm thì thứ tự sẽ như thế nào?
Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn tiến hành Luật Thuế thu nhập tư nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Thuế thu nhập tư nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân
Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ dẫn tiến hành thuế trị giá ngày càng tăng và thuế thu nhập tư nhân đối với tư nhân trú ngụ có hoạt động kinh doanh; chỉ dẫn tiến hành 1 số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập tư nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành
2. Nội dung tham mưu:
Theo điểm c khoản 2 điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của bộ vốn đầu tư quy định về phận sự khai quyết toán thuế với các trường hợp chi tiết như sau:
c) Tư nhân trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương, từ kinh doanh có phận sự khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:
c.1) Tư nhân có số thuế phải nộp bé hơn số thuế đã tạm nộp nhưng mà ko có đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
c.2) Tư nhân, hộ kinh doanh chỉ có 1 nguồn thu nhập từ kinh doanh đã tiến hành nộp thuế theo bí quyết khoán.
c.3) Tư nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã tiến hành nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.
c.4) Tư nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên tại 1 đơn vị nhưng mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong 5 ko quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỉ lệ 10% nếu ko có đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
c.5) Tư nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên tại 1 đơn vị nhưng mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong 5 ko quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu ko có đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Theo điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của bộ vốn đầu tư quy định về việc hoàn thuế chi tiết như sau:
1. Việc hoàn thuế thu nhập tư nhân vận dụng đối với những tư nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời khắc nộp giấy má quyết toán thuế.
2. Đối với tư nhân đã giao cho quyết toán thuế cho tổ chức, tư nhân trả thu nhập tiến hành quyết toán thay thì việc hoàn thuế của tư nhân được tiến hành phê duyệt tổ chức, tư nhân trả thu nhập. Tổ chức, tư nhân trả thu nhập tiến hành bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các tư nhân. Sau lúc bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề xuất hoàn trả.
3. Đối với tư nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ thuế quan có thể chọn lựa hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ thuế quan.
4. Trường hợp tư nhân có nảy sinh hoàn thuế thu nhập tư nhân mà chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì ko vận dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
Như vậy trong trường hợp này của bạn, với các dạng hiệp đồng như bạn đưa ra theo đúng quy định thì phải khấu trừ 10% trước lúc trả thu nhập cho bạn vì bạn chưa có mã số thuế tư nhân tại thời khắc trả thu nhập và cũng ko làm cam kết 02/CK-TNCN theo thông tư số 92/2015/TT-BTC (Tham khảo thêm tại điểm i khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC dưới đây:
i) Khấu trừ thuế đối với 1 số trường hợp khác
Các tổ chức, tư nhân trả tiền lương, tiền thù lao, tiền chi khác cho tư nhân trú ngụ ko ký hiệp đồng lao động (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hiệp đồng lao động dưới 3 (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho tư nhân.
Trường hợp tư nhân chỉ có độc nhất thu nhập thuộc nhân vật phải khấu trừ thuế theo tỉ lệ nêu trên mà ước lượng tổng mức thu nhập chịu thuế của tư nhân sau lúc trừ gia đạo chưa tới mức phải nộp thuế thì tư nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm bợ chưa khấu trừ thuế thu nhập tư nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Hoàn thành 5 tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những tư nhân chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) và nộp cho cơ thuế quan. Tư nhân làm cam kết phải chịu phận sự về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự ăn gian sẽ bị xử lý theo quy định của Luật điều hành thuế.
Tư nhân làm cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời khắc cam kết.
Cho nên, bạn đã phải khấu trừ tại đơn vị chi trả thu nhập. Nhưng căn cứ theo mức thu nhập bạn đưa ra, thì thu nhập của bạn trong cả 5 (nếu ko có nguồn thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương này) thì của bạn chưa tới mức nộp thuế thu nhập tư nhân sau lúc tính giảm trừ cho cả 5.
Thành ra, để được lấy lại số tiền thuế đã khấu trừ tại đơn vị chi trả thu nhập, bạn cần đăng ký mã số thuế tư nhân và làm thủ tục hoàn thuế.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hợp #đồng #học #việc #có #phải #quyết #toán #thuế #ko

Giao kèo học việc có phải quyết toán thuế ko?

Cách khấu trừ thuế thu nhập tư nhân đối với lao động thời vụ thử việc
Giao kèo học việc được ký kết giữa doanh nghiệp và công nhân chỉ cần khoảng thử việc. Vậy Giao kèo học việc có phải quyết toán thuế ko là câu hỏi nhiều lao động ân cần, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.
Cách tính thuế thu nhập tư nhân 5 2018 mới nhất
Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN
Tư nhân đã thôi việc quyết toán thuế ở đâu?
Hỏi:
Từ tháng 2 tới tháng 4 5 2017, tôi làm việc tại 1 doanh nghiệp theo hiệp đồng tập sự có trợ cấp, sau đấy tháng 5 tới tháng 7 tôi có kí hiệp đồng chính thức với mức lương 5.5 triệu (chưa khấu trừ). Sau đấy từ tháng 7 tôi chuyển sang doanh nghiệp mới kí hiệp đồng học việc 6 tháng với mức lương trợ cấp 8.4 triệu. Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế 5 ko. Vì tôi chưa có mst, nếu phải làm thì thứ tự sẽ như thế nào?
Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn tiến hành Luật Thuế thu nhập tư nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Thuế thu nhập tư nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân
Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ dẫn tiến hành thuế trị giá ngày càng tăng và thuế thu nhập tư nhân đối với tư nhân trú ngụ có hoạt động kinh doanh; chỉ dẫn tiến hành 1 số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập tư nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành
2. Nội dung tham mưu:
Theo điểm c khoản 2 điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của bộ vốn đầu tư quy định về phận sự khai quyết toán thuế với các trường hợp chi tiết như sau:
c) Tư nhân trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương, từ kinh doanh có phận sự khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:
c.1) Tư nhân có số thuế phải nộp bé hơn số thuế đã tạm nộp nhưng mà ko có đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
c.2) Tư nhân, hộ kinh doanh chỉ có 1 nguồn thu nhập từ kinh doanh đã tiến hành nộp thuế theo bí quyết khoán.
c.3) Tư nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã tiến hành nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.
c.4) Tư nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên tại 1 đơn vị nhưng mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong 5 ko quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỉ lệ 10% nếu ko có đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
c.5) Tư nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hiệp đồng lao động từ 3 (03) tháng trở lên tại 1 đơn vị nhưng mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong 5 ko quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu ko có đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Theo điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của bộ vốn đầu tư quy định về việc hoàn thuế chi tiết như sau:
1. Việc hoàn thuế thu nhập tư nhân vận dụng đối với những tư nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời khắc nộp giấy má quyết toán thuế.
2. Đối với tư nhân đã giao cho quyết toán thuế cho tổ chức, tư nhân trả thu nhập tiến hành quyết toán thay thì việc hoàn thuế của tư nhân được tiến hành phê duyệt tổ chức, tư nhân trả thu nhập. Tổ chức, tư nhân trả thu nhập tiến hành bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các tư nhân. Sau lúc bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề xuất hoàn trả.
3. Đối với tư nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ thuế quan có thể chọn lựa hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ thuế quan.
4. Trường hợp tư nhân có nảy sinh hoàn thuế thu nhập tư nhân mà chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì ko vận dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
Như vậy trong trường hợp này của bạn, với các dạng hiệp đồng như bạn đưa ra theo đúng quy định thì phải khấu trừ 10% trước lúc trả thu nhập cho bạn vì bạn chưa có mã số thuế tư nhân tại thời khắc trả thu nhập và cũng ko làm cam kết 02/CK-TNCN theo thông tư số 92/2015/TT-BTC (Tham khảo thêm tại điểm i khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC dưới đây:
i) Khấu trừ thuế đối với 1 số trường hợp khác
Các tổ chức, tư nhân trả tiền lương, tiền thù lao, tiền chi khác cho tư nhân trú ngụ ko ký hiệp đồng lao động (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hiệp đồng lao động dưới 3 (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho tư nhân.
Trường hợp tư nhân chỉ có độc nhất thu nhập thuộc nhân vật phải khấu trừ thuế theo tỉ lệ nêu trên mà ước lượng tổng mức thu nhập chịu thuế của tư nhân sau lúc trừ gia đạo chưa tới mức phải nộp thuế thì tư nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm bợ chưa khấu trừ thuế thu nhập tư nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Hoàn thành 5 tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những tư nhân chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về điều hành thuế) và nộp cho cơ thuế quan. Tư nhân làm cam kết phải chịu phận sự về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự ăn gian sẽ bị xử lý theo quy định của Luật điều hành thuế.
Tư nhân làm cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời khắc cam kết.
Cho nên, bạn đã phải khấu trừ tại đơn vị chi trả thu nhập. Nhưng căn cứ theo mức thu nhập bạn đưa ra, thì thu nhập của bạn trong cả 5 (nếu ko có nguồn thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương này) thì của bạn chưa tới mức nộp thuế thu nhập tư nhân sau lúc tính giảm trừ cho cả 5.
Thành ra, để được lấy lại số tiền thuế đã khấu trừ tại đơn vị chi trả thu nhập, bạn cần đăng ký mã số thuế tư nhân và làm thủ tục hoàn thuế.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hợp #đồng #học #việc #có #phải #quyết #toán #thuế #ko


#Hợp #đồng #học #việc #có #phải #quyết #toán #thuế #ko

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button