Pháp Luật

Hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT

Cách viết mẫu 06/GTGT

Chỉ dẫn cách viết mẫu 06/GTGT sẽ chỉ rõ các trường hợp phải viết và chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT, cộng với chỉ dẫn cách viết chi tiết mẫu 06/GTGT – Thông báo vận dụng bí quyết tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm rõ tất cả các thông tin nộp thuế về mẫu 06/GTGT.

Mẫu 06/GTGT Thông 3́o áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 156)

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT
MẪU 06/GTGT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ.

Việc nộp mẫu 06/GTGT muộn nhất trước ngày 20/12 đến đây có thể sẽ gây ra nhiều thắc mắc cho các bạn mới làm kế toán, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, để tưởng tượng, nắm được trường hợp của doanh nghiệp mình.

1. Các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT

Tham khảo của bảng Tổng hợp dưới đây:

Hiện trạng công tyPhương pháp công ty muốn vận dụng cho 2016 – 2017
Trực tiếpKhấu trừ
Doanh thu bình quân 5
Dưới 1 tỷTừ 1 tỷ trở lên
Mới thành lập 5 2015Đang vận dụng phương
pháp khấu trừ
Phcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp
(Để đăng ký)
Không cần nộp
Đang vận dụng phương
pháp trực tiếp
Không cần nộpPhcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Thành lập trước 5 2015Đang vận dụng
bí quyết
khấu trừ
Vận dụng đầu 5 2014Phcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp
(Để đăng ký)
Không cần nộp
Vận dụng đầu 5 2015Phcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Không cần nộpKhông cần nộp
Đang vận dụng
bí quyết trực tiếp
Vận dụng đầu 5 2014Không cần nộpPhcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp
(Để biến đổi)
Vận dụng đầu 5 2015Không cần nộpKhông được nộp
(Tới hết 5 2016)
Không được nộp
(Tới hết 5 2016)

*****Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trước 5 2014:

Khoản 1 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế vận dụng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

Khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

==> Theo đấy:

Căn cứ vào doanh thu 5 2013, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2014 và 2015

 • Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2014 và 2015.
 • Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2014 và 2015. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2014 và 2015, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2013 xin biến đổi bí quyết tính thuế. (5 2013 mẫu 06/GTGT được gia hạn nộp chậm nhất vào ngày 15/03/2014). Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.

 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Không cần nộp mẫu 06/GTGT)
 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.

****Trường hợp 2: Doanh nghiêp thành lập trong 5 2014:

Điểm c khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:

….

c) Doanh nghiệp, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.

==> Theo đấy:

– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế.

– Cuối 5 2014, căn cứ vào doanh thu 5 2014, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2015 và 2016.

 • Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016.
 • Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2015 và 2016. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2014 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Xem xét: 5 2015 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2015 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2015 và 2016.

*****Trường hợp 3: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2014

– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 2015 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2014, 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Thí dụ 1: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2014, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2014) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2015 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2015 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 5 2015. Cuối 5 2015, mới căn cứ vào doanh thu 5 2015 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2014)

– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.

 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

*****Trường hợp 4: Doanh nghiệp thành lập trong 5 2015

– Tại thời khắc mới thành lập: Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh (Theo công văn số 1097/TCT-KK)

– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017

 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
 • Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.

*****Trường hợp 5: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2015:

– Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 2016 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2015, 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.

Thí dụ 2: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2015, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2015) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2016 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2016 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 5 2016. Cuối 5 2016, mới căn cứ vào doanh thu 5 2016 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2017 và 2018. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015)

LƯU Ý: Cách xác định doanh thu: Khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC

– Doanh thu hàng 5 do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 5 trước tới hết kỳ tính thuế tháng 10 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 5 trước tới hết kỳ tính thuế quý 3 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT. Thời gian vận dụng bất biến bí quyết tính thuế là 2 5 liên tiếp.

Thí dụ 3: Doanh nghiệp A được thành lập từ 5 2011 và đang hoạt động trong 5 2013. Để xác định bí quyết tính thuế GTGT cho 5 2014 và 5 2015, Doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:

Cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 tới hết kỳ tính thuế tháng 10/2013).

– Trường hợp công ty mới thành lập trong 5 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 2013 ko đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước lượng của 5 như sau: Tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

Thí dụ 4: Doanh nghiệp A thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để xác định bí quyết tính thuế cho 5 2014, 2015, Doanh nghiệp A tiến hành tính doanh thu ước lượng như sau: Lấy tiêu chí tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.

2. Chỉ dẫn điền nội dung Mẫu 06/GTGT

Để đăng ký được bí quyết khấu trừ các kế toán sẽ làm mẫu 06/GTGT và sẽ phải nộp cho cơ quan Thuế trước ngày 20/12 của tháng.

Dưới đây là cách viết chung nhất của Mẫu 06/GTGT chỉ dẫn các bạn cách viết chi tiết, mời các bạn tham khảo:

Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Nguồn vốn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: …………..(Tên cơ thuế quan điều hành trực tiếp)…………..

Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:……………………

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định tiêu chí “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” từ kỳ khai thuế tháng 12/2014 tới hết tháng 11/2015 dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khấu trừ.

Thời gian yêu cầu được vận dụng bắt đầu từ 5 2016.

Chúng tôi xin cam kết tiến hành tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điều hành thuế và các luật pháp thuế có liên can.

Nếu vi phạm luật thuế và các cơ chế quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo luật pháp./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….5 …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

Phần bôi đậm đỏ có thể thay thành:

 • “từ kỳ khai thuế tháng 10/2014 tới hết tháng 6/2015” và tờ khai thuế quý III/2015 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý từ 01/7/2015) ~ nghĩa là tổng doanh thu từ tháng 10/2014 tới Quý III/2015 (T7+T8+T9).
 • Mới thành lập 5 2015 : “…do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi hoạt động chưa đủ 12 tháng, ước lượng doanh thu cả 5 dưới 1 tỷ nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp”
 • do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ước lượng doanh thu 5 2015 dưới 1 tỷ đồng và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ tại điểm a khoản 3 điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC do Bộ Nguồn vốn ban hành ngày 25/08/2014, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khẩu trừ thuế.

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là lúc nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT?

Bài viết này sẽ giải đáp các vướng mắc đó của các DN đang gặp phải.

1. Những công ty được kê khai thuế GTGT khấu trừ:

(Theo điều 12 Thông tư 219)

 • Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ 1 tỷ đồng trờ lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 • Những DN đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế GTGT.

2. Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT:

(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)

(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

 • DN, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hóa, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 • DN, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.
 • DN mới thành lập từ dự án đầu cơ của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ.
 • Tổ chức nước ngoài, tư nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo giao kèo nhà thầu, giao kèo nhà thầu phụ.
 • Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra ko bao gồm công ty, cộng tác xã.

=> Những DN trên nếu muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải gửi Thông 3́o cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu.

3. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT:

a. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN mới thành lập:

(Công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015)

Căn cứ các quy định nêu trên và để hợp nhất xử lý các vướng mắc đối với trường hợp NNT mới thành lập trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các 5 sau 5 2014. Tổng cục Thuế chỉ dẫn như sau:

– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập lúc xác định thuộc trường hợp được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT tới cơ thuế quan điều hành trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT trước nhất nảy sinh. Nếu tới thời hạn nộp HSKT trước nhất NNT ko nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp vận dụng bí quyết tính thuế trực tiếp.

– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập trong quý IV 5 2014 lúc xác định thuộc nhân vật được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ cho quý IV, 5 2014 và 2015. Tới trước ngày 20/12/2015 công ty, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để vận dụng bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017. Vận dụng gần giống cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các 5 tiếp theo sau 5 2014.”

VD: DN 3̣n nhận được giấy phép DKDK ngày 26/3/2015.

– Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 là ngày 30/4/2015.

-> Như vậy: Các 3̣n nên nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/4/2015 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem DN 3̣n kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.

b. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN đang hoạt động:

(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

Chậm nhất là ngày 20/12 của 5 trước liền kề 5 người nộp thuế tiến hành bí quyết tính thuế mới.

VD: DN 3̣n thành lập tháng 4/2015 đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan thuế đồng ý cho kê khai theo pp khấu trừ.

– Nhưng Cuối 5 các 3̣n phải xác định lại nhé cụ thể như sau:

– Lấy tiêu chí tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 8 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.

 • Nếu > 1 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, (Không cần phải nộp lại mẫu 06/GTGT vì đủ điều kiện).
 • Nếu < 1 tỷ đồng thì vận dụng bí quyết tính trực tiếp, như vậy trường hợp này các 3̣n phải nộp lại Mẫu 06/GTGT (Chậm nhất là ngày 20/12/2015)

(Theo điều 12 Thông tư 219)

Mời các bạn tham khảo thêm chỉ dẫn cụ thể tiến hành nộp công bố mẫu 06/GTGT:

Xem thêm thông tin Hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT

Chỉ dẫn cách viết mẫu 06/GTGT

Cách viết mẫu 06/GTGT
Chỉ dẫn cách viết mẫu 06/GTGT sẽ chỉ rõ các trường hợp phải viết và chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT, cộng với chỉ dẫn cách viết chi tiết mẫu 06/GTGT – Thông báo vận dụng bí quyết tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm rõ tất cả các thông tin nộp thuế về mẫu 06/GTGT.

Mẫu 06/GTGT Thông 3́o áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 156)
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾTMẪU 06/GTGT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ.
Việc nộp mẫu 06/GTGT muộn nhất trước ngày 20/12 đến đây có thể sẽ gây ra nhiều thắc mắc cho các bạn mới làm kế toán, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, để tưởng tượng, nắm được trường hợp của doanh nghiệp mình.
1. Các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT
Tham khảo của bảng Tổng hợp dưới đây:
Hiện trạng công ty
Phương pháp công ty muốn vận dụng cho 2016 – 2017
Trực tiếp
Khấu trừ
Doanh thu bình quân 5
Dưới 1 tỷ
Từ 1 tỷ trở lên
Mới thành lập 5 2015
Đang vận dụng phươngpháp khấu trừ
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để đăng ký)
Không cần nộp
Đang vận dụng phươngpháp trực tiếp
Không cần nộp
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Thành lập trước 5 2015
Đang vận dụng bí quyết khấu trừ
Vận dụng đầu 5 2014
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để đăng ký)
Không cần nộp
Vận dụng đầu 5 2015
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Không cần nộp
Không cần nộp
Đang vận dụng bí quyết trực tiếp
Vận dụng đầu 5 2014
Không cần nộp
Phcửa ải nộp(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để biến đổi)
Vận dụng đầu 5 2015
Không cần nộp
Không được nộp(Tới hết 5 2016)
Không được nộp(Tới hết 5 2016)
*****Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trước 5 2014:
Khoản 1 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“ Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế
1. Phương pháp khấu trừ thuế vận dụng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
Khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ.
==> Theo đấy:
– Căn cứ vào doanh thu 5 2013, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2014 và 2015
Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2014 và 2015.
Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2014 và 2015. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2014 và 2015, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2013 xin biến đổi bí quyết tính thuế. (5 2013 mẫu 06/GTGT được gia hạn nộp chậm nhất vào ngày 15/03/2014). Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
– Căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Không cần nộp mẫu 06/GTGT)
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.
****Trường hợp 2: Doanh nghiêp thành lập trong 5 2014:
Điểm c khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:
….
c) Doanh nghiệp, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.
==> Theo đấy:
– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế.
– Cuối 5 2014, căn cứ vào doanh thu 5 2014, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2015 và 2016.
Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016.
Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2015 và 2016. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2014 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2015 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2015 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2015 và 2016.
*****Trường hợp 3: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2014
– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 2015 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2014, 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Thí dụ 1: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2014, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2014) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2015 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2015 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 5 2015. Cuối 5 2015, mới căn cứ vào doanh thu 5 2015 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2014)
– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
*****Trường hợp 4: Doanh nghiệp thành lập trong 5 2015
– Tại thời khắc mới thành lập: Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh (Theo công văn số 1097/TCT-KK)
– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.
*****Trường hợp 5: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2015:
– Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 2016 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2015, 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Thí dụ 2: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2015, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2015) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2016 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2016 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 5 2016. Cuối 5 2016, mới căn cứ vào doanh thu 5 2016 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2017 và 2018. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015)
LƯU Ý: Cách xác định doanh thu: Khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Doanh thu hàng 5 do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 5 trước tới hết kỳ tính thuế tháng 10 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 5 trước tới hết kỳ tính thuế quý 3 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT. Thời gian vận dụng bất biến bí quyết tính thuế là 2 5 liên tiếp.
Thí dụ 3: Doanh nghiệp A được thành lập từ 5 2011 và đang hoạt động trong 5 2013. Để xác định bí quyết tính thuế GTGT cho 5 2014 và 5 2015, Doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:
Cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 tới hết kỳ tính thuế tháng 10/2013).
– Trường hợp công ty mới thành lập trong 5 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 2013 ko đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước lượng của 5 như sau: Tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.
Thí dụ 4: Doanh nghiệp A thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để xác định bí quyết tính thuế cho 5 2014, 2015, Doanh nghiệp A tiến hành tính doanh thu ước lượng như sau: Lấy tiêu chí tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.
2. Chỉ dẫn điền nội dung Mẫu 06/GTGT
Để đăng ký được bí quyết khấu trừ các kế toán sẽ làm mẫu 06/GTGT và sẽ phải nộp cho cơ quan Thuế trước ngày 20/12 của tháng.
Dưới đây là cách viết chung nhất của Mẫu 06/GTGT chỉ dẫn các bạn cách viết chi tiết, mời các bạn tham khảo:
Mẫu số: 06/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Nguồn vốn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁOÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: …………..(Tên cơ thuế quan điều hành trực tiếp)…………..
Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:……………………
Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định tiêu chí “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” từ kỳ khai thuế tháng 12/2014 tới hết tháng 11/2015 dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khấu trừ.
Thời gian yêu cầu được vận dụng bắt đầu từ 5 2016.
Chúng tôi xin cam kết tiến hành tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điều hành thuế và các luật pháp thuế có liên can.
Nếu vi phạm luật thuế và các cơ chế quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo luật pháp./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….5 …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Ký, ghi rõ họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

Phần bôi đậm đỏ có thể thay thành:
“từ kỳ khai thuế tháng 10/2014 tới hết tháng 6/2015” và tờ khai thuế quý III/2015 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý từ 01/7/2015) ~ nghĩa là tổng doanh thu từ tháng 10/2014 tới Quý III/2015 (T7+T8+T9).
Mới thành lập 5 2015 : “…do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi hoạt động chưa đủ 12 tháng, ước lượng doanh thu cả 5 dưới 1 tỷ nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp”
do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ước lượng doanh thu 5 2015 dưới 1 tỷ đồng và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ tại điểm a khoản 3 điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC do Bộ Nguồn vốn ban hành ngày 25/08/2014, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khẩu trừ thuế.
Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là lúc nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT?
Bài viết này sẽ giải đáp các vướng mắc đó của các DN đang gặp phải.
1. Những công ty được kê khai thuế GTGT khấu trừ:
(Theo điều 12 Thông tư 219)
Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ 1 tỷ đồng trờ lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Những DN đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế GTGT.
2. Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT:
(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)
(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
DN, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hóa, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
DN, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.
DN mới thành lập từ dự án đầu cơ của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ.
Tổ chức nước ngoài, tư nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo giao kèo nhà thầu, giao kèo nhà thầu phụ.
Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra ko bao gồm công ty, cộng tác xã.
=> Những DN trên nếu muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải gửi Thông 3́o cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu.
3. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT:
a. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN mới thành lập:
(Công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015)
“Căn cứ các quy định nêu trên và để hợp nhất xử lý các vướng mắc đối với trường hợp NNT mới thành lập trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các 5 sau 5 2014. Tổng cục Thuế chỉ dẫn như sau:
– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập lúc xác định thuộc trường hợp được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT tới cơ thuế quan điều hành trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT trước nhất nảy sinh. Nếu tới thời hạn nộp HSKT trước nhất NNT ko nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp vận dụng bí quyết tính thuế trực tiếp.
– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập trong quý IV 5 2014 lúc xác định thuộc nhân vật được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ cho quý IV, 5 2014 và 2015. Tới trước ngày 20/12/2015 công ty, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để vận dụng bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017. Vận dụng gần giống cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các 5 tiếp theo sau 5 2014.”
VD: DN 3̣n nhận được giấy phép DKDK ngày 26/3/2015.
– Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 là ngày 30/4/2015.
-> Như vậy: Các 3̣n nên nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/4/2015 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem DN 3̣n kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.
b. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN đang hoạt động:
(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)
– Chậm nhất là ngày 20/12 của 5 trước liền kề 5 người nộp thuế tiến hành bí quyết tính thuế mới.
VD: DN 3̣n thành lập tháng 4/2015 đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan thuế đồng ý cho kê khai theo pp khấu trừ.
– Nhưng Cuối 5 các 3̣n phải xác định lại nhé cụ thể như sau:
– Lấy tiêu chí tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 8 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.
Nếu > 1 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, (Không cần phải nộp lại mẫu 06/GTGT vì đủ điều kiện).
Nếu < 1 tỷ đồng thì vận dụng bí quyết tính trực tiếp, như vậy trường hợp này các 3̣n phải nộp lại Mẫu 06/GTGT (Chậm nhất là ngày 20/12/2015)
(Theo điều 12 Thông tư 219)
Mời các bạn tham khảo thêm chỉ dẫn cụ thể tiến hành nộp công bố mẫu 06/GTGT:

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #viết #mẫu #06GTGT

Chỉ dẫn cách viết mẫu 06/GTGT

Cách viết mẫu 06/GTGT
Chỉ dẫn cách viết mẫu 06/GTGT sẽ chỉ rõ các trường hợp phải viết và chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT, cộng với chỉ dẫn cách viết chi tiết mẫu 06/GTGT – Thông báo vận dụng bí quyết tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm rõ tất cả các thông tin nộp thuế về mẫu 06/GTGT.

Mẫu 06/GTGT Thông 3́o áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 156)
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾTMẪU 06/GTGT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ.
Việc nộp mẫu 06/GTGT muộn nhất trước ngày 20/12 đến đây có thể sẽ gây ra nhiều thắc mắc cho các bạn mới làm kế toán, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, để tưởng tượng, nắm được trường hợp của doanh nghiệp mình.
1. Các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT
Tham khảo của bảng Tổng hợp dưới đây:
Hiện trạng công ty
Phương pháp công ty muốn vận dụng cho 2016 – 2017
Trực tiếp
Khấu trừ
Doanh thu bình quân 5
Dưới 1 tỷ
Từ 1 tỷ trở lên
Mới thành lập 5 2015
Đang vận dụng phươngpháp khấu trừ
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để đăng ký)
Không cần nộp
Đang vận dụng phươngpháp trực tiếp
Không cần nộp
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Thành lập trước 5 2015
Đang vận dụng bí quyết khấu trừ
Vận dụng đầu 5 2014
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để đăng ký)
Không cần nộp
Vận dụng đầu 5 2015
Phcửa ải nộp (Để biến đổi)
Không cần nộp
Không cần nộp
Đang vận dụng bí quyết trực tiếp
Vận dụng đầu 5 2014
Không cần nộp
Phcửa ải nộp(Để biến đổi)
Phcửa ải nộp(Để biến đổi)
Vận dụng đầu 5 2015
Không cần nộp
Không được nộp(Tới hết 5 2016)
Không được nộp(Tới hết 5 2016)
*****Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trước 5 2014:
Khoản 1 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“ Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế
1. Phương pháp khấu trừ thuế vận dụng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, trừ hộ, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo bí quyết tính trực tiếp chỉ dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
Khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hoá, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, hoá đơn, chứng từ.
==> Theo đấy:
– Căn cứ vào doanh thu 5 2013, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2014 và 2015
Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2014 và 2015.
Nếu doanh thu 5 2013 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2014 và 2015. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2014 và 2015, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2013 xin biến đổi bí quyết tính thuế. (5 2013 mẫu 06/GTGT được gia hạn nộp chậm nhất vào ngày 15/03/2014). Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
– Căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Không cần nộp mẫu 06/GTGT)
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.
****Trường hợp 2: Doanh nghiêp thành lập trong 5 2014:
Điểm c khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế, bao gồm:
….
c) Doanh nghiệp, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.
==> Theo đấy:
– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế.
– Cuối 5 2014, căn cứ vào doanh thu 5 2014, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2015 và 2016.
Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016.
Nếu doanh thu 5 2014 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2015 và 2016. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2015 và 2016, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2014 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2015 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2015 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2015 và 2016.
*****Trường hợp 3: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2014
– Tại thời khắc mới thành lập, Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2014, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 2015 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2014, 5 2014 và 2015 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Thí dụ 1: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2014, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2014) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2015 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2015 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2014, 5 2014 và 5 2015. Cuối 5 2015, mới căn cứ vào doanh thu 5 2015 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2014)
– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
*****Trường hợp 4: Doanh nghiệp thành lập trong 5 2015
– Tại thời khắc mới thành lập: Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong 5 2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh (Theo công văn số 1097/TCT-KK)
– Cuối 5 2015, căn cứ vào doanh thu 5 2015, để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2016 và 2017
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp bạn sẽ tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017.
Nếu doanh thu 5 2015 của công ty bạn dưới 1 tỷ, Doanh nghiệp bạn sẽ phải tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp bất biến cho 2 5 2016 và 2017. Nếu công ty bạn muốn tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ bất biến cho 2 5 2016 và 2017, bạn nộp mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC chậm nhất vào ngày 20/12/2015 xin biến đổi bí quyết tính thuế. Không nộp mẫu 06/GTGT thì 5 2016 và 2017 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Xem xét: 5 2016 chẳng hề nộp mẫu 06/GTGT nữa, dù doanh thu 5 2016 trên hay dưới 1 tỷ VÌ đang vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho 2 5 2016 và 2017.
*****Trường hợp 5: Doanh nghiệp thành lập quý 4/2015:
– Doanh nghiệp của bạn thành lập trong quý 4/2015, mặc định tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp. Nếu bạn muốn chuyển sang tính thuế theo bí quyết khấu trừ, bạn thỏa mãn điều kiện có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh và làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ thuế quan xin biến đổi bí quyết tính thuế. Thời gian nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất trước thời hạn nộp giấy tờ khai thuế trước nhất nảy sinh và Doanh nghiệp bạn sẽ vận dụng bất biến bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 2016 (Theo công văn số 1097/TCT-KK). Không nộp mẫu 06/GTGT thì Qúy 4/2015, 5 2015 và 2016 tính thuế theo bí quyết trực tiếp.
Thí dụ 2: Doanh nghiệp A thành lập ngày 10/10/2015, và theo quy định hiện nay, Doanh nghiệp A sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. Giấy má khai thuế GTGT quý trước nhất (quý 4/2015) nộp chậm nhất vào ngày 30/01/2016 ==> Doanh nghiệp A xin biến đổi bí quyết tính thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2016 để vận dụng bí quyết tính thuế cho quý 4/2015, 5 2015 và 5 2016. Cuối 5 2016, mới căn cứ vào doanh thu 5 2016 để xác định bí quyết tính thuế bất biến cho 2 5 2017 và 2018. (Có thể nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015)
LƯU Ý: Cách xác định doanh thu: Khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Doanh thu hàng 5 do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 5 trước tới hết kỳ tính thuế tháng 10 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 5 trước tới hết kỳ tính thuế quý 3 5 hiện nay trước 5 xác định bí quyết tính thuế GTGT. Thời gian vận dụng bất biến bí quyết tính thuế là 2 5 liên tiếp.
Thí dụ 3: Doanh nghiệp A được thành lập từ 5 2011 và đang hoạt động trong 5 2013. Để xác định bí quyết tính thuế GTGT cho 5 2014 và 5 2015, Doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:
Cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 tới hết kỳ tính thuế tháng 10/2013).
– Trường hợp công ty mới thành lập trong 5 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 2013 ko đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước lượng của 5 như sau: Tổng cộng tiêu chí “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.
Thí dụ 4: Doanh nghiệp A thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để xác định bí quyết tính thuế cho 5 2014, 2015, Doanh nghiệp A tiến hành tính doanh thu ước lượng như sau: Lấy tiêu chí tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.
2. Chỉ dẫn điền nội dung Mẫu 06/GTGT
Để đăng ký được bí quyết khấu trừ các kế toán sẽ làm mẫu 06/GTGT và sẽ phải nộp cho cơ quan Thuế trước ngày 20/12 của tháng.
Dưới đây là cách viết chung nhất của Mẫu 06/GTGT chỉ dẫn các bạn cách viết chi tiết, mời các bạn tham khảo:
Mẫu số: 06/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Nguồn vốn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁOÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: …………..(Tên cơ thuế quan điều hành trực tiếp)…………..
Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:……………………
Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định tiêu chí “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” từ kỳ khai thuế tháng 12/2014 tới hết tháng 11/2015 dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế trị giá ngày càng tăng theo bí quyết khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khấu trừ.
Thời gian yêu cầu được vận dụng bắt đầu từ 5 2016.
Chúng tôi xin cam kết tiến hành tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điều hành thuế và các luật pháp thuế có liên can.
Nếu vi phạm luật thuế và các cơ chế quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo luật pháp./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….5 …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Ký, ghi rõ họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

Phần bôi đậm đỏ có thể thay thành:
“từ kỳ khai thuế tháng 10/2014 tới hết tháng 6/2015” và tờ khai thuế quý III/2015 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý từ 01/7/2015) ~ nghĩa là tổng doanh thu từ tháng 10/2014 tới Quý III/2015 (T7+T8+T9).
Mới thành lập 5 2015 : “…do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi hoạt động chưa đủ 12 tháng, ước lượng doanh thu cả 5 dưới 1 tỷ nên thuộc diện tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp”
do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ước lượng doanh thu 5 2015 dưới 1 tỷ đồng và qua phê chuẩn các điều kiện tính thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ tại điểm a khoản 3 điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC do Bộ Nguồn vốn ban hành ngày 25/08/2014, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng tính thuế theo bí quyết khẩu trừ thuế.
Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là lúc nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT?
Bài viết này sẽ giải đáp các vướng mắc đó của các DN đang gặp phải.
1. Những công ty được kê khai thuế GTGT khấu trừ:
(Theo điều 12 Thông tư 219)
Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ 1 tỷ đồng trờ lên và tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Những DN đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thuế GTGT.
2. Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT:
(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)
(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
DN, cộng tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng 5 từ bán hàng hóa, phân phối dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng đã tiến hành đầy đủ cơ chế kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
DN, cộng tác xã mới thành lập có tiến hành đầu cơ, sắm sửa, nhận góp vốn bằng của cải cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc có giao kèo thuê vị trí kinh doanh.
DN mới thành lập từ dự án đầu cơ của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ.
Tổ chức nước ngoài, tư nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo giao kèo nhà thầu, giao kèo nhà thầu phụ.
Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra ko bao gồm công ty, cộng tác xã.
=> Những DN trên nếu muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải gửi Thông 3́o cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu.
3. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT:
a. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN mới thành lập:
(Công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015)
“Căn cứ các quy định nêu trên và để hợp nhất xử lý các vướng mắc đối với trường hợp NNT mới thành lập trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các 5 sau 5 2014. Tổng cục Thuế chỉ dẫn như sau:
– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập lúc xác định thuộc trường hợp được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT tới cơ thuế quan điều hành trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT trước nhất nảy sinh. Nếu tới thời hạn nộp HSKT trước nhất NNT ko nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp vận dụng bí quyết tính thuế trực tiếp.
– Trường hợp công ty, HTX mới thành lập trong quý IV 5 2014 lúc xác định thuộc nhân vật được đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tình nguyện vận dụng bí quyết khấu trừ cho quý IV, 5 2014 và 2015. Tới trước ngày 20/12/2015 công ty, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để vận dụng bí quyết khấu trừ cho 2 5 2016 và 2017. Vận dụng gần giống cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các 5 tiếp theo sau 5 2014.”
VD: DN 3̣n nhận được giấy phép DKDK ngày 26/3/2015.
– Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 là ngày 30/4/2015.
-> Như vậy: Các 3̣n nên nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/4/2015 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem DN 3̣n kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.
b. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN đang hoạt động:
(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)
– Chậm nhất là ngày 20/12 của 5 trước liền kề 5 người nộp thuế tiến hành bí quyết tính thuế mới.
VD: DN 3̣n thành lập tháng 4/2015 đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan thuế đồng ý cho kê khai theo pp khấu trừ.
– Nhưng Cuối 5 các 3̣n phải xác định lại nhé cụ thể như sau:
– Lấy tiêu chí tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 8 tháng, sau đấy nhân với (x) 12 tháng.
Nếu > 1 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, (Không cần phải nộp lại mẫu 06/GTGT vì đủ điều kiện).
Nếu < 1 tỷ đồng thì vận dụng bí quyết tính trực tiếp, như vậy trường hợp này các 3̣n phải nộp lại Mẫu 06/GTGT (Chậm nhất là ngày 20/12/2015)
(Theo điều 12 Thông tư 219)
Mời các bạn tham khảo thêm chỉ dẫn cụ thể tiến hành nộp công bố mẫu 06/GTGT:

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #viết #mẫu #06GTGT


#Hướng #dẫn #cách #viết #mẫu #06GTGT

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button