Thủ Thuật

Hướng dẫn mở thư mục trên máy Mac bằng lệnh trong Terminal

Cách tầm thường và căn bản nhất để mở bất cứ folder nào trong macOS là truy cập Finder và điều hướng tới địa điểm chi tiết của folder đấy trên ổ cứng của bạn.

Ngoài ra còn có 1 cách khác để mở bất cứ folder nào bạn muốn trên máy Mac: sử dụng Terminal.

Đúng là truy cập các folder bằng Terminal phức tạp hơn điều hướng trong Finder. Vậy vì sao phải tốn nhiều công huân hơn để làm cùng 1 công tác? Có 1 số ích lợi chính của việc sử dụng Terminal để mở các folder, những thứ nhưng mà Finder chẳng thể hỗ trợ, ít ra là trong 1 số cảnh huống chi tiết.

Cách mở folder từ Terminal

Để mở màn, hãy mở Terminal bằng cách điều hướng tới “Phần mềm -> Tiện ích”, Hoặc bằng cách nhập“ Terminal ”trong Spotlight.

mở thiết bị đầu cuối

Khi Terminal được mở, về căn bản bạn sẽ có thể mở bất cứ folder nào từ Mac Terminal bằng các lệnh chi tiết. Cú pháp chung như sau:

open /đường dẫn/tới/folder/

Tỉ dụ, để mở folder Pictures, lệnh bạn sẽ sử dụng như sau:

open /Users/<tênngườidùng>/Pictures

Lệnh này sẽ mở folder Pictures trong cửa sổ Finder. Sau đấy, bạn có thể sử dụng nó để truy cập các tệp có trong folder.

Mở thư mục Ảnh

Ngoài ra còn có 1 loạt các lệnh ngắn khác nhưng mà bạn có thể sử dụng để truy cập các folder chi tiết. Tỉ dụ:

Để mở folder gốc, hãy sử dụng lệnh:

open /

Đối với folder chính của bạn (tức là, folder chứa Máy tính để bàn, Tài liệu và các folder dành riêng cho khách hàng khác), hãy nhập:

open ~

Để mở folder làm việc hiện nay trong Finder, hãy sử dụng lệnh:

open .

Thư mục làm việc hiện tại trong Finder

Ngoài ra, bạn cũng có thể khởi chạy và cập nhật phần mềm Mac từ Terminal nhưng mà ko cần sử dụng Finder. Tỉ dụ, để mở Safari, hãy nhập:

open /Applications/Safari.app

Hẳn nhiên, bạn có thể thay thế Safari bằng bất cứ phần mềm nào trên hệ thống của mình miễn sao bạn biết tên tệp tương ứng của nó.

Mở 1 folder trong Terminal từ thực đơn văn cảnh

Có thể bạn muốn “biến đổi mọi thứ” và mở 1 folder Finder trong Terminal. Hay nói cách khác, đặt nó thành folder làm việc hiện nay. Điều này có thể được tiến hành bằng cách thêm 1 phím tắt sẽ hiện ra lúc bạn nhấp chuột phải.

Vui lòng điều hướng tới Hệ thống ”Tùy chọn -> Bàn phím“.

Đi tới Hệ thống Bàn phím “” width = “640” height = “565” class = “aligncenter” src = “https://bigdata-vn.com/wp-content/uploads/2022/01/1641052603_552_Huong-dan-mo-thu-muc -train-may-Mac-bang-lenh.jpg “>

Tiếp theo, điều hướng tới tab các phím tắt. Tại đây, nhấp vào thực đơn chọn Dịch vụ và cuộn xuống để tìm tùy chọn “Thiết bị đầu cuối mới trong folder“.

Chọn tùy chọn

Nếu bạn chọn bất cứ folder nào trong Finder, hãy mở thực đơn Dịch vụ trên thanh dụng cụ và chọn “Thiết bị đầu cuối mới trong folder“.

Lựa chọn

Điều này đặc thù hữu dụng nếu bạn thường xuyên phải biến đổi giữa GUI và Terminal.

Xem thêm thông tin Hướng dẫn mở thư mục trên máy Mac bằng lệnh trong Terminal

Chỉ dẫn mở folder trên máy Mac bằng lệnh trong Terminal

Cách thông thường và căn bản nhất để mở bất cứ folder nào trong macOS là truy cập Finder và điều hướng tới địa điểm chi tiết của folder đấy trên ổ cứng của bạn.
Ngoài ra, còn có 1 cách khác để bạn mở bất kỳ folder nào nhưng mà mình muốn trên máy Mac: sử dụng Terminal.
Phcửa ải thừa nhận rằng truy cập folder bằng Terminal sẽ phức tạp hơn so với điều hướng trong Finder. Vậy vì sao phải bỏ ra nhiều công huân hơn để làm cùng 1 công tác gần giống? Sẽ có 1 vài ích lợi chính lúc bạn sử dụng Terminal để mở folder – những điều nhưng mà Finder chẳng thể hỗ trợ – ít ra là trong 1 số cảnh huống đặc trưng.
Cách mở folder từ Terminal
Để mở màn, hãy mở Terminal bằng cách điều hướng tới folder “Application -> Utilities”, hoặc bằng cách nhập “Terminal” trong Spotlight.

Sau lúc Terminal mở ra, về căn bản, bạn sẽ có thể mở bất cứ folder nào từ Mac Terminal bằng các lệnh đặc trưng. Cú pháp chung như sau:
open /đường dẫn/tới/folder/
Tỉ dụ, để mở folder Pictures, lệnh nhưng mà bạn sẽ sử dụng như sau:
open /Users/<tênngườidùng>/Pictures
Lệnh này sẽ mở folder Pictures trong cửa sổ Finder. Sau đấy, bạn có thể sử dụng để truy cập các tệp có trong folder.

Còn có 1 loạt các lệnh ngắn khác nhưng mà bạn có thể sử dụng để truy cập vào từng folder chi tiết. Tỉ dụ:
Để mở folder Root, hãy sử dụng lệnh:
open /
Đối với folder Home của bạn (nghĩa là folder chứa Desktop, Documents và các folder khác dành riêng cho khách hàng), hãy nhập:
open ~
Để mở folder làm việc hiện nay trong Finder, hãy sử dụng lệnh:
open .

Ngoài ra, bạn cũng có thể khởi chạy và cập nhật các phần mềm Mac từ Terminal nhưng mà ko cần sử dụng Finder. Tỉ dụ, để mở Safari, hãy nhập:
open /Applications/Safari.app
Hẳn nhiên, bạn có thể thay thế Safari bằng bất cứ phần mềm nào trên hệ thống của mình miễn sao bạn biết tên tệp tương ứng của nó.
Mở 1 folder trong Terminal từ Menu Shortcut
Có thể bạn muốn “đảo ngược tình thế” và mở 1 folder Finder trong Terminal. Hay nói cách khác là biến nó thành folder làm việc hiện nay. Có thể tiến hành việc này bằng cách thêm 1 shortcut sẽ xuất hiện lúc bạn nhấp chuột phải.
Hãy điều hướng tới System “Preferences -> Keyboard”.

Tiếp theo, điều hướng tới tab Shortcuts. Tại đây, bấm chọn thực đơn Services và cuộn xuống để tìm tùy chọn “New Terminal at Folder”.

Nếu bạn chọn bất cứ folder nào trong Finder, hãy mở thực đơn Services từ Toolbar và chọn “New Terminal at Folder”.

Cách làm này sẽ đặc thù hữu dụng nếu bạn thường xuyên phải biến đổi giữa GUI và Terminal.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #mở #thư #mục #trên #máy #Mac #bằng #lệnh #trong #Terminal

Chỉ dẫn mở folder trên máy Mac bằng lệnh trong Terminal

Cách thông thường và căn bản nhất để mở bất cứ folder nào trong macOS là truy cập Finder và điều hướng tới địa điểm chi tiết của folder đấy trên ổ cứng của bạn.
Ngoài ra, còn có 1 cách khác để bạn mở bất kỳ folder nào nhưng mà mình muốn trên máy Mac: sử dụng Terminal.
Phcửa ải thừa nhận rằng truy cập folder bằng Terminal sẽ phức tạp hơn so với điều hướng trong Finder. Vậy vì sao phải bỏ ra nhiều công huân hơn để làm cùng 1 công tác gần giống? Sẽ có 1 vài ích lợi chính lúc bạn sử dụng Terminal để mở folder – những điều nhưng mà Finder chẳng thể hỗ trợ – ít ra là trong 1 số cảnh huống đặc trưng.
Cách mở folder từ Terminal
Để mở màn, hãy mở Terminal bằng cách điều hướng tới folder “Application -> Utilities”, hoặc bằng cách nhập “Terminal” trong Spotlight.

Sau lúc Terminal mở ra, về căn bản, bạn sẽ có thể mở bất cứ folder nào từ Mac Terminal bằng các lệnh đặc trưng. Cú pháp chung như sau:
open /đường dẫn/tới/folder/
Tỉ dụ, để mở folder Pictures, lệnh nhưng mà bạn sẽ sử dụng như sau:
open /Users/<tênngườidùng>/Pictures
Lệnh này sẽ mở folder Pictures trong cửa sổ Finder. Sau đấy, bạn có thể sử dụng để truy cập các tệp có trong folder.

Còn có 1 loạt các lệnh ngắn khác nhưng mà bạn có thể sử dụng để truy cập vào từng folder chi tiết. Tỉ dụ:
Để mở folder Root, hãy sử dụng lệnh:
open /
Đối với folder Home của bạn (nghĩa là folder chứa Desktop, Documents và các folder khác dành riêng cho khách hàng), hãy nhập:
open ~
Để mở folder làm việc hiện nay trong Finder, hãy sử dụng lệnh:
open .

Ngoài ra, bạn cũng có thể khởi chạy và cập nhật các phần mềm Mac từ Terminal nhưng mà ko cần sử dụng Finder. Tỉ dụ, để mở Safari, hãy nhập:
open /Applications/Safari.app
Hẳn nhiên, bạn có thể thay thế Safari bằng bất cứ phần mềm nào trên hệ thống của mình miễn sao bạn biết tên tệp tương ứng của nó.
Mở 1 folder trong Terminal từ Menu Shortcut
Có thể bạn muốn “đảo ngược tình thế” và mở 1 folder Finder trong Terminal. Hay nói cách khác là biến nó thành folder làm việc hiện nay. Có thể tiến hành việc này bằng cách thêm 1 shortcut sẽ xuất hiện lúc bạn nhấp chuột phải.
Hãy điều hướng tới System “Preferences -> Keyboard”.

Tiếp theo, điều hướng tới tab Shortcuts. Tại đây, bấm chọn thực đơn Services và cuộn xuống để tìm tùy chọn “New Terminal at Folder”.

Nếu bạn chọn bất cứ folder nào trong Finder, hãy mở thực đơn Services từ Toolbar và chọn “New Terminal at Folder”.

Cách làm này sẽ đặc thù hữu dụng nếu bạn thường xuyên phải biến đổi giữa GUI và Terminal.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #mở #thư #mục #trên #máy #Mac #bằng #lệnh #trong #Terminal


#Hướng #dẫn #mở #thư #mục #trên #máy #Mac #bằng #lệnh #trong #Terminal

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button