Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Hệ thống dạy học online Lớp học kết nối do Sở GD-ĐT TP.HCM điều hành, nhà trường đang khai triển để thầy cô giáo giao nhiệm vụ cho học trò truy cập và xong xuôi. Sau đây là chỉ dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho quý thầy cô.

Truy cập trang: https://lophoc.hcm.edu.vn để khởi đầu sử dụng

1. Đăng nhập lophoc.hcm.edu.vn

  • Chọn loại acc là GV
  • Chọn cơ sở giáo dục điều hành, nếu là trường cấp 2 thì chọn doanh nghiệp con
  • Chọn trường nơi bạn đang làm việc
  • Nhập tên người mua và mật khẩu theo danh sách được cung ứng.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

2. Đồng bộ sinh viên trong hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Nhấp chuột chủ nhiệm lớp => chọn lớp => Nhấp vào Nhận sinh viên từ Bộ phận

Cách sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

3. Tạo bài tại lophoc.hcm.edu.vn

Nhấp chuột Quản lý bài học => Bấm vào đây để thêm các bài học mới => Bấm vào đây để biên tập thông tin và nội dung bài học hiện có.

Cách sử dụng trang lophoc.hcm.edu.vn

Sau lúc nhấp vào nút. thêm bài học mới:

Hướng dẫn sử dụng lophoc.hcm.edu.vn

4. Tạo phòng tại lophoc.hcm.edu.vn

Bạn chọn 1 bài học => Nhấp vào Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Sau lúc nhấp vào Chi tiết:

lophoc.hcm.edu.vn

Sau lúc nhấp vào nút. nhiều phòng hơn hoặc Chỉnh sửa thông tin phòng:

Cách sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

5. Đăng câu hỏi ôn tập tại lophoc.hcm.edu.vn

Nhấp vào Chọn bài học => Nhấp vào Chi tiết

Cách đăng nhập vào hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Sau lúc nhấp vào Chi tiết:

Cách sử dụng HCM eLearning

sau lúc nhấp vào Tải xuống tệp Word câu hỏi:

  • Chọn xem chủ đề tải lên có phải là chủ đề tiếng nước ngoài ko

Sử dụng trang web lophoc.hcm.edu.vn

  • Chọn tệp để tải lên

Cách sử dụng lophoc.hcm.edu.vn

  • Xem và điều chỉnh (nếu có) các kết quả đã được tải Lưu câu hỏi.

Sử dụng lophoc.hcm.edu.vn

sau lúc nhấp vào thêm từng câu hỏi:

Cách đăng nhập trang lophoc.hcm.edu.vn

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Cách kiếm tìm kết quả học tập trên VnEdu
  • Làm thế nào để bình chọn sinh viên tốt nghiệp trong SMAS
  • Cách xem điểm trong SMAS

Xem thêm thông tin Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Chỉ dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho thầy cô giáo

Hệ thống dạy học online Lớp học kết nối do Sở GD&ĐT Tp.HCM điều hành, nhà trường đang khai triển cho thầy (cô) tiến hành việc giao bài tập cho các em học trò truy cập vào làm bài. Sau đây là chỉ dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho thầy cô giáo.
Truy cập vào trang: https://lophoc.hcm.edu.vn để khởi đầu sử dụng
1. Đăng nhập lophoc.hcm.edu.vn
Chọn loại acc là GV
Chọn PGD điều hành, nếu là THPT chọn Trực thuộc
Chọn trường đang công việc
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo danh sách đã được cấp sẵn.

2. Đồng bộ học trò trong hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Bấm vào Quản lý lớp => Chọn lớp => Bấm vào Lấy học trò từ sở

3. Tạo bài học trên lophoc.hcm.edu.vn
Bấm vào Quản lý bài học => Bấm vào đây để thêm bài học mới => Bấm vào đây để sửa thông tin và nội dung bài học đang có.

Sau lúc bấm vào nút Thêm mới bài học:

4. Tạo Phòng trong lophoc.hcm.edu.vn
Bạn Chọn bài học => Bấm vào Chi tiết

Sau lúc bấm vào Chi tiết:

Sau lúc bấm vào nút Thêm phòng hoặc Sửa thông tin phòng:

5. Đưa câu hỏi ôn tập lên lophoc.hcm.edu.vn
Bấm Chọn bài học => Bấm vào Chi tiết

Sau lúc bấm vào Chi tiết:

Sau lúc bấm vào Tải câu hỏi từ file Word:
Chọn môn tải lên có file là môn Ngoại ngữ ko

Chọn file cần tải lên

Xem và điều chỉnh (nếu có) kết quả tải lên rồi Lưu câu hỏi lại.

Sau lúc bấm vào Thêm từng câu hỏi:

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Cách tra cứu điểm kết quả học tập trên VnEdu
Cách xét duyệt học trò tốt nghiệp trong SMAS
Cách xem điểm trên SMAS

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #sử #dụng #hệ #thống #lophochcmeduvn #dành #cho #giáo #viên

Chỉ dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho thầy cô giáo

Hệ thống dạy học online Lớp học kết nối do Sở GD&ĐT Tp.HCM điều hành, nhà trường đang khai triển cho thầy (cô) tiến hành việc giao bài tập cho các em học trò truy cập vào làm bài. Sau đây là chỉ dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho thầy cô giáo.
Truy cập vào trang: https://lophoc.hcm.edu.vn để khởi đầu sử dụng
1. Đăng nhập lophoc.hcm.edu.vn
Chọn loại acc là GV
Chọn PGD điều hành, nếu là THPT chọn Trực thuộc
Chọn trường đang công việc
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo danh sách đã được cấp sẵn.

2. Đồng bộ học trò trong hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Bấm vào Quản lý lớp => Chọn lớp => Bấm vào Lấy học trò từ sở

3. Tạo bài học trên lophoc.hcm.edu.vn
Bấm vào Quản lý bài học => Bấm vào đây để thêm bài học mới => Bấm vào đây để sửa thông tin và nội dung bài học đang có.

Sau lúc bấm vào nút Thêm mới bài học:

4. Tạo Phòng trong lophoc.hcm.edu.vn
Bạn Chọn bài học => Bấm vào Chi tiết

Sau lúc bấm vào Chi tiết:

Sau lúc bấm vào nút Thêm phòng hoặc Sửa thông tin phòng:

5. Đưa câu hỏi ôn tập lên lophoc.hcm.edu.vn
Bấm Chọn bài học => Bấm vào Chi tiết

Sau lúc bấm vào Chi tiết:

Sau lúc bấm vào Tải câu hỏi từ file Word:
Chọn môn tải lên có file là môn Ngoại ngữ ko

Chọn file cần tải lên

Xem và điều chỉnh (nếu có) kết quả tải lên rồi Lưu câu hỏi lại.

Sau lúc bấm vào Thêm từng câu hỏi:

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Cách tra cứu điểm kết quả học tập trên VnEdu
Cách xét duyệt học trò tốt nghiệp trong SMAS
Cách xem điểm trên SMAS

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #sử #dụng #hệ #thống #lophochcmeduvn #dành #cho #giáo #viên


#Hướng #dẫn #sử #dụng #hệ #thống #lophochcmeduvn #dành #cho #giáo #viên

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button