Thủ Thuật

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Microsoft Outlook

Microsoft Outlook là một trong những ứng dụng email phổ biến nhất với nhiều tính năng và các tính năng bổ sung. Khi sử dụng tài khoản của bạn trên nền tảng, bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả người dùng. Bởi vì hộp thư điện tử của bạn chứa nhiều thông tin nhạy cảm, yêu cầu bảo mật của bạn cao hơn nhiều khi sử dụng thư điện tử.

Mặc dù Microsoft không bắt người dùng phải thay đổi mật khẩu Outlook thường xuyên, nhưng nhiều chuyên gia bảo mật vẫn khuyến nghị thỉnh thoảng nên làm như vậy.

Người dùng Outlook có thể thay đổi mật khẩu tài khoản email của họ theo hai cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu bạn muốn làm cho tài khoản email của mình an toàn hơn, hãy tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu của mình trong ứng dụng Microsoft Outlook hoặc Outlook trên web.

Cách thay đổi mật khẩu Outlook trong trình duyệt web

Nếu bạn sử dụng dịch vụ webmail của Outlook.com, bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu của mình. Mật khẩu Outlook.com của bạn giống với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Vì vậy, việc thay đổi mật khẩu cho một dịch vụ cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ khác.

Để thay đổi mật khẩu Outlook Web của bạn, hãy làm theo các bước sau.

Giai đoạn 1: Mở trang Bảo mật Tài khoản Microsoft và đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại của bạn.

Bước 2: Tùy chọn cảm ứng mật khẩu bảo mật.

Bước 3: trên trang Đổi mật khẩuNhập mật khẩu cũ và mới bạn muốn sử dụng vào các trường thích hợp, sau đó lưu vào máy tính.

Bước 4: Đăng nhập bằng mật khẩu mới của bạn khi truy cập Outlook.com từ trình duyệt web.

Cách thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Microsoft Outlook

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu cho tài khoản email mà mọi người truy cập trong ứng dụng Outlook trên máy tính (ví dụ: Gmail, Yahoo Mail, v.v.), hãy cập nhật mật khẩu đó trong ứng dụng Outlook.

Các phiên bản trước của Outlook đã yêu cầu thay đổi mật khẩu trong cài đặt tài khoản của ứng dụng, nhưng bây giờ ứng dụng tự động yêu cầu.

Giai đoạn 1: Đóng ứng dụng Microsoft Outlook.

Bước 2: Thay đổi mật khẩu email của bạn bằng một dịch vụ email khác mà bạn sử dụng. B. Tài khoản IMAP, Gmail, Yahoo hoặc dịch vụ email khác.

Bước 3: Sau khi hoàn tất việc thay đổi mật khẩu trong dịch vụ email khác, hãy khởi động lại ứng dụng Microsoft Outlook.

Outlook khởi động và nhắc bạn nhập mật khẩu đã cập nhật khi bạn cố gắng nhận email. Người dùng chỉ cần nhập mật khẩu mới thay đổi và mật khẩu này sẽ được lưu tự động.


Thông tin thêm

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Microsoft Outlook

Microsoft Outlook là một trong những ứng dụng email client phổ biến nhất, với nhiều tính năng và tiện ích đi kèm. Khi dùng bất kỳ tài khoản trên nền tảng, vấn đề bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của tất cả người dùng. Đặc biệt là khi sử dụng email, yêu cầu bảo mật lại càng cao hơn vì hòm thư điện tử sẽ chứa nhiều thông tin quan trọng.
Mặc dù Microsoft không buộc người dùng phải thay đổi mật khẩu Outlook của mình thường xuyên, nhưng nhiều chuyên gia bảo mật vẫn khuyến nghị thỉnh thoảng vẫn nên thực hiện điều này.
Người dùng Outlook có thể thay đổi mật khẩu tài khoản email theo 2 cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu muốn tăng cường độ bảo mật cho tài khoản emai của mình, hãy cùng tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Microsoft Outlook hoặc Outlook web.
Cách thay đổi mật khẩu Outlook trong trình duyệt web
Nếu sử dụng dịch vụ webmail Outlook.com, việc thay đổi mật khẩu rất dễ dàng. Mọi người chỉ cần nhớ rằng, mật khẩu Outlook.com sẽ giống với mật khẩu tài khoản Microsoft. Vì vậy, nếu thay đổi mật khẩu ở một dịch vụ, thì mật khẩu đó cũng sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ khác.
Để thay đổi mật khẩu Outlook web, hãy làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Mở trang bảo mật tài khoản Microsoft và đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại.
Bước 2: Nhấn vào tùy chọn Bảo mật Mật khẩu.

Bước 3: Trên trang Đổi mật khẩu của bạn, hãy nhập mật khẩu cũ cũng như mật khẩu mới muốn sử dụng vào các ô tương ứng, sau đó nhấn Lưu.

Bước 4: Khi truy cập Outlook.com trong trình duyệt web, hãy đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Cách thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Microsoft Outlook
Nếu đã thay đổi mật khẩu cho tài khoản email mà mọi người truy cập từ ứng dụng Outlook trên máy tính của mình (như Gmail, Yahoo Mail,…), hãy cập nhật mật khẩu đó trong ứng dụng Outlook.
Mặc dù các phiên bản Outlook cũ hơn được sử dụng để yêu cầu thay đổi mật khẩu trong cài đặt tài khoản của ứng dụng, nhưng giờ đây việc này sẽ tự động yêu cầu thực hiện.
Bước 1: Đóng ứng dụng Microsoft Outlook.
Bước 2: Thay đổi mật khẩu email bằng dịch vụ email khác đang sử dụng, chẳng hạn như tài khoản IMAP, Gmail, Yahoo hoặc một số dịch vụ thư điện tử khác.
Bước 3: Sau khi hoàn tất đổi mật khẩu trong các dịch vụ email khác, khởi động lại ứng dụng Microsoft Outlook.
Khi Outlook khởi động và cố gắng kiểm tra email, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã cập nhật. Người dùng chỉ cần nhập mật khẩu mới vừa thay đổi và mật khẩu này sẽ được lưu tự động.

#Hướng #dẫn #thay #đổi #mật #khẩu #Microsoft #Outlook

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Microsoft Outlook

Microsoft Outlook là một trong những ứng dụng email client phổ biến nhất, với nhiều tính năng và tiện ích đi kèm. Khi dùng bất kỳ tài khoản trên nền tảng, vấn đề bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của tất cả người dùng. Đặc biệt là khi sử dụng email, yêu cầu bảo mật lại càng cao hơn vì hòm thư điện tử sẽ chứa nhiều thông tin quan trọng.
Mặc dù Microsoft không buộc người dùng phải thay đổi mật khẩu Outlook của mình thường xuyên, nhưng nhiều chuyên gia bảo mật vẫn khuyến nghị thỉnh thoảng vẫn nên thực hiện điều này.
Người dùng Outlook có thể thay đổi mật khẩu tài khoản email theo 2 cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu muốn tăng cường độ bảo mật cho tài khoản emai của mình, hãy cùng tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Microsoft Outlook hoặc Outlook web.
Cách thay đổi mật khẩu Outlook trong trình duyệt web
Nếu sử dụng dịch vụ webmail Outlook.com, việc thay đổi mật khẩu rất dễ dàng. Mọi người chỉ cần nhớ rằng, mật khẩu Outlook.com sẽ giống với mật khẩu tài khoản Microsoft. Vì vậy, nếu thay đổi mật khẩu ở một dịch vụ, thì mật khẩu đó cũng sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ khác.
Để thay đổi mật khẩu Outlook web, hãy làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Mở trang bảo mật tài khoản Microsoft và đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại.
Bước 2: Nhấn vào tùy chọn Bảo mật Mật khẩu.

Bước 3: Trên trang Đổi mật khẩu của bạn, hãy nhập mật khẩu cũ cũng như mật khẩu mới muốn sử dụng vào các ô tương ứng, sau đó nhấn Lưu.

Bước 4: Khi truy cập Outlook.com trong trình duyệt web, hãy đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Cách thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Microsoft Outlook
Nếu đã thay đổi mật khẩu cho tài khoản email mà mọi người truy cập từ ứng dụng Outlook trên máy tính của mình (như Gmail, Yahoo Mail,…), hãy cập nhật mật khẩu đó trong ứng dụng Outlook.
Mặc dù các phiên bản Outlook cũ hơn được sử dụng để yêu cầu thay đổi mật khẩu trong cài đặt tài khoản của ứng dụng, nhưng giờ đây việc này sẽ tự động yêu cầu thực hiện.
Bước 1: Đóng ứng dụng Microsoft Outlook.
Bước 2: Thay đổi mật khẩu email bằng dịch vụ email khác đang sử dụng, chẳng hạn như tài khoản IMAP, Gmail, Yahoo hoặc một số dịch vụ thư điện tử khác.
Bước 3: Sau khi hoàn tất đổi mật khẩu trong các dịch vụ email khác, khởi động lại ứng dụng Microsoft Outlook.
Khi Outlook khởi động và cố gắng kiểm tra email, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã cập nhật. Người dùng chỉ cần nhập mật khẩu mới vừa thay đổi và mật khẩu này sẽ được lưu tự động.

#Hướng #dẫn #thay #đổi #mật #khẩu #Microsoft #Outlook


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button