Tips Game

Hướng dẫn về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck

Goose Goose Duck là một game suy luận để tìm ra kẻ khác biệt xâm nhập, tương tự như Among Us. Tất cả người chơi sẽ phải kết hợp với nhau để tìm ra kẻ đóng vai vịt trời đang trà trộn vào đàn nhằm tiêu diệt những con khác.

Trong Goose Goose Duck có rất nhiều bản đồ và chúng cũng khác nhau ở một số điểm bên cạnh hình thức, nhiệm vụ. Bản đồ trong trò chơi này bao gồm nhiều thông tin về những điểm độc đáo như bản đồ lỗ vent, vị trí rình mò, phá hoại và nơi chúng được kích hoạt, cũng như vị trí của các mối nguy hiểm trên đó.

Hướng dẫn này chủ yếu dành cho người chơi mới, vì mọi người sẽ tìm hiểu được hầu hết những gì được cung cấp cho một bản đồ nhất định sau khi chơi nó trong vài giờ. Dưới đây là hướng dẫn, thông tin cần biết về các bản đồ trong Goose Goose Duck.

Thông tin về các bản đồ trong Goose Goose Duck

Danh mục các thông tin về bản đồ

Những danh mục được đề cập trong các bản đồ của Goose Goose Duck bao gồm:

  • Vị trí nút: Nơi nhân vật đến để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
  • Máy ảnh/Hệ thống liên lạc: Máy ảnh hoặc hệ thống liên lạc nội bộ trên bản đồ.
  • Phá hoại ngầm: Những phá hoại ngầm có thể được kích hoạt trên bản đồ.
  • Vị trí vent: Số lượng mỗi vị trí và cách chúng kết nối với nhau.
  • Các mối nguy hiểm trên bản đồ: Những cách nhân vật có thể chết trên bản đồ ngoài việc bị người chơi khác trực tiếp giết.
  • Lưu ý quan trọng: Thông tin quan trọng không được đề cập trong bất kỳ danh mục nào ở trên.
  • Ghi chú khác: Bất kỳ điều gì khác về bản đồ đáng được đề cập.

Bản đồ SS Mother Goose tổng quát và các lỗ thông hơi được kết nối với nhau

Thông tin chi tiết về các bản đồ

Bản đồSS Mother Goose (MS)Black Swan (BS)Nexus Colony (NC)Mallard Manor (MM)
Vị trí nútPhòng RecPhòng RecPhòng BridgePhòng ăn
Máy ảnh/ Hệ thống liên lạcCó cả haiCó cả haiCó cả haiKhông
Phá hoại ngầmĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Động cơ, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sống, Dịch chuyển, Xe đưa đónĐèn, Cửa, Cháy, Máy bơm nước độc, Đèn chùm
Vị trí vent (lỗ thông hơi)7 lỗ thông hơi, tất cả đều được kết nối7 lỗ thông hơi, 2 nhóm riêng biệt5 lỗ thông hơi, 4 lỗ thông được kết nối và 1 lỗ thông hơi của chính nó4 lỗ thông hơi
Các mối nguy hiểmAirlockAirlockShuttle (bề mặt), Shuttle (sử dụng), Teleporter (sử dụng)Chandelier
Lưu ý quan trọngBản đồ gốc, một phần của Space EraBản đồ thứ 2, một phần của Space Era. Có một căn phòng chỉ có thể vào được bằng các lỗ thông hơi.Tàu con thoi và máy dịch chuyển phải được kích hoạt thông qua các nhiệm vụ mà bất kỳ người chơi nào cũng có thể hoàn thành. Dịch chuyển tức thời chỉ chuyển từ bên phải sang bên trái.Bản đồ thứ 4, một phần của Victorian Era
Ghi chú khácBản đồ thứ ba, một phần của Space Era. Phòng khử nhiễm kích hoạt ngẫu nhiên

Xem thêm thông tin Hướng dẫn về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck

Hướng dẫn về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck

Goose Goose Duck là một game suy luận để tìm ra kẻ khác biệt xâm nhập, tương tự như Among Us. Tất cả người chơi sẽ phải kết hợp với nhau để tìm ra kẻ đóng vai vịt trời đang trà trộn vào đàn nhằm tiêu diệt những con khác.Trong Goose Goose Duck có rất nhiều bản đồ và chúng cũng khác nhau ở một số điểm bên cạnh hình thức, nhiệm vụ. Bản đồ trong trò chơi này bao gồm nhiều thông tin về những điểm độc đáo như bản đồ lỗ vent, vị trí rình mò, phá hoại và nơi chúng được kích hoạt, cũng như vị trí của các mối nguy hiểm trên đó.Hướng dẫn này chủ yếu dành cho người chơi mới, vì mọi người sẽ tìm hiểu được hầu hết những gì được cung cấp cho một bản đồ nhất định sau khi chơi nó trong vài giờ. Dưới đây là hướng dẫn, thông tin cần biết về các bản đồ trong Goose Goose Duck.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thông tin về các bản đồ trong Goose Goose DuckDanh mục các thông tin về bản đồNhững danh mục được đề cập trong các bản đồ của Goose Goose Duck bao gồm:Vị trí nút: Nơi nhân vật đến để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.Máy ảnh/Hệ thống liên lạc: Máy ảnh hoặc hệ thống liên lạc nội bộ trên bản đồ.Phá hoại ngầm: Những phá hoại ngầm có thể được kích hoạt trên bản đồ.Vị trí vent: Số lượng mỗi vị trí và cách chúng kết nối với nhau.Các mối nguy hiểm trên bản đồ: Những cách nhân vật có thể chết trên bản đồ ngoài việc bị người chơi khác trực tiếp giết.Lưu ý quan trọng: Thông tin quan trọng không được đề cập trong bất kỳ danh mục nào ở trên.Ghi chú khác: Bất kỳ điều gì khác về bản đồ đáng được đề cập.Bản đồ SS Mother Goose tổng quát và các lỗ thông hơi được kết nối với nhau(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thông tin chi tiết về các bản đồBản đồSS Mother Goose (MS)Black Swan (BS)Nexus Colony (NC)Mallard Manor (MM)Vị trí nútPhòng RecPhòng RecPhòng BridgePhòng ănMáy ảnh/ Hệ thống liên lạcCó cả haiCó cả haiCó cả haiKhôngPhá hoại ngầmĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Động cơ, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sống, Dịch chuyển, Xe đưa đónĐèn, Cửa, Cháy, Máy bơm nước độc, Đèn chùmVị trí vent (lỗ thông hơi)7 lỗ thông hơi, tất cả đều được kết nối7 lỗ thông hơi, 2 nhóm riêng biệt5 lỗ thông hơi, 4 lỗ thông được kết nối và 1 lỗ thông hơi của chính nó4 lỗ thông hơiCác mối nguy hiểmAirlockAirlockShuttle (bề mặt), Shuttle (sử dụng), Teleporter (sử dụng)ChandelierLưu ý quan trọngBản đồ gốc, một phần của Space EraBản đồ thứ 2, một phần của Space Era. Có một căn phòng chỉ có thể vào được bằng các lỗ thông hơi.Tàu con thoi và máy dịch chuyển phải được kích hoạt thông qua các nhiệm vụ mà bất kỳ người chơi nào cũng có thể hoàn thành. Dịch chuyển tức thời chỉ chuyển từ bên phải sang bên trái.Bản đồ thứ 4, một phần của Victorian EraGhi chú khácBản đồ thứ ba, một phần của Space Era. Phòng khử nhiễm kích hoạt ngẫu nhiên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #về #mọi #bản #đồ #trong #Goose #Goose #Duck

Hướng dẫn về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck

Goose Goose Duck là một game suy luận để tìm ra kẻ khác biệt xâm nhập, tương tự như Among Us. Tất cả người chơi sẽ phải kết hợp với nhau để tìm ra kẻ đóng vai vịt trời đang trà trộn vào đàn nhằm tiêu diệt những con khác.Trong Goose Goose Duck có rất nhiều bản đồ và chúng cũng khác nhau ở một số điểm bên cạnh hình thức, nhiệm vụ. Bản đồ trong trò chơi này bao gồm nhiều thông tin về những điểm độc đáo như bản đồ lỗ vent, vị trí rình mò, phá hoại và nơi chúng được kích hoạt, cũng như vị trí của các mối nguy hiểm trên đó.Hướng dẫn này chủ yếu dành cho người chơi mới, vì mọi người sẽ tìm hiểu được hầu hết những gì được cung cấp cho một bản đồ nhất định sau khi chơi nó trong vài giờ. Dưới đây là hướng dẫn, thông tin cần biết về các bản đồ trong Goose Goose Duck.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thông tin về các bản đồ trong Goose Goose DuckDanh mục các thông tin về bản đồNhững danh mục được đề cập trong các bản đồ của Goose Goose Duck bao gồm:Vị trí nút: Nơi nhân vật đến để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.Máy ảnh/Hệ thống liên lạc: Máy ảnh hoặc hệ thống liên lạc nội bộ trên bản đồ.Phá hoại ngầm: Những phá hoại ngầm có thể được kích hoạt trên bản đồ.Vị trí vent: Số lượng mỗi vị trí và cách chúng kết nối với nhau.Các mối nguy hiểm trên bản đồ: Những cách nhân vật có thể chết trên bản đồ ngoài việc bị người chơi khác trực tiếp giết.Lưu ý quan trọng: Thông tin quan trọng không được đề cập trong bất kỳ danh mục nào ở trên.Ghi chú khác: Bất kỳ điều gì khác về bản đồ đáng được đề cập.Bản đồ SS Mother Goose tổng quát và các lỗ thông hơi được kết nối với nhau(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thông tin chi tiết về các bản đồBản đồSS Mother Goose (MS)Black Swan (BS)Nexus Colony (NC)Mallard Manor (MM)Vị trí nútPhòng RecPhòng RecPhòng BridgePhòng ănMáy ảnh/ Hệ thống liên lạcCó cả haiCó cả haiCó cả haiKhôngPhá hoại ngầmĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Lò phản ứng, Cửa ra vào, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sốngĐèn, Động cơ, Phòng thông tin, Hỗ trợ sự sống, Dịch chuyển, Xe đưa đónĐèn, Cửa, Cháy, Máy bơm nước độc, Đèn chùmVị trí vent (lỗ thông hơi)7 lỗ thông hơi, tất cả đều được kết nối7 lỗ thông hơi, 2 nhóm riêng biệt5 lỗ thông hơi, 4 lỗ thông được kết nối và 1 lỗ thông hơi của chính nó4 lỗ thông hơiCác mối nguy hiểmAirlockAirlockShuttle (bề mặt), Shuttle (sử dụng), Teleporter (sử dụng)ChandelierLưu ý quan trọngBản đồ gốc, một phần của Space EraBản đồ thứ 2, một phần của Space Era. Có một căn phòng chỉ có thể vào được bằng các lỗ thông hơi.Tàu con thoi và máy dịch chuyển phải được kích hoạt thông qua các nhiệm vụ mà bất kỳ người chơi nào cũng có thể hoàn thành. Dịch chuyển tức thời chỉ chuyển từ bên phải sang bên trái.Bản đồ thứ 4, một phần của Victorian EraGhi chú khácBản đồ thứ ba, một phần của Space Era. Phòng khử nhiễm kích hoạt ngẫu nhiên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #về #mọi #bản #đồ #trong #Goose #Goose #Duck


#Hướng #dẫn #về #mọi #bản #đồ #trong #Goose #Goose #Duck

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button