Hướng dẫn xem các bộ sách giáo khoa lớp 10 mới

Ngày 28/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 442 / QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10. Nó sẽ được các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng cho năm học 2022-2023. Với 44 đề mục từ sách giáo khoa lớp 10 về các chủ đề và hoạt động giáo dục.

Giờ đây, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể xem trước phần soạn bài Cánh diều lớp 10 theo hướng dẫn trong bài Dữ liệu lớn sau đây. Các em học sinh cũng có thể tham khảo thêm Bài văn mẫu lớp 10.

Hướng dẫn xem cánh diều SGK lớp 10

Cấp độ 1: Vào trang chủ Hoc10, bấm vào giá sách.

giá sách

Bước 2: Chứng tỏ giá sách xuất hiện, nhấp vào mũi tên thả xuống. cấp họcLựa chọn Trung học phổ thông. sau đó hiển thị Lớp 10, chọn một chủ đề để xem. Có 15 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc.

lựa chọn lớp học

Bước 3: tiếp theo xem ngay bây giờ Xem nội dung văn học lớp 10 chọn lọc.

xem ngay bây giờ

Bước 4: Cùng xem qua sgk ngữ văn 10 tập 1 như sau.

đọc sách

Điều này giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể xem trước toàn bộ nội dung các bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức lớp 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn xem khi chúng tôi trở lại trường. xuất bản phát hành.

Xem thêm thông tin Hướng dẫn xem các bộ sách giáo khoa lớp 10 mới

Hướng dẫn xem các bộ sách giáo khoa lớp 10 mới

Ngày 28/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 442 / QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10. sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022 – 2023. Với 44 tên sách giáo khoa lớp 10 các môn học và hoạt động giáo dục.
Bây giờ, quý thầy cô và các em học sinh có thể xem trước bài soạn Văn lớp 10 Cánh diều theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây của Vik News. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu lớp 10.
Hướng dẫn xem SGK lớp 10 Cánh diều
Bước 1: Truy cập trang chủ Hoc10, click Tủ sách.

Bước 2: Trưng bày Tủ sách xuất hiện, nhấp vào mũi tên thả xuống tại Cấp trườnglựa chọn Trung học phổ thông. Sau đó đánh dấu Lớp 10, chọn chủ đề để xem. Có 15 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Thể dục, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp dành cho lớp 10.

Bước 3: Tiếp theo, chạm vào Xem bây giờ để xem nội dung văn học lớp 10 chọn lọc.

Bước 4: Như sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sách Ngữ Văn 10 Tập 1 nhé.

Như vậy, quý thầy cô và các em học sinh có thể xem trước toàn bộ nội dung SGK Cánh diều lớp 10, bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn xem khi tựu trường. phát hành ấn phẩm.

#Hướng #dẫn #xem #các #bộ #sách #giáo #khoa #lớp #mới

Ngày 28/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 442 / QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10. sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022 – 2023. Với 44 tên sách giáo khoa lớp 10 các môn học và hoạt động giáo dục.
Bây giờ, quý thầy cô và các em học sinh có thể xem trước bài soạn Văn lớp 10 Cánh diều theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây của Vik News. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu lớp 10.
Hướng dẫn xem SGK lớp 10 Cánh diều
Bước 1: Truy cập trang chủ Hoc10, click Tủ sách.

Bước 2: Trưng bày Tủ sách xuất hiện, nhấp vào mũi tên thả xuống tại Cấp trườnglựa chọn Trung học phổ thông. Sau đó đánh dấu Lớp 10, chọn chủ đề để xem. Có 15 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Thể dục, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp dành cho lớp 10.

Bước 3: Tiếp theo, chạm vào Xem bây giờ để xem nội dung văn học lớp 10 chọn lọc.

Bước 4: Như sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sách Ngữ Văn 10 Tập 1 nhé.

Như vậy, quý thầy cô và các em học sinh có thể xem trước toàn bộ nội dung SGK Cánh diều lớp 10, bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn xem khi tựu trường. phát hành ấn phẩm.

#Hướng #dẫn #xem #các #bộ #sách #giáo #khoa #lớp #mới


#Hướng #dẫn #xem #các #bộ #sách #giáo #khoa #lớp #mới

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button