Giáo Dục

Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?

Đồng hành 1 quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì giảm đi bao lăm%? Gặp trắc trở lúc tìm khoảng cách, vận tốc, thời kì. Công thức tính quãng đường, vận tốc, thời kì

Đây là dạng bài thường gặp trong các môn toán tiểu học, toán trung học rộng rãi, vật lý. Hãy cùng Vik News VN nghiên cứu lý thuyết về bài toán khoảng cách.

1. Đồng hành 1 quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì giảm đi bao lăm%?

Gọi là quãng đường S, vận tốc v, thời kì t (S, v, t> 0)

Ta có: S = v × t

Vận tốc tăng 25% => Vận tốc lùi: v ‘= 1,25 v

Lần sau là t ‘

Khoảng cách vẫn như cũ, do đấy:

S = vxt = v’xt ‘= 1.25vxt’

=> vxt = 1,25v xt ‘

=> t ‘/ t = v / 1,25v

=> t ‘/ t = 4/5

=> t ‘= 0,8 t

Đồng hành 1 quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì giảm đi 20%.

2. Công thức tính vận tốc, quãng đường, thời kì

Công thức tính vận tốc:

v = S / t

Công thức tính quãng đường:

S = vxt

công thức tính thời kì

t = S / v

3. Vấn đề chuyển di

3.1 Vấn đề tốc độ dòng nước

Bài 1: 1 chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B mất 32 phút, ngược dòng từ B tới A mất 48 phút. 1 nhóm lục bình đi từ A tới B mất bao lâu? Biết rằng vận tốc của cánh bèo mặt nước là vận tốc của nước.

  • Khi xuôi dòng, tốc độ của ca nô bằng phẳng tốc của dòng nước + tốc độ của ca nô.
  • Khi ngược dòng, tốc độ của ca nô bằng phẳng tốc của ca nô: tốc độ của nước

=> Độ chênh lệch vận tốc xuôi dòng và ngược dòng gấp 2 lần vận tốc dòng nước

Vận tốc của dòng nước là vận tốc của bèo.

Tốc độ của ca nô xuôi dòng là:

1: 32 = 1/32 (sông / phút)

Tốc độ của ca nô ngược dòng là:

1: 48 = 1/48 (sông / phút)

=> 2 lần tốc độ của con vịt là:

1/32 – 1/48 = 1/96 (sông / phút)

=> Vận tốc dài của bèo cái là:

1/96: 2 = 1/192 (sông / phút)

=> Bèo tấm 1 phút trôi được 1/192 sông

=> Đám bèo mất 192 phút để đi từ A tới B

Gần giống với cách giải trước, giải các bài tập sau:

Bài 2: 1 ca nô đi từ bến A tới bến B với tốc độ 45 km / h xuôi dòng, lúc từ B tới A ca nô ngược dòng với tốc độ 35 km / h. Khi 7 giờ 30 ca nô rời bến A tới bến B khi 8 giờ 30 phút ca nô quay về bến A. Khi ca nô quay lại bến A khi mấy giờ?

Bài 3. Vận tốc của dòng điện là 18 m / phút. 1 người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800 m trong 8 phút. Người đấy chèo thuyền ngược dòng sông mất bao lâu?

Bài 4. 1 ca nô xuôi dòng sông mất 3 giờ và ngược dòng mất 5 giờ, biết tốc độ của dòng nước là 3 km / h. Hãy tính độ dài con sông đấy?

Bài 5. 1 chiếc thuyền ngược dòng từ bến A tới bến B rồi quay lại A. Đi ngược dòng mất 4 giờ và ngược dòng mất 3 giờ. Mất bao lâu để 1 nhóm lục bình trôi từ B tới A? Bạn có biết vận tốc của bèo là vận tốc của nước ko?

Bài 6. 1 ca nô xuôi dòng từ điểm A tới điểm B mất 1 giờ 45 phút và ngược dòng từ B về A mất 2 giờ. Vận tốc của dòng điện là 3 km / h. Tốc độ của ca nô tính theo km / h là bao lăm?

Bài 7. 1 ca nô xuôi dòng từ A tới B mất 2 giờ, ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. Nếu nước ko chảy thì ca nô đi từ A tới B mất bao lăm giờ? Vận tốc nước ko đổi, ca nô hoạt động tầm thường.

Bài 8. 1 chiếc thuyền xuôi dòng trong 5 giờ và ngược dòng sông trong 7 giờ. Tính độ dài của khúc sông đấy, biết rằng tốc độ của dòng nước là 60 m / phút?

Bài 9. 1 ca nô xuôi dòng từ A tới B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Vận tốc của dòng điện là 50 m / phút. Tính độ dài đoạn sông AB.

3.2 Toán học của chuyển di ngược

Bài tập 1: Khi 7 giờ 30 phút có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ 40km / h và 1 xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A với tốc độ 30km / h. Hai xe gặp nhau khi mấy giờ, biết tỉnh A cách tỉnh B 140 km?

Bài tập 2: Cùng 1 khi, có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ tốc độ hơn 1 xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A là 10 km / h, và chúng gặp nhau sau 2 giờ. Khoảng cách từ tỉnh A tới tỉnh B là 140 km. Tính tốc độ của mỗi oto?

Bài 3: Khi 7 giờ người thứ nhất đi từ A tới B với tốc độ 12 km / h tới 7 giờ 30 phút cùng ngày người thứ 2 cũng xuất hành từ A tới B và đuổi kịp người thứ nhất. người hầu C. cách B 8km khi 8h15.

a) Tính tốc độ của người thứ 2 và quãng đường AB.

b) Sau lúc gặp nhau ở C, 2 bạn tiếp diễn đi về phía B. Khi tới B, người thứ 2 quay ngay về A. Hai bạn gặp nhau lần thứ 2 vào khi mấy giờ?

Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải cho bài toán: Đồng hành 1 quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời kì giảm đi bao lăm? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên can tại mục Tài liệu.

Bài viết liên can:

  • Tìm tổng của các số thiên nhiên liên tục trước nhất trong 5 2021
  • Cách đây 8 5 tỷ số tuổi của con so với tuổi của mẹ là 1/4, nay tỷ số này là 2/5. Mẹ bạn hiện tại bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi?
  • 5 nay ông 56 tuổi và cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao lăm 5 nữa tuổi con gấp đôi tuổi con?
  • Cả gà và chó được nhóm lại với nhau để tạo thành 36 con chó với 100 chân bằng nhau.
  • Tìm số tiếp theo trong dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20 ……
  • 3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà mái đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
  • 1 hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng. Xác suất để 3 quả bóng cùng màu được rút ra 1 cách tình cờ là bao lăm?
  • Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia cho 7 và dư 9.

Xem thêm thông tin Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?

Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?

Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %? Bài toán tìm quãng đường, tốc độ, thời kì. Công thức tính quãng đường, tốc độ, thời kì
Đây là dạng bài thường gặp trong chương trình toán tiểu học, toán, vật lý trung học. Hãy cùng Vik News VN ôn tập lý thuyết bài toán quãng đường.
1. Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?

Gọi quãng đường là S, tốc độ là v, thời kì là t (S, v, t > 0)
Ta có: S = v × t
Tốc độ tăng 25% => Tốc độ khi sau: v’ = 1,25 v
Thời gian khi sau là t’
Quãng đường ko đổi nên:
S = v x t = v’ x t’ = 1,25v x t’
=> v x t = 1,25v x t’
=> t’/t = v/1,25v
=> t’/t = 4/5
=> t’ = 0,8t
Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm 20%.
2. Công thức tính tốc độ, quãng đường, thời kì
Công thức tính tốc độ:
v = S / t
Công thức tính quãng đường:
S = v x t
Công thức tính thời kì
t = S / v
3. Các bài toán chuyển di
3.1 Bài toán tốc độ dòng nước
Bài 1: 1 thuyền đi xuôi dòng từ A tới B mất 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi 1 cụm bèo trôi từ A tới B mất thời kì bao lâu? Biết tốc độ cụm bèo chính là tốc độ của dòng nước.
Khi xuôi dòng tốc độ của thuyền bằng phẳng tốc dòng nước + tốc độ thuyền khi tầm thường
Khi ngược dòng tốc độ thuyền bằng phẳng tốc thuyền khi tầm thường – tốc độ dòng nước
=> Hiệu tốc độ khi xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 x tốc độ dòng nước
Tốc độ dòng nước chính là tốc độ cụm bèo
Tốc độ thuyền lúc xuôi dòng là:
1 : 32 = 1/32 (dòng sông/phút)
Tốc độ thuyền lúc ngược dòng là:
1 : 48 = 1/48 (dòng sông/phút)
=> 2 lần tốc độ bèo là:
1/32 – 1/48 = 1/96 (dòng sông/phút)
=> Tốc độ cụm bèo là:
1/96 : 2 = 1/192 (dòng sông/phút)
=> 1 phút cụm bèo trôi được 1/192 dòng sông
=> Cụm bèo trôi từ A tới B mất 192 phút
Gần giống cách giải trên, mời các bạn giải các bài tập sau:
Bài 2: 1 ca nô đi từ bến A tới bến B với tốc độ xuôi dòng 45 km/giờ, khi từ B về A ca nô đi với tốc độ ngược dòng 35km/giờ. Khi 7 giờ 30 phút ca nô xuất hành từ bến A tới bến B khi 8 giờ 30phút, ngay tức khắc trở lại bến A. Hỏi ca nô về tới bến A vào khi mấy giờ ?
Bài 3. Tốc độ của dòng nước là 18m/phút. 1 người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đấy chèo thuyền ngược dòng sông đấy hết bao lăm thời kì ?
Bài 4. 1 ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đấy hết 5 giờ.Biết tốc độ dòng nước là 3km/giờ.Tính độ dài khúc sông đấy ?
Bài 5. 1 chiếc thuyền đi ngược dòng từ bến A tới bến B rồi trở về A . Thời gian đi ngược dòng hết 4 giờ và đi xuôi dòng hết 3 giờ . Hỏi 1 cụm bèo trôi từ B tới A hết bao lăm thời kì ? Biết tốc độ cụm bèo chính là tốc độ của dòng nước ?
Bài 6. 1 ca nô đi xuôi dòng từ vị trí A tới vị trí B hết 1 giờ 45 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Biết tốc độ dòng nước là 3km/giờ. Hỏi tốc độ riêng của ca nô bằng bao lăm km/giờ?
Bài 7. 1 ca nô xuôi dòng A tới B mất 2 giờ, ngược dòng B về A mất 3 giờ. Hỏi nếu nước ko chảy thì thời kì ca nô đi từ A tới B bằng bao lăm giờ? Tốc độ nước ko đổi, ca nô hoạt động tầm thường.
Bài 8. 1 tàu thủy đi xuôi dòng 1 khúc sông hết 5 giờ và đi ngược khúc sông đấy hết 7 giờ. Tính chiều dài khúc sông đấy biết tốc độ của dòng nước là 60m/phút ?
Bái 9. 1 ca nô xuôi dòng từ A tới B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Biết tốc độ của dòng nước là 50m/phút. Tính chiều dài quãng sông AB.
3.2 Toán chuyển di ngược chiều
Bài 1: Đồng thời 7 giờ 30 phút sáng có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ 40km/h và 1 xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A với tốc độ 30km/h. Hỏi 2 xe gặp nhau khi mấy giờ, biết tỉnh A cách tỉnh B 140km?
Bài 2: Cùng 1 khi có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ bự hơn xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A là 10km/h và chúng gặp nhau sau 2 giờ. Khoảng cách tỉnh A tới tỉnh B là 140 km. Tính tốc độ của mỗi xe?
Bài 3: Khi 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A tới B với tốc độ 12 km/giờ tới 7 giờ 30 phút cùng ngày, người thứ II đi cũng xuất phát từ A tới B và đuổi kịp người thứ I tại C cách B 8km vào khi 8 giờ 15 phút.
a) Tính tốc độ người thứ II và quãng đường AB.
b) Sau lúc gặp nhau tại C, 2 người tiếp diễn đi về phía B. Tới B, người thứ II quay quay về A ngay. Hỏi 2 người gặp nhau lần thứ 2 khi mấy giờ?
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can:
Tìm tổng của 2021 số thiên nhiên liên tục trước nhất
8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Khi #đi #cùng #quãng #đường #nếu #vận #tốc #tăng #thì #thời #gian #sẽ #giảm #bao #nhiêu

Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?

Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %? Bài toán tìm quãng đường, tốc độ, thời kì. Công thức tính quãng đường, tốc độ, thời kì
Đây là dạng bài thường gặp trong chương trình toán tiểu học, toán, vật lý trung học. Hãy cùng Vik News VN ôn tập lý thuyết bài toán quãng đường.
1. Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?

Gọi quãng đường là S, tốc độ là v, thời kì là t (S, v, t > 0)
Ta có: S = v × t
Tốc độ tăng 25% => Tốc độ khi sau: v’ = 1,25 v
Thời gian khi sau là t’
Quãng đường ko đổi nên:
S = v x t = v’ x t’ = 1,25v x t’
=> v x t = 1,25v x t’
=> t’/t = v/1,25v
=> t’/t = 4/5
=> t’ = 0,8t
Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm 20%.
2. Công thức tính tốc độ, quãng đường, thời kì
Công thức tính tốc độ:
v = S / t
Công thức tính quãng đường:
S = v x t
Công thức tính thời kì
t = S / v
3. Các bài toán chuyển di
3.1 Bài toán tốc độ dòng nước
Bài 1: 1 thuyền đi xuôi dòng từ A tới B mất 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi 1 cụm bèo trôi từ A tới B mất thời kì bao lâu? Biết tốc độ cụm bèo chính là tốc độ của dòng nước.
Khi xuôi dòng tốc độ của thuyền bằng phẳng tốc dòng nước + tốc độ thuyền khi tầm thường
Khi ngược dòng tốc độ thuyền bằng phẳng tốc thuyền khi tầm thường – tốc độ dòng nước
=> Hiệu tốc độ khi xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 x tốc độ dòng nước
Tốc độ dòng nước chính là tốc độ cụm bèo
Tốc độ thuyền lúc xuôi dòng là:
1 : 32 = 1/32 (dòng sông/phút)
Tốc độ thuyền lúc ngược dòng là:
1 : 48 = 1/48 (dòng sông/phút)
=> 2 lần tốc độ bèo là:
1/32 – 1/48 = 1/96 (dòng sông/phút)
=> Tốc độ cụm bèo là:
1/96 : 2 = 1/192 (dòng sông/phút)
=> 1 phút cụm bèo trôi được 1/192 dòng sông
=> Cụm bèo trôi từ A tới B mất 192 phút
Gần giống cách giải trên, mời các bạn giải các bài tập sau:
Bài 2: 1 ca nô đi từ bến A tới bến B với tốc độ xuôi dòng 45 km/giờ, khi từ B về A ca nô đi với tốc độ ngược dòng 35km/giờ. Khi 7 giờ 30 phút ca nô xuất hành từ bến A tới bến B khi 8 giờ 30phút, ngay tức khắc trở lại bến A. Hỏi ca nô về tới bến A vào khi mấy giờ ?
Bài 3. Tốc độ của dòng nước là 18m/phút. 1 người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đấy chèo thuyền ngược dòng sông đấy hết bao lăm thời kì ?
Bài 4. 1 ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đấy hết 5 giờ.Biết tốc độ dòng nước là 3km/giờ.Tính độ dài khúc sông đấy ?
Bài 5. 1 chiếc thuyền đi ngược dòng từ bến A tới bến B rồi trở về A . Thời gian đi ngược dòng hết 4 giờ và đi xuôi dòng hết 3 giờ . Hỏi 1 cụm bèo trôi từ B tới A hết bao lăm thời kì ? Biết tốc độ cụm bèo chính là tốc độ của dòng nước ?
Bài 6. 1 ca nô đi xuôi dòng từ vị trí A tới vị trí B hết 1 giờ 45 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Biết tốc độ dòng nước là 3km/giờ. Hỏi tốc độ riêng của ca nô bằng bao lăm km/giờ?
Bài 7. 1 ca nô xuôi dòng A tới B mất 2 giờ, ngược dòng B về A mất 3 giờ. Hỏi nếu nước ko chảy thì thời kì ca nô đi từ A tới B bằng bao lăm giờ? Tốc độ nước ko đổi, ca nô hoạt động tầm thường.
Bài 8. 1 tàu thủy đi xuôi dòng 1 khúc sông hết 5 giờ và đi ngược khúc sông đấy hết 7 giờ. Tính chiều dài khúc sông đấy biết tốc độ của dòng nước là 60m/phút ?
Bái 9. 1 ca nô xuôi dòng từ A tới B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Biết tốc độ của dòng nước là 50m/phút. Tính chiều dài quãng sông AB.
3.2 Toán chuyển di ngược chiều
Bài 1: Đồng thời 7 giờ 30 phút sáng có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ 40km/h và 1 xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A với tốc độ 30km/h. Hỏi 2 xe gặp nhau khi mấy giờ, biết tỉnh A cách tỉnh B 140km?
Bài 2: Cùng 1 khi có 1 oto đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ bự hơn xe máy đi từ tỉnh B tới tỉnh A là 10km/h và chúng gặp nhau sau 2 giờ. Khoảng cách tỉnh A tới tỉnh B là 140 km. Tính tốc độ của mỗi xe?
Bài 3: Khi 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A tới B với tốc độ 12 km/giờ tới 7 giờ 30 phút cùng ngày, người thứ II đi cũng xuất phát từ A tới B và đuổi kịp người thứ I tại C cách B 8km vào khi 8 giờ 15 phút.
a) Tính tốc độ người thứ II và quãng đường AB.
b) Sau lúc gặp nhau tại C, 2 người tiếp diễn đi về phía B. Tới B, người thứ II quay quay về A ngay. Hỏi 2 người gặp nhau lần thứ 2 khi mấy giờ?
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can:
Tìm tổng của 2021 số thiên nhiên liên tục trước nhất
8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Khi #đi #cùng #quãng #đường #nếu #vận #tốc #tăng #thì #thời #gian #sẽ #giảm #bao #nhiêu


#Khi #đi #cùng #quãng #đường #nếu #vận #tốc #tăng #thì #thời #gian #sẽ #giảm #bao #nhiêu

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button