Cuộc Sống

Kích thước cửa sổ tiêu chuẩn

Cửa sổ giúp mang ánh sáng và ko khí trong sạch vào nhà. Tùy theo số lượng cửa xếp đặt trong phòng và nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhưng mà kích tấc cửa sổ có thể chỉnh sửa.

Thông thường những căn phòng có diện tích trên 15m2 sẽ thiết kế cửa sổ 3 hoặc 4 lá. Còn với những căn phòng có diện tích dưới 15m2 nên chọn lắp cửa sổ 2 cánh. Cửa sổ 1 khung thường được đặt ở những khu vực tối như tầng hầm.

Dưới đây là kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn của các loại cửa đi 1 cánh, 2 cánh và 4 cánh, kích tấc cửa sổ hợp phong thủy, mời các bạn tham khảo.

Kích tấc cửa sổ 1 và 2 ngăn bình thường

Kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn và thông dụng theo TCVN 7451: 2004 Kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn Việt Nam.

Kích tấc 1 cửa sổ và 2 cánh mở quay vào trong.
Kích thước cửa sổ 1 và 2 cửa mở ra bên ngoài.
Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cửa mở ra bên ngoài.
Kích thước cửa sổ 1 và 2 mở quay ra ngoài.
Kích tấc cửa sổ 1 và 2 mở quay ra ngoài.
Cửa sổ kích thước 1 và 2 cửa trượt.
Cửa sổ kích tấc 1 và 2 cửa trượt.

Kích tấc cửa sổ 4 bảng điều khiển

Kích thước cửa sổ 4 bảng điều khiển

Kích tấc cửa sổ theo phong thủy

Theo phong thủy, cửa sổ và cửa chính là nơi dẫn khí từ bên ngoài vào ko gian bên trong ngôi nhà, có tác động tới sức khỏe, tài lộc và sự may mắn của gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Cửa số có các tên gọi không giống nhau như:

 • Cửa sổ 2 cánh: Nghinh Phúc Trường Thọ.
 • Cửa sổ 3 cánh: Tam Đường Khai Thái.
 • Cửa sổ 4 lá: Tứ quý.

Kích tấc cửa sổ 1 cánh theo phong thủy

 • Chiều cao: 0,59 – 0,62 – 0,69 – 0,88 – 0,89 -1,25 – 1,33 -1,44 (mét)
 • Chiều rộng: 0,47 – 0,61 – 0,66 – 0,85 – 0,89 – 1,08 – 1,25 – 1,26 (mét)

Kích tấc cửa sổ 2 tấm theo phong thủy

 • Chiều cao: 1,28 – 1,33 – 1,34 – 1,44 – 1,53 (mét)
  Chiều rộng: 0,88 – 0,89 – 1,05 – 1,06 – 1,08 – 1,09 (mét)

Kích tấc cửa sổ nhà cấp 4 theo phong thủy

 • Chiều cao: 1,08 – 1,09 – 1,25 – 1,26 – 1,28 – 1,33 (mét)
  Chiều rộng: 0,59 – 0,61 – 0,675 – 0,69 – 0,85 – 0,86 – 1,05 – 1,07 – 1,09 (mét)

Kích tấc cửa sổ phòng tắm theo phong thủy

 • Chiều cao: 0,62 – 0,665 – 0,675 – 0,69 – 0,695 (mét)
 • Chiều rộng: 0,47 – 0,59 – 0,61 – 0,62 – 0,665 (mét)

Mẫu cửa sổ đẹp và đương đại cho ngôi nhà thêm lạc quan và quyền quý.

Các mẫu cửa gỗ đẹp.

Bộ sưu tập những mẫu cổng sắt đẹp.

.

Xem thêm thông tin Kích thước cửa sổ tiêu chuẩn

Kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn

Cửa sổ giúp mang lại ánh sáng, luồng ko khí thông thoáng cho ngôi nhà. Tùy thuộc vào số lượng cửa xếp đặt trong phòng và nhu cầu sinh hoạt của gia đình hàng ngày nhưng mà kích tấc cửa sổ có thể không giống nhau.
Thông thường, những căn phòng có diện tích mập hơn 15m2 sẽ thiết kế cửa sổ 3 hoặc 4 cánh. Còn đối với những căn phòng có diện tích bé hơn 15m2 chọn lắp cửa sổ 2 cánh. Còn cửa sổ 1 cánh thường được xếp đặt tại những khu vực tăm tối như tầng hầm chả hạn.
Dưới đây là kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn loại cửa 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, kích tấc cửa sổ theo phong thủy, mời các bạn tham khảo.
Kích tấc cửa sổ 1 cánh và 2 cánh thông dụng
Kích tấc cửa sổ chuẩn và thông dụng theo kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004.
Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở vào trong.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở ra ngoài.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở quay ra ngoài.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở trượt.Kích tấc cửa sổ 4 cánh

Kích tấc cửa sổ theo phong thủy
Theo phong thủy, cửa sổ và cửa chính là nơi dẫn khí từ bên ngoài vào ko gian bên trong ngôi nhà, ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc cũng như sự may mắn cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình.
Số lượng cánh cửa có tên gọi không giống nhau như:
Cửa sổ 2 cánh: Nghênh Phúc Trường Thọ.
Cửa sổ 3 cánh: Tam Dương Khai Thái.
Cửa sổ 4 cánh: Tứ Quý.
Kích tấc cửa sổ 1 cánh theo phong thủy
Chiều cao: 0,59 – 0,62 – 0,69 – 0,88 – 0,89 -1,25 – 1,33 -1,44 (mét)
Chiều rộng: 0,47 – 0,61 – 0,66 – 0,85 – 0,89 – 1,08 – 1, 25 – 1,26 (mét)
Kích tấc cửa sổ 2 cánh theo phong thủy
Cao: 1,28 – 1,33 – 1,34 – 1,44 – 1,53 (mét)Rộng : 0,88 – 0,89 – 1,05 – 1,06 – 1,08 – 1,09 (mét)
Kích tấc cửa sổ nhà cấp 4 theo phong thủy
Cao : 1,08 – 1,09 – 1,25 – 1,26 – 1,28 – 1,33 (mét)Rộng: 0,59 – 0,61 – 0,675 – 0,69 – 0,85 – 0,86 – 1,05 – 1,07 – 1,09 (mét)
Kích tấc cửa sổ nhà vệ sinh theo phong thủy
Cao: 0,62 – 0,665 – 0,675 – 0,69 – 0,695 (mét)
Rộng: 0,47 – 0,59 – 0,61 – 0,62 – 0,665 (mét)
Mẫu cửa sổ đẹp, đương đại cho nhà thông thoáng, quyền quý
Những mẫu cửa gỗ đẹp
Tổng hợp những mẫu cổng sắt đẹp

TagsCuộc sống Nhà đẹp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Kích #thước #cửa #sổ #tiêu #chuẩn

Kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn

Cửa sổ giúp mang lại ánh sáng, luồng ko khí thông thoáng cho ngôi nhà. Tùy thuộc vào số lượng cửa xếp đặt trong phòng và nhu cầu sinh hoạt của gia đình hàng ngày nhưng mà kích tấc cửa sổ có thể không giống nhau.
Thông thường, những căn phòng có diện tích mập hơn 15m2 sẽ thiết kế cửa sổ 3 hoặc 4 cánh. Còn đối với những căn phòng có diện tích bé hơn 15m2 chọn lắp cửa sổ 2 cánh. Còn cửa sổ 1 cánh thường được xếp đặt tại những khu vực tăm tối như tầng hầm chả hạn.
Dưới đây là kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn loại cửa 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, kích tấc cửa sổ theo phong thủy, mời các bạn tham khảo.
Kích tấc cửa sổ 1 cánh và 2 cánh thông dụng
Kích tấc cửa sổ chuẩn và thông dụng theo kích tấc cửa sổ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004.
Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở vào trong.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở ra ngoài.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở quay ra ngoài.Kích tấc cửa sổ 1 và 2 cánh mở trượt.Kích tấc cửa sổ 4 cánh

Kích tấc cửa sổ theo phong thủy
Theo phong thủy, cửa sổ và cửa chính là nơi dẫn khí từ bên ngoài vào ko gian bên trong ngôi nhà, ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc cũng như sự may mắn cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình.
Số lượng cánh cửa có tên gọi không giống nhau như:
Cửa sổ 2 cánh: Nghênh Phúc Trường Thọ.
Cửa sổ 3 cánh: Tam Dương Khai Thái.
Cửa sổ 4 cánh: Tứ Quý.
Kích tấc cửa sổ 1 cánh theo phong thủy
Chiều cao: 0,59 – 0,62 – 0,69 – 0,88 – 0,89 -1,25 – 1,33 -1,44 (mét)
Chiều rộng: 0,47 – 0,61 – 0,66 – 0,85 – 0,89 – 1,08 – 1, 25 – 1,26 (mét)
Kích tấc cửa sổ 2 cánh theo phong thủy
Cao: 1,28 – 1,33 – 1,34 – 1,44 – 1,53 (mét)Rộng : 0,88 – 0,89 – 1,05 – 1,06 – 1,08 – 1,09 (mét)
Kích tấc cửa sổ nhà cấp 4 theo phong thủy
Cao : 1,08 – 1,09 – 1,25 – 1,26 – 1,28 – 1,33 (mét)Rộng: 0,59 – 0,61 – 0,675 – 0,69 – 0,85 – 0,86 – 1,05 – 1,07 – 1,09 (mét)
Kích tấc cửa sổ nhà vệ sinh theo phong thủy
Cao: 0,62 – 0,665 – 0,675 – 0,69 – 0,695 (mét)
Rộng: 0,47 – 0,59 – 0,61 – 0,62 – 0,665 (mét)
Mẫu cửa sổ đẹp, đương đại cho nhà thông thoáng, quyền quý
Những mẫu cửa gỗ đẹp
Tổng hợp những mẫu cổng sắt đẹp

TagsCuộc sống Nhà đẹp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Kích #thước #cửa #sổ #tiêu #chuẩn


#Kích #thước #cửa #sổ #tiêu #chuẩn

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button