Kinh doanh là gì và đặc điểm hoạt động kinh doanh

Kinh doanh là gì? Tất cả những khái niệm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bạn đọc đều có thể tìm thấy câu trả lời trong bài viết dưới đây với Viknews nhé.

Video kinh doanh là gì

Khái niệm hoạt động kinh doanh là gì

Ở nghĩa phổ thông kinh doanh không chỉ là buôn bán mà bao gồm cả sản xuất. Hơn nữa, không phải tất cả các hoạt động sản xuất, buôn bán đều là kinh doanh mà chỉ có những hoạt động sản xuất, buôn bán nào có sinh lợi mới được coi là kinh doanh.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế có những sự thay đổi về chất, do đó, tính chất của các hoạt động kinh doanh cũng thay đổi theo. Điều đó đòi hỏi phải xác định lại khái niệm kinh doanh cho phù hợp với các thuộc tính vốn có của nó. Trong những năm 90 của thế kỉ trước, một số văn bản luật như Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Luật Doanh nghiệp năm 1999 và mới nhất là Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có những quy định ghi nhận khái niệm kinh doanh.

Kinh doanh là gì? Vì sao bạn cần phải hiểu rõ về kinh doanh - Global Vietnam Lawyers

Theo quy định của các văn bản pháp luật đó thì “kinh doanh” là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi (Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Như vậy, khác với các hành vi dân sự thuần tuý khác (cũng trao đổi, cũng cung ứng dịch vụ), mục tiêu chính của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp, lợi nhuận được tạo ra khi số tiền thu được trong kinh doanh (doanh thu) lớn hơn số tiền phải chi phí (chi phí kinh doanh), tiền bán ra trừ tiền chi phí bằng lợi nhuận. Bất cứ hoạt động nào, cho dù về mặt hình thức giống kinh doanh nhưng mục tiêu của hoạt động đó không phải là tạo ra lợi nhuận đều không phải là kinh doanh.

Pháp luật quy định, hành vi kinh doanh có mục đích sinh lợi (kiếm lời) nhưng lời hay lỗ lại không thành vấn đề cho việc xác định hành vi kinh doanh. Nhiều trường hợp sản xuất, buôn bán bị lỗ nhưng vẫn là kinh doanh. Dưới giác độ pháp lý, khi xác định hành vi kinh doanh, chúng ta quan tâm đến việc có hay không có mục tiêu tạo ra lợi nhuận, chứ không quan tâm đến việc thực hiện mục tiêu đó như thế nào. Có thể kết luận khái quát rằng lợi nhuận là đích cuối cùng của các nhà kinh doanh; bất cứ hoạt động nào nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường cũng là hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Kinh doanh là một ngành nghề với đặc thù riêng và những đặc điểm của nó cụ thể như sau:

+ Trao đổi hàng hóa và dịch vụ: Toàn bộ các hoạt động kinh doanh đều có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến sự trao đổi hàng hóa hay dịch vụ đổi lấy tiền, hay giá trị của tiền.

+ Giao dịch trong nhiều giao dịch: Trong kinh doanh, việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ chính là một hoạt động diễn ra thường xuyên. Một sản phẩm, dịch vụ trước khi đến tay người tiêu dùng có thể trải qua nhiều giao dịch khác nhau.

+ Lợi nhuận là mục tiêu chính: Việc kinh doanh được thực hiện với mục đích đó là tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận cũng là phần thưởng cho các dịch vụ của một doanh nhân.

+ Kỹ năng kinh doanh để thành công: Dù là ai muốn thành công, trở thành một người doanh nhân giỏi thì đều cần hội tụ các phẩm chất và kỹ năng kinh doanh tốt để có thể điều hành được doanh nghiệp.

Kinh doanh là gì và đặc điểm hoạt động kinh doanh

+ Rủi ro và không chắc chắn: Kinh doanh không thể nào tránh được hết các rủi ro và sự không chắc chắn. Một số rủi ro, chẳng hạn là sự mất mát do hỏa hoạn, trộm cắp có thể được bảo vệ bằng bảo hiểm. Cũng có những điều không chắc chắn chẳng hạn như mất mát do thay đổi nhu cầu hay thị trường mất giá,…

+ Người mua và người bán: Mỗi giao dịch kinh doanh đều có thấp nhất một bên mua và một bên bán.

+ Kết nối với sản xuất: Dù kinh doanh lĩnh vực gì thì cũng đều phải có sự kết nối với sản xuất hàng hóa hay dịch vụ. Trong trường hợp này, nó được gọi là hoạt động công nghiệp. Những ngành công nghiệp có thể chính hay phụ.

+ Tiếp thị và phân phối hàng hóa: Hoạt động kinh doanh có thể liên quan đến tiếp thị hay phân phối hàng hóa trong trường hợp gọi là hoạt động thương mại.

+ Ưu đãi về hàng hóa và dịch vụ: Trong kinh doanh phải có giao dịch về hàng hóa và dịch vụ hàng. Hàng hóa có thể sẽ được chia làm hai loại bao gồm:

  • Hàng tiêu dùng: Hàng hóa được sử dụng bởi người dùng cuối cùng để tiêu dùng gọi là hàng tiêu dùng, chẳng hạn như tivi, xà phòng,…
  • Hàng hóa sản xuất: Hàng hóa được cung cấp bởi nhà sản xuất để sản xuất ra hàng hóa như thiết bị, máy móc,…

+ Đáp ứng nhu cầu của con người: Đó là doanh nhân phải đáp ứng được mong muốn, thỏa mãn ước mơ của con người thông qua việc tiến hành kinh doanh. Bằng việc sản xuất và cung cấp các mặt hàng khác nhau, các doanh nhân sẽ cố gắng thúc đẩy sự hài lòng của người dùng.

+ Nghĩa vụ xã hội: Doanh nhân hiện đại với ý thức về trách nhiệm xã hội của họ. Ngày nay, kinh doanh chính là định hướng dịch vụ hơn là định hướng lợi nhuận.

Đặc trưng của nghề kinh doanh

Hành động đầu tiên của kinh doanh đó là trao đổi hàng hóa và dịch vụ

Tất cả các hoạt động kinh doanh đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ đổi lấy tiền hoặc giá trị của tiền.

Kinh doanh là gì ? Đặc điểm và phân loại ngành kinh doanh - tcxd.vn

Giao dịch trong nhiều giao dịch

Trong kinh doanh, việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ là một hoạt động diễn ra thường xuyên. Một sản phẩm / dịch vụ trước khi đến tay người tiêu dùng có thể trải qua nhiều giao dịch khác nhau.

Lợi nhuận là mục tiêu chính

– Việc kinh doanh được thực hiện với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận chính là phần thưởng cho các dịch vụ của một doanh nhân.

Kỹ năng kinh doanh để thành công

Bất cứ ai muốn trở thành một doanh nhân giỏi đều cần phải có những phẩm chất và kỹ năng kinh doanh tốt để có thể điều hành doanh nghiệp.

Rủi ro và sự không chắc chắn

Kinh doanh phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn. Một số rủi ro, chẳng hạn như mất mát do hỏa hoạn và trộm cắp có thể được bảo vệ bằng bảo hiểm. Cũng có những điều không hắc chắn, chẳng hạn như mất mát do thay đổi nhu cầu hoặc thị trường mất giá…

Người mua và người bán

Mỗi giao dịch kinh doanh đều có tổi thiếu một bên mua và một bên bán.

Kết nối với sản xuất

Hoạt động kinh doanh có thể được kết nối với sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Trong trường hợp này, nó được gọi là hoạt động công nghiệp. Các ngành công nghiệp có thể là chính hoặc phụ.

Tiếp thị và phân phối hàng hóa

Hoạt động kinh doanh có thể liên quan đến tiếp thị hoặc phân phối hàng hóa trong trường hợp đó được gọi là hoạt động thương mại.

Ưu đãi về hàng hóa và dịch vụ

Trong kinh doanh phải có giao dịch về hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa có thể chia thành 2 loại sau: Hàng tiêu dùng (hàng hóa được sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng để tiêu dùng được gọi là hàng tiêu dùng, ví dụ TV, xà phòng, v.v.) và Hàng hóa sản xuất (hàng hóa được sử dụng bởi nhà sản xuất để sản xuất ra hàng hóa khác như máy móc, thiết bị).

Đáp ứng mong muốn của con người

Doanh nhân là người đáp ứng mong muốn thỏa mãn mong muốn của con người thông qua việc tiến hành kinh doanh. Bằng cách sản xuất và cung cấp các mặt hàng khác nhau, các doanh nhân cố gắng thúc đẩy sự hài lòng của người tiêu dùng.

Nghĩa vụ xã hội

Doanh nhân hiện đại có ý thức về trách nhiệm xã hội của họ. Kinh doanh ngày nay là định hướng dịch vụ hơn là định hướng lợi nhuận.

Bản chất và đặc điểm của kinh doanh

Bản chất của kinh doanh:

–  Doanh nghiệp tiếp nhận các nhập lượng và hoạt động trong những điều kiện đặc thù tùy theo loại hình kinh doanh. Tuy nhiên có điểm chung là các yếu tố nhập lượng chỉ có giới hạn hay được gọi là khan hiếm đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

–  Doanh nghiệp sử dụng các nhập lượng theo cách thức hiệu quả nhất.

Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp yêu cầu hàng hóa được bán với giá phải chăng và có chất lượng thích hợp. Một doanh nghiệp thành công phải luôn luôn phát hiện được những nhu cầu mới hoặc nhu cầu còn thiếu, chưa được đáp ứng của người tiêu dùng và luôn luôn sẵn sàng thỏa mãn các nhu cầu đó.

Dưới áp lực của cạnh tranh và sức mua của người tiêu dùng, các nhà sản xuất sẽ cố gắng sử dụng có hiệu quả hơn thiết bị, nguyên liệu và lao động để tạo ra nhiều hàng hóa hơn, có chất lượng tốt hơn. Do đó, khi theo đuổi những quyền lợi riêng tất yếu doanh nghiệp sẽ đồng thời tạo ra lợi ích cho xã hội, bởi các doanh nghiệp  sẽ phải thỏa mãn các nhu cầu của xã hội khi cố gắng thỏa mãn những ham muốn của họ. Trong lúc theo đuổi lợi nhuận, nhà kinh doanh cũng phải phục vụ người tiêu dùng và phục vụ lợi ích xã hội. Quan niệm này là nền tảng của nền kinh tế thị trường.

–  Doanh nghiệp  sản xuất các sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu và xã hội.

Đặc trưng của nghề kinh doanh

Sự phức tạp và tính đa dạng:

 Hệ thống kinh doanh hiện đại là một cơ cấu rất phức tạp gồm có nhiều khu vực. Mỗi khu vực do nhiều ngành tạo nên. Mỗi ngành lại được tạo thành từ nhiều tổ chức kinh doanh mà các tổ chức kinh doanh này thay đổi trong những giới hạn hình thức sở hữu, qui mô kinh doanh, cơ cấu vốn, phong cách quản trị và phạm vi hoạt động. Chẳng hạn: khu vực sản xuất được tạo nên bằng các nhà máy lắp ráp ôtô, chế tạo đồ điện gia dụng (ấm đun nước, nồi cơm điện, tủ lạnh,…) và các sản phẩm điện tử (máy ghi âm, cassetle, đầu máy và ti vi, máy tính, máy vi tính,…). Khu vực dịch vụ bao gồm các loại dịch vụ như vận tải, ngân hàng, các dịch vụ chuyên nghiệp. Ngành công ty vận tải được tạo thành bởi các ngành: đường sắt, vận tải biển, vận tải ôtô, hàng không. Ngành công nghiệp dịch vụ bao gồm các đại lý vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, các khu vườn quốc gia. Ngành dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm các luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ, chuyên viên kế toán, nhà kinh doanh bất động sản… Trong mỗi ngành công nghiệp này, một số công ty chỉ hoạt động có tính chất cục bộ địa phương. Trong khi đó nhiều công ty khác có văn phòng tại nhiều quốc gia như Morgan Stanley – Dean Wither, Novartis C Sandoz và Ciba – Geigy, Hilton, Holiday Inn…

Sự phụ thuộc lẫn nhau:

Các tổ chức kinh doanh hợp tác với nhau trong hoạt động kinh doanh. Một công ty mua nguyên liệu thô hay các chi tiết rơi từ nhiều công ty khác, sau đó bán các sản phẩm hoàn thành cho các nhà bán buôn, bán lẻ và những người này đem bán chúng cho những người sử dụng cuối cùng. Trong tiến trình đó, tất cả các tổ chức kinh doanh này đều phụ thuộc vào sự cung ứng dịch vụ của các công ty vận tải, các ngân hàng và nhiều công ty khác. Vì vậy sự phụ thuộc lẫn nhau là một hệ thống kinh doanh riêng của hệ thống kinh doanh hiện đại.

Sự thay đổi và đổi mới:

Để đảm bảo thành công, các tổ chức kinh doanh phải đáp ứng kịp thời những thay đổi thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng. Hệ quả tất yếu của các tiến bộ công nghệ là nhiều sản phẩm nhanh chóng trở nên lỗi thời và bị thay thế. Bởi vậy sự thay đổi và đổi mới là những đặc trưng quan trọng trong hệ thống kinh doanh hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button