Cuộc Sống

KPI là gì? Tìm hiểu về KPI

Đối với nhiều doanh nghiệp, thuật ngữ KPI đã cực kỳ không xa lạ và quan trọng trong sự tăng trưởng của viên chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những viên chức mới hay kể cả những viên chức đã đi làm nhiều 5 vẫn chưa hiểu KPI là gì, KPI có vai trò gì trong công tác, liệu KPI có giúp tăng năng suất và hiệu quả công tác hay ko? Hãy cùng mày mò thuật ngữ KPI là gì trong bài viết sau đây.

1. KPIs là gì?

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator., 1 phương tiện để bình chọn và xác định hiệu quả của doanh nghiệp so với các tiêu chí kinh doanh đã thiết lập. KPI được sử dụng lần trước nhất tại Mỹ vào 5 1980 sau đấy lan rộng ra nhiều nước trên toàn cầu, nó được sử dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức và biến thành phương tiện quan trọng để bình chọn kết quả làm việc và hiệu quả đạt được của mỗi công ty.

KPI được tính toán và đo lường hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng 5 tùy theo nơi viên chức làm việc hoặc tùy theo chu kỳ kinh doanh của từng công ty.

2. Ý nghĩa của KPI đối với doanh nghiệp

 • KPI cho thấy hiệu quả của các tiêu chí và tiêu chí đã thiết lập.
 • Khi đã có kết quả, sẽ dễ dãi định hướng được hướng đi tiếp theo.
 • Giúp các nhà chỉ huy hiểu được hiệu quả của các tiêu chí đã đặt ra cho từng viên chức, đội nhóm hoặc doanh nghiệp.
 • KPI sẽ bình chọn hiệu quả công tác chi tiết hơn, rõ ràng hơn và tạo động lực cho viên chức.

3. Làm thế nào để có KPI hiệu quả?

Để có được 1 KPI hiệu quả, đầu tiên chúng ta phải xác định KPI là như thế nào. Có 1 số điều quan trọng trong việc xác định KPI:

 • Tiêu chí kinh doanh hoặc tư nhân của bạn là gì?
 • Tầm quan trọng của tiêu chí đấy.
 • Hiệu suất được rà soát và tính toán như thế nào?
 • Sử dụng các cách để tăng hiệu suất công tác.
 • Tiêu chí được chỉ định chi tiết cho người nào, cho nhóm nào?
 • Làm thế nào để rà soát kết quả của từng kỳ tiêu chí?
 • Làm thế nào để rà soát xem tiêu chí đã đặt ra đã đạt được chưa?

Hiệu suất KPI

Để bình chọn hiệu quả của KPI, các doanh nghiệp hiện nay thường sử dụng mẫu hình SMART. Mẫu hình SMART bao gồm nhiều nhân tố sau:

 • Chi tiết: Các tiêu chí chi tiết được thiết lập.
 • Đo lường: Phcửa ải có 1 giai đoạn để hiểu được việc tiến hành tiêu chí.
 • Có thể đạt được: Tiêu chí có thể đạt được ko?
 • Có liên can: Các tiêu chí của từng nhóm có thích hợp với tiêu chí chung của công ty ko?
 • Thời hạn: Thời gian để đạt được tiêu chí.

Như vậy, KPI cần được hiển thị bằng những con số trực giác, chi tiết, bắt mắt và có thể tính toán được.

Mô hình THÔNG MINH

Xem thêm:

 • 3 kịch bản trong ngày mai nhưng các doanh nghiệp nên biết
 • 10 lời khuyên cho các doanh nghiệp trước lúc quyết định đầu cơ vào Dữ liệu bự
 • Quản lý thời kì hiệu quả với Ma trận Eisenhower: vào những gì quan trọng và ko nguy cấp
 • 5 Kĩ năng Quản lý Thời gian và Tổ chức Công tác Hiệu quả

Xem thêm thông tin KPI là gì? Tìm hiểu về KPI

KPI là gì? Mày mò về KPI

Với nhiều công ty thì thuật ngữ KPI cực kỳ không xa lạ và quan trọng trong sự tăng trưởng của viên chức và của doanh nghiệp. Tuy nhiên với viên chức mới đi làm hay thậm chí đi làm được nhiều 5 vẫn chưa thông suốt KPI là gì, KPI nhập vai trò gì cho công tác của họ, liệu KPI có giúp tăng năng suất và hiệu quả công tác hay ko? Hãy cùng mày mò thuật ngữ KPI là gì trong bài viết dưới đây.
1. KPI là gì
KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, phương tiện bình chọn, xác định hiệu quả đạt được của công ty so với tiêu chí kinh doanh đã đề ra. KPI lần trước nhất được sử dụng tại Mỹ vào 5 1980 sau đấy lan rộng ra nhiều tổ quốc trên toàn cầu, sử dụng cho các công ty, tổ chức và biến thành phương tiện quan trọng để bình chọn hiệu suất viên chức và hiệu quả đạt được của từng công ty.
KPI được tính toán, đo lường theo ngày, hàng tháng, theo quý hay 5 dựa theo địa điểm viên chức đang công việc hay theo chu kỳ kinh doanh của mỗi công ty.

2. Ý nghĩa của KPI với công ty
KPI cho thấy hiệu quả của mục tiêu, tiêu chí đã đặt ra.
Khi đã có kết quả thật hiện sẽ dễ dãi định hướng tiếp hướng đi.
Giúp những người đứng đầu nắm bắt được hiệu quả của tiêu chí đề ra với từng viên chức, của nhóm hay của doanh nghiệp.
Các tiêu chí KPI sẽ bình chọn hiệu quả công tác chi tiết hơn, rõ ràng hơn còn tạo được động lực cho viên chức.
3. Làm sao để có KPI hiệu quả?
Để có được KPI hiệu quả thì trước tiên chúng ta cần xác định KPI như thế nào. Có 1 số nội dung quan trọng trong việc xác định KPI:
Tiêu chí nhưng tư nhân hay công ty là gì?
Sự quan trọng của tiêu chí đấy.
Các hiệu quả hoạt động được rà soát, tính toán như thế nào?
Sử dụng những bí quyết nào để xúc tiến hiệu suất công tác.
Tiêu chí được phân chi tiết cho người nào, nhóm nào?
Kiểm tra kết quả cho từng công đoạn tiêu chí như thế nào?
Làm sao rà soát được đã đạt tiêu chí đề ra?

Để bình chọn được tính hiệu quả của KPI thì các công ty ngày nay thường sử dụng mẫu hình SMART. Mẫu hình SMART được viết tắt của nhiều nhân tố sau:
Specific: Tiêu chí chi tiết đề ra.
Measure: Cần có thứ tự nắm rõ hiệu suất đạt được của tiêu chí.
Attainable: Tiêu chí có đạt được hay ko?
Relevant: Tiêu chí của mỗi nhóm có tương đồng với tiêu chí chung của công ty ko.
Time-frame: Thời gian để đạt được tiêu chí.
Như vậy KPI cần phải được thể hiển bằng con số trực giác, chi tiết, nhận ra được và tính toán được.

Xem thêm:
3 cảnh xa ngày mai nhưng các công ty cần biết
10 lời khuyên cho công ty trước lúc quyết định đầu cơ vào Vik News
Quản lý thời kì hiệu quả với bí quyết Ma trận Eisenhower: Dồn sức vào việc quan trọng và ko nguy cấp
5 kĩ năng điều hành thời kì và tổ chức công tác hiệu quả

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#KPI #là #gì #Tìm #hiểu #về #KPI

KPI là gì? Mày mò về KPI

Với nhiều công ty thì thuật ngữ KPI cực kỳ không xa lạ và quan trọng trong sự tăng trưởng của viên chức và của doanh nghiệp. Tuy nhiên với viên chức mới đi làm hay thậm chí đi làm được nhiều 5 vẫn chưa thông suốt KPI là gì, KPI nhập vai trò gì cho công tác của họ, liệu KPI có giúp tăng năng suất và hiệu quả công tác hay ko? Hãy cùng mày mò thuật ngữ KPI là gì trong bài viết dưới đây.
1. KPI là gì
KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, phương tiện bình chọn, xác định hiệu quả đạt được của công ty so với tiêu chí kinh doanh đã đề ra. KPI lần trước nhất được sử dụng tại Mỹ vào 5 1980 sau đấy lan rộng ra nhiều tổ quốc trên toàn cầu, sử dụng cho các công ty, tổ chức và biến thành phương tiện quan trọng để bình chọn hiệu suất viên chức và hiệu quả đạt được của từng công ty.
KPI được tính toán, đo lường theo ngày, hàng tháng, theo quý hay 5 dựa theo địa điểm viên chức đang công việc hay theo chu kỳ kinh doanh của mỗi công ty.

2. Ý nghĩa của KPI với công ty
KPI cho thấy hiệu quả của mục tiêu, tiêu chí đã đặt ra.
Khi đã có kết quả thật hiện sẽ dễ dãi định hướng tiếp hướng đi.
Giúp những người đứng đầu nắm bắt được hiệu quả của tiêu chí đề ra với từng viên chức, của nhóm hay của doanh nghiệp.
Các tiêu chí KPI sẽ bình chọn hiệu quả công tác chi tiết hơn, rõ ràng hơn còn tạo được động lực cho viên chức.
3. Làm sao để có KPI hiệu quả?
Để có được KPI hiệu quả thì trước tiên chúng ta cần xác định KPI như thế nào. Có 1 số nội dung quan trọng trong việc xác định KPI:
Tiêu chí nhưng tư nhân hay công ty là gì?
Sự quan trọng của tiêu chí đấy.
Các hiệu quả hoạt động được rà soát, tính toán như thế nào?
Sử dụng những bí quyết nào để xúc tiến hiệu suất công tác.
Tiêu chí được phân chi tiết cho người nào, nhóm nào?
Kiểm tra kết quả cho từng công đoạn tiêu chí như thế nào?
Làm sao rà soát được đã đạt tiêu chí đề ra?

Để bình chọn được tính hiệu quả của KPI thì các công ty ngày nay thường sử dụng mẫu hình SMART. Mẫu hình SMART được viết tắt của nhiều nhân tố sau:
Specific: Tiêu chí chi tiết đề ra.
Measure: Cần có thứ tự nắm rõ hiệu suất đạt được của tiêu chí.
Attainable: Tiêu chí có đạt được hay ko?
Relevant: Tiêu chí của mỗi nhóm có tương đồng với tiêu chí chung của công ty ko.
Time-frame: Thời gian để đạt được tiêu chí.
Như vậy KPI cần phải được thể hiển bằng con số trực giác, chi tiết, nhận ra được và tính toán được.

Xem thêm:
3 cảnh xa ngày mai nhưng các công ty cần biết
10 lời khuyên cho công ty trước lúc quyết định đầu cơ vào Vik News
Quản lý thời kì hiệu quả với bí quyết Ma trận Eisenhower: Dồn sức vào việc quan trọng và ko nguy cấp
5 kĩ năng điều hành thời kì và tổ chức công tác hiệu quả

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#KPI #là #gì #Tìm #hiểu #về #KPI


#KPI #là #gì #Tìm #hiểu #về #KPI

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button