Pháp Luật

Lao động tại 24 tỉnh, thành này sắp nhận được hỗ trợ tiền nhà

Danh sách các tỉnh thành nơi người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.

  • Đổi mới chương trình lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong 10 năm tới

Theo đó, chỉ tiêu hỗ trợ tiền thuê nhà ở được chia thành hai loại: người cho thuê nhà ở, nhà trọ, công nhân làm việc tại các công ty và công nhân về làm việc tại cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu làm việc. Một khu vực kinh tế chính (gọi là lao động trở lại).

Người lao động có các mối quan hệ lao động, việc làm, chỗ ở hoặc những người làm việc trong các lĩnh vực sau đây đều được hỗ trợ, nếu đủ điều kiện.

1. Khu công nghiệp, khu chế xuất chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 22 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp. Được thành lập theo các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại 82/2018 / NĐ-CP. khu công nghiệp và kinh tế.

2. Các thành phần kinh tế chính là:

a) Khu kinh tế được chỉ định theo Nghị định số 22 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Được thành lập theo các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại 82/2018 / NĐ-CP. ngắn gọn.

b) 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 04 khu kinh tế trọng điểm được quy hoạch và thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Đà Nẵng, Quảng Nam; Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang).

Do vậy, người lao động đi làm việc hoặc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế lớn của 24 tỉnh, thành phố nêu trên nếu có đủ các điều kiện sau: Hỗ trợ cho thuê:

– Cho thuê nhà ở từ 01/02 – 30/06/2022 đối với người đi làm kinh doanh và từ 01/04 – 30/6/2022 đối với người đi làm trở lại.

– Giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc từ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (người lao động đang làm việc tại công ty) hoặc từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (người lao động trở lại làm việc) và hoàn thành.

– Tham gia BHXH bắt buộc tháng tiếp theo có danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Các mức hỗ trợ cụ thể bao gồm:

– Người lao động làm việc tại doanh nghiệp: 500.000 đồng / người / tháng, tương đương 1,5 triệu đồng / người lao động tối đa 3 tháng.

– Người lao động đi làm trở lại: tương đương 01 triệu đồng / người / tháng, 03 triệu đồng / người lao động trong thời gian tối đa 3 tháng.

Vì vậy, chỉ cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người lao động tại 24 tỉnh thành, khu vực kinh tế lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể thuê được lao động. Hà Nội, thành phố. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là 1,5 triệu đồng / người đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và 03 triệu đồng / người đối với người lao động về nước.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Lao động tại 24 tỉnh, thành này sắp nhận được hỗ trợ tiền nhà

Lao động tại 24 tỉnh, thành này sắp nhận được hỗ trợ tiền nhà

Danh sách các tỉnh, thành phố nơi người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.
Những đổi mới trong chương trình giảng dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong 10 năm tới
Theo đó, có hai đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà gồm người lao động đang thuê nhà, thuê trọ, đang làm việc tại doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh doanh. thành phần kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là người lao động trở lại làm việc).
Người lao động có quan hệ việc làm, đang thuê, ở trọ hoặc làm việc trong các lĩnh vực sau đây sẽ được hỗ trợ nếu họ đủ điều kiện:
1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp. khu công nghiệp và kinh tế.
2. Các khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:
a) Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. thuộc kinh tế.
b) 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch và thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố sau: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ , Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).
Như vậy, người lao động đang làm việc hoặc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm của 24 tỉnh, thành phố nêu trên nếu đáp ứng thêm các điều kiện sau thì được hỗ trợ tiền thuê nhà:
– Cho thuê nhà ở từ ngày 01/02 đến hết ngày 30/6/2022 đối với người đang làm việc tại doanh nghiệp, từ ngày 01/4 đến ngày 30/6/2022 đối với người đi làm trở lại.
– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 tháng trở lên, được ký kết và thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp) hoặc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (người lao động trở lại làm việc).
– Tham gia BHXH bắt buộc tháng liền kề có danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
– Người lao động làm việc trong doanh nghiệp: 500.000 đồng / người / tháng tối đa 3 tháng, tương đương 1,5 triệu đồng / người lao động.
– Người lao động đi làm trở lại: 01 triệu đồng / người / tháng trong thời gian tối đa 03 tháng, tương đương 03 triệu đồng / người lao động.
Như vậy, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người lao động tại 24 tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh mới được sử dụng lao động. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là 1,5 triệu đồng / người đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và 03 triệu đồng / người đối với người lao động trở lại làm việc.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Lao #động #tại #tỉnh #thành #này #sắp #nhận #được #hỗ #trợ #tiền #nhà

Danh sách các tỉnh, thành phố nơi người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.
Những đổi mới trong chương trình giảng dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong 10 năm tới
Theo đó, có hai đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà gồm người lao động đang thuê nhà, thuê trọ, đang làm việc tại doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh doanh. thành phần kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là người lao động trở lại làm việc).
Người lao động có quan hệ việc làm, đang thuê, ở trọ hoặc làm việc trong các lĩnh vực sau đây sẽ được hỗ trợ nếu họ đủ điều kiện:
1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp. khu công nghiệp và kinh tế.
2. Các khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:
a) Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. thuộc kinh tế.
b) 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch và thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố sau: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ , Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).
Như vậy, người lao động đang làm việc hoặc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm của 24 tỉnh, thành phố nêu trên nếu đáp ứng thêm các điều kiện sau thì được hỗ trợ tiền thuê nhà:
– Cho thuê nhà ở từ ngày 01/02 đến hết ngày 30/6/2022 đối với người đang làm việc tại doanh nghiệp, từ ngày 01/4 đến ngày 30/6/2022 đối với người đi làm trở lại.
– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 tháng trở lên, được ký kết và thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp) hoặc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (người lao động trở lại làm việc).
– Tham gia BHXH bắt buộc tháng liền kề có danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
– Người lao động làm việc trong doanh nghiệp: 500.000 đồng / người / tháng tối đa 3 tháng, tương đương 1,5 triệu đồng / người lao động.
– Người lao động đi làm trở lại: 01 triệu đồng / người / tháng trong thời gian tối đa 03 tháng, tương đương 03 triệu đồng / người lao động.
Như vậy, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người lao động tại 24 tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh mới được sử dụng lao động. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là 1,5 triệu đồng / người đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và 03 triệu đồng / người đối với người lao động trở lại làm việc.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Lao #động #tại #tỉnh #thành #này #sắp #nhận #được #hỗ #trợ #tiền #nhà


#Lao #động #tại #tỉnh #thành #này #sắp #nhận #được #hỗ #trợ #tiền #nhà

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button