Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2022 Lịch 2022 các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm

Chính phủ sẽ chính thức đóng cửa Tết Nguyên đán và Quốc khánh vào năm 2022. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 31/1/2022 đến ngày 4/2/2022, Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến ngày 2/9/2022.

Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 được đan xen vào tuần thứ 4 trước và sau Tết Nguyên đán. Do đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 sẽ kéo dài liên tục 9 ngày. Đặc biệt, mời các bạn theo dõi các bài viết về dữ liệu lớn sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi lịch nghỉ lễ và cuối năm, Tết dương lịch 2022 của mình.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Theo quy định tại Điều 112, Khoản 1, Khoản a, Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 01 ngày và hưởng lương vào ngày Tết Dương lịch (1/1). Do Tết Nguyên đán 2022 là thứ Bảy nên lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ được nghỉ tối đa 3 ngày như sau.

năm mới

Nhân viên nghỉ 2 ngày trong tuần (thứ 7 và chủ nhật)

  • Do Tết Nguyên đán 2022 là thứ Bảy (ngày nghỉ hàng tuần) nên người lao động sẽ nghỉ bù vào thứ Hai tuần sau (ngày 03/01/2022).
  • Do đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, người lao động được nghỉ liền 3 ngày từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022.

Nhân viên Đóng cửa 1 ngày trong tuần (Chủ nhật)

Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 02/01/2022, bao gồm:

  • Một ngày đóng cửa vào ngày đầu năm mới năm 2022 (ngày 1 tháng 1 năm 2022)
  • Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày (02/01/2022).

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 3 ngày từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022, bao gồm:

  • 01 ngày nghỉ lễ Cuối năm, Tết Dương lịch (01/01/2022);
  • Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày (02/01/2022);
  • Thứ Hai tuần sau (03/01/2022) sẽ đóng cửa 1 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 245 / VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, nó sẽ đóng cửa từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022.

Tuy nhiên, 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 liền kề với ngày nghỉ cuối tuần thứ 4 trước Tết Nguyên đán. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/03/2022

Do ngày Hongwanggi (10/3 âm lịch) năm 2022 rơi vào chủ nhật ngày 10/4 nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ 2 tuần sau (11/4). Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ liền 3 ngày từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4.

Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2022

Ngày 30/4/2022, ngày thống nhất liên Triều và ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày nghỉ hàng tuần trùng với thứ bảy và chủ nhật nên người lao động có thể được nghỉ bù vào thứ hai. Thứ Hai (02/05) và Thứ Ba tuần sau (03/05). Do đó, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022

Theo công văn 245 / VPCP-KGVX, lịch nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến ngày 2/9/2022.

Xem thêm thông tin Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2022 Lịch 2022 các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm

Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2022 Lịch 2022 các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm

Chính phủ đã chính thức chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.
Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 liền kề với 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết. Do đó, kỳ nghỉ Tết năm 2022 sẽ kéo dài 9 ngày liên tục. Cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News để tiện theo dõi lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2022:
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngày Tết Dương lịch (1/1), người lao động được nghỉ làm 1 ngày và hưởng nguyên lương. Tết Dương lịch 2022 rơi vào thứ Bảy nên lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 sẽ được nghỉ tối đa 3 ngày như sau:

Đối với người lao động được nghỉ 02 ngày / tuần (thứ 7 và chủ nhật)
Do Tết Dương lịch 2022 rơi vào thứ Bảy (là ngày nghỉ hàng tuần) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần sau (ngày 3/1/2022).
Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022.
Đối với người lao động được nghỉ 01 ngày / tuần (Chủ nhật)
Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 02/01/2022, bao gồm:
Được nghỉ 01 ngày vào Tết Dương lịch 2022 (01/01/2022);
01 ngày nghỉ hàng tuần (02/01/2022).
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022, gồm:
01 kỳ nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2022);
01 ngày nghỉ hàng tuần (02/01/2022);
Nghỉ 01 ngày thứ Hai tuần sau (03/01/2022).
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 245 / VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, sẽ đóng cửa từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022.
Tuy nhiên, 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2022 liền kề với 4 ngày nghỉ cuối tuần trước và một tuần sau Tết. Do đó, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/03/2022
Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 là ngày 10/4, rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần sau (11/4). Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4.
Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2022
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động 1/5/2022 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai. Thứ Hai (02/05) và Thứ Ba (03/05) của tuần tiếp theo. Như vậy, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022
Theo Công văn 245 / VPCP-KGVX, lịch nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

#Lịch #nghỉ #Lễ #Tết #năm #Lịch #các #ngày #nghỉ #Lễ #Tết #trong #năm

Chính phủ đã chính thức chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.
Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 liền kề với 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết. Do đó, kỳ nghỉ Tết năm 2022 sẽ kéo dài 9 ngày liên tục. Cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News để tiện theo dõi lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2022:
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngày Tết Dương lịch (1/1), người lao động được nghỉ làm 1 ngày và hưởng nguyên lương. Tết Dương lịch 2022 rơi vào thứ Bảy nên lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 sẽ được nghỉ tối đa 3 ngày như sau:

Đối với người lao động được nghỉ 02 ngày / tuần (thứ 7 và chủ nhật)
Do Tết Dương lịch 2022 rơi vào thứ Bảy (là ngày nghỉ hàng tuần) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần sau (ngày 3/1/2022).
Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022.
Đối với người lao động được nghỉ 01 ngày / tuần (Chủ nhật)
Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 02/01/2022, bao gồm:
Được nghỉ 01 ngày vào Tết Dương lịch 2022 (01/01/2022);
01 ngày nghỉ hàng tuần (02/01/2022).
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022, gồm:
01 kỳ nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2022);
01 ngày nghỉ hàng tuần (02/01/2022);
Nghỉ 01 ngày thứ Hai tuần sau (03/01/2022).
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 245 / VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, sẽ đóng cửa từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022.
Tuy nhiên, 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2022 liền kề với 4 ngày nghỉ cuối tuần trước và một tuần sau Tết. Do đó, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/03/2022
Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 là ngày 10/4, rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần sau (11/4). Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4.
Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2022
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động 1/5/2022 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai. Thứ Hai (02/05) và Thứ Ba (03/05) của tuần tiếp theo. Như vậy, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022
Theo Công văn 245 / VPCP-KGVX, lịch nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

#Lịch #nghỉ #Lễ #Tết #năm #Lịch #các #ngày #nghỉ #Lễ #Tết #trong #năm


#Lịch #nghỉ #Lễ #Tết #năm #Lịch #các #ngày #nghỉ #Lễ #Tết #trong #năm

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button