LMHT: Thời gian bảo trì bản cập nhật 12.6 ngày 31/3 của LMHT và DTCL chính thức

Hãy cùng xem thời gian cập nhật Liên Minh Huyền Thoại và DTCL 12.6 vào ngày 31/03 và phân bố thời gian nghỉ ngơi để tránh việc tăng xếp hạng trong khoảng thời gian này.

Liên minh huyền thoại: Liên minh huyền thoại chính thức ngày 31 tháng 3 và thời gian bảo trì cập nhật DTCL 12.6

Thời gian bảo trì: Thứ Năm từ 03:00 Ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Hạn chót xếp hạng: Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022 lúc 02:30

Thời gian khởi động lại máy chủ: Thứ Năm khoảng 6:30 sáng (dự kiến)

Bản cập nhật này cập nhật lên phiên bản 12.6 với những thay đổi sau:

  • Bản cập nhật Liên minh huyền thoại 12.6 Chi tiết
  • Cập nhật DTCL 12.5 Chi tiết

Liên minh huyền thoại: Liên minh huyền thoại chính thức ngày 31 tháng 3 và bản cập nhật DTCL 2 12.6 Thời gian bảo trì

Ghi chú:

Hoàn toàn không có cập nhật trước và bảo trì. Chỉ cài đặt sau khi bảo trì để tránh trò chơi bị treo.

Bạn sẽ cần sao chép tệp đã tải xuống vào ổ đĩa chứa thư mục Liên minh huyền thoại của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt Liên minh huyền thoại trên ổ C: / của mình, bạn sẽ cần đặt tệp đã tải xuống vào ổ C: / của mình trước khi tiếp tục cập nhật.

Vui lòng tắt tường lửa của bạn trước khi cập nhật để tránh lỗi.

Xem thêm thông tin LMHT: Thời gian bảo trì bản cập nhật 12.6 ngày 31/3 của LMHT và DTCL chính thức

LMHT: Thời gian bảo trì bản cập nhật 12.6 ngày 31/3 của LMHT và DTCL chính thức

Cùng xem qua thời gian cập nhật 12.6 Liên Minh Huyền Thoại và ĐTCL ngày 31/03 để phân bố thời gian nghỉ ngơi, tránh tình trạng leo rank trong khung giờ này.

Thời gian bảo trì: Từ 03:00 thứ Năm Ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Thời gian đóng xếp hạng: 02:30 Thứ Năm ngày 31/3/2022
Thời gian mở lại máy chủ: Khoảng 6h30 sáng thứ 5 cùng ngày (Dự kiến)
Trong bản cập nhật này, chúng tôi sẽ cập nhật lên phiên bản 12.6 với những thay đổi sau:
Chi tiết về bản cập nhật 12.6 của Liên Minh Huyền Thoại
Chi tiết về bản cập nhật 12.5 của DTCL

GHI CHÚ:
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ ĐANG BẢO DƯỠNG. Bạn chỉ cài đặt sau khi hết bảo trì để tránh bị lỗi game.
Bạn cần sao chép tệp đã tải xuống ổ chứa thư mục Liên minh huyền thoại. Ví dụ: nếu bạn cài đặt Liên Minh Huyền Thoại trên ổ C: /, bạn cần đặt tệp đã tải xuống vào ổ C: / trước khi tiếp tục cập nhật.
Vui lòng tắt tường lửa trước khi cập nhật để tránh lỗi.

#LMHT #Thời #gian #bảo #trì #bản #cập #nhật #ngày #của #LMHT #và #DTCL #chính #thức

Cùng xem qua thời gian cập nhật 12.6 Liên Minh Huyền Thoại và ĐTCL ngày 31/03 để phân bố thời gian nghỉ ngơi, tránh tình trạng leo rank trong khung giờ này.

Thời gian bảo trì: Từ 03:00 thứ Năm Ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Thời gian đóng xếp hạng: 02:30 Thứ Năm ngày 31/3/2022
Thời gian mở lại máy chủ: Khoảng 6h30 sáng thứ 5 cùng ngày (Dự kiến)
Trong bản cập nhật này, chúng tôi sẽ cập nhật lên phiên bản 12.6 với những thay đổi sau:
Chi tiết về bản cập nhật 12.6 của Liên Minh Huyền Thoại
Chi tiết về bản cập nhật 12.5 của DTCL

GHI CHÚ:
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ ĐANG BẢO DƯỠNG. Bạn chỉ cài đặt sau khi hết bảo trì để tránh bị lỗi game.
Bạn cần sao chép tệp đã tải xuống ổ chứa thư mục Liên minh huyền thoại. Ví dụ: nếu bạn cài đặt Liên Minh Huyền Thoại trên ổ C: /, bạn cần đặt tệp đã tải xuống vào ổ C: / trước khi tiếp tục cập nhật.
Vui lòng tắt tường lửa trước khi cập nhật để tránh lỗi.

#LMHT #Thời #gian #bảo #trì #bản #cập #nhật #ngày #của #LMHT #và #DTCL #chính #thức


#LMHT #Thời #gian #bảo #trì #bản #cập #nhật #ngày #của #LMHT #và #DTCL #chính #thức

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button