Giáo Dục

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157

Luyện từ và câu: Mở mang vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157 giúp các em tham khảo, giải đáp câu hỏi Luyện từ và câu Tuần 16 Tiếng Việt 4 tập 1. Bằng cách này, quý thầy cô cũng dễ ợt tham khảo trong việc soạn giáo án cho học trò của mình.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Kéo co, Ở quán “Ba con cá bống” tuần 16. Thành ra, các em cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài Dữ liệu mập sau đây:

Hướng áp giải bài Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 Tập 1 Trang 157

Câu hỏi 1

Trong sổ tay của bạn, theo mẫu cho dưới đây, hãy đặt các trò chơi sau vào các ô tương ứng trên bàn: nhảy dây, kéo co, ô quan, nhảy lò cò, đấu vật, cờ vua, xếp hình, đá cầu.

trò chơi đoàn luyện sức mạnh
trò chơi đoàn luyện sự khôn khéo
trò chơi đoàn luyện trí óc

Hồi đáp:

Bàn chơi game:

trò chơi đoàn luyện sức mạnhkéo co, nhân vật
trò chơi đoàn luyện sự khôn khéoNhảy dây, nhảy lò cò, đá cầu
trò chơi đoàn luyện trí ócÔ, cờ vua, câu đố

Câu 2

Chọn các câu thành ngữ, phương ngôn với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu.

Châm ngônChơi với lửaNơi để chọn, chơi chọn bạnchơi diều bị đứt dâyChơi dao bị gãy tay
Phương tiện, công cụ
làm điều gì ấy gian nguy
thiếu tay
Liều lĩnh sẽ gặp tai họa
Bạn phải biết chọn bạn, chọn nơi ở.

Hồi đáp:

Châm ngônChơi với lửaNơi để chọn, chơi chọn bạnchơi diều bị đứt dâyChơi dao bị gãy tay
Phương tiện, công cụ
làm điều gì ấy gian nguy+
thiếu tay+
Liều lĩnh sẽ gặt tai họa+
Bạn phải biết chọn bạn, chọn nơi ở.+

Câu 3

Hãy chọn những câu thành ngữ, phương ngôn phù hợp ở bài tập 2 để khuyên anh.

a) Nếu bạn hữu của bạn chơi với 1 số bạn xấu, họ sẽ học kém hơn.

b) Nếu bạn của bạn thích trèo lên chỗ cập kênh, tỏ ra can đảm thì rất gian nguy.

Hồi đáp:

1. Nếu bạn hữu của bạn chơi với 1 số bạn xấu, họ sẽ học kém hơn.

⟶ Tôi sẽ tham vấn cho bạn: chọn nơi chơi, chọn bạn của bạn. Bạn cũng có thể chọn người bạn chơi cùng!

B. Nếu bạn của bạn thích leo lên 1 nơi cao rất gian nguy để trình bày khả năng của mình

⟶ Tôi nói với bạn: Nằm xuống, đừng đùa với ngọn lửa ấy.

– Đang nghịch dao, anh đấy bị gãy tay. Xuống ngay bạn ơi!

.

Xem thêm thông tin Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157

Luyện từ và câu: Mở mang vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157

Luyện từ và câu: Mở mang vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157 giúp các em học trò tham khảo, giải đáp các câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 16 Tiếng Việt 4 tập 1 thật tốt. Qua ấy, thầy cô cũng dễ ợt tham khảo để soạn giáo án cho học trò của mình.
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Kéo co, Trong quán ăn “Ba cá bống” của tuần 16. Vậy mời thầy cô cùng các em học trò tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Vik News nhé:
Hướng áp giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 157
Câu 1
Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây, xếp các trò chơi sau vào ô phù hợp trong bảng: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.
Trò chơi đoàn luyện sức mạnh

Trò chơi đoàn luyện sự khôn khéo

Trò chơi đoàn luyện trí óc

Trả lời:
Bảng phân loại các trò chơi:
Trò chơi đoàn luyện sức mạnh
Kéo co, vật
Trò chơi đoàn luyện sự khôn khéo
Nhảy dây, lò cò, đá cầu
Trò chơi đoàn luyện trí óc
Ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình
Câu 2
Chọn thành ngữ, phương ngôn ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu.
Thành ngữ, phương ngôn
Chơi với lửa
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Chơi diều đứt dây
Chơi dao có ngày đứt tay
Nghĩa
Làm 1 việc gian nguy

Mất tay trắng

Liều lĩnh ắt gặp tai họa

Phcửa ải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

Trả lời:
Thành ngữ, phương ngôn
Chơi với lửa
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Chơi diều đứt dây
Chơi dao có ngày đứt tay
Nghĩa
Làm 1 việc gian nguy
+

Mất tay trắng

+

Liều lĩnh ắt gặt tai họa

+
Phcửa ải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

+

Câu 3
Chọn những thành ngữ, phương ngôn phù hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn.
a) Nếu bạn em chơi với 1 số bạn hư nên học kém hẳn đi.
b) Nếu bạn em thích trèo lên 1 chỗ cao chông chênh, rất gian nguy để tỏ ra là mình gan góc.
Trả lời:
a. Nếu bạn em chơi với 1 số bạn hư nên học kém hẳn đi.
⟶ Em sẽ khuyên bạn: ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Bạn cũng phải chọn bạn nhưng chơi chứ!
b. Nếu bạn em thích trèo lên 1 chỗ cao chông chênh rất gian nguy để tỏ ra mình gan góc
⟶ Em sẽ nói với bạn: Bạn xuống đi, đừng chơi với lửa ấy.
– Chơi dao có ngày đứt tay ấy. Xuống ngay đi bạn!

TagsLuyện từ và câu Luyện từ và câu lớp 4 Tiếng Việt lớp 4

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Mở #rộng #vốn #từ #Đồ #chơi #Trò #chơi #trang

Luyện từ và câu: Mở mang vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157

Luyện từ và câu: Mở mang vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 157 giúp các em học trò tham khảo, giải đáp các câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 16 Tiếng Việt 4 tập 1 thật tốt. Qua ấy, thầy cô cũng dễ ợt tham khảo để soạn giáo án cho học trò của mình.
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Kéo co, Trong quán ăn “Ba cá bống” của tuần 16. Vậy mời thầy cô cùng các em học trò tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Vik News nhé:
Hướng áp giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 157
Câu 1
Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây, xếp các trò chơi sau vào ô phù hợp trong bảng: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.
Trò chơi đoàn luyện sức mạnh

Trò chơi đoàn luyện sự khôn khéo

Trò chơi đoàn luyện trí óc

Trả lời:
Bảng phân loại các trò chơi:
Trò chơi đoàn luyện sức mạnh
Kéo co, vật
Trò chơi đoàn luyện sự khôn khéo
Nhảy dây, lò cò, đá cầu
Trò chơi đoàn luyện trí óc
Ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình
Câu 2
Chọn thành ngữ, phương ngôn ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu.
Thành ngữ, phương ngôn
Chơi với lửa
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Chơi diều đứt dây
Chơi dao có ngày đứt tay
Nghĩa
Làm 1 việc gian nguy

Mất tay trắng

Liều lĩnh ắt gặp tai họa

Phcửa ải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

Trả lời:
Thành ngữ, phương ngôn
Chơi với lửa
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Chơi diều đứt dây
Chơi dao có ngày đứt tay
Nghĩa
Làm 1 việc gian nguy
+

Mất tay trắng

+

Liều lĩnh ắt gặt tai họa

+
Phcửa ải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

+

Câu 3
Chọn những thành ngữ, phương ngôn phù hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn.
a) Nếu bạn em chơi với 1 số bạn hư nên học kém hẳn đi.
b) Nếu bạn em thích trèo lên 1 chỗ cao chông chênh, rất gian nguy để tỏ ra là mình gan góc.
Trả lời:
a. Nếu bạn em chơi với 1 số bạn hư nên học kém hẳn đi.
⟶ Em sẽ khuyên bạn: ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Bạn cũng phải chọn bạn nhưng chơi chứ!
b. Nếu bạn em thích trèo lên 1 chỗ cao chông chênh rất gian nguy để tỏ ra mình gan góc
⟶ Em sẽ nói với bạn: Bạn xuống đi, đừng chơi với lửa ấy.
– Chơi dao có ngày đứt tay ấy. Xuống ngay đi bạn!

TagsLuyện từ và câu Luyện từ và câu lớp 4 Tiếng Việt lớp 4

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Mở #rộng #vốn #từ #Đồ #chơi #Trò #chơi #trang


#Luyện #từ #và #câu #Mở #rộng #vốn #từ #Đồ #chơi #Trò #chơi #trang

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button