Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022, Cuốn Cánh Diều có kèm theo bảng ma trận đề thi dưới đây. Công nghệ, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Toán, Giáo dục công dân. Điều này cho phép giáo viên nhanh chóng xây dựng mô tả chi tiết về nội dung và tiêu chuẩn cần đánh giá trong chương trình mới.

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Nó giải thích rất chi tiết từng nội dung của kỳ thi là gì, các lớp nào, chương nào, ở cấp độ nào, bao nhiêu câu hỏi ở mỗi cấp độ, bao nhiêu điểm cho mỗi câu hỏi, tổng điểm cho từng cấp độ là bao nhiêu, và tỷ lệ. Điểm từng mức như thế nào so với điểm chung của kỳ thi? Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau:

Kỹ thuật 6 ma trận đề thi giữa kì 1

Lâu đài nội dung hiểu biết đơn vị kiến ​​thức, Công nghệ Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức % súng chỉ ra
Biết hiểu biết màu đỏ thấymáu VD cao chỉ số giờ (ph)
chỉ số TG (ph) chỉ số TG (ph) chỉ số TG (ph) chỉ số TG (ph) Tennessee TL;
Tennessee TL; Tennessee TL;

đầu tiên

1. Quần áo và Thời trang

1.1. quần áo và thời trang.

2

1,5

2

5

2

2

25,75

57,5

1.2. Lựa chọn và sử dụng quần áo

2

1,5

đầu tiên

11

4

1.3. Bảo quản quần áo của bạn.

đầu tiên

đầu tiên

6,75

đầu tiên

2

2. Đồ gia dụng

2.1. ánh sáng

2

1,5

đầu tiên

4

2

2

19,25

42,5

2.2. nồi cơm điện. bếp hồng ngoại.

đầu tiên

0,75

2

5

đầu tiên

số 8

ba

súng

số 8

đầu tiên

thứ mười hai

4

đầu tiên

14

đầu tiên

11

mười

số 8

thứ mười hai

4

45

100

tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

45

100

Tổng phần trăm%

70

30

100

45

100

Ma trận câu hỏi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

nội dung nhiều lựa chọn tiểu luận
thận trọng Xin ơn tổng số câu thận trọng Xin ơn màu đỏ VDC tổng số bài viết

Các loại nấm

Câu 1,2,3

câu 11

04

Câu hỏi 1

2 điểm

01

đa dạng thực vật

câu 4,5

câu 16

03

câu 2

1,5 điểm

01

Vai trò của thực vật đối với đời sống và thiên nhiên

Câu 12,13,17,18,20

05

Thực hành phân vùng trong giới thực vật

câu 4

1,5 điểm

01

đa dạng động vật không xương sống

câu 6

câu 14

02

đa dạng cột sống

Câu 7, 8, 9, 10

Câu 15

05

câu 3

1 điểm

01

sự đa dạng sinh học

câu 19

01

tỉ lệ

20%

20%

20%

15%

15%

mười%

chỉ ra

2

2

2

1,5

1,5

đầu tiên

mười

Đây là lịch thi giữa học kì 2 lớp 6 môn văn.

TT tốt sức lực mức độ nhận thức súng % súng chỉ ra
Biết hiểu biết điều khiển sử dụng cao
tỉ lệ % TG (phút) tỉ lệ % TG (phút) tỉ lệ % TG (phút) tỉ lệ % TG (phút) số lượng các câu hỏi TG (phút)

đầu tiên

đọc hiểu

15

5

mười

5

mười

mười

0

0

4

20

40

ba

viết một bài luận tự truyện

25

mười

20

15

mười

25

mười

20

đầu tiên

70

60

súng

40

15

30

20

20

35

mười

20

5

90

100

tỉ lệ %

40

30

20

mười

100

sạc đầy

70

30

100

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 cuốn diều.

TT
nội dung kiến ​​thức
đơn vị hiểu biết
mức độ nhận thức súng
% Tổng điểm
Biết
hiểu biết
điều khiển
chúc may mắn sử dụng cao
chỉ số TG
chỉ số TG chỉ số TG chỉ số TG chỉ số TG Tennessee TL;

đầu tiên

Bài học 7: Đối phó với tình huống nguy hiểm của con người

Bài học 7: Đối phó với tình huống nguy hiểm của con người

2

ba

đầu tiên

mười

2

đầu tiên

13

30

2

Bài học 8: Đối phó với các tình huống nguy hiểm trong tự nhiên

Bài 8: Đối phó với các tình huống nguy hiểm trong tự nhiên

2

ba

đầu tiên

6

đầu tiên

2

17,5

45

ba

Bài 9: Tiết kiệm

chương trình nghị sự 9: Tiết kiệm

đầu tiên

mười

2

ba

đầu tiên

mười

2

2

23

40

súng

5

16

ba

9

đầu tiên

mười

đầu tiên

mười

6

4

45

100

tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

100

sạc đầy

70

30

100

Ma trận đề 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 6

TT nội dung kiến ​​thức đơn vị kiến ​​thức mức độ nhận thức súng
Biết hiểu biết điều khiển sử dụng cao chỉ số TG % T điểm
chỉ số TG (tối thiểu) chỉ số TG (tối thiểu) chỉ số TG (tối thiểu) chỉ số TG (tối thiểu) Tennessee TL;

đầu tiên

Banrang Country-

Châu Âu

Bài 12: Nước nổi dậy

ba

ba

1/2

mười

1/2

5

ba

đầu tiên

18

2,25

Bài 13: Đất nước vui chơi

2

2

2

2

0,5

2

Thời đại thống trị của phương Bắc và cuộc kháng chiến chống lại sự thống trị của phương bắc (thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên)

Bài 14: Chính sách cai trị của triều đại phong kiến ​​phương Bắc và những thay đổi về kinh tế, văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

15

đầu tiên

đầu tiên

16

1,75

ba

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Bầu khí quyển của Trái đất. khối khí. áp suất và gió

2

2

đầu tiên

20

2

đầu tiên

22

2,5

Bài 14: Nhiệt độ và Mưa. Thời tiết và khí hậu

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

20

đầu tiên

đầu tiên

21

2,25

Bài 15: Thay đổi kế hoạch và ứng phó với thiên tai

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

4

nước trên trái đất

Bài 18: Sông, nước ngầm và sông băng

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

5

Trái đất và sự sống trên Trái đất

Bài học 21: Các loại đất trên trái đất

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

súng

14

40

đầu tiên

20

1/2

20

1/2

mười

thứ mười hai

4

90

mười

Phần trăm nhận thức ở mỗi cấp độ

40

30

20

mười

30

70

90

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 lớp 6 |

mức độ đề tài cấp độ 1
Biết
Bước 2
hiểu biết
cấp 3 điều khiển cộng
cấp thấp trình độ cao
KQ TL; KQ TL; KQ TL; KQ TL;

1. Đài phun nước

Nhận dạng phân số, Phân số bằng nhau, Phân số đối nhau, So sánh phân số, Phân số hỗn hợp

Thực hiện các phép tính số học về cộng, trừ, nhân và chia phân số

Tìm x bằng cách sử dụng phân số

Áp dụng các giá trị biểu thức

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

5 (1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3 (10,11,12)

0,75

7,5%

1/2 (21a)

0,5

5%

1/2 (22b)

0,5

5%

1 (C25)

đầu tiên

mười%

9 + 1/2 + 1/2

4

40%

năng lượng nguyên tố

TD

chức vô địch đỏ

chức vô địch đỏ

chức vô địch đỏ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm và nghịch đảo của số thập phân

Thực hiện các phép tính số học cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân

Tìm x bằng cách sử dụng số học thập phân và tính phần trăm của một số đã cho

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

4 (6,7,8,9)

đầu tiên

mười%

3 (13,14,15)

0,75

15%

1/2 (21b)

0,25

2,5%

1/2 (22a) +1 (23)

1,5

15%

8 + 1/2 + 1/2

3.5

35%

năng lượng nguyên tố

TD

chức vô địch đỏ

C22a: GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Các hình dạng hình học cơ bản (điểm, đoạn thẳng, tia, đoạn thẳng)

Xác định mối quan hệ của một đoạn thẳng, một đường thẳng qua hai điểm và một điểm trên tia.

Hiển thị vị trí tương đối của hai dòng. Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng.

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

3 (16,17,18)

0,75

7,5%

2 (19,20)

0,5

5%

1 (24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

năng lượng nguyên tố

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQV màu đỏ

tổng số câu

Tổng điểm

tỉ lệ %

thứ mười hai

ba

30%

mười

4

40%

2

2

20%

đầu tiên

đầu tiên

mười%

25

mười

100%

Xem thêm thông tin Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022, Cuốn Cánh diều gồm ma trận đề kiểm tra các môn: Công nghệ, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Toán, Giáo dục công dân. Qua đó, giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng bản mô tả chi tiết các nội dung, tiêu chuẩn cần đánh giá theo chương trình mới.
Ma trận đề 2 đề thi giữa kì 2 lớp 6 Rất chi tiết về từng nội dung của bài kiểm tra, thuộc bài nào, thuộc chương nào, ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điểm cho mỗi câu hỏi, tổng điểm của từng cấp độ là bao nhiêu, tỷ lệ ra sao. điểm cho mỗi cấp độ so với điểm của toàn bộ bài kiểm tra? Chi tiết mời quý thầy cô theo dõi bài viết:
Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Công nghệ 6
STT
Nội dung hiểu biết
đơn vị kiến ​​thức, kỹ năng
Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận biết
% toàn bộ điểm
Biết
Sự hiểu biết
VĐ thấyP
VD cao
SỐ CHỈ
Thời gian (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
TN
TL
TN
TL
TN
TL

đầu tiên

1. Trang phục và thời trang

1.1. Quần áo và thời trang.

2

1,5

2

5

2

2

25,75

57,5

1.2. Lựa chọn và sử dụng trang phục

2

1,5

đầu tiên

11

4

1.3. Bảo quản quần áo.

đầu tiên

đầu tiên

6,75

đầu tiên

2

2. Đồ điện gia dụng

2.1. Ánh sáng

2

1,5

đầu tiên

4

2

2

19,25

42,5

2.2. Nồi cơm điện. Bếp hồng ngoại.

đầu tiên

0,75

2

5

đầu tiên

số 8

3

toàn bộ

số 8

đầu tiên

thứ mười hai

4

đầu tiên

14

đầu tiên

11

mười

số 8

thứ mười hai

4

45

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

45

100

Tỷ lệ chung %

70

30

100

45

100

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều
Nội dung
Nhiều lựa chọn
Tiểu luận
NB
thứ tự
Tổng số câu
NB
thứ tự

VDC
Tổng số bài

Nấm đa dạng

Câu 1,2,3

Câu 11

04

Câu hỏi 1
2 điểm

01

Đa dạng thực vật

Câu 4.5

Câu 16

03

Câu 2
1,5 điểm

01

Vai trò của thực vật đối với đời sống và tự nhiên

Câu 12,13,17,18,20

05

Thực hành phân chia giới thực vật

Câu 4
1,5 điểm

01

Sự đa dạng của động vật không xương sống

Câu 6

Câu 14

02

Đa dạng đốt sống

Câu 7,8,9,10

Câu 15

05

Câu 3
1 điểm

01

Sự đa dạng sinh học

Câu 19

01

Tỉ lệ

20%

20%

20%

15%

15%

mười%

Điểm

2

2

2

1,5

1,5

đầu tiên

mười

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 cánh diều.
TT
Tốt sức mạnh
Mức độ nhận thức
toàn bộ
% Toàn bộ điểm
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Sử dụng cao
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Số lượng các câu hỏi
TG (phút)

đầu tiên

Đọc hiểu

15

5

mười

5

mười

mười

0

0

4

20

40

3

Viết một bài luận tự truyện

25

mười

20

15

mười

25

mười

20

đầu tiên

70

60

toàn bộ

40

15

30

20

20

35

mười

20

5

90

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

100

Tỷ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều.
TT
Nội dung kiến ​​thức
Đơn vị hiểu biết
Mức độ nhận thức
toàn bộ
% Tổng điểm
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Chúc may mắn sử dụng cao
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
TN
TL

đầu tiên

Bài 7: Ứng phó với những tình huống nguy hiểm từ con người

Bài 7: Ứng phó với những tình huống nguy hiểm từ con người

2

3

đầu tiên

mười

2

đầu tiên

13

30

2

Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2

3

đầu tiên

6

đầu tiên

2

17,5

45

3

Bài 9: Tiết kiệm

Mục 9: Tiết kiệm

đầu tiên

mười

2

3

đầu tiên

mười

2

2

23

40

toàn bộ

5

16

3

9

đầu tiên

mười

đầu tiên

mười

6

4

45

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

100

Tỷ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử – Địa lý 6 Cánh diều
TT
Nội dung kiến ​​thức
Đơn vị kiến ​​thức
Mức độ nhận thức
toàn bộ
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Sử dụng cao
SỐ CHỈ
TG
% T điểm
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
TN
TL

đầu tiên

Nước Văn Lang-
Âu lạc

Bài 12: Nước Văn Lang

3

3

1/2

mười

1/2

5

3

đầu tiên

18

2,25

Bài 13: Nước Âu Lạc

2

2

2

2

0,5

2

Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc kháng chiến chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên)

Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc và những chuyển biến về kinh tế, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

15

đầu tiên

đầu tiên

16

1,75

3

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Bầu khí quyển của Trái đất. Các khối khí. Áp suất không khí và gió

2

2

đầu tiên

20

2

đầu tiên

22

2,5

Bài 14: Nhiệt độ và Mưa. Thời tiết và khí hậu

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

20

đầu tiên

đầu tiên

21

2,25

Bài học 15: Thay đổi kế hoạch và ứng phó với thảm họa

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

4

Nước trên Trái đất

Bài 18: Sông, nước ngầm, sông băng

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

5

Đất và các sinh vật trên Trái đất

Bài 21: Lớp đất trên Trái đất

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

toàn bộ

14

40

đầu tiên

20

1/2

20

1/2

mười

thứ mười hai

4

90

mười

Tỷ lệ phần trăm của mỗi cấp độ nhận thức

40

30

20

mười

30

70

90

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều
Mức độ Đề tài
Cấp độ 1Biết
Cấp độ 2Sự hiểu biết
Cấp 3 Vận dụng
Thêm vào
Cấp thấp
Trình độ cao
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối nhau, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính số học về cộng, trừ, nhân và chia phân số

Sử dụng phân số để tìm x

Áp dụng giá trị biểu thức

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

5 (1,2,3,4,5)
1,25
12,5%

3 (10,11,12)
0,75
7,5%

1/2 (21a)
0,5
5%

1/2 (22b)
0,5
5%

1 (C25)
đầu tiên
mười%

9 + 1/2 + 1/2
4
40%

Năng lượng nguyên tố

TD

GQVĐ ĐỎ

GQVĐ ĐỎ

GQVĐ ĐỎ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm và số nghịch đảo của một số thập phân

Thực hiện các phép tính số học về cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân

Sử dụng các phép toán thập phân để tìm x, tính phần trăm của một số nhất định

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

4 (6,7,8,9)
đầu tiên
mười%

3 (13,14,15)
0,75
15%

1/2 (21b)
0,25
2,5%

1/2 (22a) +1 (23)
1,5
15%

8 + 1/2 + 1/2
3.5
35%

Năng lượng nguyên tố

TD

GQVĐ ĐỎ

C22a: GQVĐ
C23: MHH-GQVĐ

3. Các dạng hình học cơ bản (Điểm, đoạn thẳng, tia, đoạn thẳng)

Xác định mối quan hệ của các điểm trên đoạn thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Hiển thị vị trí tương đối của hai dòng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

3 (16,17,18)
0,75
7,5%

2 (19,20)
0,5
5%

1 (24)
1,25
12,5%

6
2,5
25%

Năng lượng nguyên tố

C 16,17: TD
C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ
C20: GQV ĐỎ

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %

thứ mười hai
3
30%

mười
4
40%

2
2
20%

đầu tiên
đầu tiên
mười%

25
mười
100%

#trận #đề #thi #giữa #học #kì #lớp #năm #sách #Cánh #diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022, Cuốn Cánh diều gồm ma trận đề kiểm tra các môn: Công nghệ, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Toán, Giáo dục công dân. Qua đó, giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng bản mô tả chi tiết các nội dung, tiêu chuẩn cần đánh giá theo chương trình mới.
Ma trận đề 2 đề thi giữa kì 2 lớp 6 Rất chi tiết về từng nội dung của bài kiểm tra, thuộc bài nào, thuộc chương nào, ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điểm cho mỗi câu hỏi, tổng điểm của từng cấp độ là bao nhiêu, tỷ lệ ra sao. điểm cho mỗi cấp độ so với điểm của toàn bộ bài kiểm tra? Chi tiết mời quý thầy cô theo dõi bài viết:
Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Công nghệ 6
STT
Nội dung hiểu biết
đơn vị kiến ​​thức, kỹ năng
Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận biết
% toàn bộ điểm
Biết
Sự hiểu biết
VĐ thấyP
VD cao
SỐ CHỈ
Thời gian (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
SỐ CHỈ
TG (ph)
TN
TL
TN
TL
TN
TL

đầu tiên

1. Trang phục và thời trang

1.1. Quần áo và thời trang.

2

1,5

2

5

2

2

25,75

57,5

1.2. Lựa chọn và sử dụng trang phục

2

1,5

đầu tiên

11

4

1.3. Bảo quản quần áo.

đầu tiên

đầu tiên

6,75

đầu tiên

2

2. Đồ điện gia dụng

2.1. Ánh sáng

2

1,5

đầu tiên

4

2

2

19,25

42,5

2.2. Nồi cơm điện. Bếp hồng ngoại.

đầu tiên

0,75

2

5

đầu tiên

số 8

3

toàn bộ

số 8

đầu tiên

thứ mười hai

4

đầu tiên

14

đầu tiên

11

mười

số 8

thứ mười hai

4

45

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

45

100

Tỷ lệ chung %

70

30

100

45

100

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều
Nội dung
Nhiều lựa chọn
Tiểu luận
NB
thứ tự
Tổng số câu
NB
thứ tự

VDC
Tổng số bài

Nấm đa dạng

Câu 1,2,3

Câu 11

04

Câu hỏi 1
2 điểm

01

Đa dạng thực vật

Câu 4.5

Câu 16

03

Câu 2
1,5 điểm

01

Vai trò của thực vật đối với đời sống và tự nhiên

Câu 12,13,17,18,20

05

Thực hành phân chia giới thực vật

Câu 4
1,5 điểm

01

Sự đa dạng của động vật không xương sống

Câu 6

Câu 14

02

Đa dạng đốt sống

Câu 7,8,9,10

Câu 15

05

Câu 3
1 điểm

01

Sự đa dạng sinh học

Câu 19

01

Tỉ lệ

20%

20%

20%

15%

15%

mười%

Điểm

2

2

2

1,5

1,5

đầu tiên

mười

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 cánh diều.
TT
Tốt sức mạnh
Mức độ nhận thức
toàn bộ
% Toàn bộ điểm
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Sử dụng cao
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Tỉ lệ %
TG (phút)
Số lượng các câu hỏi
TG (phút)

đầu tiên

Đọc hiểu

15

5

mười

5

mười

mười

0

0

4

20

40

3

Viết một bài luận tự truyện

25

mười

20

15

mười

25

mười

20

đầu tiên

70

60

toàn bộ

40

15

30

20

20

35

mười

20

5

90

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

100

Tỷ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều.
TT
Nội dung kiến ​​thức
Đơn vị hiểu biết
Mức độ nhận thức
toàn bộ
% Tổng điểm
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Chúc may mắn sử dụng cao
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
SỐ CHỈ
TG
TN
TL

đầu tiên

Bài 7: Ứng phó với những tình huống nguy hiểm từ con người

Bài 7: Ứng phó với những tình huống nguy hiểm từ con người

2

3

đầu tiên

mười

2

đầu tiên

13

30

2

Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2

3

đầu tiên

6

đầu tiên

2

17,5

45

3

Bài 9: Tiết kiệm

Mục 9: Tiết kiệm

đầu tiên

mười

2

3

đầu tiên

mười

2

2

23

40

toàn bộ

5

16

3

9

đầu tiên

mười

đầu tiên

mười

6

4

45

100

Tỉ lệ %

40

30

20

mười

30

70

100

Tỷ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử – Địa lý 6 Cánh diều
TT
Nội dung kiến ​​thức
Đơn vị kiến ​​thức
Mức độ nhận thức
toàn bộ
Biết
Sự hiểu biết
Vận dụng
Sử dụng cao
SỐ CHỈ
TG
% T điểm
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
SỐ CHỈ
TG (phút)
TN
TL

đầu tiên

Nước Văn Lang-
Âu lạc

Bài 12: Nước Văn Lang

3

3

1/2

mười

1/2

5

3

đầu tiên

18

2,25

Bài 13: Nước Âu Lạc

2

2

2

2

0,5

2

Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc kháng chiến chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên)

Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc và những chuyển biến về kinh tế, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

15

đầu tiên

đầu tiên

16

1,75

3

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Bầu khí quyển của Trái đất. Các khối khí. Áp suất không khí và gió

2

2

đầu tiên

20

2

đầu tiên

22

2,5

Bài 14: Nhiệt độ và Mưa. Thời tiết và khí hậu

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

20

đầu tiên

đầu tiên

21

2,25

Bài học 15: Thay đổi kế hoạch và ứng phó với thảm họa

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

4

Nước trên Trái đất

Bài 18: Sông, nước ngầm, sông băng

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

5

Đất và các sinh vật trên Trái đất

Bài 21: Lớp đất trên Trái đất

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

đầu tiên

0,25

toàn bộ

14

40

đầu tiên

20

1/2

20

1/2

mười

thứ mười hai

4

90

mười

Tỷ lệ phần trăm của mỗi cấp độ nhận thức

40

30

20

mười

30

70

90

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều
Mức độ Đề tài
Cấp độ 1Biết
Cấp độ 2Sự hiểu biết
Cấp 3 Vận dụng
Thêm vào
Cấp thấp
Trình độ cao
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối nhau, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính số học về cộng, trừ, nhân và chia phân số

Sử dụng phân số để tìm x

Áp dụng giá trị biểu thức

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

5 (1,2,3,4,5)
1,25
12,5%

3 (10,11,12)
0,75
7,5%

1/2 (21a)
0,5
5%

1/2 (22b)
0,5
5%

1 (C25)
đầu tiên
mười%

9 + 1/2 + 1/2
4
40%

Năng lượng nguyên tố

TD

GQVĐ ĐỎ

GQVĐ ĐỎ

GQVĐ ĐỎ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm và số nghịch đảo của một số thập phân

Thực hiện các phép tính số học về cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân

Sử dụng các phép toán thập phân để tìm x, tính phần trăm của một số nhất định

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

4 (6,7,8,9)
đầu tiên
mười%

3 (13,14,15)
0,75
15%

1/2 (21b)
0,25
2,5%

1/2 (22a) +1 (23)
1,5
15%

8 + 1/2 + 1/2
3.5
35%

Năng lượng nguyên tố

TD

GQVĐ ĐỎ

C22a: GQVĐ
C23: MHH-GQVĐ

3. Các dạng hình học cơ bản (Điểm, đoạn thẳng, tia, đoạn thẳng)

Xác định mối quan hệ của các điểm trên đoạn thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Hiển thị vị trí tương đối của hai dòng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

3 (16,17,18)
0,75
7,5%

2 (19,20)
0,5
5%

1 (24)
1,25
12,5%

6
2,5
25%

Năng lượng nguyên tố

C 16,17: TD
C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ
C20: GQV ĐỎ

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %

thứ mười hai
3
30%

mười
4
40%

2
2
20%

đầu tiên
đầu tiên
mười%

25
mười
100%

#trận #đề #thi #giữa #học #kì #lớp #năm #sách #Cánh #diều


#trận #đề #thi #giữa #học #kì #lớp #năm #sách #Cánh #diều

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button