Mất hóa đơn đầu vào, đầu ra xử lý như thế nào? có bị phạt không?

Mất hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào, có bị phạt không là băn khoăn của nhiều doanh nghiệp hiện nay, giúp họ biết cách xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Cùng theo dõi những chia sẻ chi tiết về cách xử lý khi mất hóa đơn đầu vào, đầu ra dưới đây.

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân phải báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp các trường hợp mất hóa đơn đã phát hành. Tại Điều 24 Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xử lý hóa đơn GTGT bị mất, cháy, hỏng như sau:

Có cách nào để ra khỏi cửa và kiếm tiền không?

Có bị phạt nếu tôi làm mất hóa đơn I / O của mình không?

1. Cách xử lý khi bị thất lạc hóa đơn GTGT đầu ra

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đầu ra bị mất, cháy, hỏng dù đã hoàn hay chưa, thì phải:

+ Báo cáo trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày phát hiện mất mát, cháy, nổ và gửi cơ quan thuế có thẩm quyền để thông báo. Mẫu báo cáo thất lạc hóa đơn và hỏa hoạn như sau. Mẫu BC21 / AC.

+ Phạt tiền do sơ suất từ ​​10 triệu đến 20 triệu (từ ngày 30/7/2016). Tuy nhiên, theo thông tư mới, mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn có thể từ 4 – 8 triệu đồng trong một số trường hợp.

Trong trường hợp mất hoặc hỏng hóa đơn đã hoàn thành nhưng chưa xuất, hóa đơn đã viết nhưng chưa nhận được cho khách hàng trước thời hạn lưu trữ thì hóa đơn sẽ được lập theo Phiếu xuất kho hàng hóa bán lẻ. Không chịu phạt nếu thất lạc hóa đơn do nguyên nhân bất khả kháng, thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bên bán, bên mua phải lập biên bản và bên bán phải kê khai, nộp thuế để chứng minh việc bán hàng hóa. Các hình phạt là tối thiểu nếu có các tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp hóa đơn bị mất, hư hỏng liên 1, liên 3 còn trong thời hạn lưu trữ, trừ trường hợp giao cho khách hàng và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp người bán tìm lại hóa đơn bị mất và giao cho khách hàng mà cơ quan thuế không ra quyết định xử phạt thì người bán không phải chịu khung hình phạt.

Nếu Người bán làm mất, làm hỏng hoặc đốt hóa đơn không chính xác hoặc bị xóa, Người bán sẽ bị gian lận theo luật thuế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết của chúng tôi về mức phạt khi làm mất hóa đơn tại đây..

2. Cách xử lý khi bị thất lạc hóa đơn GTGT mua hàng (Liên hệ số 2)

Phải làm gì nếu cơ quan cứu hỏa bị mất hai lần liên tiếp:

+ Hai bên cùng lập biên bản để ghi lại sự việc. Biên bản có tờ khai thuế của người bán và bản sao số tiền thanh toán hàng tháng, chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật, và khoản tiền phạt từ 2 đến 4 triệu won.

+ Người bán sao liên đầu tiên của hóa đơn.: Sau khi ký đại diện pháp luật đóng dấu vào hóa đơn và giao cho người mua. Người mua có thể sử dụng bản sao có chữ ký và đóng dấu của cả hai hóa đơn với điều kiện có biên bản về việc mất, hỏng của cả hai hóa đơn cùng với chứng từ kế toán và tờ khai thuế.

3. Trong trường hợp mất hoặc cháy hóa đơn sử dụng thứ cấp liên quan đến bên thứ ba

Ví dụ, nếu bên thứ ba vận chuyển hàng hóa hoặc bên gửi hóa đơn, bên thứ ba phải được thuê để xác định trách nhiệm và chế tài, hoặc người bán phải thuê bên thứ ba vận chuyển hàng hóa. Hóa đơn do bên thứ ba làm mất, người bán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Hình phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng

Theo đúng quy định của pháp luật, kể từ ngày 1/8/2016, theo quy định tại Điều 3 Quy định 49/2016 NĐ-CP, mức xử phạt về hóa đơn mới nhất được sửa đổi như sau:

+ Do người bán làm mất: Liên đoàn 2 phạt 4 – 8 triệu đồng.

+ Bên Mua Mất: Liên 2 khoản phạt từ 4 đến 8 triệu.

Ngoài ra, khi xác định mức phạt do sơ suất trong báo cáo kế toán, cần lưu ý những điều sau. Trường hợp mất, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn thì không bị phạt. Hoặc, phạt tiền do sơ suất được áp dụng theo quy định của Luật Kế toán, trừ trường hợp hóa đơn bị hư hỏng hoặc được giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ. 500.000 – 1.000.000 đồng. Nếu người bán làm mất hoặc đốt hóa đơn đã xóa, một cảnh báo sẽ được đưa ra.

Phương pháp trên là cách hợp pháp để xử lý các trường hợp bị mất hóa đơn và hóa đơn đầu ra, cách giải quyết và mức phạt cũng khác nhau trong một số trường hợp.

Định dạng Bản ghi Khôi phục Hóa đơn được tạo để khôi phục Mẫu Hóa đơn VAT được tạo không chính xác và mỗi mẫu Bản ghi Khôi phục Hóa đơn chỉ hợp lệ cho một hóa đơn không hợp lệ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/mat-hoa-don-dau-vao-dau-ra-xu-ly-nhu-the-nao-co-bi-phat-khong-25853n.aspx
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu hóa đơn bán hàng khác nhau, các doanh nghiệp khác nhau cũng có những cách sử dụng hóa đơn bán hàng khác nhau.

Xem thêm thông tin Mất hóa đơn đầu vào, đầu ra xử lý như thế nào? có bị phạt không?

Mất hóa đơn đầu vào, đầu ra xử lý như thế nào? có bị phạt không?

Mất hóa đơn đầu vào, cách xử lý như thế nào và có bị phạt không là câu hỏi quan tâm và thắc mắc của nhiều doanh nghiệp hiện nay, giúp các doanh nghiệp biết cách xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Cùng theo dõi những chia sẻ chi tiết về cách xử lý khi mất hóa đơn đầu vào, đầu ra dưới đây:
Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất hóa đơn đã phát hành phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tại Điều 24 Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xử lý hóa đơn GTGT bị mất, cháy, hỏng như sau:

Làm mất hóa đơn đầu vào, đầu ra có bị phạt không?

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra
Doanh nghiệp khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra dù đã lập hay chưa lập thì xử lý như sau:
+ Lập báo cáo gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện mất mát, cháy nổ. Mẫu báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ thực hiện theo mẫu BC21 / AC.
+ Mức phạt theo quy định sẽ từ 10 đến 20 triệu (có hiệu lực từ ngày 30/7/2016). Tuy nhiên, theo thông tư mới, mức phạt làm mất hóa đơn đầu ra sẽ từ 4 triệu đến 8 triệu đồng tùy từng trường hợp:
Trường hợp mất, hỏng hoá đơn đã lập nhưng chưa lập, hoá đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận trước thời gian lưu trữ, hoá đơn lập theo bảng kê bán lẻ hàng hoá. Nếu trường hợp mất hóa đơn do nguyên nhân bất khả kháng, thiên tai, hỏa hoạn sẽ không bị phạt.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn thì người bán và người mua cần lập biên bản sự việc, người bán sẽ kê khai, nộp thuế để chứng minh việc mua bán hàng hóa. và có những tình tiết giảm nhẹ thì mức xử phạt sẽ ở mức tối thiểu.
Trường hợp làm mất, hư hỏng hóa đơn, trừ trường hợp giao cho khách hàng, liên 1 và liên 3 còn trong thời hạn lưu trữ thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kế toán. Nếu người bán tìm lại được hóa đơn bị mất và giao cho khách hàng trong thời gian cơ quan thuế chưa ra quyết định xử phạt thì người bán sẽ không phải chịu khung hình phạt.
Trường hợp người bán làm mất, làm hư hỏng, cháy hóa đơn liên không chính xác, bị xóa thì người bán sẽ bị xử phạt về hành vi gian lận theo quy định của pháp luật về thuế.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về mức phạt khi làm mất hóa đơn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.
2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (Liên 2)
Cách xử lý khi mất hóa đơn cháy lần 2 liên tiếp cần giải quyết như sau:
+ Hai bên sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc: Nội dung biên bản ghi rõ 1 bản người bán kê khai nộp thuế tháng nào, ký và ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu, nộp phạt từ 2 – 4 triệu.
+ Người bán sao liên đầu tiên của hóa đơn.: Ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu vào liên hóa đơn để giao cho người mua. Người mua sẽ được sử dụng bản sao hóa đơn có chữ ký và đóng dấu nếu kèm theo biên bản mất, hỏng của hai hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

3. Trường hợp mất, cháy hóa đơn đã sử dụng thứ hai liên quan đến bên thứ ba
Ví dụ bên thứ ba vận chuyển hàng hóa hay bên gửi hóa đơn thì phải căn cứ vào việc thuê bên thứ ba nào để xác định trách nhiệm và xử phạt hoặc bên bán thuê bên thứ ba vận chuyển hàng hóa. hóa đơn mà bên thứ ba làm mất thì bên bán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Phạt làm mất hóa đơn giá trị gia tăng
Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/08/2016 theo quy định tại Điều 3 Quy chế 49/2016 NĐ-CP sửa đổi mức xử phạt về hóa đơn mới nhất như sau:
+ Do người bán làm mất: Liên 2 phạt 4 đến 8 triệu đồng.
+ Người mua làm mất: Liên 2 phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.
Bên cạnh đó, khi xác định mức phạt hóa đơn kế toán cũng cần lưu ý những vấn đề sau: Trường hợp mất, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn thì không bị phạt, trường hợp bị mất. hoặc làm hư hỏng hóa đơn, Trừ trường hợp giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật về kế toán từ 500.000- 1.000.000 đồng. Trường hợp người bán làm mất hoặc cháy hóa đơn đã xóa sẽ bị phạt cảnh cáo.
Trên đây là những cách xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra bị thất lạc theo quy định của pháp luật, tùy từng trường hợp sẽ có hướng giải quyết, và mức phạt khác nhau.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn được lập nhằm khôi phục các mẫu hóa đơn GTGT đã lập sai, với mỗi mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập chỉ có hiệu lực đối với một hóa đơn lập sai.
https://thuthuat.taimienphi.vn/mat-hoa-don-dau-vao-dau-ra-xu-ly-nhu-the-nao-co-bi-phat-khong-25853n.aspx Hiện nay, có rất nhiều mẫu hóa đơn bán hàng khác nhau, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp của bạn mà việc sử dụng hóa đơn bán hàng cũng khác nhau.

#Mất #hóa #đơn #đầu #vào #đầu #xử #lý #như #thế #nào #có #bị #phạt #không

Mất hóa đơn đầu vào, cách xử lý như thế nào và có bị phạt không là câu hỏi quan tâm và thắc mắc của nhiều doanh nghiệp hiện nay, giúp các doanh nghiệp biết cách xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Cùng theo dõi những chia sẻ chi tiết về cách xử lý khi mất hóa đơn đầu vào, đầu ra dưới đây:
Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất hóa đơn đã phát hành phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tại Điều 24 Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xử lý hóa đơn GTGT bị mất, cháy, hỏng như sau:

Làm mất hóa đơn đầu vào, đầu ra có bị phạt không?

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra
Doanh nghiệp khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra dù đã lập hay chưa lập thì xử lý như sau:
+ Lập báo cáo gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện mất mát, cháy nổ. Mẫu báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ thực hiện theo mẫu BC21 / AC.
+ Mức phạt theo quy định sẽ từ 10 đến 20 triệu (có hiệu lực từ ngày 30/7/2016). Tuy nhiên, theo thông tư mới, mức phạt làm mất hóa đơn đầu ra sẽ từ 4 triệu đến 8 triệu đồng tùy từng trường hợp:
Trường hợp mất, hỏng hoá đơn đã lập nhưng chưa lập, hoá đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận trước thời gian lưu trữ, hoá đơn lập theo bảng kê bán lẻ hàng hoá. Nếu trường hợp mất hóa đơn do nguyên nhân bất khả kháng, thiên tai, hỏa hoạn sẽ không bị phạt.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn thì người bán và người mua cần lập biên bản sự việc, người bán sẽ kê khai, nộp thuế để chứng minh việc mua bán hàng hóa. và có những tình tiết giảm nhẹ thì mức xử phạt sẽ ở mức tối thiểu.
Trường hợp làm mất, hư hỏng hóa đơn, trừ trường hợp giao cho khách hàng, liên 1 và liên 3 còn trong thời hạn lưu trữ thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kế toán. Nếu người bán tìm lại được hóa đơn bị mất và giao cho khách hàng trong thời gian cơ quan thuế chưa ra quyết định xử phạt thì người bán sẽ không phải chịu khung hình phạt.
Trường hợp người bán làm mất, làm hư hỏng, cháy hóa đơn liên không chính xác, bị xóa thì người bán sẽ bị xử phạt về hành vi gian lận theo quy định của pháp luật về thuế.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về mức phạt khi làm mất hóa đơn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.
2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (Liên 2)
Cách xử lý khi mất hóa đơn cháy lần 2 liên tiếp cần giải quyết như sau:
+ Hai bên sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc: Nội dung biên bản ghi rõ 1 bản người bán kê khai nộp thuế tháng nào, ký và ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu, nộp phạt từ 2 – 4 triệu.
+ Người bán sao liên đầu tiên của hóa đơn.: Ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu vào liên hóa đơn để giao cho người mua. Người mua sẽ được sử dụng bản sao hóa đơn có chữ ký và đóng dấu nếu kèm theo biên bản mất, hỏng của hai hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

3. Trường hợp mất, cháy hóa đơn đã sử dụng thứ hai liên quan đến bên thứ ba
Ví dụ bên thứ ba vận chuyển hàng hóa hay bên gửi hóa đơn thì phải căn cứ vào việc thuê bên thứ ba nào để xác định trách nhiệm và xử phạt hoặc bên bán thuê bên thứ ba vận chuyển hàng hóa. hóa đơn mà bên thứ ba làm mất thì bên bán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Phạt làm mất hóa đơn giá trị gia tăng
Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/08/2016 theo quy định tại Điều 3 Quy chế 49/2016 NĐ-CP sửa đổi mức xử phạt về hóa đơn mới nhất như sau:
+ Do người bán làm mất: Liên 2 phạt 4 đến 8 triệu đồng.
+ Người mua làm mất: Liên 2 phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.
Bên cạnh đó, khi xác định mức phạt hóa đơn kế toán cũng cần lưu ý những vấn đề sau: Trường hợp mất, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn thì không bị phạt, trường hợp bị mất. hoặc làm hư hỏng hóa đơn, Trừ trường hợp giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật về kế toán từ 500.000- 1.000.000 đồng. Trường hợp người bán làm mất hoặc cháy hóa đơn đã xóa sẽ bị phạt cảnh cáo.
Trên đây là những cách xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra bị thất lạc theo quy định của pháp luật, tùy từng trường hợp sẽ có hướng giải quyết, và mức phạt khác nhau.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn được lập nhằm khôi phục các mẫu hóa đơn GTGT đã lập sai, với mỗi mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập chỉ có hiệu lực đối với một hóa đơn lập sai.
https://thuthuat.taimienphi.vn/mat-hoa-don-dau-vao-dau-ra-xu-ly-nhu-the-nao-co-bi-phat-khong-25853n.aspx Hiện nay, có rất nhiều mẫu hóa đơn bán hàng khác nhau, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp của bạn mà việc sử dụng hóa đơn bán hàng cũng khác nhau.

#Mất #hóa #đơn #đầu #vào #đầu #xử #lý #như #thế #nào #có #bị #phạt #không


#Mất #hóa #đơn #đầu #vào #đầu #xử #lý #như #thế #nào #có #bị #phạt #không

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button