Biểu Mẫu

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2022

Cấp độ thành viên là gì? Những gì được bao gồm trong mẫu đánh giá thành viên? Đọc bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Bản Đánh giá Thành viên năm 2022 bao gồm hai mẫu được thiết kế để giúp các thành viên phản ánh về năm qua. Bao gồm điểm mạnh, phẩm chất, đạo đức, lối sống, điểm yếu của bản thân và cách khắc phục. Mặc dù nội dung đánh giá sẽ khác nhau ở mỗi người, nhưng sau đây là một số mẫu đánh giá đăng ký thành viên tiêu biểu.

1. Định nghĩa của cấp độ thành viên là gì?

Vik News xin giới thiệu tới độc giả mẫu bản tự kiểm điểm quý 2022 chi tiết và đầy đủ nhất. Trong bản tự kiểm điểm, đoàn viên phải nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác hiện tại và những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động của công đoàn trong đơn vị, cơ sở làm việc. Những điểm mạnh và khó khăn mà các thành viên đã đạt được hoặc không đạt được trong quá khứ, và kế hoạch và giải pháp của họ cho tương lai. Bạn có thể xem và tải mẫu tự đánh giá thành viên tại đây.

2. Tiêu chuẩn đánh giá thành viên.

Bạn cũng có thể đánh giá một người dựa trên nội dung nhận xét của cá nhân đó. Do đó, tùy theo mức độ đánh giá mà có các tiêu chí riêng như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Chấp hành chủ trương, nghị quyết của đảng và nhà nước, điều lệ công đoàn, quy định của địa phương, kinh doanh và nghiên cứu nêu gương.

+ Tham gia trên 90% các buổi sinh hoạt chi bộ, luôn đi đầu trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động chi bộ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong các chương trình rèn luyện thành viên đạt mức: hoàn thành xuất sắc.

+ Tham gia tích cực, chủ động các hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú của cá nhân.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Tham gia trên 80% các hoạt động công đoàn, phong trào công đoàn và các hoạt động của tổ chức và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Chấp hành chủ trương, nghị quyết, điều lệ hội, nội quy cơ quan, nơi học tập của Đảng và Quốc hội.

+ Trong chương trình rèn luyện các thành viên đạt mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tham gia vào các hoạt động quy mô lớn nơi sinh sống của các cá nhân

– Nhiệm vụ hoàn thành:

+ Chấp hành chủ trương, nghị quyết, điều lệ hội, nội quy cơ quan, nơi học tập của Đảng và Quốc hội.

+ Tham gia trên 50% các hoạt động công đoàn, các phong trào và tổ chức hoạt động từ tổ chức công đoàn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện các thành viên đạt được các mức sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Tham gia dưới 50% các hoạt động công đoàn, các phong trào công đoàn và các hoạt động do công đoàn tổ chức và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Các chương trình đào tạo hội viên có các cấp độ. Công việc chưa hoàn thành.

+ Đang bị kỷ luật cảnh cáo từ mức cảnh cáo trở lên.

+ Vi phạm nghị quyết, nội quy của liên đội, hoặc nội quy của địa phương nơi bạn làm việc, học tập.

3. Bảng điểm số 1 Đoàn

Danh sách kiểm tra thành viên nữ

đến:
 • Ban chấp hành công đoàn ……………
 • Tiểu ban ………………………….

Tên tôi là: ……………………………… Ngày, tháng, năm sinh:. …………… ……………………………

Nơi sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nơi ở ngày nay: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ……… Tôn giáo:… … … … … … … … … . công việc: … … … … … … … … … ..

Trình độ học: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Vị trí của chính quyền công đoàn: …………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………..

Đội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: …………………………………… …. …………………………………………………………………………………………………………

đầu vào: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bản thân tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn sau.

thuận lợi.

Anh có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Là người có năng lực làm việc xuất sắc, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Là một đoàn viên luôn thể hiện phẩm chất của một thanh niên tiên tiến thời đại mới – gương mẫu, xung kích, tiên phong, sáng tạo, đam mê, không ngại khó khăn trong tất cả những gì mà làng và ông chủ đã giao cho. . cho.

– Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công việc xã hội và ngành nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi tích cực giúp đỡ, hướng dẫn đồng đội để họ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình.

Yếu

– Tôi còn bận nên không linh động để chủ trì buổi tiệc.

– Không kiên quyết đấu tranh với những mặt chưa tốt, chưa đạt trong hoạt động của đoàn viên.

Còn thụ động trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy còn nhiều thiếu sót, mong các đồng chí trong chi bộ bù đắp, góp ý, tạo môi trường để tôi phấn đấu, rèn luyện, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn. Hơn nữa, anh ấy xứng đáng là một thành viên của Liên minh Thanh niên Xuất sắc.

Xin chân thành cảm ơn!

…., ngày tháng năm…

người đánh giá

4. Biểu điểm số 2 Đoàn

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

danh sách kiểm tra mã

Họ và tên:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … . ………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ………

Đơn vị công việc: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ….. ……..

Tôi xin viết bản kiểm điểm đánh giá lại những điểm mạnh và điểm yếu mà tôi đã đạt được với trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn viên Việt Nam qua quá trình phấn đấu và rèn luyện. Trong quá khứ.

I. Ưu điểm:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống:

Bản thân có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng và thể hiện sự trung thành tuyệt đối với con đường xã hội chủ nghĩa mà đảng và nhà nước ta đã lựa chọn. Việc tuân thủ các quy định của tổ chức và thể chế, như nghị quyết đảng, đoàn thể, nội quy, quy chế của cơ sở và chi bộ phụ trách, 6 bài học lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng nơi cư trú và được mọi người quý mến. Tinh thần và hậu quả của việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác: phẩm chất, đạo đức, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đoàn và đảng viên, thực hiện động cơ cách mạng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tuân thủ quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm: Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ theo đường lối chính trị và điều lệ Đảng: Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy chủ quyền phổ biến: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. .

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc, anh luôn tận tâm, say mê, chịu khó và có tinh thần học hỏi để nâng cao hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là trong công tác quản lý. Luôn phát triển và rèn luyện bản thân với tinh thần cầu tiến, thông qua thực hành, thông qua đồng nghiệp và thông qua các lớp học giáo dục nâng cao kỹ năng quản lý của bạn. Luôn nỗ lực học hỏi các phương pháp quản lý hiệu quả. Hoàn thành các nhiệm vụ do sếp giao.

3. Về hoạt động của phong trào thể thao văn nghệ Việt Nam:

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào tập thể do cơ sở và ngành phát động. Ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

4. Về ý nghĩa của việc xây dựng tập thể các chi bộ:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình, xây dựng công đoàn ý thức vững mạnh, có tính tổ chức và kỷ luật cao. Chấp hành và tuân thủ các nhiệm vụ được giao bởi tổ chức hoặc bộ phận. Thực hiện các hoạt động của nhóm và đóng hội phí đầy đủ.

II. Yếu:

 • Hiệu suất công việc vẫn chưa cao nên chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa.
 • Tính phê bình và tự phê bình chưa cao.
 • Bạn không đủ mạnh mẽ để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong một cuộc họp.
 • Họ không nhạy cảm về bản thân trong các mối quan hệ xã hội.

III. Phương hướng nổi bật của tôi:

 • Bằng cách chăm chỉ hơn trong công việc, trau dồi kiến ​​thức, nâng cao tính tự chủ và học hỏi nhiều hơn từ đồng nghiệp, bạn sẽ đạt được kết quả công việc cao hơn. Đồng thời, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cơ quan, ngành nghề, có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
 • Tôi muốn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự nghiệp cách mạng và đoàn kết.
……………, ngày tháng năm …….
sắc đẹp, vẻ đẹp
(Ký, họ tên)

5. Hình thức tự kiểm điểm của thành viên.


Bản tự kiểm điểm thành viên gần đây

Các thành viên phải trình bày rõ mặt mạnh, mặt yếu về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, lối sống, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phòng ngừa. Bên cạnh việc phát huy những điểm mạnh hiện có, đoàn viên cần phấn đấu trở thành đoàn viên tốt bằng cách tìm cách khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

Dữ liệu lớn đã được gửi như trên. Biểu mẫu nhận xét thành viên Phiên bản mới nhất với hướng dẫn chi tiết về cách viết nó.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

 • tự phê bình cá nhân
 • danh sách kiểm tra đảng
 • Mẫu ý kiến ​​chính thức
 • Ví dụ về tự phê bình của các đảng viên tương lai
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng

Xem thêm thông tin Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2022

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2022

Đánh giá tư cách thành viên là gì? Mẫu Bản Kiểm điểm Thành viên bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.
Bản Kiểm điểm Đoàn viên năm 2022 bao gồm 2 mẫu, được lập ra để giúp Đoàn viên tự kiểm điểm trong năm qua. Kể cả những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những khuyết điểm của bản thân để từ đó đề ra cách khắc phục. Tùy từng cá nhân mà bản kiểm điểm sẽ có những nội dung khác nhau, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một mẫu bản kiểm điểm đoàn viên cơ bản tiêu biểu.
1. Định nghĩa của Đánh giá thành viên là gì?
Vik News xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu bản tự kiểm điểm chi đoàn năm 2022 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Trong bản tự kiểm điểm Đoàn viên này phải nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác hiện tại và những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động Đoàn của mình tại đơn vị, cơ sở công tác. những thuận lợi, khó khăn mà đoàn viên đạt được hoặc chưa đạt được trong thời gian qua cũng như kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới. Mời các bạn xem và tải mẫu bản tự đánh giá hội viên tại đây.
2. Tiêu chuẩn đánh giá Đoàn viên.
Dựa vào nội dung nhận xét của một cá nhân, chúng ta cũng có thể đưa ra một số nhận định về người đó. Theo đó, tùy từng mức độ để đánh giá sẽ có các tiêu chí riêng, cụ thể:
– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
+ Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, quy định của Đoàn, nội quy ở địa phương, công tác và học tập, gương mẫu đi đầu.
+ Tham gia 90% trở lên các hoạt động của Chi đoàn, luôn đi đầu trong các phong trào của chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành xuất sắc.
+ Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú của cá nhân.
– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
+ Tham gia ít nhất 80% các hoạt động của Đoàn, trong các phong trào của Đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Tham gia các hoạt động Đoàn thể nơi cá nhân đó cư trú
– Hoàn thành nhiệm vụ:
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.
+ Tham gia ít nhất 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Không hoàn thành nhiệm vụ:
+ Tham gia dưới 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và các hoạt động đoàn thể tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên có mức: không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Hiện thuộc trường hợp đang trong thời gian áp dụng từ mức cảnh cáo trở lên do đã thi hành kỷ luật.
+ Vi phạm các quy định về nghị quyết, quy chế của Đoàn, quy định của địa phương đang công tác, học tập.
3. Phiếu kiểm điểm số 1 Đoàn
DANH SÁCH KIỂM TRA THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN
Thân mến:

Ban chấp hành Công đoàn ………….
Chi ủy ……………….

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: …………………… ..
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hôm nay: ……………………………………………………………………………………….
Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………. Công việc: ………………………..
Trình độ học thuật: …………………………………………………………………………………
Chức vụ của chính quyền công đoàn: …………………………………………………… ..
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………………….
Ở trong: ………………………………………………………………………………………….
Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bản thân tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
Thuận lợi.
Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.
– Có năng lực làm việc tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện phẩm chất của một thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – một Đoàn viên thanh niên gương mẫu, xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó trong mọi nhiệm vụ được Thị đoàn và cấp trên giao. cho.
– Có mối quan hệ tốt với các đồng chí trong Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công việc xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Yếu đuối
– Còn nóng vội, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi bộ.
– Chưa kiên quyết đấu tranh với những cái chưa tốt, những mặt chưa được trong hoạt động của đoàn viên.
– Còn ngại ngùng trong phê bình và tự phê bình.
Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng chí trong Chi bộ ………… bổ sung, góp ý, tạo điều kiện để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện hơn. hơn nữa còn xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.
Xin chân thành cảm ơn!
……., ngày tháng năm…
Người viết đánh giá
4. Phiếu kiểm điểm số 2 Đoàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-
DANH SÁCH KIỂM TRA MÃ
Họ và tên:……………………………………… …………………………….
Ngày sinh:……………………………………… . ………………………….. …
Nơi ở hiện tại:……………………………………… .. …………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………….. …………………………….
Qua quá trình chiến đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên tham gia hoạt động tại Việt Nam, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu mà mình đã mắc phải. Trong quá khứ.
I. ƯU ĐIỂM:
1. Về lập trường tư tưởng, chính kiến, đạo đức, lối sống của bản thân:
– Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Tham gia các buổi tập huấn các nghị quyết của Đảng, Đoàn thể, nội quy, quy chế của cơ quan, ngành phân công phụ trách, 6 bài học lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn … các quy định của cơ quan, thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn, Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo Điều lệ công đoàn.
– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người quý mến. Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác: giữ gìn phẩm giá, đạo đức, tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên, đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm: giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị và Điều lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. .
2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Trong công việc, anh luôn tận tâm, nhiệt tình, cố gắng, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là về nghiệp vụ quản lý. Có ý thức cầu tiến, luôn trau dồi và rèn luyện bản thân qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý… Luôn tìm tòi học hỏi để có những phương pháp quản lý đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc có chất lượng. Hoàn thành các công việc được cấp trên giao cho.
3. Về hoạt động của Phong trào Văn hóa – Thể thao VN:
Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào tập thể do cơ quan, ngành phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi bộ:
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, ý thức tự giác xây dựng công đoàn vững mạnh. Tuân theo và chấp hành sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, bộ phận giao cho. Việc thực hiện các chế độ sinh hoạt tập thể và đóng đoàn phí đầy đủ.
II. YẾU ĐUỐI:
Hiệu suất công việc vẫn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
Không đủ mạnh mẽ để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.
Về bản thân không nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NỔI BẬT, VƯỢT TRỘI CỦA BẢN THÂN:
Cố gắng hơn nữa trong công việc, trau dồi kiến ​​thức, nâng cao tính tự giác, học hỏi thêm từ đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn. Ngoài ra, tham gia nhiều hơn các hoạt động của cơ quan, của ngành để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
Tôi xin trung thành với lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của cách mạng, của Đoàn, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
………., ngày tháng năm…….
NGƯỜI ĐẸP(Ký, ghi rõ họ tên)
5. Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên.
Mẫu bản tự kiểm điểm thành viên mới nhất
Đoàn viên phải trình bày cụ thể những ưu điểm, khuyết điểm của mình về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các hoạt động phòng ngừa. Bên cạnh việc phát huy những ưu điểm đã có, Đoàn viên cần đưa ra cách khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để hoàn thiện phấn đấu trở thành Đoàn viên công đoàn kiểu mẫu xuất sắc.
Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn Mẫu phiếu bình xét thành viên Mới nhất với hướng dẫn chi tiết về cách viết.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.
Tự kiểm điểm cá nhân
Danh sách kiểm tra đảng viên
Mẫu bản nhận xét công chức
Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

#Mẫu #bản #kiểm #điểm #Đoàn #viên #mới #nhất

Đánh giá tư cách thành viên là gì? Mẫu Bản Kiểm điểm Thành viên bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.
Bản Kiểm điểm Đoàn viên năm 2022 bao gồm 2 mẫu, được lập ra để giúp Đoàn viên tự kiểm điểm trong năm qua. Kể cả những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những khuyết điểm của bản thân để từ đó đề ra cách khắc phục. Tùy từng cá nhân mà bản kiểm điểm sẽ có những nội dung khác nhau, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một mẫu bản kiểm điểm đoàn viên cơ bản tiêu biểu.
1. Định nghĩa của Đánh giá thành viên là gì?
Vik News xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu bản tự kiểm điểm chi đoàn năm 2022 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Trong bản tự kiểm điểm Đoàn viên này phải nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác hiện tại và những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động Đoàn của mình tại đơn vị, cơ sở công tác. những thuận lợi, khó khăn mà đoàn viên đạt được hoặc chưa đạt được trong thời gian qua cũng như kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới. Mời các bạn xem và tải mẫu bản tự đánh giá hội viên tại đây.
2. Tiêu chuẩn đánh giá Đoàn viên.
Dựa vào nội dung nhận xét của một cá nhân, chúng ta cũng có thể đưa ra một số nhận định về người đó. Theo đó, tùy từng mức độ để đánh giá sẽ có các tiêu chí riêng, cụ thể:
– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
+ Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, quy định của Đoàn, nội quy ở địa phương, công tác và học tập, gương mẫu đi đầu.
+ Tham gia 90% trở lên các hoạt động của Chi đoàn, luôn đi đầu trong các phong trào của chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành xuất sắc.
+ Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú của cá nhân.
– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
+ Tham gia ít nhất 80% các hoạt động của Đoàn, trong các phong trào của Đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Tham gia các hoạt động Đoàn thể nơi cá nhân đó cư trú
– Hoàn thành nhiệm vụ:
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.
+ Tham gia ít nhất 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Không hoàn thành nhiệm vụ:
+ Tham gia dưới 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và các hoạt động đoàn thể tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên có mức: không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Hiện thuộc trường hợp đang trong thời gian áp dụng từ mức cảnh cáo trở lên do đã thi hành kỷ luật.
+ Vi phạm các quy định về nghị quyết, quy chế của Đoàn, quy định của địa phương đang công tác, học tập.
3. Phiếu kiểm điểm số 1 Đoàn
DANH SÁCH KIỂM TRA THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN
Thân mến:

Ban chấp hành Công đoàn ………….
Chi ủy ……………….

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: …………………… ..
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hôm nay: ……………………………………………………………………………………….
Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………. Công việc: ………………………..
Trình độ học thuật: …………………………………………………………………………………
Chức vụ của chính quyền công đoàn: …………………………………………………… ..
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………………….
Ở trong: ………………………………………………………………………………………….
Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bản thân tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
Thuận lợi.
Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.
– Có năng lực làm việc tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện phẩm chất của một thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – một Đoàn viên thanh niên gương mẫu, xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó trong mọi nhiệm vụ được Thị đoàn và cấp trên giao. cho.
– Có mối quan hệ tốt với các đồng chí trong Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công việc xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Yếu đuối
– Còn nóng vội, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi bộ.
– Chưa kiên quyết đấu tranh với những cái chưa tốt, những mặt chưa được trong hoạt động của đoàn viên.
– Còn ngại ngùng trong phê bình và tự phê bình.
Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng chí trong Chi bộ ………… bổ sung, góp ý, tạo điều kiện để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện hơn. hơn nữa còn xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.
Xin chân thành cảm ơn!
……., ngày tháng năm…
Người viết đánh giá
4. Phiếu kiểm điểm số 2 Đoàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-
DANH SÁCH KIỂM TRA MÃ
Họ và tên:……………………………………… …………………………….
Ngày sinh:……………………………………… . ………………………….. …
Nơi ở hiện tại:……………………………………… .. …………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………….. …………………………….
Qua quá trình chiến đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên tham gia hoạt động tại Việt Nam, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu mà mình đã mắc phải. Trong quá khứ.
I. ƯU ĐIỂM:
1. Về lập trường tư tưởng, chính kiến, đạo đức, lối sống của bản thân:
– Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Tham gia các buổi tập huấn các nghị quyết của Đảng, Đoàn thể, nội quy, quy chế của cơ quan, ngành phân công phụ trách, 6 bài học lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn … các quy định của cơ quan, thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn, Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo Điều lệ công đoàn.
– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người quý mến. Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác: giữ gìn phẩm giá, đạo đức, tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên, đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm: giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị và Điều lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. .
2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Trong công việc, anh luôn tận tâm, nhiệt tình, cố gắng, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là về nghiệp vụ quản lý. Có ý thức cầu tiến, luôn trau dồi và rèn luyện bản thân qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý… Luôn tìm tòi học hỏi để có những phương pháp quản lý đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc có chất lượng. Hoàn thành các công việc được cấp trên giao cho.
3. Về hoạt động của Phong trào Văn hóa – Thể thao VN:
Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào tập thể do cơ quan, ngành phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi bộ:
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, ý thức tự giác xây dựng công đoàn vững mạnh. Tuân theo và chấp hành sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, bộ phận giao cho. Việc thực hiện các chế độ sinh hoạt tập thể và đóng đoàn phí đầy đủ.
II. YẾU ĐUỐI:
Hiệu suất công việc vẫn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
Không đủ mạnh mẽ để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.
Về bản thân không nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NỔI BẬT, VƯỢT TRỘI CỦA BẢN THÂN:
Cố gắng hơn nữa trong công việc, trau dồi kiến ​​thức, nâng cao tính tự giác, học hỏi thêm từ đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn. Ngoài ra, tham gia nhiều hơn các hoạt động của cơ quan, của ngành để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
Tôi xin trung thành với lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của cách mạng, của Đoàn, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
………., ngày tháng năm…….
NGƯỜI ĐẸP(Ký, ghi rõ họ tên)
5. Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên.
Mẫu bản tự kiểm điểm thành viên mới nhất
Đoàn viên phải trình bày cụ thể những ưu điểm, khuyết điểm của mình về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các hoạt động phòng ngừa. Bên cạnh việc phát huy những ưu điểm đã có, Đoàn viên cần đưa ra cách khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để hoàn thiện phấn đấu trở thành Đoàn viên công đoàn kiểu mẫu xuất sắc.
Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn Mẫu phiếu bình xét thành viên Mới nhất với hướng dẫn chi tiết về cách viết.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.
Tự kiểm điểm cá nhân
Danh sách kiểm tra đảng viên
Mẫu bản nhận xét công chức
Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

#Mẫu #bản #kiểm #điểm #Đoàn #viên #mới #nhất


#Mẫu #bản #kiểm #điểm #Đoàn #viên #mới #nhất

Tổng hợp: Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button