Biểu Mẫu

Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2022

Mẫu Bản tự kiểm điểm học sinh giúp học sinh tự kiểm điểm bản thân và hành vi của mình khi vi phạm nội quy nhà trường. Xem tại đây để biết đơn đăng ký và cách điền vào đơn đăng ký.

Nếu học sinh vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường thì phải nhận lỗi bằng bản tự kiểm điểm gửi giáo viên, nhà trường xem xét. Bản Kiểm điểm Chấp nhận Lỗi Cá nhân là một mô hình trong đó học sinh trình bày những sai lầm và thiếu sót của mình, để các em có thể rút kinh nghiệm trong tương lai và phát triển tinh thần trách nhiệm. tôi. Xem hai mẫu đánh giá lỗi cá nhân sau:

1. Đánh giá nhận dạng lỗi cá nhân

Mẫu tự đánh giá dành cho học sinh

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

đánh giá cá nhân

đến: chủ yếu là… … … … ..

Họ và tên:… … … … … … … … … … … … … … .

Học sinh lớp: ………….. Trường: ……………………… … …….

Trong năm học …. Năm học 2020-2021 vừa qua, tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau.

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, tôi đã có những lợi ích sau:

nghiên cứu:

Kỷ luật:

Hoạt động thể thao:

Các vấn đề khác:

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi gặp lỗi sau:

– vắng mặt: … .lần.

– Vắng mặt có lý do:… .lần.

– Đi học muộn: … .lần.

– Nói to trong lớp:… .lần.

– Tình trạng chia lớp, chia rẽ:… .lần.

– Vô lễ với giáo viên:… … .lần.

……

Với những thuận lợi và khó khăn trên, chúng tôi xin đánh giá hành vi của một cá nhân như sau.

+ Tự đánh giá hành vi:

Ngoài ra, mình cũng xin đưa ra một số gợi ý về các lớp học cho học kì sau, các bạn cùng tham khảo nhé.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Tôi muốn giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm hạnh kiểm của tôi.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn, có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường. Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày tháng năm …….

học sinh

(Ký tên và ghi tên của bạn)

2. Học sinh Tự nhận xét

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**************

đánh giá cá nhân

Kính gửi: Hiệu trưởng Nhà trường … . ………………………………………………………………………………………………………………

Kính gửi: Thầy (Cô) chủ nhiệm lớp ……………

Tôi tên là …………… .. Tôi là một học sinh trong lớp của tôi ….. ………………

Tôi nghiêm túc kiểm tra lỗi của mình như thế này:

Chi tiết trường hợp: ….. (Giới thiệu về trường hợp)

Những sai lầm của riêng tôi là: ….. (điền lỗi vào đây) Ảnh hưởng đến tập thể lớp và làm phiền lòng giáo viên (GV).

Tôi nhận ra sai lầm của mình và thực sự xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Tôi hứa sẽ không tái phạm lần sau. Tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật ở trường nếu vi phạm nhiều lần. Em mong các thầy cô sẽ nghĩ đến em, bỏ qua và giúp đỡ em để em có thể sửa chữa lỗi lầm và làm tốt hơn nữa công việc của mình. nghiên cứu.

cảm ơn!

học sinh

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2022

Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2022

Mẫu bản tự kiểm điểm học sinh giúp học sinh kiểm điểm lại bản thân và hành vi của mình khi vi phạm nội quy nhà trường. Mời các bạn tham khảo mẫu bản tự nhận xét tuyển sinh và cách viết tại đây.
Khi học sinh vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường cũng phải viết bản tự kiểm điểm để tự kiểm điểm và nhận lỗi gửi giáo viên hoặc nhà trường xem xét. Bản kiểm điểm nhận lỗi của cá nhân là mẫu để học sinh trình bày những sai sót, khuyết điểm của mình, từ đó rút kinh nghiệm trong thời gian tới, nâng cao tinh thần trách nhiệm. tôi. Mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu bản kiểm điểm lỗi cá nhân sau đây.
1. Đánh giá nhận dạng lỗi cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Thân mến: Hiệu trưởng ………… ..
Họ và tên:…………………………………….
Học sinh lớp: ………… .Trường: ……………………. .
Trong suốt học kỳ…. Năm học 2020-2021 vừa qua, tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, tôi đã đạt được những thuận lợi sau:
Nghiên cứu:
Kỷ luật:
Các hoạt động phong trào:
Các vấn đề khác:
Về nhược điểm:
Tuy nhiên, tôi đã mắc các lỗi sau:
– Nghỉ học: …… .lần.
– Nghỉ học trái phép: …… .lần.
– Đi học muộn: …… .lần.
– Nói to trong lớp: …… .lần.
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp: …… .lần.
– Vô lễ với cô giáo: …… .lần.
……
Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:
Ngoài ra, em xin đưa ra một số gợi ý về lớp học trong học kì sắp tới, mong được thầy xem xét.
+ Ý kiến ​​cá nhân:
Đây là nhận xét cá nhân của tôi. Mong cô giáo nhận xét, đánh giá và cho điểm hạnh kiểm của em.
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng học tốt, chăm ngoan, có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường. Xin chân thành cảm ơn!
…………., ngày tháng năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản tự nhận xét học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
**************
ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Kính gửi: Hiệu trưởng Nhà trường … ……………………………………….
Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………….
Tôi tên là ………… .. Tôi là học sinh lớp ……………………. ……..
Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm lỗi của mình như sau:
Nội dung sự việc: ….. (Trình bày sự việc)
Em tự nhận thấy lỗi của bản thân là: ….. (lỗi gì thì ghi vào đây) làm ảnh hưởng đến tập thể lớp và làm cho thầy (cô) giáo phiền lòng.
Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và cảm thấy rất có lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nếu tái phạm, tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của nhà trường. Em mong được các thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em có thể sửa chữa những sai sót của mình và tiến bộ hơn trong quá trình làm việc. nghiên cứu.
Cám ơn rất nhiều!
Học sinh
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #bản #kiểm #điểm #tự #nhận #lỗi #cho #học #sinh

Mẫu bản tự kiểm điểm học sinh giúp học sinh kiểm điểm lại bản thân và hành vi của mình khi vi phạm nội quy nhà trường. Mời các bạn tham khảo mẫu bản tự nhận xét tuyển sinh và cách viết tại đây.
Khi học sinh vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường cũng phải viết bản tự kiểm điểm để tự kiểm điểm và nhận lỗi gửi giáo viên hoặc nhà trường xem xét. Bản kiểm điểm nhận lỗi của cá nhân là mẫu để học sinh trình bày những sai sót, khuyết điểm của mình, từ đó rút kinh nghiệm trong thời gian tới, nâng cao tinh thần trách nhiệm. tôi. Mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu bản kiểm điểm lỗi cá nhân sau đây.
1. Đánh giá nhận dạng lỗi cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Thân mến: Hiệu trưởng ………… ..
Họ và tên:…………………………………….
Học sinh lớp: ………… .Trường: ……………………. .
Trong suốt học kỳ…. Năm học 2020-2021 vừa qua, tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, tôi đã đạt được những thuận lợi sau:
Nghiên cứu:
Kỷ luật:
Các hoạt động phong trào:
Các vấn đề khác:
Về nhược điểm:
Tuy nhiên, tôi đã mắc các lỗi sau:
– Nghỉ học: …… .lần.
– Nghỉ học trái phép: …… .lần.
– Đi học muộn: …… .lần.
– Nói to trong lớp: …… .lần.
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp: …… .lần.
– Vô lễ với cô giáo: …… .lần.
……
Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:
Ngoài ra, em xin đưa ra một số gợi ý về lớp học trong học kì sắp tới, mong được thầy xem xét.
+ Ý kiến ​​cá nhân:
Đây là nhận xét cá nhân của tôi. Mong cô giáo nhận xét, đánh giá và cho điểm hạnh kiểm của em.
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng học tốt, chăm ngoan, có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường. Xin chân thành cảm ơn!
…………., ngày tháng năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản tự nhận xét học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
**************
ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Kính gửi: Hiệu trưởng Nhà trường … ……………………………………….
Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………….
Tôi tên là ………… .. Tôi là học sinh lớp ……………………. ……..
Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm lỗi của mình như sau:
Nội dung sự việc: ….. (Trình bày sự việc)
Em tự nhận thấy lỗi của bản thân là: ….. (lỗi gì thì ghi vào đây) làm ảnh hưởng đến tập thể lớp và làm cho thầy (cô) giáo phiền lòng.
Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và cảm thấy rất có lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nếu tái phạm, tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của nhà trường. Em mong được các thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em có thể sửa chữa những sai sót của mình và tiến bộ hơn trong quá trình làm việc. nghiên cứu.
Cám ơn rất nhiều!
Học sinh
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #bản #kiểm #điểm #tự #nhận #lỗi #cho #học #sinh


#Mẫu #bản #kiểm #điểm #tự #nhận #lỗi #cho #học #sinh

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button