Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì?

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ…

2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH …..
(CƠ SỞ HTSS……)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……BC-……

………, ngày …… tháng …… năm 20…..

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Từ ngày…. tháng….năm ….

Kính gửi: Bộ Y tế.

Cơ sở hỗ trợ sinh sản hoặc cơ sở hỗ trợ sinh sản thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh……………… báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo từ tháng…. năm …. đến tháng …. năm …. như sau:

1. Các kỹ thuật đã thực hiện:

STT

Kỹ thuật

Trường hợp

Thành công

Ghi chú

1

Cho noãn

2

Nhận noãn

3

Cho tinh trùng

4

Nhận tinh trùng

5

Cho phôi

6

Nhận phôi

7

Thụ tinh nhân tạo

8

Thụ tinh trong ống nghiệm

9

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

10

…………

2. Tình hình vi phạm:

– Phát hiện:………………………………………………………………………………………………………..

– Xử lý:……………………………………………………………………………………………………………..

– Khác:………………………………………………………………………………………………………………

3. Đề xuất, kiến nghị

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì?
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ…
2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH …..(CƠ SỞ HTSS……)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……BC-……

………, ngày …… tháng …… năm 20…..

BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Từ ngày…. tháng….năm ….
Kính gửi: Bộ Y tế.
Cơ sở hỗ trợ sinh sản hoặc cơ sở hỗ trợ sinh sản thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh……………… báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo từ tháng…. năm …. đến tháng …. năm …. như sau:
1. Các kỹ thuật đã thực hiện:

STT

Kỹ thuật

Trường hợp

Thành công

Ghi chú

1

Cho noãn

2

Nhận noãn

3

Cho tinh trùng

4

Nhận tinh trùng

5

Cho phôi

6

Nhận phôi

7

Thụ tinh nhân tạo

8

Thụ tinh trong ống nghiệm

9

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

10

…………

2. Tình hình vi phạm:
– Phát hiện:………………………………………………………………………………………………………..
– Xử lý:……………………………………………………………………………………………………………..
– Khác:………………………………………………………………………………………………………………
3. Đề xuất, kiến nghị

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #tình #hình #thực #hiện #kỹ #thuật #thụ #tinh #trong #ống #nghiệm #và #mang #thai #hộ

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là gì?
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ…
2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH …..(CƠ SỞ HTSS……)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……BC-……

………, ngày …… tháng …… năm 20…..

BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Từ ngày…. tháng….năm ….
Kính gửi: Bộ Y tế.
Cơ sở hỗ trợ sinh sản hoặc cơ sở hỗ trợ sinh sản thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh……………… báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo từ tháng…. năm …. đến tháng …. năm …. như sau:
1. Các kỹ thuật đã thực hiện:

STT

Kỹ thuật

Trường hợp

Thành công

Ghi chú

1

Cho noãn

2

Nhận noãn

3

Cho tinh trùng

4

Nhận tinh trùng

5

Cho phôi

6

Nhận phôi

7

Thụ tinh nhân tạo

8

Thụ tinh trong ống nghiệm

9

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

10

…………

2. Tình hình vi phạm:
– Phát hiện:………………………………………………………………………………………………………..
– Xử lý:……………………………………………………………………………………………………………..
– Khác:………………………………………………………………………………………………………………
3. Đề xuất, kiến nghị

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #tình #hình #thực #hiện #kỹ #thuật #thụ #tinh #trong #ống #nghiệm #và #mang #thai #hộ


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button