Biểu Mẫu

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Giấy chuyển nhượng nhà cho thuê là văn bản đại diện cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc thay đổi quyền sở hữu đối với nhà cho thuê sau khi bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã đồng ý. Dưới đây là mẫu biên bản chuyển nhà cho thuê để các bạn tham khảo.

1. Thủ tục bàn giao nhà cho thuê như thế nào?

Biên bản bàn giao tài sản cho thuê được sử dụng để ghi nhận việc bàn giao tài sản cho thuê. Mẫu biên bản giao nhà bao gồm đầy đủ các thông tin sau: thông tin khách thuê và chủ nhà trọ; diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách thiết bị, đồ đạc, các khoản, cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu biên bản chuyển nhà cho thuê. Tham khảo và tải về.

2. Giao thức bàn giao căn hộ cho thuê mẫu

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

nhật ký quản lý nhà cho thuê

hôm nay … .. /… ../… .. chứa:

Đại diện chủ nhà (Bên A):

Họ và tên:… … … … … … … … … … … … … … … .

Số CMND / CCCD:… Ngày xuất bản: …

Đại diện Người thuê (Bên B):

Họ và tên: … …

Số CMND / CCCD:… Ngày xuất bản: …

… … , Đường phố … … , thành phố tự quản… … , Trái đất … … , TP…

  • Về các khu vực có sẵn:

ngôi nhà năm gian; Diện tích lô đất là 70m2 và tổng diện tích sử dụng ước tính khoảng 350m2.

  • Thông tin Thiết bị Gia dụng:

Tầng 1:

– 02 Cửa cuốn Úc;

– 02 bộ 01 cửa lá;

– 01 kính hai lớp;

– 03 củ hành tây tuýt;

– 01 đèn âm trần ngoài trời;

– 01 tấm lót INAX;

– 01 chậu rửa INAX + Vòi Jorden;

– 01 cái quạt;

– 01 máy bơm nước Ý.

Tầng hai:

– 02 bộ cửa lá 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– Cửa sổ 04 cánh 01 bộ;

– Cửa sổ 02 cánh 02 bộ

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn tường

– 02 đèn âm trần;

– 01 tấm lót INAX;

– Tặng kèm 01 chậu rửa INAX + Jorden;

– 01 bộ hoa sen Jorden;

– 01 cái quạt;

– 01 bình nóng lạnh

Tầng 3 và 4: Tất cả các thiết bị như tầng 2

tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ 01 cửa lá;

– Cửa sổ 02 cánh 02 bộ

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn âm trần.

Bên A đã chuyển giao toàn bộ các thiết bị nêu trên cho Bên B, bao gồm toàn bộ chìa khóa cửa (2 chìa / cửa).

Bên B đã tiếp quản toàn bộ từ bên A và tất cả các trang thiết bị đang hoạt động bình thường.

Giao thức chuyển nhượng này được tạo thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Việc bàn giao kết thúc lúc 11h cùng ngày.

… … , ngày tháng năm…

chủ nhà

(Bên một)

người cho thuê

(B bên)

3. Mẫu Giao thức Chuyển nhượng Căn hộ Cho thuê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

nhật ký quản lý nhà cho thuê

Định lượng:…

buổi chiều… … tràcục máu đông……20 năm

– Theo hợp đồng số ….. ngày ……. / .. / 201 … giữa Ông / Bà …. và Công ty

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 …

Bên xử lý (Bên A): Công ty …………….

– Tiêu biểu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Mã số thuế: ………………………………………. ………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:… … … … số fax:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Số tài khoản: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Tại Ngân hàng: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… ….. ……….

Bên nhận gia công (Bên B):

– ông bà): ………………………………………. ……………………………………………………………….

– Số ID: ………………………………………. ……………

– Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

– Mã số thuế: ………………………………………. ………………………………………………………………………………

– Điện thoại:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– tài khoản: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– Tại Ngân hàng: ……………………………………… . ………………………………………………………………………………

Hai bên cùng lập hồ sơ chuyển nhượng số nhà:…

– Diện tích căn nhà: …………………………

– Tổng số phòng: …………………………

– Các tiểu khu: ……………………………………… .

– Thiết bị:… … … … … … … … … … … … … … … … ..

+ ……………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………

+ ……………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………

Bên cho thuê đã chuyển giao tất cả các thiết bị nêu trên cho bên thuê.

Bên thuê đã nhận được sự giao toàn bộ từ bên cho thuê.

Cả hai bên đồng ý với những điều trên và ký vào giao thức.

Nghị định thư được lập thành hai bản (Phần 2) và mỗi bên giữ lại một bản của Phần 01 (Phần 1).

Việc bàn giao kết thúc vào ngày…. trong cùng một ngày.

đại diện bởi

(Chữ ký, con dấu và tên)

đại diện đảng

(Ký, họ tên)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm về phiếu tự đánh giá Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.


Thông tin thêm

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để bạn đọc thảm khảo.
1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?
Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, vật dụng, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.
2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:
Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):
Họ và tên:……………………………………….
CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……
Đại diện bên thuê nhà (Bên B):
Họ và tên: ……
CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……
Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:
Về diện tích sử dụng:
Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 350m2.
Về trang thiết bị trong nhà:
Tầng 1:
– 02 bộ cửa cuốn Úc;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 cửa sổ 02 cánh;
– 03 bóng đèn tuýt;
– 01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 máy bơm nước Italia.
Tầng 2:
– 02 bộ cửa đi 02 cánh;
– 01 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn hắt tường;
– 02 đèn ốp trần;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;
– 01 bộ vời sen Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 bình nóng lạnh.
Tầng 3 – 4: toàn bộ trang thiết bị như tầng 2
Tầng 5:
– 01 bộ cửa đi 02 cánh;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn ốp trần.
Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).
Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.
Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
Việc bàn giao kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.
……, ngày……, tháng……, năm……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
SỐ:…
Ngày……tháng……năm 20….
– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………
Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….
– Đại diện: …………………………………………………………………….
– Chức vụ: …………………………………………………………………….
– Địa chỉ:………………………………………………………………………
– Mã số thuế: ………………………………………………………………….
– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………
– Tài khoản số: …………………………………………………………………
– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….
BÊN BÀN GIAO (BÊN B):
– Ông (bà):……………………………………………………………………. .
– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………
– Địa chỉ:………………………………………………………………………..
– Mã số thuế:……………………………………………………………………
– Điện thoại:…………………………………………………………………….
– Tài khoản: …………………………………………………………………….
– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………
Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:
– Diện tích căn nhà:…………………………..
– Tổng số phòng:………………………………
– Khu phụ:………………………………………..
– Thiết bị:…………………………………………..
+ …………………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………………
Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.
Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.
Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để bạn đọc thảm khảo.
1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?
Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, vật dụng, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.
2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:
Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):
Họ và tên:……………………………………….
CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……
Đại diện bên thuê nhà (Bên B):
Họ và tên: ……
CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……
Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:
Về diện tích sử dụng:
Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 350m2.
Về trang thiết bị trong nhà:
Tầng 1:
– 02 bộ cửa cuốn Úc;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 cửa sổ 02 cánh;
– 03 bóng đèn tuýt;
– 01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 máy bơm nước Italia.
Tầng 2:
– 02 bộ cửa đi 02 cánh;
– 01 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn hắt tường;
– 02 đèn ốp trần;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;
– 01 bộ vời sen Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 bình nóng lạnh.
Tầng 3 – 4: toàn bộ trang thiết bị như tầng 2
Tầng 5:
– 01 bộ cửa đi 02 cánh;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn ốp trần.
Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).
Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.
Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
Việc bàn giao kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.
……, ngày……, tháng……, năm……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
SỐ:…
Ngày……tháng……năm 20….
– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………
Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….
– Đại diện: …………………………………………………………………….
– Chức vụ: …………………………………………………………………….
– Địa chỉ:………………………………………………………………………
– Mã số thuế: ………………………………………………………………….
– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………
– Tài khoản số: …………………………………………………………………
– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….
BÊN BÀN GIAO (BÊN B):
– Ông (bà):……………………………………………………………………. .
– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………
– Địa chỉ:………………………………………………………………………..
– Mã số thuế:……………………………………………………………………
– Điện thoại:…………………………………………………………………….
– Tài khoản: …………………………………………………………………….
– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………
Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:
– Diện tích căn nhà:…………………………..
– Tổng số phòng:………………………………
– Khu phụ:………………………………………..
– Thiết bị:…………………………………………..
+ …………………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………………
Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.
Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.
Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button