Biểu Mẫu

Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình 2022

Mẫu biên bản điều tra hiện trạng công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại quá trình kiểm tra hiện trạng công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin liên hệ khảo sát, nội dung khảo sát về thực trạng công việc … Cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản khảo sát tại đây.

1. Định dạng của báo cáo khảo sát tình hình kinh doanh là gì?

Nghiên cứu hiện trạng công trình là việc quan trọng cần làm trước khi tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, bên thi công và chủ đầu tư nên sử dụng biên bản điều tra hiện trạng công trình. Vậy, Mẫu Báo cáo Điều tra Hiện trạng Dự án là gì? Nội dung của mẫu báo cáo khảo sát xây dựng là gì? Hãy tham khảo bài viết về Dữ liệu lớn sau đây.

2. Mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng công trình

Mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng xây dựng

Phòng Kế hoạch và Đầu tư……….
công ty đó… … … … … … ..
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Biên bản điều tra hiện trạng công trình
(Trước khi phá dỡ công trình)

Chúng ta:

1. Đại diện nhà bị điều tra (Bên A).

ông bà): ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … . . …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

2. Đại diện của các ngôi nhà được khảo sát (theo B).

ông bà): ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … . . …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

3. Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Hoa (Phần C).

ông bà): ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

hôm nay . . . . . . . tháng … … . Năm 201 … Ba chúng tôi điều tra ngôi nhà bên A của ngôi nhà có địa chỉ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Đặc điểm của ngôi nhà: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… ………….

Vị trí của ngôi nhà tham gia vào công việc phá dỡ:… …..

Bản vẽ mặt bằng nhà ống bằng mực: ………………………………… ……. ………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

+ Hiện trạng kết cấu của ngôi nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ các công trình lân cận).

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

+ Nội thất hiện trạng của ngôi nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ các công trình lân cận).

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

đại diện bởiĐại diện BE

Giám đốc điều hành của C.C.

Độc giả, xem phần. xây dựng bất động sản trong mục hình dạng đạt yêu cầu.

Xem thêm thông tin Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình 2022

Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình 2022

Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình là mẫu biên bản được lập để ghi lại quá trình khảo sát hiện trạng công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin đại diện khảo sát, nội dung khảo sát hiện trạng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản khảo sát tại đây.
1. Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình là gì?
Khảo sát hiện trạng công trình là công việc quan trọng cần làm trước khi tiến hành xây dựng công trình. Khi đó, các bên thi công và chủ đầu tư phải sử dụng biên bản khảo sát hiện trạng công trình. Vậy mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng công trình là gì? Nội dung của mẫu báo cáo khảo sát xây dựng là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
2. Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ………..CÔNG TY ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————–
BIÊN BẢN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH(Trước khi phá dỡ công trình)
Chúng tôi:
1. Đại diện nhà được khảo sát (bên A).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
2. Đại diện nhà cần khảo sát (bên B).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
3. Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Hoa (Bên C).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Hôm nay ngày ……. tháng ……. năm 201 …. ba chúng tôi cùng nhau khảo sát nhà bên A, tại ngôi nhà có địa chỉ:
… ……………………………………………… …
Đặc điểm của ngôi nhà: ……………………………………… ………………………………………. …………………………………………
Vị trí căn nhà liên quan đến công trình phá dỡ: … ……………………. …….
Bản vẽ mặt bằng nhà ống bằng mực: …………………………………… …………………………………………… …………………..
+ Hiện trạng kết cấu của ngôi nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
+ Hiện trạng nội thất căn nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
Được đại diện bởi một
Đại diện BE

Đại diện của C

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

#Mẫu #biên #bản #khảo #sát #hiện #trạng #công #trình

Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình là mẫu biên bản được lập để ghi lại quá trình khảo sát hiện trạng công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin đại diện khảo sát, nội dung khảo sát hiện trạng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản khảo sát tại đây.
1. Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình là gì?
Khảo sát hiện trạng công trình là công việc quan trọng cần làm trước khi tiến hành xây dựng công trình. Khi đó, các bên thi công và chủ đầu tư phải sử dụng biên bản khảo sát hiện trạng công trình. Vậy mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng công trình là gì? Nội dung của mẫu báo cáo khảo sát xây dựng là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
2. Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ………..CÔNG TY ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————–
BIÊN BẢN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH(Trước khi phá dỡ công trình)
Chúng tôi:
1. Đại diện nhà được khảo sát (bên A).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
2. Đại diện nhà cần khảo sát (bên B).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
3. Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Hoa (Bên C).
Ông bà): ……………………………………… .. ……………………………………………… …………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… …
Số CMTND: ………………………………………. … ……….
Hôm nay ngày ……. tháng ……. năm 201 …. ba chúng tôi cùng nhau khảo sát nhà bên A, tại ngôi nhà có địa chỉ:
… ……………………………………………… …
Đặc điểm của ngôi nhà: ……………………………………… ………………………………………. …………………………………………
Vị trí căn nhà liên quan đến công trình phá dỡ: … ……………………. …….
Bản vẽ mặt bằng nhà ống bằng mực: …………………………………… …………………………………………… …………………..
+ Hiện trạng kết cấu của ngôi nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
+ Hiện trạng nội thất căn nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
Được đại diện bởi một
Đại diện BE

Đại diện của C

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

#Mẫu #biên #bản #khảo #sát #hiện #trạng #công #trình


#Mẫu #biên #bản #khảo #sát #hiện #trạng #công #trình

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button