Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 2022

Biểu mẫu Báo cáo Kiểm tra Hư hỏng Thiết bị là một biểu mẫu hồ sơ được tạo ra để ghi lại việc kiểm tra hư hỏng thiết bị trong lớp học và doanh nghiệp. Định dạng nhật ký mô tả rõ ràng tên thiết bị, vị trí kiểm tra, tên người dùng, kết quả kiểm tra thiết bị và hướng dẫn hành động khắc phục. Bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm thông tin và tải về Báo cáo kiểm tra hư hỏng thiết bị mẫu tại đây.

 • Mẫu số 07-HC: Biên bản giao nộp chứng cứ
 • Báo cáo mẫu để điều tra tài sản
 • Mẫu báo cáo kiểm tra tình trạng cổ đông

1. Mẫu Báo cáo Kiểm tra Hư hỏng Thiết bị là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị hư hỏng là biểu mẫu phổ biến để đánh giá, xem xét tình trạng thiết bị hư hỏng sử dụng cho các cơ sở, xí nghiệp, trường học, v.v. Dưới đây là hai báo cáo kiểm tra hư hỏng thiết bị mẫu được chuẩn bị rất đầy đủ và khoa học mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra và đánh giá tài sản thiết bị của mình một cách nhanh nhất. .

2. Mẫu biên bản giám định về tình trạng hư hỏng của thiết bị

Bộ Giáo dục và Đào tạo

trường học

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

báo cáo
(tự tiKiểm soát quản trị và sử dụng
Lớp học theo cấp lớp, sử dụng sách giáo khoa…)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

 • Thời gian: … ngày … tháng … năm …
 • Địa điểm: Trường …

II. nguyên liệu:

 1. ông nội … … … … … … ..
 2. ông nội … … … … … … … …
 3. ông nội … … … … … … .

Quản lý và sử dụng tự đánh giá với tất cả các thành viên trong nhóm

Sách giáo khoa phòng học chuyên dùng, năm học ……………

III. Nội dung kiểm tra:

 • Trưởng đoàn đã phê duyệt quyết định thành phần đoàn kiểm toán theo Thông báo số 266 / KH-PGDDT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hongdan. Thiết bị giáo dục lớp học, năm học ………………………….
 • Nêu mục đích và tầm quan trọng của việc kiểm tra lớp học và sách giáo khoa trong năm học.
 • Phân công cụ thể các thành viên đoàn kiểm tra:

IV. Nhóm đánh giá bài báo bao gồm:

1. Đoàn kiểm tra tổ chức trang bị các thiết bị sử dụng trong phòng thực hành như sau.

 • Bộ phận hóa chất bao gồm: (Xuyên – Hiền)
 • Phòng Ly gồm có: (Lung – Chơn)
 • Phòng sinh bao gồm: (Toàn – Quý)
 • Bộ lưu trữ Gear bao gồm: (Thắng – Miêu)

2. Kết quả kiểm tra:

tất cả các. Hệ thống hồ sơ và sổ cái để theo dõi việc sử dụng thiết bị trong các phòng học bộ môn.

lợi thế:

– Hồ sơ đầy đủ, bao gồm: Mục lục Nhật ký, Chữ ký và Nội dung Nhật ký Khoản vay, Kế hoạch sử dụng phòng học hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, năm, và phòng học Bộ môn đều được Phòng Giáo dục phê duyệt.

– Sổ ghi tồn kho thiết bị đầu năm và thanh lý hư hỏng.

– Bảng kê tài sản và sổ đã ký cho mượn được trả lại ở trạng thái đã ký.

– Kiểm kê hàng năm và phân loại các đề xuất mua sắm bổ sung.

– Các tài liệu trên được Ban Giám đốc xem xét và thông qua hàng tháng.

Biên giới:

– Các biên bản kiểm kê, thanh lý nhiều thiết bị hư hỏng trong năm học 2008 cũng như các biên bản thanh lý các thiết bị không sử dụng được dùng chung của các bộ phận không tách thành phòng còn thiếu.

cơn mưa. Phân loại và phân loại sách giáo khoa.

lợi thế:

– Mỗi lớp học đều có nội quy cho giáo viên và học sinh.

– Phòng học sạch sẽ, dễ sử dụng.

– Phân biệt được đồ không dùng được và đồ không dùng được.

– Gợi ý thống kê các loại hóa chất, vật tư tiêu hao để bổ sung kịp thời đảm bảo phục vụ tốt công tác giáo dục.

– Việc bảo trì lớp học theo chương trình giảng dạy được thực hiện một cách thường xuyên.

– Sách giáo khoa hư hỏng nhẹ đã được sửa chữa.

– Dọn dẹp và vệ sinh hàng ngày

Biên giới:

– Phòng thiết bị chung khó phụ trách.

– Số lượng người dùng không được tính.

– Phòng thí nghiệm Vật lý hiện không hoạt động (sau khi tiếp quản).

– Đồ dùng, dụng cụ tiện dụng như sau thường bị hỏng sau mỗi buổi học. B. Ống nghiệm thuỷ tinh.

Biên bản được thông qua trước sự chứng kiến ​​của tất cả các thành viên có mặt và thông qua nội dung của biên bản.

Biên bản cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

3. Giao thức kiểm tra tình trạng thiết bị hiện tại # 2

Mẫu báo cáo kiểm tra hư hỏng thiết bị

trường học… … …
—————
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Biên bản kiểm tra thiết bị hư hỏng
thời gian: … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … …
địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chúng tôi cùng nhau kiểm tra tài sản, thiết bị bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:
1. Điều kiện:
TTHàng hóa kinh tế, thiết bị thử nghiệm (tên, loại, năm sản xuất, khu vực sản xuất, tên kiểu máy)Tham nhũngĐề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)
2. Kinh phí dự trù (đối với tài sản cần sửa chữa hoặc thay thế, đối với TTB)
TTnội dung, ý nghĩaĐịnh lượngđơn giávới tiền

……………Ngày tháng năm ……………

Đại diện Văn phòng Hành chính
(Ký, họ tên)
người dùng
(Ký, họ tên)
cảm ơn
(Ký, họ tên)

4. Giao thức kiểm tra trạng thái thiết bị hiện tại số 3

Nội dung cơ bản của biên bản giám định hư hỏng thiết bị mẫu như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo
văn phòng
—————
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Nhật ký kiểm tra (1) Tình trạng hư hỏng thiết bị

Tên thiết bị (2): …………………………………….. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………

3 giờ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Căn nhà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Tên đầy đủ của người dùng:…

Kết quả thử nghiệm (4): ………………………………………. ………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………

Hướng sửa chữa (5): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………

Một bản sao của giao thức này sẽ được tạo ra và lưu giữ trong văn phòng.

… … … … … … , ngày tháng năm…
Đại diện Văn phòng Hành chính
(Ký, họ tên)
người dùng
(Ký, họ tên)
cảm ơn
(Ký, họ tên)

bản ghi nhớ:

(1): Biên bản này được lập trong các trường hợp sau:

– Sửa chữa yêu cầu thay thế linh kiện, phụ tùng trên 1 triệu đồng.

– Việc sửa chữa thiết bị phải do công ty bên ngoài thực hiện.

Việc sửa chữa thiết bị rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.

(2): Nhập tên của thiết bị được kiểm tra.

(3): Nhập số phòng, tầng hoặc vị trí của thiết bị thử nghiệm.

(4): Người kiểm tra ghi lại chi tiết kết quả kiểm tra (hư hỏng, mức độ hư hỏng, v.v.)

(5): Người kiểm tra đưa ra đề xuất cho hành động sửa chữa.

– Sau khi hoàn thành quy trình, nhận ý kiến ​​sửa đổi từ văn phòng Bộ Giáo dục (chấp thuận / từ chối mua linh kiện, phụ tùng để thay thế, chấp nhận / từ chối hợp đồng phụ sửa chữa).

Mời quý độc giả cùng tham khảo tại chuyên mục. Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.


Thông tin thêm

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 2022

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị tại đây.
Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ
Mẫu biên bản kiểm tra tài sản
Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
1. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là gì?
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cơ quan, xí nghiệp, trường học… để đánh giá, kiểm tra tình trạng các thiết bị có hư hỏng hay không, từ đó có kế hoạch sửa chữa hoặc mua sắm mới phục vụ cho đơn vị mình. Dưới đây là 2 Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được soạn thảo rất đầy đủ và khoa học giúp các bạn có thể sử dụng để kiểm kê, đánh giá tài sản ở đơn vị mình một cách nhanh chóng nhất.
2. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

PHÒNG GD-ĐT
TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(Tự kiểm tra công tác quản lí và khai thácsử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học……)
I. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Vào lúc …ngày …tháng …năm ….
Địa điểm: Trường ……………..
II. Thành phần:
Ông ………………..
Ông ……………………
Ông ……………….
Cùng tất cả các thành viên trong Tổ tự kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng
phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
III. Nội dung kiểm tra:
Tổ trưởng thông qua quyết định thành lập Tổ kiểm tra căn cứ vào công văn số 126/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Phòng giáo dục đào tạo Hồng Dân về kế hoạch kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
Nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác kiểm tra phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
Phân công các thành viên trong Tổ kiểm tra cụ thể:
IV. Tổ kiểm tra hồ sơ gồm có:
1. Tổ kiểm tra sắp xếp thiết bị đồ dung các phòng thực hành:
Phòng Hóa gồm: (Xuyên – Hiền)
Phòng Lý gồm: (Lùng – Chơn)
Phòng Sinh gồm: (Toản – Quy)
Kho thiết bị gồm: (Thắng – Miều)
2. Kết quả kiểm tra:
a. Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng học bộ môn.
Ưu điểm:
– Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Sổ theo dõi danh mục đồ dung, sổ theo dõi về ký mượn đồ dung, kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học và nội quy phòng bộ môn đều được BGH nhà trường phê duyệt.
– Các loại sổ sách có kiểm kê thiết bị đầu năm và có thanh lý những đồ dùng hư hỏng.
– Sổ theo dõi đồ dung và sổ ký mượn đều thực hiện ký mượn và trả đầy đủ.
– Hàng năm có kiểm kê và phân loại đề xuất mua sắm bổ sung.
– Các loại hồ sơ trên hàng tháng đều được BGH kiểm tra và ký duyệt.
Hạn chế:
– Hồ sơ kiểm kê và thanh lý của một số thiết bị hư hỏng năm học 2008 còn làm chung các phòng bộ môn chưa tách riêng theo từng phòng thiếu biên bản thanh lý những đồ dùng không còn sử dụng được.
b. Sắp xếp phân loại đồ dùng dạy học.
Ưu điểm:
– Tất cả các phòng bộ môn đều có nội quy cho giáo viên và học sinh.
– Các phòng bộ môn đều được sắp xếp ngăn nấp gọn gàn và dễ sử dụng.
– Đã phân loại được những đồ dùng còn sử dụng được và không sử dụng được riêng lẽ.
– Các hoá chất, vật liệu tiêu hao được thống kê đề xuất mua sắm bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.
– Việc bảo quản phòng học bộ môn được tiến hành thường xuyên.
– Các thiết bị dạy học hư hỏng nhẹ đã được khắc phục.
– Hàng ngày được vệ sinh và quét dọn sạch sẽ.
Hạn chế:
– Phòng kho thiết bị còn dùng chung gặp khó khăn cho người phụ trách.
– Chưa thống kê được số lượt người sử dụng.
– Phòng thực hành Vật lí hiện không sử dụng được (từ khi bàn giao).
– Một số đồ dùng, dụng cụ thực hành thường bị hư hỏng sau mỗi buổi học như các ống nghiệm bằng thủy tinh.
Biên bản được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự và thống nhất các nội dung biên bản.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h phút cùng ngày.
3. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 2

Trường………—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNG

Thời gian: …………………………………………….…………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………

Cùng tiến hành kiểm tra tài sản, trang thiết bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:
1. Tình trạng tài sản, thiết bị:
TT
Tài sản, trang thiết bị kiểm tra (ghi rõ tên, loại, năm và nơi SX, các ký hiệu model)
Tình trạng hư hỏng
Ý kiến đề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)

2. Phần dự kiến ngân sách (đối với tài sản, TTB cần sửa chữa, thay thế)
TT
Nội dung, diễn giải
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền

……….Ngày ……..tháng……..năm…………
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)
4. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 3
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị như sau:
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVĂN PHÒNG—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ
Tên trang thiết bị (2): ……………………………………………………………………………………
Tại (3) ……………………………………………. Nhà: ………………………………………………..
Họ và tên người sử dụng: …………………………………… Đơn vị: ……………………………
Kết quả kiểm tra (4): ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Hướng khắc phục (5): ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

………………, ngày…tháng….năm….
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:
– Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.
– Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.
– Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.
(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra
(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.
(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng….)
(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục
– Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #tình #trạng #hư #hỏng #của #trang #thiết #bị

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 2022

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị tại đây.
Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ
Mẫu biên bản kiểm tra tài sản
Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
1. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là gì?
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cơ quan, xí nghiệp, trường học… để đánh giá, kiểm tra tình trạng các thiết bị có hư hỏng hay không, từ đó có kế hoạch sửa chữa hoặc mua sắm mới phục vụ cho đơn vị mình. Dưới đây là 2 Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được soạn thảo rất đầy đủ và khoa học giúp các bạn có thể sử dụng để kiểm kê, đánh giá tài sản ở đơn vị mình một cách nhanh chóng nhất.
2. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

PHÒNG GD-ĐT
TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(Tự kiểm tra công tác quản lí và khai thácsử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học……)
I. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Vào lúc …ngày …tháng …năm ….
Địa điểm: Trường ……………..
II. Thành phần:
Ông ………………..
Ông ……………………
Ông ……………….
Cùng tất cả các thành viên trong Tổ tự kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng
phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
III. Nội dung kiểm tra:
Tổ trưởng thông qua quyết định thành lập Tổ kiểm tra căn cứ vào công văn số 126/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Phòng giáo dục đào tạo Hồng Dân về kế hoạch kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
Nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác kiểm tra phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
Phân công các thành viên trong Tổ kiểm tra cụ thể:
IV. Tổ kiểm tra hồ sơ gồm có:
1. Tổ kiểm tra sắp xếp thiết bị đồ dung các phòng thực hành:
Phòng Hóa gồm: (Xuyên – Hiền)
Phòng Lý gồm: (Lùng – Chơn)
Phòng Sinh gồm: (Toản – Quy)
Kho thiết bị gồm: (Thắng – Miều)
2. Kết quả kiểm tra:
a. Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng học bộ môn.
Ưu điểm:
– Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Sổ theo dõi danh mục đồ dung, sổ theo dõi về ký mượn đồ dung, kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học và nội quy phòng bộ môn đều được BGH nhà trường phê duyệt.
– Các loại sổ sách có kiểm kê thiết bị đầu năm và có thanh lý những đồ dùng hư hỏng.
– Sổ theo dõi đồ dung và sổ ký mượn đều thực hiện ký mượn và trả đầy đủ.
– Hàng năm có kiểm kê và phân loại đề xuất mua sắm bổ sung.
– Các loại hồ sơ trên hàng tháng đều được BGH kiểm tra và ký duyệt.
Hạn chế:
– Hồ sơ kiểm kê và thanh lý của một số thiết bị hư hỏng năm học 2008 còn làm chung các phòng bộ môn chưa tách riêng theo từng phòng thiếu biên bản thanh lý những đồ dùng không còn sử dụng được.
b. Sắp xếp phân loại đồ dùng dạy học.
Ưu điểm:
– Tất cả các phòng bộ môn đều có nội quy cho giáo viên và học sinh.
– Các phòng bộ môn đều được sắp xếp ngăn nấp gọn gàn và dễ sử dụng.
– Đã phân loại được những đồ dùng còn sử dụng được và không sử dụng được riêng lẽ.
– Các hoá chất, vật liệu tiêu hao được thống kê đề xuất mua sắm bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.
– Việc bảo quản phòng học bộ môn được tiến hành thường xuyên.
– Các thiết bị dạy học hư hỏng nhẹ đã được khắc phục.
– Hàng ngày được vệ sinh và quét dọn sạch sẽ.
Hạn chế:
– Phòng kho thiết bị còn dùng chung gặp khó khăn cho người phụ trách.
– Chưa thống kê được số lượt người sử dụng.
– Phòng thực hành Vật lí hiện không sử dụng được (từ khi bàn giao).
– Một số đồ dùng, dụng cụ thực hành thường bị hư hỏng sau mỗi buổi học như các ống nghiệm bằng thủy tinh.
Biên bản được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự và thống nhất các nội dung biên bản.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h phút cùng ngày.
3. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 2

Trường………—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNG

Thời gian: …………………………………………….…………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………

Cùng tiến hành kiểm tra tài sản, trang thiết bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:
1. Tình trạng tài sản, thiết bị:
TT
Tài sản, trang thiết bị kiểm tra (ghi rõ tên, loại, năm và nơi SX, các ký hiệu model)
Tình trạng hư hỏng
Ý kiến đề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)

2. Phần dự kiến ngân sách (đối với tài sản, TTB cần sửa chữa, thay thế)
TT
Nội dung, diễn giải
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền

……….Ngày ……..tháng……..năm…………
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)
4. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 3
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị như sau:
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVĂN PHÒNG—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ
Tên trang thiết bị (2): ……………………………………………………………………………………
Tại (3) ……………………………………………. Nhà: ………………………………………………..
Họ và tên người sử dụng: …………………………………… Đơn vị: ……………………………
Kết quả kiểm tra (4): ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Hướng khắc phục (5): ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

………………, ngày…tháng….năm….
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:
– Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.
– Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.
– Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.
(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra
(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.
(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng….)
(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục
– Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #tình #trạng #hư #hỏng #của #trang #thiết #bị


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button