Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2022

Đơn đăng ký Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc 2022

Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2022 Được nhiều thí sinh trên cả nước chính thức phát động nhằm đánh thức niềm yêu thích đọc sách của các em thiếu niên, nhi đồng và thúc đẩy phong trào đọc sách của thế hệ trẻ. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc với chủ đề Kiến quốc phát triển 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 25/3/2022 đến ngày 25/7/2022. sử dụng .

  • Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2022
  • Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2022

Trong bài viết lần trước, Vik News đã chia sẻ các bài mẫu cho thể lệ tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc 2022 và các chủ đề 1, 2, 3 của Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc. Đây là một mẫu thông tin về trường đại học. kỳ thi tuyển sinh. Mời bạn đọc cùng gốm sứ văn hóa 2022 cùng tham khảo.

thông tin kiểm tra

Cuộc thi “Đọc hiểu Văn hóa Mỹ 2022”

1. Thông tin người tham gia

Họ và tên:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … . …………………………………………………………………………………………………………

lớp: … … … … … … … … … … … … … … … … … . ngôi trường: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Quận / Huyện: …………… Tỉnh / Thành phố: ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại cá nhân (nếu có): …………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………… ..

Email (nếu có): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Thông tin trường học

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … …

Giáo viên phụ trách cuộc thi: ……………………………………. …. …………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………

Số điện thoại: … … … … … … … … . – email:…

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Tên cha / mẹ: ………….. Nghề nghiệp: ……………………….. ……………

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … . . Email: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

Địa chỉ gia đình: …………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

thông tin đăng ký khách hàng

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2022

Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2022

Đơn đăng ký cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc 2022 đã chính thức được phát động tới đông đảo thí sinh trên cả nước nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước sẽ diễn ra từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 7 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu đăng ký cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng .
Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2022
Bài dự thi cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022
Ở một bài trước, Vik News đã chia sẻ thể lệ tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 và các bài mẫu cho cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đề 1, đề 2, đề 3. Sau đây là mẫu thông tin các trường đại học. kỳ thi tuyển sinh. Sứ văn hóa đọc năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
THÔNG TIN KIỂM TRA
CUỘC THI “ĐỌC HIỂU VĂN HÓA MỸ 2022”
1. Thông tin người dự thi
Họ và tên:……………………………………… … ……………………..
Ngày sinh: ………………………………………. … ……………..
Lớp: ………………………………………… …. Ngôi trường: …………………………………….. ……………..
Quận / huyện: …………………………… Tỉnh / thành phố: …. ….. …………………….
Số điện thoại cá nhân (nếu có): …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Email (nếu có): ………………………………………. …………………………………………. ………………………………………. …
2. Thông tin trường học
Địa chỉ nhà:……………………………………………………….……………………………………
Giáo viên phụ trách cuộc thi: ……………………………………. …………………….. ……………………..
Số điện thoại: ……………………………………….. – Email: … ….. ……..
3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)
Họ và tên cha / mẹ: ……………………… Nghề nghiệp: …………………….
Số điện thoại: ………………………………………. . Email: ……………………………………….. ……..
Địa chỉ gia đình: ……………………. … ………
QUÝ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Mẫu #đăng #ký #dự #thi #Đại #sứ #văn #hóa #đọc

Đơn đăng ký cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc 2022 đã chính thức được phát động tới đông đảo thí sinh trên cả nước nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước sẽ diễn ra từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 25 tháng 7 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu đăng ký cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng .
Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2022
Bài dự thi cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022
Ở một bài trước, Vik News đã chia sẻ thể lệ tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 và các bài mẫu cho cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đề 1, đề 2, đề 3. Sau đây là mẫu thông tin các trường đại học. kỳ thi tuyển sinh. Sứ văn hóa đọc năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
THÔNG TIN KIỂM TRA
CUỘC THI “ĐỌC HIỂU VĂN HÓA MỸ 2022”
1. Thông tin người dự thi
Họ và tên:……………………………………… … ……………………..
Ngày sinh: ………………………………………. … ……………..
Lớp: ………………………………………… …. Ngôi trường: …………………………………….. ……………..
Quận / huyện: …………………………… Tỉnh / thành phố: …. ….. …………………….
Số điện thoại cá nhân (nếu có): …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Email (nếu có): ………………………………………. …………………………………………. ………………………………………. …
2. Thông tin trường học
Địa chỉ nhà:……………………………………………………….……………………………………
Giáo viên phụ trách cuộc thi: ……………………………………. …………………….. ……………………..
Số điện thoại: ……………………………………….. – Email: … ….. ……..
3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)
Họ và tên cha / mẹ: ……………………… Nghề nghiệp: …………………….
Số điện thoại: ………………………………………. . Email: ……………………………………….. ……..
Địa chỉ gia đình: ……………………. … ………
QUÝ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Mẫu #đăng #ký #dự #thi #Đại #sứ #văn #hóa #đọc


#Mẫu #đăng #ký #dự #thi #Đại #sứ #văn #hóa #đọc

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button