Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2022

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hành nghề môi giới bất động sản là đơn đăng ký cấp Giấy phép hành nghề môi giới bất động sản do cá nhân điền và nộp cho tổ chức có liên quan. Đơn đăng ký ghi rõ thông tin ứng viên, chi tiết đăng ký … Sau khi đọc và ghi chú các thông tin chi tiết, hãy tải về Đơn xin cấp Giấy phép Môi giới Bất động sản tại đây.

  • Danh sách mẫu Lịch sử vật phẩm đấu giá bất động sản
  • Mẫu số 01-5 / GTGT: Bảng kê số thuế bán hàng đã nộp cho các giao dịch xây dựng, hệ thống ống nước, bán hàng và bất động sản ngoài nhà nước
  • Quá trình hình thành công ty bất động sản

1. Nhà Môi giới Bất động sản là gì?

Môi giới bất động sản (có chứng chỉ hoặc kiến ​​thức về giao dịch bất động sản và hỗ trợ người mua, người bán sang tên, đổi chủ), ở Việt Nam còn có một loại hình khác được gọi là cò đất (chỉ chuyên làm môi giới), hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản trong lĩnh vực bất động sản cho khách hàng muốn mua và bán

Đặc biệt, theo Điều 3 (2) Luật Bất động sản 2014, môi giới bất động sản là hoạt động trung gian để các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê bất động sản. Các đại lý bất động sản khác với người bán ở chỗ người bán chỉ đơn giản là tìm kiếm người mua, trong khi các đại lý bất động sản tìm và kết nối người bán và người mua.

2. Đơn xin giấy phép đại lý bất động sản

Nội dung cơ bản của hồ sơ xin giấy phép đại lý kinh doanh bất động sản như sau:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

… … , ngày tháng năm…

Mẫu đăng ký
đại lý bất động sản được ủy quyền

đến: Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (viết hoa): …………………………………… ….

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

3. Nơi sinh: …………………………………….. ..4. Quốc tịch:… … … … … … … … ..

5. Số CCCD / CMND hoặc hộ chiếu (có công chứng):…

6. Thẻ thường trú (điền thông tin chi tiết): …………..

7. Số điện thoại liên hệ: Di động: …. .. Điện thoại cố định: ………

Email: ………………………… Trang web: ……………. ……………. ………

8. Tên cơ sở, đơn vị công tác: …………..

Địa chỉ: …………………………

9. Các văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng kèm theo):

Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo đại lý bất động sản:

Do Trung tâm Đào tạo cấp ngày … tháng … năm … ..

Khóa học là ……………………………………………………………………………………………………

10. KINH NGHIỆM CHUYÊN NGHIỆP (NẾU CÓ): ………………………………….. …. …

Xin giấy phép đại lý bất động sản. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của đơn này và cam kết những điều sau:

– Hiện tôi không thuộc diện bị cấm làm việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. không bị tính phí; giam cầm

Họ không phải là công chức, viên chức.

xác nhận của ủy ban nhân dân thành phố,
khu dân cư

người xin việc
(Ký tên và ghi tên của bạn)

3. Mẫu đơn xin thi lấy giấy phép nhà môi giới bất động sản

Theo quy định của pháp luật, để được kinh doanh bất động sản, người môi giới phải có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản. Trên thực tế, nhiều đối tượng đang gây biến động thị trường bất động sản bằng cách môi giới, mua bán nhà đất với số lượng lớn. Do đó, luật quy định rằng bạn chỉ được mở doanh nghiệp khi có giấy phép.

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký thi cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu quy chuẩn theo Phụ lục 1 Thông tư số 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Xây dựng. Chúng tôi xem xét các đơn đăng ký tham gia xem xét về các vấn đề được hoàn thành theo số 11/2015 / TT-BXD. Chứng chỉ Môi giới Bất động sản như sau:

bức tranh

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ngày tháng năm …

Đăng ký thi thực hành
môi giới bất động sản

đến: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

1. Tên: ……………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

3. Nơi sinh: …………………………

4. Quốc tịch: …………………………

5. Số CCCD / CMND (hoặc hộ chiếu):…

6. Hộ khẩu thường trú: …………………………

7. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… .

8. Trình độ chuyên môn: …………………………

– Các văn bằng, chứng chỉ đã được trao tặng. (Tốt nghiệp cấp 3 trở lên)

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Tôi muốn thi để lấy giấy phép kinh doanh bất động sản.

người xin việc

(Ký tên và ghi tên của bạn)

4. Đơn xin cấp lại giấy phép đại lý bất động sản đã được chứng thực

Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Bộ Xây dựng Quy tắc thực thi số Phụ lục 05 ban hành kèm theo 11/2015 / TT-BXD hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

(hình 4 × 6)

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
môi giới bất động sản

đến: … … …

1. Tên: ………………………………………. ……………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………..

3. Số CCCD / CMND hoặc Hộ chiếu: ……… …………………………………………………………………………………… ……………………

4. Hộ khẩu thường trú: …………..

5. Nơi ở hiện tại: ……………………………………… . …………………………………………………………………………

6. Đơn vị công tác: …………………………………….. . …………………………………………………………………………

7. Điện thoại: ………………………………………. …………… …………………………………………………………………………………………

8. Lý do cấp lại:

Tôi đã nhận được giấy phép CPA số …. ngày … tháng … năm ….

Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin xác nhận rằng tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi đang điền đơn này và kính đề nghị Bộ Xây dựng cấp lại Chứng chỉ Môi giới Bất động sản.

gắn:

– 02 ảnh (4x6cm)

– Các chứng chỉ trước đây (nếu có).

Cảm ơn!

… … .., buổi chiều… . có thể làm được …

ủng hộ
(Ký, họ tên)

Trên đây, chúng tôi đã phân tích dữ liệu lớn và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu đơn xin giấy phép đại lý bất động sản năm 2022. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có sự khác biệt so với những điều đã giới thiệu ở trên vì tùy theo tình hình thực tế mà có những lý do pháp lý khác nhau.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết liên quan trong phần Luật dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về Dữ liệu lớn.

  • Thư bảo đảm 2022 cho việc mua bất động sản
  • Tại sao chỉ những người đàn ông ở độ tuổi 20 mới có thể kết hôn
  • Tranh chấp lao động có cần trọng tài không?

Thông tin thêm

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2022

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản tại đây.
Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá
Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
1. Môi giới bất động sản là gì?
Môi giới bất động sản (có chứng chỉ hoặc kiến thức trong mua bán bất động sản, trợ giúp bên mua và bán trong thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu), ở Việt Nam còn có một dạng khác gọi là cò đất (chỉ chuyên làm trung gian giới thiệu), là những hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Môi giới bất động sản khác nhân viên bán hàng ở chỗ, nhân viên bán hàng chỉ đơn thuần là tìm kiếm người mua còn môi giới bất động sản là tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua.
2. Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ————–
……, ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝCẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa):……………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….
3. Nơi sinh: ……………………4. Quốc tịch:……………………..
5. Số CCCD/CMND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ………..ngày cấp:………..nơi cấp:……………..
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): …………….
7. Số điện thoại để liên hệ: di động:………………….. cố định:………………….
Email: ………………… website:…………….
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác: ………………………
Địa chỉ: ………………Điện thoại:……………..
9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):
– Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới bất động sản:
Do cơ sở đào tạo ……………………………..cấp ngày:…………….
Khoá học tổ chức từ ngày ……………….. đến ngày ……………..
10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có): …………………………….
Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết:
– Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án phạt tù.
Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.

Xác nhận của UBND xã,phường nơi cư trú

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Pháp luật quy định để hành nghề môi giới bất động sản, người mô giới cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bởi trên thực tế, rất nhiều người dân môi giới, mua bán bất động sản tràn lan, làm biến động thị trường bất động sản. Do vậy pháp luật quy định chỉ được hành nghề khi có chứng chỉ.
Dưới đây là mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bạn đọc tham khảo mẫu chuẩn nhất theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

Ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Ngày … tháng … năm …
ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: …………
1. Họ và tên:…………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………
3. Nơi sinh:………………
4. Quốc tịch:………………
5. Số CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu):………………
6. Địa chỉ thường trú:…………………
7. Điện thoại liên hệ:…………………..
8. Trình độ chuyên môn:………………
– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên)
……………………………………………………………………………………..
Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ảnh 4×6)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: ………
1. Họ và tên:………………………………………….
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………..
3. Số CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu: …………. cấp ngày: ……….. Nơi cấp:…………….
4. Đăng ký thường trú tại:…………………………
5. Nơi ở hiện nay: …………………………………..
6. Đơn vị công tác:……………………………………
7. Điện thoại:……………………………………………
8. Lý do đề nghị cấp lại:
Tôi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số … ngày….tháng…năm…
Người làm đơn nêu rõ nguyên nhân đề nghị Cấp lại Chứng chỉ
………………………………………………………………..
Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Xây dựng cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Tôi xin gửi kèm theo:
– 02 ảnh (4x6cm)
– Chứng chỉ cũ (nếu có).
Tôi xin trân trọng cám ơn!
…….., ngày…. tháng…..năm …

Người đề nghị(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2022. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Giấy đặt cọc mua đất 2022
Tại sao nam 20 tuổi mới được kết hôn?
Tranh chấp lao động có bắt buộc hòa giải không?

#Mẫu #đơn #đăng #ký #cấp #chứng #chỉ #môi #giới #bất #động #sản

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2022

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản tại đây.
Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá
Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
1. Môi giới bất động sản là gì?
Môi giới bất động sản (có chứng chỉ hoặc kiến thức trong mua bán bất động sản, trợ giúp bên mua và bán trong thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu), ở Việt Nam còn có một dạng khác gọi là cò đất (chỉ chuyên làm trung gian giới thiệu), là những hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Môi giới bất động sản khác nhân viên bán hàng ở chỗ, nhân viên bán hàng chỉ đơn thuần là tìm kiếm người mua còn môi giới bất động sản là tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua.
2. Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ————–
……, ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝCẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa):……………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….
3. Nơi sinh: ……………………4. Quốc tịch:……………………..
5. Số CCCD/CMND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ………..ngày cấp:………..nơi cấp:……………..
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): …………….
7. Số điện thoại để liên hệ: di động:………………….. cố định:………………….
Email: ………………… website:…………….
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác: ………………………
Địa chỉ: ………………Điện thoại:……………..
9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):
– Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới bất động sản:
Do cơ sở đào tạo ……………………………..cấp ngày:…………….
Khoá học tổ chức từ ngày ……………….. đến ngày ……………..
10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có): …………………………….
Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết:
– Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án phạt tù.
Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.

Xác nhận của UBND xã,phường nơi cư trú

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Pháp luật quy định để hành nghề môi giới bất động sản, người mô giới cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bởi trên thực tế, rất nhiều người dân môi giới, mua bán bất động sản tràn lan, làm biến động thị trường bất động sản. Do vậy pháp luật quy định chỉ được hành nghề khi có chứng chỉ.
Dưới đây là mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bạn đọc tham khảo mẫu chuẩn nhất theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

Ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Ngày … tháng … năm …
ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: …………
1. Họ và tên:…………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………
3. Nơi sinh:………………
4. Quốc tịch:………………
5. Số CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu):………………
6. Địa chỉ thường trú:…………………
7. Điện thoại liên hệ:…………………..
8. Trình độ chuyên môn:………………
– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên)
……………………………………………………………………………………..
Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ảnh 4×6)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: ………
1. Họ và tên:………………………………………….
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………..
3. Số CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu: …………. cấp ngày: ……….. Nơi cấp:…………….
4. Đăng ký thường trú tại:…………………………
5. Nơi ở hiện nay: …………………………………..
6. Đơn vị công tác:……………………………………
7. Điện thoại:……………………………………………
8. Lý do đề nghị cấp lại:
Tôi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số … ngày….tháng…năm…
Người làm đơn nêu rõ nguyên nhân đề nghị Cấp lại Chứng chỉ
………………………………………………………………..
Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Xây dựng cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Tôi xin gửi kèm theo:
– 02 ảnh (4x6cm)
– Chứng chỉ cũ (nếu có).
Tôi xin trân trọng cám ơn!
…….., ngày…. tháng…..năm …

Người đề nghị(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2022. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Giấy đặt cọc mua đất 2022
Tại sao nam 20 tuổi mới được kết hôn?
Tranh chấp lao động có bắt buộc hòa giải không?

#Mẫu #đơn #đăng #ký #cấp #chứng #chỉ #môi #giới #bất #động #sản


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button