Tài Liệu

Mẫu đơn xin chuyển lớp (6 mẫu) Cách làm đơn xin chuyển lớp

Đơn xin chuyển lớp là biểu mẫu được cá nhân học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh viết ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để xin cho học sinh, sinh viên đó được chuyển sang một lớp khác.

Mẫu đơn xin chuyển lớp dưới đây là 6 mẫu đơn có cả mẫu do học sinh, sinh viên và phụ huynh viết kèm theo gợi ý cách làm và lý do xin chuyển lớp. Thông thường đơn xin chuyển lớp được viết vào cuối hoặc đầu năm học mới. Để việc xin chuyển lớp được thuận lợi các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh cần nắm rõ cách viết đơn đúng chuẩn, thể hiện được sự tôn trọng đối với nhà trường và giáo viên. Vậy dưới đây là 6 mẫu đơn xin chuyển lớp và gợi ý cách viết, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.

I. Mẫu đơn xin chuyển lớp chuẩn nhất 2022

Đơn xin chuyển lớp Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của học sinh:…………………………………………………………………………

Hiện là học sinh lớp ………………………Trường: ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

ngày…….tháng…….năm

Đơn xin chuyển lớp cấp 3, 2, 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Em tên là:…………………………………………

Hiện là học sinh lớp ………………………….

Trường:……………………………………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………

Lý do:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học sinh viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ………………….

Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………

Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Ban Giám hiệu chấp nhận.

Ý kiến Ban giám hiệu

………………………………………………

………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP ĐẠI HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường…………………….

– Phòng quản lý sinh viên……………………..

– Cố vấn lớp ….. khoa………………….……

Căn cứ: Luật giáo dục 2019

Căn cứ: Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018

Em tên là: ……………..MSSV:…………………………………….…

Ngày sinh: …………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Lớp ……………..Chuyên ngành:………… Khóa:………….

Số điện thoại:…………………..Email:……………………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng quản lý sinh viên và cố vấn lớp…. khoa……………cho em xin được chuyển từ lớp ………………..khoa………… sang lớp ……….. khoa…………………

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của lớp học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang lớp …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng công tác sinh viên và cố vấn lớp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho sinh viên

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường………………………………………..

– Phòng công tác học sinh sinh viên………………………..

– Phòng ban chức năng………………………………………..

Em tên là:………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:……………………….

Hệ đào tạo: ………………… Khoa: ……………… Ngành:………………………..

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do:……………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: – BGH Trường…………………………………

– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.

Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:……………………………………..

Mã số học sinh: ……….… Lớp:………..…Khoa:……………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành

Từ lớp:………………………………ngành………………………………………….

Sang lớp……………………………..ngành…………………………………………..

Lý do:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần chuyển đổi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày….tháng… năm 20…
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

II. Cách làm đơn xin chuyển lớp

Việc hoàn thành đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ các nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học sinh, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học.

Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Đơn xin chuyển lóp học nên trình bày đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình bày lý do phải trung thực. Tốt nhất nên trình bày tất cả nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.

Sau khi trình bày xong lý do muốn chuyển trường, học sinh không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.

Cuối đơn xin chuyển lớp, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.

Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mỗi nhà trường vì thế, học sinh cần lưu ý thực hiện và tìm hiểu trước các thông tin một cách đầy đủ nhất.

III. Lý do xin chuyển lớp

Một số lý do trong đơn xin chuyển lớp thuyết phục các bạn nên tham khảo nhé:

  • Môi trường ở lớp cũ không phù hợp do các bạn trong lớp hay nói chuyện, quậy phá, thường xuyên xảy ra tranh chấp,…
  • Cảm thấy không thoải mái do không thể hòa nhập hoặc giáo viên gây áp lực lớn đối với học sinh.
  • Muốn vào lớp khác vừa sức với bản thân hơn vì có nhiều khi học sinh vào lớp toàn những bạn giỏi hơn mình hoặc hơi kém hơn mình.
  • Muốn chuyển vào lớp chất lượng cao, tiếng Anh thí điểm để nâng cao khả năng của bản thân.
  • Đổi môn chuyên, ví dụ học sinh đang học lớp chuyên Anh nhưng muốn đổi sang lớp chuyên Văn vì không theo kịp bạn chẳng hạn.

Thông tin thêm

Mẫu đơn xin chuyển lớp (6 mẫu) Cách làm đơn xin chuyển lớp

Đơn xin chuyển lớp là biểu mẫu được cá nhân học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh viết ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để xin cho học sinh, sinh viên đó được chuyển sang một lớp khác.
Mẫu đơn xin chuyển lớp dưới đây là 6 mẫu đơn có cả mẫu do học sinh, sinh viên và phụ huynh viết kèm theo gợi ý cách làm và lý do xin chuyển lớp. Thông thường đơn xin chuyển lớp được viết vào cuối hoặc đầu năm học mới. Để việc xin chuyển lớp được thuận lợi các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh cần nắm rõ cách viết đơn đúng chuẩn, thể hiện được sự tôn trọng đối với nhà trường và giáo viên. Vậy dưới đây là 6 mẫu đơn xin chuyển lớp và gợi ý cách viết, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.
I. Mẫu đơn xin chuyển lớp chuẩn nhất 2022
Đơn xin chuyển lớp Mầm non
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi:
– Ban giám hiệu trường …………
– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..
Là phụ huynh của học sinh:…………………………………………………………………………
Hiện là học sinh lớp ………………………Trường: ……………………………………….
Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..
Lý do: ………………………………………………………………………………………………..
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.
Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
ngày…….tháng…….năm
Đơn xin chuyển lớp cấp 3, 2, 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———
Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Em tên là:…………………………………………
Hiện là học sinh lớp ………………………….
Trường:……………………………………………
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………
Lý do:……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học sinh viết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi: Ban giám hiệu trường ………………….
Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………
Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.
Lý do:…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Kính mong Ban Giám hiệu chấp nhận.

Ý kiến Ban giám hiệu
………………………………………………
………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm
Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp Đại học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP ĐẠI HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường…………………….
– Phòng quản lý sinh viên……………………..
– Cố vấn lớp ….. khoa………………….……

Căn cứ: Luật giáo dục 2019
Căn cứ: Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018
Em tên là: ……………..MSSV:…………………………………….…
Ngày sinh: …………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..
Lớp ……………..Chuyên ngành:………… Khóa:………….
Số điện thoại:…………………..Email:……………………………
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng quản lý sinh viên và cố vấn lớp…. khoa……………cho em xin được chuyển từ lớp ………………..khoa………… sang lớp ……….. khoa…………………
Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của lớp học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang lớp …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.
Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục:
“ Điều 83. Quyền của người học
1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.
2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.
3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.”
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng công tác sinh viên và cố vấn lớp.
Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho sinh viên
Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường………………………………………..
– Phòng công tác học sinh sinh viên………………………..
– Phòng ban chức năng………………………………………..

Em tên là:………………………………………………………………………………
Mã số sinh viên:……………………………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:……………………….
Hệ đào tạo: ………………… Khoa: ……………… Ngành:………………………..
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:
Lý do:……………………………………………………..
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——o0o——-
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH
Kính gửi: – BGH Trường…………………………………
– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.
Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:……………………………………..
Mã số học sinh: ……….… Lớp:………..…Khoa:……………………………………
Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành
Từ lớp:………………………………ngành………………………………………….
Sang lớp……………………………..ngành…………………………………………..
Lý do:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần chuyển đổi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày….tháng… năm 20…

NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
ngày….tháng… năm 20….
TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
ngày….tháng… năm 20….
HIỆU TRƯỞNG

II. Cách làm đơn xin chuyển lớp
Việc hoàn thành đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ các nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học sinh, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học.
Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.
Đơn xin chuyển lóp học nên trình bày đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình bày lý do phải trung thực. Tốt nhất nên trình bày tất cả nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.
Sau khi trình bày xong lý do muốn chuyển trường, học sinh không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.
Cuối đơn xin chuyển lớp, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.
Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mỗi nhà trường vì thế, học sinh cần lưu ý thực hiện và tìm hiểu trước các thông tin một cách đầy đủ nhất.
III. Lý do xin chuyển lớp
Một số lý do trong đơn xin chuyển lớp thuyết phục các bạn nên tham khảo nhé:
Môi trường ở lớp cũ không phù hợp do các bạn trong lớp hay nói chuyện, quậy phá, thường xuyên xảy ra tranh chấp,…
Cảm thấy không thoải mái do không thể hòa nhập hoặc giáo viên gây áp lực lớn đối với học sinh.
Muốn vào lớp khác vừa sức với bản thân hơn vì có nhiều khi học sinh vào lớp toàn những bạn giỏi hơn mình hoặc hơi kém hơn mình.
Muốn chuyển vào lớp chất lượng cao, tiếng Anh thí điểm để nâng cao khả năng của bản thân.
Đổi môn chuyên, ví dụ học sinh đang học lớp chuyên Anh nhưng muốn đổi sang lớp chuyên Văn vì không theo kịp bạn chẳng hạn.

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #lớp #mẫu #Cách #làm #đơn #xin #chuyển #lớp

Mẫu đơn xin chuyển lớp (6 mẫu) Cách làm đơn xin chuyển lớp

Đơn xin chuyển lớp là biểu mẫu được cá nhân học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh viết ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để xin cho học sinh, sinh viên đó được chuyển sang một lớp khác.
Mẫu đơn xin chuyển lớp dưới đây là 6 mẫu đơn có cả mẫu do học sinh, sinh viên và phụ huynh viết kèm theo gợi ý cách làm và lý do xin chuyển lớp. Thông thường đơn xin chuyển lớp được viết vào cuối hoặc đầu năm học mới. Để việc xin chuyển lớp được thuận lợi các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh cần nắm rõ cách viết đơn đúng chuẩn, thể hiện được sự tôn trọng đối với nhà trường và giáo viên. Vậy dưới đây là 6 mẫu đơn xin chuyển lớp và gợi ý cách viết, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.
I. Mẫu đơn xin chuyển lớp chuẩn nhất 2022
Đơn xin chuyển lớp Mầm non
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi:
– Ban giám hiệu trường …………
– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..
Là phụ huynh của học sinh:…………………………………………………………………………
Hiện là học sinh lớp ………………………Trường: ……………………………………….
Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..
Lý do: ………………………………………………………………………………………………..
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.
Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
ngày…….tháng…….năm
Đơn xin chuyển lớp cấp 3, 2, 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———
Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Em tên là:…………………………………………
Hiện là học sinh lớp ………………………….
Trường:……………………………………………
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………
Lý do:……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học sinh viết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi: Ban giám hiệu trường ………………….
Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………
Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.
Lý do:…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Kính mong Ban Giám hiệu chấp nhận.

Ý kiến Ban giám hiệu
………………………………………………
………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm
Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp Đại học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP ĐẠI HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường…………………….
– Phòng quản lý sinh viên……………………..
– Cố vấn lớp ….. khoa………………….……

Căn cứ: Luật giáo dục 2019
Căn cứ: Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018
Em tên là: ……………..MSSV:…………………………………….…
Ngày sinh: …………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..
Lớp ……………..Chuyên ngành:………… Khóa:………….
Số điện thoại:…………………..Email:……………………………
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng quản lý sinh viên và cố vấn lớp…. khoa……………cho em xin được chuyển từ lớp ………………..khoa………… sang lớp ……….. khoa…………………
Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của lớp học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang lớp …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.
Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục:
“ Điều 83. Quyền của người học
1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.
2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.
3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.”
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng công tác sinh viên và cố vấn lớp.
Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho sinh viên
Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường………………………………………..
– Phòng công tác học sinh sinh viên………………………..
– Phòng ban chức năng………………………………………..

Em tên là:………………………………………………………………………………
Mã số sinh viên:……………………………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:……………………….
Hệ đào tạo: ………………… Khoa: ……………… Ngành:………………………..
Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:
Lý do:……………………………………………………..
Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——o0o——-
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH
Kính gửi: – BGH Trường…………………………………
– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.
Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:……………………………………..
Mã số học sinh: ……….… Lớp:………..…Khoa:……………………………………
Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành
Từ lớp:………………………………ngành………………………………………….
Sang lớp……………………………..ngành…………………………………………..
Lý do:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần chuyển đổi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày….tháng… năm 20…

NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
ngày….tháng… năm 20….
TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
ngày….tháng… năm 20….
HIỆU TRƯỞNG

II. Cách làm đơn xin chuyển lớp
Việc hoàn thành đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ các nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học sinh, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học.
Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.
Đơn xin chuyển lóp học nên trình bày đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình bày lý do phải trung thực. Tốt nhất nên trình bày tất cả nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.
Sau khi trình bày xong lý do muốn chuyển trường, học sinh không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.
Cuối đơn xin chuyển lớp, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.
Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mỗi nhà trường vì thế, học sinh cần lưu ý thực hiện và tìm hiểu trước các thông tin một cách đầy đủ nhất.
III. Lý do xin chuyển lớp
Một số lý do trong đơn xin chuyển lớp thuyết phục các bạn nên tham khảo nhé:
Môi trường ở lớp cũ không phù hợp do các bạn trong lớp hay nói chuyện, quậy phá, thường xuyên xảy ra tranh chấp,…
Cảm thấy không thoải mái do không thể hòa nhập hoặc giáo viên gây áp lực lớn đối với học sinh.
Muốn vào lớp khác vừa sức với bản thân hơn vì có nhiều khi học sinh vào lớp toàn những bạn giỏi hơn mình hoặc hơi kém hơn mình.
Muốn chuyển vào lớp chất lượng cao, tiếng Anh thí điểm để nâng cao khả năng của bản thân.
Đổi môn chuyên, ví dụ học sinh đang học lớp chuyên Anh nhưng muốn đổi sang lớp chuyên Văn vì không theo kịp bạn chẳng hạn.

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #lớp #mẫu #Cách #làm #đơn #xin #chuyển #lớp


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button