Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú, tạm vắng 2022 và cách viết

Đơn xin tạm trú được thực hiện theo các quy định chi tiết về thi hành một số điều khoản của luật cư trú. Hoàn thành thủ tục tạm trú tại đồn công an quận, huyện nơi bạn sinh sống và chứng minh bạn là người tạm trú tại khu vực đó. Thực hiện đúng các quy định của địa phương về an ninh trật tự. Mời các bạn vào link tải dưới đây để xem nội dung chi tiết về đơn xin tạm trú trước khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.

  • Đơn xin xác nhận tạm trú
  • Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

1. Đơn xin tạm trú là gì?

Đơn xin đăng ký tạm trú là đơn dùng để xin tạm trú tại nơi khác không phải là địa chỉ thường trú của bạn (địa chỉ trong sổ hộ khẩu) hay còn gọi là tạm trú và xin tạm trú tại nơi khác. Công việc, học tập… Phiếu này gồm các thông tin sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ, lý do tạm vắng và bố trí….

2. Báo cáo tạm trú số 1

2022 Đơn xin tạm trú, xin nghỉ phép tạm thời và cách điền

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng năm…

Đơn xin tạm trú

đến: Công an xã, phường, thị trấn …………………………. ……………………………… ………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … .

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … ..

Số CMND / CCCD:…

Địa chỉ thường trú: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ………

Nay tôi lịch sự làm đơn này gửi công an xã / phường / thị trấn. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cư trú tại địa chỉ …………… Tháng… … . năm … … …

Lý do: … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy tắc và luật lệ của địa phương về an ninh trật tự trong thời gian bạn tạm trú tại Việt Nam. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm.

Xin chân thành cảm ơn!

Do Công an xã, huyện, thị trấn xác định

ứng viên

3. Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú số 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn xin tạm trú

đến – Công an địa phương: ………………………………………

– Công an phường: …………..

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Căn nhà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bây giờ hãy điền vào đơn này để xin tạm trú. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Đường phố: ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… …………… Phường): ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………

chín): ……………………………………….. ………… thử nghiệm): ……………………………. ………..

từ … … . tháng … năm … đến ngày ….. tháng … năm … . năm .. … ..

Lý do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Trong thời gian làm việc tại địa phương, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an ninh trật tự công cộng do chính quyền địa phương đề ra. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm.

Kiểm tra của cảnh sát……………, ngày tháng năm …………..
ứng viên

4. Cách điền đơn xin xác nhận tạm trú.

– đến: Công an xã, quận, huyện, thị xã nơi thí sinh có nguyện vọng đăng ký tạm trú trên địa bàn.

– Tên tôi là: Họ và tên của người nộp đơn

– ngày sinh nhật: Chỉ định ngày sinh của người nộp đơn

– Số đăng ký thường trú / phiếu đăng ký thường trú ….. Sản phẩm: ………….. Ngày:… … .: Phải rõ ràng và cụ thể theo CMND của bạn.

– Địa chỉ thường trú: Địa chỉ trong sổ đăng ký gia đình của người nộp đơn

– Bây giờ tôi đã nộp đơn, tôi xin công an Myeon / Gu / Myeon xác nhận tôi là nơi tạm trú. năm… .Đến nay… .tháng … … Ghi rõ nơi người làm đơn tạm trú, ngày tháng năm tạm trú tại khu vực đó.

– Lý do: Trình bày rõ ràng và cụ thể lý do bạn nộp đơn xin xác nhận tạm trú (ví dụ: học tập, cư trú, làm việc … ghi rõ địa chỉ hoặc tên công ty của bạn)

– Ứng viên: Vui lòng ký và ghi rõ họ tên của người nộp đơn.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình dạng đạt yêu cầu.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú, tạm vắng 2022 và cách viết

Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú, tạm vắng 2022 và cách viết

Mẫu đơn xin tạm trú được thực hiện theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú. Làm thủ tục xin tạm trú tại Công an phường, xã nơi bạn đang sinh sống, xác nhận là công dân đang tạm trú tại địa phương. và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, trật tự của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết Mẫu đơn xin tạm trú theo đường link tải dưới đây trước khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.
Đơn xin xác nhận tạm trú
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
1. Mẫu đơn xin tạm trú là gì?
Đơn xin đăng ký tạm trú là đơn được sử dụng khi bạn muốn xin tạm trú tại một nơi khác ngoài địa chỉ thường trú (địa chỉ trên sổ hộ khẩu) hay còn gọi là tạm trú tạm vắng và xin tạm trú tại nơi khác để phục vụ nhu cầu công việc, học tập… Mẫu gồm các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ, lý do tạm vắng và bản cam kết….
2. Mẫu đơn đăng ký tạm trú số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Ngày tháng năm……
ĐƠN XIN LƯU TRÚ TẠM THỜI
Thân mến: Công an xã, phường, thị trấn … ………………………………………. …………
Tên tôi là: ………………………………….
Ngày sinh: ………………………………..
Số CMND / CCCD: ………… Cấp tại: …………… Ngày: …………………………… ….
Địa chỉ thường trú: ……………………………………….. ……………………………………………… …….
Nay tôi làm đơn này kính mong Công an xã / phường / thị trấn … …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………. cư trú tại địa chỉ …………., kể từ ngày ………… tháng …………… ……… đến ngày ……. tháng ……. năm ………
Lý do:……………………………………….. . ……………………………………………… …
Trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương về an ninh trật tự. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn

Người xin việc

3. Mẫu đơn đăng ký tạm trú số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN LƯU TRÚ TẠM THỜI
Thân mến – Công an quận: …………………………….
– Một cảnh sát phường: ………………………..
Tên tôi là: ………………………………………. … …………….
Ngày sinh: ………………………………………. … ……….
Quê nhà: ……………………………………….. … ………
Nay tôi làm đơn này để xin tạm trú tại: ……………………………. …………………………….
… ……………………………………………… …………………………
Đường phố: …………………………………………… ………………………………….. Phường): .. ………………………….. …
Huyện): ……………………………………… .. …………… Thành phố (tỉnh): …………………….
Từ ngày ……. tháng … năm … đến ngày ……. tháng …… năm …… .. năm .. …….
Lý do: ………………………………………………………. …………………………………… ……………………
… ……………………………………………… …………………………
Trong thời gian công tác tại địa phương, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt các nội quy, quy chế về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận của Cơ quan Công an
………….., ngày tháng năm………..Người xin việc
4. Cách điền đơn xin xác nhận tạm trú
– Thân mến: Công an xã, phường, thị trấn nơi thí sinh muốn đăng ký tạm trú tại địa phương đó.
– Tên tôi là: Họ và tên của người nộp đơn
– Ngày sinh: Ghi rõ ngày sinh của người nộp đơn
– Số CMND / Thẻ căn cước công dân ……. Sản phẩm tại: …………. Ngày:…….: Ghi rõ ràng, cụ thể theo CMND của bạn
– Địa chỉ thường trú: Địa chỉ trên sổ hộ khẩu của người làm đơn
– Nay tôi làm đơn này kính mong Công an xã / phường / thị trấn xác nhận cho tôi tạm trú tại ………… kể từ ngày …… tháng…. năm… .đến ngày… .tháng ……: Ghi rõ nơi người xin đăng ký tạm trú và ghi rõ tạm trú tại địa phương đó từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.
– Lý do: ghi rõ ràng, cụ thể lý do xin xác nhận tạm trú (Ví dụ: Học tập, sinh sống, làm việc … ghi rõ địa chỉ hoặc tên công ty)
– Người xin việc: Ký và ghi rõ họ tên của người nộp đơn.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

#Mẫu #đơn #xin #đăng #ký #tạm #trú #tạm #vắng #và #cách #viết

Mẫu đơn xin tạm trú được thực hiện theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú. Làm thủ tục xin tạm trú tại Công an phường, xã nơi bạn đang sinh sống, xác nhận là công dân đang tạm trú tại địa phương. và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, trật tự của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết Mẫu đơn xin tạm trú theo đường link tải dưới đây trước khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.
Đơn xin xác nhận tạm trú
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
1. Mẫu đơn xin tạm trú là gì?
Đơn xin đăng ký tạm trú là đơn được sử dụng khi bạn muốn xin tạm trú tại một nơi khác ngoài địa chỉ thường trú (địa chỉ trên sổ hộ khẩu) hay còn gọi là tạm trú tạm vắng và xin tạm trú tại nơi khác để phục vụ nhu cầu công việc, học tập… Mẫu gồm các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ, lý do tạm vắng và bản cam kết….
2. Mẫu đơn đăng ký tạm trú số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Ngày tháng năm……
ĐƠN XIN LƯU TRÚ TẠM THỜI
Thân mến: Công an xã, phường, thị trấn … ………………………………………. …………
Tên tôi là: ………………………………….
Ngày sinh: ………………………………..
Số CMND / CCCD: ………… Cấp tại: …………… Ngày: …………………………… ….
Địa chỉ thường trú: ……………………………………….. ……………………………………………… …….
Nay tôi làm đơn này kính mong Công an xã / phường / thị trấn … …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………. cư trú tại địa chỉ …………., kể từ ngày ………… tháng …………… ……… đến ngày ……. tháng ……. năm ………
Lý do:……………………………………….. . ……………………………………………… …
Trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương về an ninh trật tự. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn

Người xin việc

3. Mẫu đơn đăng ký tạm trú số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN LƯU TRÚ TẠM THỜI
Thân mến – Công an quận: …………………………….
– Một cảnh sát phường: ………………………..
Tên tôi là: ………………………………………. … …………….
Ngày sinh: ………………………………………. … ……….
Quê nhà: ……………………………………….. … ………
Nay tôi làm đơn này để xin tạm trú tại: ……………………………. …………………………….
… ……………………………………………… …………………………
Đường phố: …………………………………………… ………………………………….. Phường): .. ………………………….. …
Huyện): ……………………………………… .. …………… Thành phố (tỉnh): …………………….
Từ ngày ……. tháng … năm … đến ngày ……. tháng …… năm …… .. năm .. …….
Lý do: ………………………………………………………. …………………………………… ……………………
… ……………………………………………… …………………………
Trong thời gian công tác tại địa phương, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt các nội quy, quy chế về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận của Cơ quan Công an
………….., ngày tháng năm………..Người xin việc
4. Cách điền đơn xin xác nhận tạm trú
– Thân mến: Công an xã, phường, thị trấn nơi thí sinh muốn đăng ký tạm trú tại địa phương đó.
– Tên tôi là: Họ và tên của người nộp đơn
– Ngày sinh: Ghi rõ ngày sinh của người nộp đơn
– Số CMND / Thẻ căn cước công dân ……. Sản phẩm tại: …………. Ngày:…….: Ghi rõ ràng, cụ thể theo CMND của bạn
– Địa chỉ thường trú: Địa chỉ trên sổ hộ khẩu của người làm đơn
– Nay tôi làm đơn này kính mong Công an xã / phường / thị trấn xác nhận cho tôi tạm trú tại ………… kể từ ngày …… tháng…. năm… .đến ngày… .tháng ……: Ghi rõ nơi người xin đăng ký tạm trú và ghi rõ tạm trú tại địa phương đó từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.
– Lý do: ghi rõ ràng, cụ thể lý do xin xác nhận tạm trú (Ví dụ: Học tập, sinh sống, làm việc … ghi rõ địa chỉ hoặc tên công ty)
– Người xin việc: Ký và ghi rõ họ tên của người nộp đơn.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

#Mẫu #đơn #xin #đăng #ký #tạm #trú #tạm #vắng #và #cách #viết


#Mẫu #đơn #xin #đăng #ký #tạm #trú #tạm #vắng #và #cách #viết

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button