Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin học hè mầm non

Mẫu đơn đề nghị dạy kèm hè cho các em học trò hoặc phụ huynh học trò có nhu cầu đăng ký dạy kèm hè cho con em mình. Tải Mẫu đơn đăng ký học hè măng non và điền đầy đủ thông tin học trò và gửi lại cho thầy cô giáo để được xếp đặt dạy thêm theo đề nghị của phụ huynh học trò.

  • Đơn đăng ký tham dự câu lạc bộ mùa hè
  • Đơn đăng ký tham dự câu lạc bộ năng khiếu
  • phần mềm học bỏng

1. Đơn Xin Học Hè Mẫu Giáo Số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Măng non …………………….

Tên tôi là:…………………….

Tôi đưa ra đề nghị này để đề nghị với Ban giám hiệu những điều sau:

Do gia đình ko có người nào coi ngó, chăm nom cháu nên gia đình xin cho cháu đi học hè tại ………… .. có thời hạn (ghi rõ ngày 8/6/7) để tạo điều kiện thuận tiện, củng cố. các kĩ năng của bạn, được đoàn luyện và sẵn sàng tốt để học tập trong 5 học mới

Thành ra, tôi làm đơn này để đề nghị Ban giám hiệu cho phép con tôi đăng ký và
Với việc tham dự học hè tại trường, gia đình tôi cam kết tiến hành tốt nội quy, quy chế và các khoản đóng góp của lớp và của trường.

Tôi xin thật tình cảm ơn!

….….., tháng ngày 5…..

Người ứng tuyển

2. Đơn Xin Học Hè Mẫu Giáo Số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Măng non …………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………….

Địa chỉ: Thôn …………………… Xã ……………………

Số dế yêu:………………………………………………………………

Là thầy u của con bạn: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………..

Tôi đưa ra đề nghị này để đề nghị với Ban giám hiệu những điều sau:

Do nhà ko có người nào chăm cháu nên gia đình muốn cháu học trường măng non …… trong 2 tháng hè (07/06) từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Vậy tôi làm đơn này kính yêu cầu ban giám hiệu cho phép con tôi đăng ký và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi đồng ý chấp hành nội quy, quy chế học hè của nhà trường và đóng đủ các khoản theo quy định.

Tôi xin thật tình cảm ơn. /.

….….., tháng ngày 5…..

Người ứng tuyển

3. Hình ảnh thực tiễn của Đơn đăng ký học hè cho trường măng non

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong phần biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin học hè mầm non

Mẫu đơn xin học hè măng non

Mẫu đơn xin học thêm hè măng non được sử dụng cho các em học trò hoặc thầy u học trò có nhu cầu muốn đăng ký học thêm hè cho con em mình. Tải mẫu đơn xin học hè măng non và điền đầy đủ thông tin học trò và nộp lại cho thầy cô giáo để được bố trí học thêm theo đề nghị của phụ huynh học trò.
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè
Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu
Đơn xin học bổng
1. Đơn xin học hè măng non số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: Ban giám hiệu trường măng non……………..
Tên tôi là:…………………….
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Vì lý đo gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học hè tại trường ………..chỉ cần khoảng (ghi rõ tháng 6;7;8) để tạo điều kiện củng cố thêm những kĩ năng, đoàn luyện bản thân và sẵn sàng tốt cho việc học tập ở 5 học mới
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí vàtham gia học hè tại trường, Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội quy, quy định và các khoản đóng góp của lớp học hè và của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
….….., ngày…….tháng…..5…..
Người làm đơn
2. Đơn xin học hè măng non số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: Ban giám hiệu trường măng non…………….
Tên tôi là:………………………………………………………………………….
Địa chỉ: Xóm……………………………….xã………………………………
Số dế yêu:………………………………………………………………
Là phụ huynh của cháu:………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Vì lý do gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học tại trường măng non …… trong 2 tháng hè (tháng 6, 7) vào các ngày từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH nhà trường cho phép con tôi được đăng ký và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các quy định, nội quy của lớp học hè, của nhà trường và đóng đầy đủ các khoản tiền theo quy định.
Tôi xin trân thành cảm ơn./.
….….., ngày…….tháng…..5…..
Người làm đơn
3. Hình ảnh mẫu đơn xin học hè măng non thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #học #hè #mầm

Mẫu đơn xin học hè măng non

Mẫu đơn xin học thêm hè măng non được sử dụng cho các em học trò hoặc thầy u học trò có nhu cầu muốn đăng ký học thêm hè cho con em mình. Tải mẫu đơn xin học hè măng non và điền đầy đủ thông tin học trò và nộp lại cho thầy cô giáo để được bố trí học thêm theo đề nghị của phụ huynh học trò.
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè
Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu
Đơn xin học bổng
1. Đơn xin học hè măng non số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: Ban giám hiệu trường măng non……………..
Tên tôi là:…………………….
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Vì lý đo gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học hè tại trường ………..chỉ cần khoảng (ghi rõ tháng 6;7;8) để tạo điều kiện củng cố thêm những kĩ năng, đoàn luyện bản thân và sẵn sàng tốt cho việc học tập ở 5 học mới
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí vàtham gia học hè tại trường, Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội quy, quy định và các khoản đóng góp của lớp học hè và của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
….….., ngày…….tháng…..5…..
Người làm đơn
2. Đơn xin học hè măng non số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: Ban giám hiệu trường măng non…………….
Tên tôi là:………………………………………………………………………….
Địa chỉ: Xóm……………………………….xã………………………………
Số dế yêu:………………………………………………………………
Là phụ huynh của cháu:………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Vì lý do gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học tại trường măng non …… trong 2 tháng hè (tháng 6, 7) vào các ngày từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH nhà trường cho phép con tôi được đăng ký và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các quy định, nội quy của lớp học hè, của nhà trường và đóng đầy đủ các khoản tiền theo quy định.
Tôi xin trân thành cảm ơn./.
….….., ngày…….tháng…..5…..
Người làm đơn
3. Hình ảnh mẫu đơn xin học hè măng non thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #học #hè #mầm


#Mẫu #đơn #xin #học #hè #mầm

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button