Mẫu đơn xin học hè tiểu học

Mẫu Giđó yêu cầu dạy thêm hè cấp 1 phục vụ các bậc phụ huynh và gia đình muốn con em mình đăng ký học các lớp học thêm trong dịp hè để bổ sung kiến ​​thức và có thêm điều kiện học tập, đoàn luyện.

1. Đơn xin học hè số 1 của trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——– o0o ———

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Thân mến: Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng …………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Tôi đưa ra đề nghị này để yêu cầu với Ban giám hiệu những điều sau:

Con trai tôi tên là: …………………………………………………………. Lớp:…………………….

Do nhà ko có người nào trông và chăm nom cháu nên gia đình muốn cho cháu đi học hè tại trường …………………………………………………………… … trong suốt khoảng thời kì ấy …………………………. tạo điều kiện củng cố kĩ năng tự đoàn luyện, sẵn sàng tốt cho việc học của con em trong 5 học mới.

Vậy tôi làm đơn này kính yêu cầu Ban giám hiệu cho phép con tôi đăng ký và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi đồng ý chấp hành nội quy, quy chế học tập hè của nhà trường.

Tôi xin tâm thành cảm ơn!

…………, tháng ngày 5……….
Người ứng tuyển
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin học hè số 2 của trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

——————————

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Thân mến: Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng …………………….

Kính thưa cô giáo chủ nhiệm lớp….

Tên tôi là: …………………… ..

Giống như cha của bạn: …………………… ..

Học trò trong lớp: …………

Căn cứ vào kết quả học tập và bản lĩnh nhận thức của con, gia đình có nhu cầu cho con tham dự học hè để ôn tập và tăng lên kiến ​​thức.

Vì thế, em làm đơn này với mong muốn được BGH và thầy cô giáo chủ nhiệm lớp chấp thuận.

Khi tham dự học hè tại trường, gia đình em chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu nghĩa vụ đón đưa, đôn đốc, nhắc nhở các em bảo đảm an toàn lúc tham dự giao thông trên đường đi và về.

Tôi xin tâm thành cảm kích!

………….,ngày……tháng…..5….

3. Hình ảnh thực tiễn về phần mềm học hè cho trường tiểu học

Đơn đăng ký học hè cho trường tiểu học

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Đơn đăng ký tham dự câu lạc bộ mùa hè
  • Đơn xin học lớp 6.
  • Mẫu đơn đăng ký học hè mẫu giáo

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin học hè tiểu học

Mẫu đơn xin học hè tiểu học

Mẫu đơn xin học thêm hè tiểu học được sử dụng và mục tiêu thầy u các gia đình muốn cho con em đăng ký lớp học vào thời kì hè để bổ sung tri thức, có thêm điều kiện học tập ôn luyện..
1. Đơn xin học hè tiểu học số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường………………………………………….
Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Con tôi tên là:……………………………………………………. Học lớp:…………………………..
Vì lý do gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học hè tại trường ………………………………………………………………… chỉ mất khoảng …………………………. để tạo diều kiện củng cố thêm những kĩ năng đoàn luyện bản thân và sẵn sàng tốt cho việc học tập ở 5 học mới của con.
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
…………, ngày………tháng………5………. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
2. Đơn xin học hè tiểu học số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
——————————
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường…………………..
Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….
Tên tôi là: ……………………………………………..……………….
Là phụ huynh của em: …………………………………………….…..
Học trò lớp:…………
Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con – em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và tăng lên tri thức.
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .
Khi được tham dự học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ tiến hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu nghĩa vụ đón đưa, đôn đốc nhắc các cháu bảo đảm an toàn lúc các cháu tham dự giao thông trên đường đi tới trường và lúc ra về.
Tôi xin tâm thành cảm ơn!
……….,ngày……tháng…..5….
3. Hình ảnh đơn xin học hè tiểu học thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè
Mẫu đơn xin vào học lớp 6
Mẫu đơn xin học hè măng non

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #học #hè #tiểu #học

Mẫu đơn xin học hè tiểu học

Mẫu đơn xin học thêm hè tiểu học được sử dụng và mục tiêu thầy u các gia đình muốn cho con em đăng ký lớp học vào thời kì hè để bổ sung tri thức, có thêm điều kiện học tập ôn luyện..
1. Đơn xin học hè tiểu học số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường………………………………………….
Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này yêu cầu với BGH nhà trường 1 việc như sau:
Con tôi tên là:……………………………………………………. Học lớp:…………………………..
Vì lý do gia đình ko có người trông và chăm nom con, gia đình tôi có ước muốn cho con tôi được học hè tại trường ………………………………………………………………… chỉ mất khoảng …………………………. để tạo diều kiện củng cố thêm những kĩ năng đoàn luyện bản thân và sẵn sàng tốt cho việc học tập ở 5 học mới của con.
Vậy tôi làm đơn này yêu cầu BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết tiến hành tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
…………, ngày………tháng………5………. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
2. Đơn xin học hè tiểu học số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
——————————
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường…………………..
Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….
Tên tôi là: ……………………………………………..……………….
Là phụ huynh của em: …………………………………………….…..
Học trò lớp:…………
Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con – em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và tăng lên tri thức.
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .
Khi được tham dự học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ tiến hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu nghĩa vụ đón đưa, đôn đốc nhắc các cháu bảo đảm an toàn lúc các cháu tham dự giao thông trên đường đi tới trường và lúc ra về.
Tôi xin tâm thành cảm ơn!
……….,ngày……tháng…..5….
3. Hình ảnh đơn xin học hè tiểu học thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè
Mẫu đơn xin vào học lớp 6
Mẫu đơn xin học hè măng non

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #học #hè #tiểu #học


#Mẫu #đơn #xin #học #hè #tiểu #học

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button