Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an 2022

Đơn đăng ký kết hôn tại đồn cảnh sát là đơn mà một cá nhân điền vào để đăng ký kết hôn với đồn cảnh sát. Trong đơn ghi rõ thông tin về các bên liên quan, thông tin kết hôn, chức danh, đơn vị kinh doanh của họ. Đọc thêm tại đây và tải về mẫu đơn đăng ký kết hôn từ đồn cảnh sát. .

Do tính chất của ngành, các quy tắc và thủ tục nghiêm ngặt được yêu cầu để kết hôn với một người làm việc cho cảnh sát khi có yếu tố chính trị. Mẫu đơn đăng ký kết hôn của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia là một biểu mẫu quan trọng và cần thiết trong quá trình đăng ký kết hôn. Ngoài ra, một người kết hôn với cảnh sát phải chủ động khai báo danh tính của họ và các mối quan hệ gia đình trong vòng ba thế hệ. Mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký kết hôn và điều kiện mới nhất của Vik News.

1. Điều kiện kết hôn của Sĩ quan Công an

đầu tiên: Để kết hôn với Công an nhân dân, bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 và bao gồm các điều kiện sau:

+ Nam phải đủ 20 tuổi và nữ đủ 18 tuổi.

+ Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định.

+ Nam, nữ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra, kết hôn với một sĩ quan cảnh sát không phải là:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép, lừa dối, cản trở việc kết hôn;

+ Lấy vợ, lấy chồng, chung sống với người khác như vợ, chồng hoặc chưa có vợ, có chồng hoặc chung sống với người đã có vợ, có chồng.

+ Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi nếu kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ trong gia đình thuộc thế hệ thứ ba; Đối với những người là cha mẹ nuôi, mẹ có con nuôi; giữa bố chồng và con dâu; con rể với mẹ vợ, bố dượng với con riêng của vợ; Dì ghẻ với con riêng của chồng (Điều 5 Khoản 2 Luật Hôn nhân và gia đình).

nến: Kết hôn với Công an nhân dân không thuộc các đối tượng sau đây (theo Quyết định số 1275/2007 / QĐ-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an):

+ Trong gia đình có một người làm quan, quân Ngụy, làm nô bộc cho nước Ngụy.

+ Bạn hoặc bố mẹ bạn có tiền án hoặc đang ở tù theo quy định của pháp luật.

+ Gia đình bạn hoặc bạn theo đạo Công giáo, Công giáo hay Tin lành.

+ Bạn đã có gia đình hoặc là người Trung Quốc.

+ Nếu bạn có bố mẹ hoặc bạn là người nước ngoài (kể cả khi bạn đã nhập quốc tịch Việt Nam).

2. Tờ khai đăng ký kết hôn tại đồn công an.

Đơn đăng ký kết hôn của sở cảnh sát

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

chào hàng

đến: … ..

Tên của tôi: … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ngày sinh nhật: … … . Tháng ….. Năm ….. Dân tộc: .. .. Tôn giáo: .. .. .. …………..

chấp thuận: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

vị trí: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

đơn vị: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………… …………. ……………………………………………………………………………………

kết hôn: ………………………………………..… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… …

Qua quá trình làm quen với cô …

ngày sinh: … tháng … năm … .. Mọi người: … Tôn giáo: …………………………

công việc: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Các cơ quan, đơn vị: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ………

Căn nhà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

cư dân: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

kết hôn: ………………………………………..… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… …

Tên cha: ……………………………………….. , Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… công việc: ……………. ….. ……………

Mẹ: ……………, Sinh ngày: ……… .., Nghề nghiệp: ………

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và anh ……… đã đủ điều kiện để cùng nhau thành lập một gia đình và được hai bên gia đình nhất trí cao. Bây giờ, tôi điền đơn này và trình thủ trưởng các cấp xem xét và đưa ra các điều kiện.

Xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày tháng năm…
TM. quản lý đại lý
(Ký tên và ghi tên của bạn)
bờ biển phía nam
(Ký tên và ghi tên của bạn)
bữa tiệc của phụ nữ
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an 2022

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an 2022

Mẫu đơn xin đăng ký kết hôn trong lực lượng công an là mẫu đơn do cá nhân lập ra để xin đăng ký kết hôn trong lực lượng công an. Mẫu đơn nêu rõ thông tin đương sự, thông tin hai người kết hôn, chức vụ, đơn vị công tác … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn kết hôn trong lực lượng công an tại đây. .
Vì đặc thù của ngành, liên quan đến yếu tố chính trị nên để được kết hôn với người đang công tác trong lực lượng công an cần phải có những quy định, quy trình chặt chẽ. Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong lực lượng công an là mẫu đơn quan trọng và cần thiết trong thủ tục đăng ký kết hôn. Ngoài ra, người kết hôn với công an phải chủ động khai lý lịch nhân thân, gia cảnh trong vòng 3 đời. Mời các bạn cùng tham khảo điều kiện và mẫu đơn xin kết hôn mới nhất của Vik News.
1. Điều kiện kết hôn đối với công an
đầu tiên: Để kết hôn với công an nhân dân phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, bao gồm các điều kiện sau đây:
+ Đối với nam phải đủ 20 tuổi, nữ phải đủ 18 tuổi;
+ Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định;
+ Nam, nữ phải có đủ năng lực hành vi dân sự
Ngoài ra, việc kết hôn với công an không thuộc các trường hợp sau:
+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối để được kết hôn, cản trở việc kết hôn;
+ Người đang có vợ, có chồng hoặc chung sống với người khác như vợ, chồng hoặc chưa tảo hôn mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng;
+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ, thuộc dòng họ ba đời; giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; với người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa bố chồng và con dâu; mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của chồng (Quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình).
Thứ hai: Để kết hôn với Công an nhân dân không thuộc một trong các trường hợp sau đây (theo Quyết định số 1275/2007 / QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an):
+ Trong gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền;
+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
+ Gia đình hoặc bản thân theo đạo Công giáo, đạo Thiên chúa, đạo Tin lành;
+ Có gia đình hoặc là người dân tộc Hoa;
+ Có cha mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam).
2. Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong lực lượng công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————–
ĐƠN XIN KẾT HÔN
Thân mến: … ..
Tên của tôi: ……………………. …………………………….
Sinh ngày: ……. tháng ….. năm ….. Dân tộc: …….. Tôn giáo: ………… …………..
Cấp: ……………………………………….. . …………………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . …………………………..
Đơn vị: ……………………………………….. . ………………………….. ……….
Lưu trú: ………………………………………… …………………………..
Tình trạng hôn nhân: ……………………………………… .. …………………………….
Qua quá trình làm quen với cô ấy …………………………………… …………….
Sinh ngày: … tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo viên: …………………….
Công việc: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Cơ quan, đơn vị: ……………………………………….. ………………………….. ……….
Quê nhà: ……………………………………….. …………………………….
Cư dân: ……………………………………….. . ………………………….. ……….
Tình trạng hôn nhân: ……………………………………… .. …………………………….
Cha tên: ……………………………, sinh năm: ….. ……… Công việc: ………………
Mẹ: ……………………………, sinh năm: …….. …., Công việc: ………………………
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và anh ……………………… có đủ điều kiện để cùng nhau xây dựng gia đình và được sự nhất trí sự đồng ý của hai bên gia đình. Nay tôi viết đơn này kính trình Thủ trưởng các cấp xem xét, tạo điều kiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày tháng năm…
TM. TRƯỞNG ĐẠI LÝ(Ký và ghi rõ họ tên)
BỜ NAM(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ(Ký và ghi rõ họ tên)
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #đơn #xin #kết #hôn #trong #ngành #công

Mẫu đơn xin đăng ký kết hôn trong lực lượng công an là mẫu đơn do cá nhân lập ra để xin đăng ký kết hôn trong lực lượng công an. Mẫu đơn nêu rõ thông tin đương sự, thông tin hai người kết hôn, chức vụ, đơn vị công tác … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn kết hôn trong lực lượng công an tại đây. .
Vì đặc thù của ngành, liên quan đến yếu tố chính trị nên để được kết hôn với người đang công tác trong lực lượng công an cần phải có những quy định, quy trình chặt chẽ. Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong lực lượng công an là mẫu đơn quan trọng và cần thiết trong thủ tục đăng ký kết hôn. Ngoài ra, người kết hôn với công an phải chủ động khai lý lịch nhân thân, gia cảnh trong vòng 3 đời. Mời các bạn cùng tham khảo điều kiện và mẫu đơn xin kết hôn mới nhất của Vik News.
1. Điều kiện kết hôn đối với công an
đầu tiên: Để kết hôn với công an nhân dân phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, bao gồm các điều kiện sau đây:
+ Đối với nam phải đủ 20 tuổi, nữ phải đủ 18 tuổi;
+ Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định;
+ Nam, nữ phải có đủ năng lực hành vi dân sự
Ngoài ra, việc kết hôn với công an không thuộc các trường hợp sau:
+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối để được kết hôn, cản trở việc kết hôn;
+ Người đang có vợ, có chồng hoặc chung sống với người khác như vợ, chồng hoặc chưa tảo hôn mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng;
+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ, thuộc dòng họ ba đời; giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; với người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa bố chồng và con dâu; mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của chồng (Quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình).
Thứ hai: Để kết hôn với Công an nhân dân không thuộc một trong các trường hợp sau đây (theo Quyết định số 1275/2007 / QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an):
+ Trong gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền;
+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
+ Gia đình hoặc bản thân theo đạo Công giáo, đạo Thiên chúa, đạo Tin lành;
+ Có gia đình hoặc là người dân tộc Hoa;
+ Có cha mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam).
2. Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong lực lượng công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————–
ĐƠN XIN KẾT HÔN
Thân mến: … ..
Tên của tôi: ……………………. …………………………….
Sinh ngày: ……. tháng ….. năm ….. Dân tộc: …….. Tôn giáo: ………… …………..
Cấp: ……………………………………….. . …………………………..
Chức vụ: ……………………………………….. . …………………………..
Đơn vị: ……………………………………….. . ………………………….. ……….
Lưu trú: ………………………………………… …………………………..
Tình trạng hôn nhân: ……………………………………… .. …………………………….
Qua quá trình làm quen với cô ấy …………………………………… …………….
Sinh ngày: … tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo viên: …………………….
Công việc: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Cơ quan, đơn vị: ……………………………………….. ………………………….. ……….
Quê nhà: ……………………………………….. …………………………….
Cư dân: ……………………………………….. . ………………………….. ……….
Tình trạng hôn nhân: ……………………………………… .. …………………………….
Cha tên: ……………………………, sinh năm: ….. ……… Công việc: ………………
Mẹ: ……………………………, sinh năm: …….. …., Công việc: ………………………
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và anh ……………………… có đủ điều kiện để cùng nhau xây dựng gia đình và được sự nhất trí sự đồng ý của hai bên gia đình. Nay tôi viết đơn này kính trình Thủ trưởng các cấp xem xét, tạo điều kiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày tháng năm…
TM. TRƯỞNG ĐẠI LÝ(Ký và ghi rõ họ tên)
BỜ NAM(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ(Ký và ghi rõ họ tên)
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #đơn #xin #kết #hôn #trong #ngành #công


#Mẫu #đơn #xin #kết #hôn #trong #ngành #công

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button