Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là biểu mẫu do tư nhân Đảng viên lập và gửi lên cơ quan cấp trên để xin miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng nêu rõ thông tin của người nộp đơn, lý do xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, v.v. Chi tiết tại đây và tải về mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng.

  • Xin chuyển sinh hoạt Đảng
  • Mẫu Bản Kiểm điểm Đảng viên Chuyển sinh hoạt Đảng
  • Thủ tục chuyển giao hoạt động của các Bên

1. Ai được miễn sinh hoạt Đảng?

Miễn sinh hoạt Đảng được chỉ dẫn tại Mục IV Chỉ dẫn 09-HD / BTCTW, quy định các trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

  • Đảng viên già yếu ko được sinh hoạt đảng (có giấy công nhận của trung tâm y tế có thẩm quyền).
  • Do phải đi điều trị dài ngày hoặc điều trị bệnh tật ở xa nơi trú ngụ.
  • Đảng viên ra nước ngoài tiến hành công tác riêng, vì lý do tư nhân (đi du hý, chữa bệnh, thăm thân …); Đảng viên đi công việc đơn chiếc, vùng sâu, vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc vận động gieo neo, ko được sinh hoạt đảng.
  • Về công việc lưu động tại các địa phương, đơn vị trong cả nước dưới 01 5, công tác ko bình ổn hoặc ở nơi chưa có tổ chức đảng và ko có điều kiện sinh hoạt chi bộ quay về theo quy định của luật pháp. được xác định.
  • Đảng viên là công chức, nhân viên thôi việc tới tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng chỉ cần khoảng chờ quyết định nghỉ hưu.
  • Đảng viên nữ chỉ cần khoảng nghỉ thai sản theo quy định của Luật Lao động có ước vọng được miễn sinh hoạt Đảng.

2. Mẫu đơn đề nghị miễn hoạt động đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ……………………

(Vị trí), ngày… tháng… ……

YÊU CẦU TRỪ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG

Thân mến: – Đảng bộ: ……………………..

– Chi bộ: …………………….

Tên tôi là: .……………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………

Nhà: …………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng: ………… .. – Được xác nhận chính thức ngày …………

Hiện nay tôi đang sinh hoạt chi bộ: …………………………………………………

Với lý do:…………………….(Vui lòng nêu rõ lý do bạn chẳng thể tham dự sinh hoạt Đảng).)…

Nay tôi làm đơn này kính yêu cầu Đảng ủy ……………… và chi bộ …………………… cho phép tôi làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn …… ………… …… .. Tôi xin hứa hẹn sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương cơ chế của Đảng và Nhà nước chỉ cần khoảng nghỉ sinh hoạt Đảng.

Kính mong các đơn vị quản lý chỉ đạo phê chuẩn, phê chuẩn.

Tôi xin thành tâm cảm ơn. /.

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đề nghị Miễn trừ Hoạt động Đảng số 2

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ TRƯỜNG …………………….

BỘ……..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________

………….., tháng ngày 5….

GỢI Ý

Đơn xin miễn công việc và sinh hoạt của đảng viên

Kính gửi: Chi bộ ……………………

Tôi tên là …………………… .., tôi sinh 5 ………… ..

Tham gia bữa tiệc vào ngày ……………………. Chính thức

Đang hoạt động trong cuộc chiến tại ……………………………………………………, đã trả tiền phí cuộc chiến tới cuối tháng

Reasons / Do / Why …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Kính yêu cầu chi bộ phê chuẩn miễn sinh hoạt Đảng theo quy định của Đảng. Hết thời kì miễn thi đấu, tôi sẽ liên hệ với Ban tổ chức cuộc chiến để nhận nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động của cuộc chiến theo đúng quy định.

Kính mong Sở phê chuẩn, chấp nhận.

Trân trọng./.

BÀI VIẾT

Biểu mẫu đề nghị miễn hoạt động đảng

Biểu mẫu yêu cầu miễn hoạt động đảng

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được tư nhân Đảng viên lập ra và gửi đến cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do yêu cầu miễn sinh hoạt… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng tại đây.
Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
1. Trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng?
Trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng được chỉ dẫn tại Mục IV Chỉ dẫn 09-HD/BTCTW, trong đấy quy định những trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:
Đảng viên tuổi cao, sức yếu chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng được (có giấy công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi trú ngụ.
Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn chiếc, vì việc riêng (du hý, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn chiếc, ở những vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc điều kiện vận động gieo neo, chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng.
Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời kì dưới 1 5, việc làm ko bình ổn, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, ko có điều kiện trở về tham dự sinh hoạt chi bộ theo quy định.
Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công việc chờ tới tuổi nghỉ hưu theo cơ chế quy định của Nhà nước có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng chỉ cần khoảng nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.
Đảng viên nữ chỉ cần khoảng nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có ước vọng miễn sinh hoạt đảng.
2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

(Vị trí),ngày … tháng … 5 ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Đảng ủy:………………………………………..
– Chi bộ đảng: ……………………………………..
Tôi tên là: .……………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh: ………………………………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: ………….. – Được xác nhận chính thức ngày ……………
Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: ……………………………………
Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do chẳng thể sinh hoạt Đảng được)…
Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ………………..cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng chỉ cần khoảng…………………………….. Tôi xin hứa hẹn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, cơ chế của Đảng và nhà nước chỉ cần khoảng được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.
Rất mong chỉ đạo các đơn vị quản lý phê chuẩn và chấp nhận.
Tôi xin thành tâm cảm ơn./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 2

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG ……………..
CHI BỘ ……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________

………….., ngày…tháng…5….

ĐỀ NGHỊ
V/v Xin miễn công việc và sinh hoạt đảng đảng viên
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………………………
Tôi tên …………………………….., sinh 5 …………………………………..
Vào đảng ngày ………………. Chính thức
Đang sinh hoạt đảng tại …………………………………………………, đã đáng đảng phí tới hết tháng
Căn cứ/Do/Vì ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tôi kính yêu cầu Chi bộ phê chuẩn và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời kì miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.
Rất mong Chi bộ phê chuẩn và chấp nhận.
Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #miễn #sinh #hoạt #Đảng

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được tư nhân Đảng viên lập ra và gửi đến cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do yêu cầu miễn sinh hoạt… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng tại đây.
Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
1. Trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng?
Trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng được chỉ dẫn tại Mục IV Chỉ dẫn 09-HD/BTCTW, trong đấy quy định những trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:
Đảng viên tuổi cao, sức yếu chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng được (có giấy công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi trú ngụ.
Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn chiếc, vì việc riêng (du hý, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn chiếc, ở những vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc điều kiện vận động gieo neo, chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng.
Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời kì dưới 1 5, việc làm ko bình ổn, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, ko có điều kiện trở về tham dự sinh hoạt chi bộ theo quy định.
Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công việc chờ tới tuổi nghỉ hưu theo cơ chế quy định của Nhà nước có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng chỉ cần khoảng nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.
Đảng viên nữ chỉ cần khoảng nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có ước vọng miễn sinh hoạt đảng.
2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

(Vị trí),ngày … tháng … 5 ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Đảng ủy:………………………………………..
– Chi bộ đảng: ……………………………………..
Tôi tên là: .……………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh: ………………………………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: ………….. – Được xác nhận chính thức ngày ……………
Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: ……………………………………
Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do chẳng thể sinh hoạt Đảng được)…
Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ………………..cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng chỉ cần khoảng…………………………….. Tôi xin hứa hẹn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, cơ chế của Đảng và nhà nước chỉ cần khoảng được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.
Rất mong chỉ đạo các đơn vị quản lý phê chuẩn và chấp nhận.
Tôi xin thành tâm cảm ơn./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 2

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG ……………..
CHI BỘ ……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________

………….., ngày…tháng…5….

ĐỀ NGHỊ
V/v Xin miễn công việc và sinh hoạt đảng đảng viên
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………………………
Tôi tên …………………………….., sinh 5 …………………………………..
Vào đảng ngày ………………. Chính thức
Đang sinh hoạt đảng tại …………………………………………………, đã đáng đảng phí tới hết tháng
Căn cứ/Do/Vì ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tôi kính yêu cầu Chi bộ phê chuẩn và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời kì miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.
Rất mong Chi bộ phê chuẩn và chấp nhận.
Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #miễn #sinh #hoạt #Đảng


#Mẫu #đơn #xin #miễn #sinh #hoạt #Đảng

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button