Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 năm 2022

Vik News xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có đơn xin nhập học lớp 6, hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 mới nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

  • Đơn xin xét tuyển vào lớp 1
  • Đơn xin học hè
  • Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè
  • Đơn xin học lại
  • Đơn xin học bán trú

1. Đơn xin vào học lớp 6 là gì?

Đơn xin vào học lớp 6 là mẫu đơn dành cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Trung học cơ sở phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 6 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 6 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

2. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO………………
TRƯỜNG THCS…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
—————————-

Số đơn: …….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS …….

Em tên là: ………………………Nam, Nữ:……….

Sinh ngày: …../……./…..Tại (quận, TP) ……….Dân tộc:………………

Hiện ngụ tại số: ………Đường: ………Phường: ……..Quận: ………..

Hộ khẩu thường trú: …………Điện thoại:…….

Họ và tên cha: ……………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………….Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………..… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông

Ở trường: □
Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS………………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên

Họ và tên …………………….

3. Đơn xin nhập học lớp 6 số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6

NĂM HỌC………..

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS …………………………………… …………..

Họ và tên học sinh: ………………………………………………. Nam (Nữ): ……………………………….

Sinh ngày: ………. tháng: ………. năm: ……………. ; Nơi sinh: ………………………………………..

Họ tên cha: …………………. .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ……………………………..

Họ tên mẹ: ……………….. ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: ……………………………….

Địa chỉ thường trú: số nhà: ……………. ; tổ:…………. ; Khu (ấp):………………………………

phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ………………….

Địa chỉ tạm trú: số nhà: …………………. ; tổ: …………. ; Khu (ấp) ………………………………..

phường (xã)…………………; thành phố (huyện, thị):…………………..;tỉnh:…………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………………….

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học ………….tại trường:………………………………..

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ……………………………………………………….

năm học ………………..

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………, ngày …… tháng …… năm 2019

(Học sinhký tên và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin vào lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS – THPT……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
—————————-

Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….

Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….

Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông
Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Ngày ….. tháng …… năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên

Họ và tên …………………….

5. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?

Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.

Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.

– Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 năm 2022

Vik News xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có đơn xin nhập học lớp 6, hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 mới nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.
Đơn xin xét tuyển vào lớp 1
Đơn xin học hè
Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè
Đơn xin học lại
Đơn xin học bán trú
1. Đơn xin vào học lớp 6 là gì?
Đơn xin vào học lớp 6 là mẫu đơn dành cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Trung học cơ sở phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 6 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 6 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.
2. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO………………TRƯỜNG THCS…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn: …….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS …….
Em tên là: ………………………Nam, Nữ:……….
Sinh ngày: …../……./…..Tại (quận, TP) ……….Dân tộc:………………
Hiện ngụ tại số: ………Đường: ………Phường: ……..Quận: ………..
Hộ khẩu thường trú: …………Điện thoại:…….
Họ và tên cha: ……………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………Điện thoại….…
Họ và tên mẹ: ………………………………………..
Nghề nghiệp: …………………….Điện thoại……
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………..… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường: □Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS………………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.
Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

3. Đơn xin nhập học lớp 6 số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC………..
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS …………………………………… …………..
Họ và tên học sinh: ………………………………………………. Nam (Nữ): ……………………………….
Sinh ngày: ………. tháng: ………. năm: ……………. ; Nơi sinh: ………………………………………..
Họ tên cha: …………………. .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ……………………………..
Họ tên mẹ: ……………….. ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: ……………………………….
Địa chỉ thường trú: số nhà: ……………. ; tổ:…………. ; Khu (ấp):………………………………
phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ………………….
Địa chỉ tạm trú: số nhà: …………………. ; tổ: …………. ; Khu (ấp) ………………………………..
phường (xã)…………………; thành phố (huyện, thị):…………………..;tỉnh:…………………..
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………………….
Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học ………….tại trường:………………………………..
Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ……………………………………………………….
năm học ………………..
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………, ngày …… tháng …… năm 2019
(Học sinhký tên và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin vào lớp 6 số 2
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS – THPT……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….
Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….
Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Ngày ….. tháng …… năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

5. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?
– Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.
Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.
– Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #vào #học #lớp #năm

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 năm 2022

Vik News xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có đơn xin nhập học lớp 6, hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 mới nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.
Đơn xin xét tuyển vào lớp 1
Đơn xin học hè
Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè
Đơn xin học lại
Đơn xin học bán trú
1. Đơn xin vào học lớp 6 là gì?
Đơn xin vào học lớp 6 là mẫu đơn dành cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Trung học cơ sở phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 6 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 6 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.
2. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO………………TRƯỜNG THCS…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn: …….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS …….
Em tên là: ………………………Nam, Nữ:……….
Sinh ngày: …../……./…..Tại (quận, TP) ……….Dân tộc:………………
Hiện ngụ tại số: ………Đường: ………Phường: ……..Quận: ………..
Hộ khẩu thường trú: …………Điện thoại:…….
Họ và tên cha: ……………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………Điện thoại….…
Họ và tên mẹ: ………………………………………..
Nghề nghiệp: …………………….Điện thoại……
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………..… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường: □Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS………………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.
Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

3. Đơn xin nhập học lớp 6 số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC………..
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS …………………………………… …………..
Họ và tên học sinh: ………………………………………………. Nam (Nữ): ……………………………….
Sinh ngày: ………. tháng: ………. năm: ……………. ; Nơi sinh: ………………………………………..
Họ tên cha: …………………. .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ……………………………..
Họ tên mẹ: ……………….. ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: ……………………………….
Địa chỉ thường trú: số nhà: ……………. ; tổ:…………. ; Khu (ấp):………………………………
phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ………………….
Địa chỉ tạm trú: số nhà: …………………. ; tổ: …………. ; Khu (ấp) ………………………………..
phường (xã)…………………; thành phố (huyện, thị):…………………..;tỉnh:…………………..
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………………….
Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học ………….tại trường:………………………………..
Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ……………………………………………………….
năm học ………………..
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………, ngày …… tháng …… năm 2019
(Học sinhký tên và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin vào lớp 6 số 2
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS – THPT……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….
Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….
Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Ngày ….. tháng …… năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

5. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?
– Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.
Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.
– Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #vào #học #lớp #năm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button