Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng nhận thuộc vùng 135

Mẫu giấy chứng thực khu 135 được lập vào đầu 5 học dành cho học trò. Giđấy chứng thực vùng 135 phải ghi rõ thông tin của người được chứng thực, nội dung chứng thực, v.v.

Mẫu giấy chứng thực cho Vùng 135

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ————

GIẤY CHỨNG NHẬN
VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI KHÁC BIỆT ĐẶC BIỆT (THÔNG BÁO 135)

ỦY BAN NHÂN DÂN …………. – QUẬN …………….

GIẤY CHỨNG NHẬN: ………………………………………………

Tên tôi là:…………………………………………… …………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng …… .5 …… ..

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………………

Quê nhà:………………………………………….. …………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………. ………………………………………………

Con bạn: …………………… .Dân tộc: …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Con của bạn: ……………………………………………………… Dân tộc: …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nhân vật dành đầu tiên: Có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng kinh tế – xã hội đặc thù gian khổ (vùng 135)

Thành ra, hãy phê duyệt và giúp cho tôi: ……………………

thừa hưởng các cơ chế, chế độ dành đầu tiên theo quy định của Nhà nước.

……, tháng ngày 5……

BAN THƯỜNG VỤ LÀNG
CHỦ TỊCH

.

Xem thêm thông tin Mẫu giấy chứng nhận thuộc vùng 135

Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135

Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135 được lập ra dịp đầu 5 học cho học trò, sinh viên thuộc vùng kinh tế xã hội đặc thù gian khổ (vùng 135) viết, gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. Mẫu giấy chứng thực vùng 135 cần nêu rõ thông tin của người được chứng thực, nội dung chứng thực…
Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o———-
GIẤY CHỨNG NHẬNXÃ VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (XÃ VÙNG 135)
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …………. – HUYỆN …………….
CHỨNG NHẬN: ……………………………………
Tên em là:…………………………………………… …………………………………………………
Sinh ngày …….. tháng …….. 5 ……..
Dân tộc:……………………………………………… …………………………………………………
Quê quán:………………………………………….. …………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:……………………………. …………………………………………………
Con ông: …………………………………..……Dân tộc:…………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………
Con bà: ……………………………………… Dân tộc:……………………………………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………
Thuộc diên dành đầu tiên: Có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc thù gian khổ (vùng 135)
Vậy đề xuất các cơ quan phê duyệt giúp cho em:……………………………………………
thừa hưởng các cơ chế chế độ dành đầu tiên theo quy định của Nhà nước.

……, ngày……tháng…….5……
T.M UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

TagsGiđấy chứng thực

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #thuộc #vùng

Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135

Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135 được lập ra dịp đầu 5 học cho học trò, sinh viên thuộc vùng kinh tế xã hội đặc thù gian khổ (vùng 135) viết, gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. Mẫu giấy chứng thực vùng 135 cần nêu rõ thông tin của người được chứng thực, nội dung chứng thực…
Mẫu giấy chứng thực thuộc vùng 135
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o———-
GIẤY CHỨNG NHẬNXÃ VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (XÃ VÙNG 135)
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …………. – HUYỆN …………….
CHỨNG NHẬN: ……………………………………
Tên em là:…………………………………………… …………………………………………………
Sinh ngày …….. tháng …….. 5 ……..
Dân tộc:……………………………………………… …………………………………………………
Quê quán:………………………………………….. …………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:……………………………. …………………………………………………
Con ông: …………………………………..……Dân tộc:…………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………
Con bà: ……………………………………… Dân tộc:……………………………………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………
Thuộc diên dành đầu tiên: Có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc thù gian khổ (vùng 135)
Vậy đề xuất các cơ quan phê duyệt giúp cho em:……………………………………………
thừa hưởng các cơ chế chế độ dành đầu tiên theo quy định của Nhà nước.

……, ngày……tháng…….5……
T.M UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

TagsGiđấy chứng thực

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #thuộc #vùng


#Mẫu #giấy #chứng #nhận #thuộc #vùng

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button