Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu Giấy Mời Tổng Kết Năm Học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu được thiết kế đẹp mắt quý thầy cô chỉ cần tải về máy. Việc thay đổi thông tin rồi in ra để sử dụng luôn rất tiện lợi.

Giấy mời Tổng kết Năm học 2021-2022 được thiết kế để gửi tới các bậc phụ huynh và lãnh đạo địa phương dự lễ tốt nghiệp năm học 2021-2022. Trình bày sự kiện của bạn theo cách mà những người tham dự có thể hiểu được. Mời quý thầy cô tải miễn phí 2 mẫu thư mời cuối năm mẫu.

Thư mời Tổng kết Năm học – Mẫu 1


Mẫu Thư mời Tổng kết Năm học

Thư mời Tổng kết Năm học – Mẫu 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo……………….

trường học..…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

con số: … / GM

.., ngày … tháng … năm 20…..

hội nghị
Năm 20 – Tổng kết Năm 20

Trường …………… Lời mời chân thành:

ông bà:… … … … … … … … … … … … … … … …

Chuyên cần: Năm 20… -20… tốt nghiệp.

thời gian: … . Ngày … tháng … năm … / … / 20 …….

Địa điểm: Trường …

hoan nghênh.

Người nhận:

– tới người nhận ”;

– Lưu: SP;

hiệu trưởng


Thông tin thêm

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần tải về, thay đổi thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn vô cùng tiện lợi.
Giấy mời tổng kết năm 2021 – 2022 được lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu giấy mời tổng kết năm học:
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1
Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…
Trường….……………………trân trọng kính mời:
Ông/bà:…………………………………………
Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….
Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20…..
Địa điểm: Trường………………………………
Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:
– Như “Kính gửi”;
– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần tải về, thay đổi thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn vô cùng tiện lợi.
Giấy mời tổng kết năm 2021 – 2022 được lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu giấy mời tổng kết năm học:
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1
Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…
Trường….……………………trân trọng kính mời:
Ông/bà:…………………………………………
Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….
Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20…..
Địa điểm: Trường………………………………
Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:
– Như “Kính gửi”;
– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button