Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng du lịch 2022

Mẫu hợp đồng du lịch dưới dây được Vik News sưu tầm và đăng tải. Mẫu hợp đồng được dùng bởi các bên làm dịch vụ du lịch, được ký kết giữa bên cung cấp dịch vụ du lịch và khách du lịch bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng du lịch còn nhiều hình thức và tên gọi khác như hợp đồng lữ hành du lịch, hợp đồng tour du lịch,…

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta đã ổn định, ngành dịch vụ nói chung và du lịch tại các địa phương đã dần trở lại mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước. Sau đây, Vik News giới thiệu mẫu hợp đồng du lịch mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.

 • Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

1. Mẫu hợp đồng du lịch là gì?

Hợp đồng du lịch hay còn gọi là hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.. Mẫu ghi rõ số lượng, chất lượng, thời gian cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch; và bắt buộc phải có các điều khoản về Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán….

Theo Điều 39 Luật du lịch năm 2017 quy định về Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.

Hợp đồng lữ hành du lịch được soạn thảo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong đó, các điều khoản bắt buộc bao gồm:

+ Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;

+ Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;

+ Điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;

+ Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

2. Mẫu hợp đồng tour du lịch

Hình thức đi du lịch rất đa dạng, có thể lựa chọn đi du lịch theo tour để tiết kiệm chi phí và được sếp sẵn lịch trình đi du lịch, ngoài ra du khách có thể đi du lịch tự túc. Nếu đi du lịch tự túc, cá nhân có thể chủ động lịch trình và tự chuẩn bị tất cả từ phương tiện di chuyển, chỗ ở, ăn uống và chi phí tham quan,.. Mặt khác, du lịch theo tour sẽ được doanh nghiệp đứng ra tổ chức, sắp xếp tất cả lịch trình cho du khác, do đó, mẫu hợp đồng tour du lịch thông thường sử dụng khi du khách lựa chọn đi du lịch theo tour.

Dưới đây là mẫu hợp đồng du lịch bạn đọc có thể tham khảo và tải về:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DU LỊCH

Số: …../…../HĐDL

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ……………………

Điện thoại: …………………………………

Bên B: ………………………………………

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ………………………

Điện thoại: ……………………………………

Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ du lịch và bên B đồng ý chương trình tham quan du lịch do bên A tổ chức thực hiện như sau:

……………………………………………………

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH VÀ THANH TOÁN

2.1 Số lượng khách

 • Số lượng tối thiểu: …… người.
 • Số lượng tối đa: …… người.

2.2 Giá dịch vụ

Giá dịch vụ trọn gói cho hợp đồng này là ………………… đồng.

Trường hợp vượt quá số khách tối đa thì giá dịch vụ tăng thêm ……….. đồng/người vượt quá.

2.3 Thanh toán

Hai bên thống nhất thanh toán thành các đợt như sau:

……………………………………………………

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN

3.1 Thời gian thực hiện: ………. ngày …….. đêm, từ ngày ……….. đến ngày ……..

3.2 Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại: ……………………………………………….

Đón khách: Vào hồi ………….. ngày ……… tháng ……… năm ………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

…………………………………………………

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

…………………………………………………

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

……………………………………………………

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm bằng chứng. 

Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng lữ hành

Vik News xin cung cấp cho bạn đọc một mẫu hợp đồng đại lỹ lữ hành. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.

Hợp đồng đại lý lữ hành chứa các nội dung bao gồm: Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý; Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán; Quyền và trách nhiệm của các bên; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH

Số:…/HĐĐL-…….

Căn cứ Bộ Luật dân sự ban hành năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào Luật du lịch ban hành ngày 19/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên:

Hôm nay, ngày … tháng … năm … đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Người cung cấp

Địa chỉ:…………………………………..

Điện thoại:……………………………..

Fax:………………………………………

Mã số thuế:……………………………

STK(Doanh nghiệp):……………….

Chủ Tài Khoản:……………………..

Số giấy phép lữ hành quốc tế:……………………………..

Đại diện (Ông):…………………..Chức vụ:…………………

BÊN B: Đại lý du lịch 

Địa chỉ:…………………………………..

Điện thoại:………………………………

Mã số thuế:……………………………..

STK:………………………………………

Đại diện (Ông):………………….Chức vụ:………………….

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng này với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tận dụng, liên kết phát triển thế mạnh của mỗi bên cùng nhau tiến hành khai thác nguồn khách hàng, tổ chức các chương trình tour du lịch nước ngoài, trong nước trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và quy định của pháp luật.

Bên A và bên B đồng ý hợp tác cung cấp tour du lịch, cụ thể Bên B sẽ là đại lý du lịch của Bên A bán tour du lịch vé lẻ hoặc cả vé đoàn của Bên A cho các khách hàng của Bên B do Bên A tổ chức.

ĐIỀU II: CÁC DỊCH VỤ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÊN

Bên A cung cấp cho Bên B đầy đủ thông tin chương trình tour bán, giá cả các dịch vụ, lịch khởi hành hàng ngày v.v… của các tour tuyến do Bên A bán thông qua trang Website chính thức của Công Ty hoặc thông qua hệ thống phần mềm quản lý du lịch trực tuyến, fax, email hoặc số điện thoại khi cần thiết (hoặc ngược lại).

ĐIỀU III: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá cả dịch vụ du lịch nêu trên sẽ được Bên A và Bên B thống nhất, thông báo và xác nhận tại thời điểm phát sinh dịch vụ để có giá hợp lý theo nhu cầu khách của Bên B và giá thị trường (hoặc ngược lại).

Bên B được ủy thác bán tour cho Bên A với giá sỉ hoặc giá bán lẻ và được hưởng chiết khấu hoa hồng (chỉ giảm trên giá tour, không giảm giá vé máy bay, tàu hỏa và các khoản phụ thu).

Thanh toán các dịch vụ sẽ được Bên A thông báo cụ thể tại thời điểm phát sinh dịch vụ. Thanh toán các dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

Bên A sẽ cung cấp các chương trình tour du lịch nước ngoài và trong nước cho Bên B.

Bên B sẽ nhận yêu cầu của khách và giao các chương trình du lịch nước ngoài cho Bên A tổ chức thực hiện (hoặc ngược lại).

Bên B được ủy thác quyền khai thác khách đoàn (tour quốc tế, tour trong nước) theo chương trình và dịch vụ Bên A cung cấp và được phép bán theo giá thỏa thuận với khách hàng dưới danh nghĩa văn phòng giao dịch và là 01 đại lý hợp pháp của Bên A (hoặc ngược lại).

Bên B phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ của khách hàng cho Bên A như: hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc trước khi đi tour (hoặc ngược lại).

Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ Bên B khai thác khách hàng và tổ chức Tour hoặc cung cấp 01 phần dịch vụ tour theo yêu cầu của khách hàng Bên B (hoặc ngược lại).

ĐIỀU VI: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, nếu việc thỏa thuận không thành, sẽ khiếu kiện lên tòa án….. giải quyết, phán quyết của tòa án, hai bên phải chấp hành. Mỗi bên sẽ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí khiếu kiện.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký cho đến hết ngày………..Sau thời hạn trên, nếu như không có bên nào có ý định chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn.

Bên ABên B

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH
(Kèm theo hợp đồng số…/HDDL…kí ngày…….)

Theo nội dung hợp đồng gồm có phần:

STT – Tên chương trình/sản phẩm – Giá bán – Giá đại lý/% hoa hồng – Ghi chú

4. Mẫu hợp đồng du lịch số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ DU LỊCH

Số: ………../HDDV-HLT

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên.

Hôm nay, ngày ….tháng ……năm …….. Hai bên chúng tôi gồm:

Bên A: Công ty TNHH …………….

Địa chỉ:……………………………..

Điện thoại: ………………………..

Website: …………………………..

MSDN: ………………….. – Sở Kế hoạch Đầu tư TP……………………

Mã số thuế:……………………….

Tài khoản: ……………………. – Ngân hàng ……………………..

Đại diện bởi:……………………….(Giám Đốc )

Bên B: ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………

Điện thoại:. …………………………….

Email: …………………………………..

CCCD/CMND: …………………… Ngày cấp: ………………………….

Sau khi thỏa thuận, bàn bạc hai bên thống nhất hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đông

Bên A nhận tổ chức cho bên B chuyến du lịch ………………………

1.1/ Thời gian: 3 ngày 2 đêm từ ngày ………………………………

1.2/ Cung đường………………………..………………………………

Lịch trình chi tiết:

Ngày 01: Hà Nội – Sầm Sơn (Ăn trưa, tối)

6h00: Hướng dẫn viên của công ty sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành chuyến du lịch Hà Nội – Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm.

11h30: Đến Sầm Sơn, Qúy khách nhận phòng khách sạn, ăn trưa và nghỉ ngơi

Chiều: Qúy khách tự do tắm biển tham gia các hoạt động vui chơi bãi biển…

Tối: Ăn tối, tự do dạo chơi ngắm biển về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 02: Tham Quan, Tắm Biển Sầm Sơn (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Qúy khách dậy sớm đón bình minh trên biển Sầm Sơn. Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, Xe và HDV sẽ đưa Qúy khách đi tham quan Núi Trường Lệ, chùa Cô Tiên, Hòn Trống Mái, đền Độc Cước.

Trưa: Ăn trưa, nghỉ ngơi

Chiều: Qúy khách tự do tắm biển, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn hoặc tổ chức chương trình gala (nếu tour trên 100 khách)

Ngày 03: Du lịch Sầm Sơn – Hà Nội (Ăn sáng, trưa)

Sáng: Sau bữa ăn sáng, Qúy khách tự do tham quan bãi biển, đi chợ Sầm Sơn mua đồ hải sản…

Trưa: Quý khách ăn trưa tại khách sạn. Sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị khởi hành về Hà Nội.

Trên đường về, Quý khách có thể mua đặc sản nem chua, tại thành phố Thanh Hoá. Đến Phủ Lý xe dừng chân nghỉ ngơi.

Chiều: Xe đưa Quý khách về đến Hà Nội. Kết thúc tour du lịch Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm chia tay quý khách, hẹn gặp lại.

1.3/ Tổng số lượng khách tạm tính: ……. khách. Bằng chữ: …………………

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)

1.4/ Dịch vụ bao gồm:

– Phương tiện vận chuyển

+ Xe đón Tại…………………………

+ Xe đón khách tại khách sạn

– Phòng khách sạn:

+ khách sạn Tiêu Chuẩn 3 sao ( 4 người 1 phòng 2 giường 1,5m)

– Thủ tục vé tham quan:

+ Vé thắng cảnh

+ Bảo hiểm du lịch tối đa 10.000.000/1 vụ

+ Phí môi trường

+ Phí giám sát

– Các 5 bữa ăn chính( 130.000/bữa) + 2 bữa ăn phụ( 30.000đ/bữa

1.5/ Đón khách: Vào 8h00 sáng ngày 14/07/2013 tại……………………

Về địa chỉ: Khách sạn ( …………………………….) – Sầm Sơn

Điều 2: Giá trị Hợp đồng

1. Gíá tour: 1.500.000 (vnđ) áp dụng cho đoàn dưới 20 hành khách

STT

Dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Du lịch Sầm Sơn

…….

1.500.000

…………

Tổng số tiền tạm tính

…………….

Bằng chữ: ………………………………………

1. Phát sinh: ……………..…………………………………………

Điều 3: Hình thức thanh toán

3.1/ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính nêu trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản chia làm 2 đợt:

– Đợt 1: Bên B thanh toán số tiền 50% tổng giá trị hợp đồng bao gồm …………….. đ đã ứng đợt 1 ngay sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức.

– Đợt 2: Số tiền còn lại, các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ thanh toán Sáng ngày ………(trước bữa trưa cuối cùng tại khách sạn)

3.2/ Toàn bộ giá trị trên chưa bao gồm:

– 10% thuế VAT (Nếu Đoàn không lấy VAT thì sẽ không tính)

– Các chi phí cá nhân ngoài chương trình.

Điều 4: Thoả thuận về thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng

4.1/ Nếu phải lùi chuyến đi: Bên B chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho bên A biết trước ít nhất là 4 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho bên A biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ Chi phí hủy lùi dịch vụ.

4.2/ Trường hợp thay đổi số lượng thành viên trong đoàn hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng, Bên A thông báo cho Bên B biết trước ít nhất là 4 ngày trước ngày khởi hành để điều chỉnh lại hợp đồng.

4.3/ Trường hợp tăng số lượng người, giá tour vẫn tính là 1.500.000 đồng với mức dịch vụ như nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

4.4/ Trường hợp huỷ hợp đồng / hủy tour đối với cá nhân:

Thời gian trước giờ khởi hành

Phí huỷ

03 ngày

30% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

02 ngày

50% giá trị hợp đồng/ gía tour (đối với cá nhân)

01 ngày

75% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Trước giờ khởi hành

100% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Điều 5: Trách nhiệm của các bên

5.1/ Trách nhiệm của bên A:

– Thực hiện đúng đủ nội dung tại điều 1 hợp đồng .

– Cung cấp bảo hiểm du lịch cho đoàn trước khi thực hiện tour du lịch.

– Đảm bảo an toàn cho khách trong qua trình du lịch.

5.2/ Trách nhiệm của bên B:

– Thực hiện đúng tour du lịch như đã làm hợp đồng với bên A;

– Cung cấp thông tin thành viên chính xác, nhanh chóng, kịp thời cho bên A để bên A thực hiện đủ dịch vụ như nêu tại Điều 1;

– Chấp hành các yêu cầu của bên A đảm bảo an toàn trong quá trình tham quan;

– Có ý thức bảo vệ môi trường; Không mang chất kích thích, chất gây nghiện, chất gây cháy, nổ vào khách sạn;

– Thanh toán đầy đủ cho bên A như Điều 3 của hợp đồng.

Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm: Bên A không chịu trách nhiệm trước những rủi ro có nguyên nhân do:

– Bên B không thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều 5.

– Bên B không sử dụng dịch vụ theo đúng Điều 1.

– Tự ý rời bỏ đoàn khi đang tham gia chương trình du lịch;

– Các lỗi được xác định do bên thứ ba gây ra;

– Nếu do yếu tố khách quan (Hàng không huỷ chuyến bay, tàu nối toa, thiên tai, lũ lụt, dịch cúm, động đất, chiến tranh…), hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.

Điều 7: Điều khoản thi hành

7.1/ Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng này.

7.2/ Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, nếu hai bên không tự giải quyết được thì sẽ được đưa ra tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng có tính chất bắt buộc hai bên phải thực hiện.

Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

……..…. ngày ………

Đại diện bên B

Đại diện bên A

5. Mẫu hợp đồng du lịch số 2

CÔNG TY………………………………………

————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH
– KHẢO SÁT HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ)

Số: ….. /….. /HĐKT

– Căn cứ Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

– Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại văn phòng Công ty……………………………………….,

Chúng tôi gồm có:

Bên A:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện:………………………………………………. – Chức Vụ:………………………………

Điện thoại:…………………………………………………….. – Fax:……………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………. – Tài khoản:…………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………..

Bên B: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………….. – Chức Vụ:……………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… – Fax:……………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:………………………………. – Nơi cấp:…………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….

Tại:…………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:

ĐIỀU 1: Chương trình tham quan du lịch – Khảo sát học tập theo chuyên đề:

Bên B tổ chức cho bên A chương trình:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Có chương trình chi tiết và là một phần không thể tách rời của hợp đồng)

 • Phương Tiện: Xe ô tô đời mới có máy lạnh hiện đại, tivi, ghế ngả…, Lái xe nhiệt tình vui vẻ
 • Mức ăn chính: 120.000đ/bữa chính Theo chương trình + Ăn sáng 35.000đ/bữa
 • Phòng Nghỉ tiêu chuẩn *** Nghỉ từ 2 – 4 người/phòng
 • Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo,chu đáo suốt tuyến
 • Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào cửa các thắng cảnh có trong tour
 • Tàu thuyền tham quan theo chương trình
 • Bảo hiểm du lịch theo quy định của Tổng Cục Du Lịch
 • Nước uống trên xe, thuốc chống say…

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH

– Số lượng tối thiểu:…… người. (Gồm có:…… người lớn )

Nếu bên A giảm quá số lượng khách tối thiểu như trên hợp đồng đã ký …. khách, bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách giảm theo hợp đồng. Số lượng khách tăng được tính phát sinh theo đơn giá trên hợp đồng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:…… ngày….. đêm, từ ngày ………….. đến ngày………………………..

2. Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại:………………………………………………………………………..

Đón khách: Vào hồi ………….. ngày……… tháng……… năm………

3. Liên hệ trưởng đoàn: ……………………………………………… Tel:………………………………

Để đảm bảo tài sản và sự an toàn của Quý Khách, lái xe của công ty sẽ trả khách tại điểm mà xe đón khách lúc đầu.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá cho 01 khách:……………………………… VNĐ. Tổng số khách theo hợp đồng: ……. người

Tổng giá trị hợp đồng:………………………………….. (………………………………. gồm 10% VAT):

(Bằng Chữ: ……………………………………………………………………………………………)

Bảo hiểm du lịch: Mức đền bù tối đa ……………………….đ/ người/ vụ.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Bên A tạm ứng cho bên B số tiền bằng……… tổng hợp đồng:

Lần 01: Bên A Tạm ứng cho bên B Số tiền:…………………………………………………………..

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)

Lần 02: Bên A tạm ứng cho bên B Số tiền:……………………………….VNĐ

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)

Còn lại:………………………………………. VNĐ

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)

Chuyển vào Tài khoản: ………………………………………………… Tại ngân hàng……………..

Sẽ thanh toán sau khi đoàn thực hiện xong hợp đồng 07 ngày, kèm theo Thanh lý hợp đồng.

1. Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………..

2. Sau khi bên B thực hiện xong hợp đồng. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền còn lại theo số lượng thực tế cho bên

B.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN PHẠT HUỶ

1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho bên kia 10 ngày trước khi khởi hành.

2. Trong trường hợp báo huỷ trước 8à10 ngày trước khi khởi hành, bên báo huỷ phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng; báo huỷ trước 5à7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trước 2à4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng. Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.

3. Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên.

ĐIỀU 7: THỰC HIỆN CỦA HAI BÊN

1. Bên A có trách nhiệm thông báo chi tiết và xác nhận về lượng khách kèm theo danh sách trích ngang, địa điểm, thời gian, và thông tin liên quan của đoàn khách trước 03 ngày khởi hành cho bên B. Bên B có trách nhiệm đưa đón, phục vụ đoàn khách của bên A đúng như trong lộ trình chi tiết của phụ lục kèm theo hợp đồng, bảo đảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng.

2. Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B tổng giá trị hợp đồng theo phương thức đã nêu trên. Nếu phát sinh chi phí cho việc làm hay yêu cầu của bên A thì bên A phải thanh toán thêm khoản chi phí đó cho bên B.

3. Trong quá trình thực hiên hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần bình đẳng hai bên đều có lợi.

4. Những phụ lục hợp đồng kèm theo có giá trị pháp lý như bản hợp đồng này.

5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản như trong hợp đồng, bên nào thực hiện sai gây tổn hại về thời gian, vật chất cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn phần tổn hại đó cho bên kia theo quy định trước pháp luật.

6. Hợp đồng này gồm có 03 trang và được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

6. Cách viết hợp đồng du lịch

Để hoàn thiện mẫu hợp đồng du lịch này, bạn cần lưu ý các nội dung sau đây:

 • Phần thông tin của các bên: Cần ghi rõ thông tin của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng để cá biệt hóa các chủ thể đó, làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Phần đối tượng của hợp đồng: Hai bên cần thống nhất về nội dung công việc sẽ tiến hành, loại hình dịch vụ du lịch cung cấp là gì, các hoạt động diễn ra cụ thể như thế nào, tại đâu, thời gian,…
 • Phần số lượng khách, giá dịch vụ và phương thức thanh toán: Cần thể hiện rõ những nội dung này để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các bên.
 • Phần thời gian thực hiện: Ghi rõ thời gian tiến hành hoạt động du lịch theo hợp đồng đó.
 • Phần quyền và nghĩa vụ của các bên: Tùy vào thỏa thuận cụ thể và loại hình du lịch mà các bên thống nhất các điều khoản cụ thể về quyền và nghĩa vụ để thống nhất trong hợp đồng. Đảm bảo căn cứ cho việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.
 • Phần điều khoản khác: Các bên có thể thỏa thuận thêm về các nội dung liên quan như bảo hiểm hành khách, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp,… nếu các bên có thỏa thuận.

Trên đây là Mẫu hợp đồng du lịch mới nhất cùng với hướng dẫn cách viết cụ thể, chi tiết để các bạn tham khảo và sử dụng vào công việc cá nhân của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu hợp đồng du lịch 2022

Mẫu hợp đồng du lịch dưới dây được Vik News sưu tầm và đăng tải. Mẫu hợp đồng được dùng bởi các bên làm dịch vụ du lịch, được ký kết giữa bên cung cấp dịch vụ du lịch và khách du lịch bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng du lịch còn nhiều hình thức và tên gọi khác như hợp đồng lữ hành du lịch, hợp đồng tour du lịch,…
Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta đã ổn định, ngành dịch vụ nói chung và du lịch tại các địa phương đã dần trở lại mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước. Sau đây, Vik News giới thiệu mẫu hợp đồng du lịch mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.
Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch
1. Mẫu hợp đồng du lịch là gì?
Hợp đồng du lịch hay còn gọi là hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.. Mẫu ghi rõ số lượng, chất lượng, thời gian cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch; và bắt buộc phải có các điều khoản về Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán….
Theo Điều 39 Luật du lịch năm 2017 quy định về Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.
Hợp đồng lữ hành du lịch được soạn thảo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong đó, các điều khoản bắt buộc bao gồm:
+ Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;
+ Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;
+ Điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;
+ Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.
2. Mẫu hợp đồng tour du lịch
Hình thức đi du lịch rất đa dạng, có thể lựa chọn đi du lịch theo tour để tiết kiệm chi phí và được sếp sẵn lịch trình đi du lịch, ngoài ra du khách có thể đi du lịch tự túc. Nếu đi du lịch tự túc, cá nhân có thể chủ động lịch trình và tự chuẩn bị tất cả từ phương tiện di chuyển, chỗ ở, ăn uống và chi phí tham quan,.. Mặt khác, du lịch theo tour sẽ được doanh nghiệp đứng ra tổ chức, sắp xếp tất cả lịch trình cho du khác, do đó, mẫu hợp đồng tour du lịch thông thường sử dụng khi du khách lựa chọn đi du lịch theo tour.
Dưới đây là mẫu hợp đồng du lịch bạn đọc có thể tham khảo và tải về:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DU LỊCH
Số: …../…../HĐDL
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………………
Chúng tôi gồm có:
Bên A: ………………………………………
Mã số thuế: …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………
Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ……………………
Điện thoại: …………………………………
Bên B: ………………………………………
Mã số thuế: …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………
Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ………………………
Điện thoại: ……………………………………
Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ du lịch và bên B đồng ý chương trình tham quan du lịch do bên A tổ chức thực hiện như sau:
……………………………………………………
ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH VÀ THANH TOÁN
2.1 Số lượng khách
Số lượng tối thiểu: …… người.
Số lượng tối đa: …… người.
2.2 Giá dịch vụ
Giá dịch vụ trọn gói cho hợp đồng này là ………………… đồng.
Trường hợp vượt quá số khách tối đa thì giá dịch vụ tăng thêm ……….. đồng/người vượt quá.
2.3 Thanh toán
Hai bên thống nhất thanh toán thành các đợt như sau:
……………………………………………………
ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN
3.1 Thời gian thực hiện: ………. ngày …….. đêm, từ ngày ……….. đến ngày ……..
3.2 Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại: ……………………………………………….
Đón khách: Vào hồi ………….. ngày ……… tháng ……… năm ………
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A
…………………………………………………
4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B
…………………………………………………
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
……………………………………………………
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm bằng chứng. 

Bên A(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên B(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng lữ hành
Vik News xin cung cấp cho bạn đọc một mẫu hợp đồng đại lỹ lữ hành. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.
Hợp đồng đại lý lữ hành chứa các nội dung bao gồm: Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý; Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán; Quyền và trách nhiệm của các bên; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH
Số:…/HĐĐL-…….
Căn cứ Bộ Luật dân sự ban hành năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào Luật du lịch ban hành ngày 19/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên:
Hôm nay, ngày … tháng … năm … đại diện hai bên gồm có:
BÊN A: Người cung cấp
Địa chỉ:…………………………………..
Điện thoại:……………………………..
Fax:………………………………………
Mã số thuế:……………………………
STK(Doanh nghiệp):……………….
Chủ Tài Khoản:……………………..
Số giấy phép lữ hành quốc tế:……………………………..
Đại diện (Ông):…………………..Chức vụ:…………………
BÊN B: Đại lý du lịch 
Địa chỉ:…………………………………..
Điện thoại:………………………………
Mã số thuế:……………………………..
STK:………………………………………
Đại diện (Ông):………………….Chức vụ:………………….
Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng này với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tận dụng, liên kết phát triển thế mạnh của mỗi bên cùng nhau tiến hành khai thác nguồn khách hàng, tổ chức các chương trình tour du lịch nước ngoài, trong nước trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và quy định của pháp luật.
Bên A và bên B đồng ý hợp tác cung cấp tour du lịch, cụ thể Bên B sẽ là đại lý du lịch của Bên A bán tour du lịch vé lẻ hoặc cả vé đoàn của Bên A cho các khách hàng của Bên B do Bên A tổ chức.
ĐIỀU II: CÁC DỊCH VỤ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÊN
Bên A cung cấp cho Bên B đầy đủ thông tin chương trình tour bán, giá cả các dịch vụ, lịch khởi hành hàng ngày v.v… của các tour tuyến do Bên A bán thông qua trang Website chính thức của Công Ty hoặc thông qua hệ thống phần mềm quản lý du lịch trực tuyến, fax, email hoặc số điện thoại khi cần thiết (hoặc ngược lại).
ĐIỀU III: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Giá cả dịch vụ du lịch nêu trên sẽ được Bên A và Bên B thống nhất, thông báo và xác nhận tại thời điểm phát sinh dịch vụ để có giá hợp lý theo nhu cầu khách của Bên B và giá thị trường (hoặc ngược lại).
Bên B được ủy thác bán tour cho Bên A với giá sỉ hoặc giá bán lẻ và được hưởng chiết khấu hoa hồng (chỉ giảm trên giá tour, không giảm giá vé máy bay, tàu hỏa và các khoản phụ thu).
Thanh toán các dịch vụ sẽ được Bên A thông báo cụ thể tại thời điểm phát sinh dịch vụ. Thanh toán các dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
Bên A sẽ cung cấp các chương trình tour du lịch nước ngoài và trong nước cho Bên B.
Bên B sẽ nhận yêu cầu của khách và giao các chương trình du lịch nước ngoài cho Bên A tổ chức thực hiện (hoặc ngược lại).
Bên B được ủy thác quyền khai thác khách đoàn (tour quốc tế, tour trong nước) theo chương trình và dịch vụ Bên A cung cấp và được phép bán theo giá thỏa thuận với khách hàng dưới danh nghĩa văn phòng giao dịch và là 01 đại lý hợp pháp của Bên A (hoặc ngược lại).
Bên B phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ của khách hàng cho Bên A như: hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc trước khi đi tour (hoặc ngược lại).
Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ Bên B khai thác khách hàng và tổ chức Tour hoặc cung cấp 01 phần dịch vụ tour theo yêu cầu của khách hàng Bên B (hoặc ngược lại).
ĐIỀU VI: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, nếu việc thỏa thuận không thành, sẽ khiếu kiện lên tòa án….. giải quyết, phán quyết của tòa án, hai bên phải chấp hành. Mỗi bên sẽ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí khiếu kiện.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký cho đến hết ngày………..Sau thời hạn trên, nếu như không có bên nào có ý định chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn.
Bên A
Bên B
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH(Kèm theo hợp đồng số…/HDDL…kí ngày…….)
Theo nội dung hợp đồng gồm có phần:
STT – Tên chương trình/sản phẩm – Giá bán – Giá đại lý/% hoa hồng – Ghi chú
4. Mẫu hợp đồng du lịch số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ DU LỊCH
Số: ………../HDDV-HLT
– Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên.
Hôm nay, ngày ….tháng ……năm …….. Hai bên chúng tôi gồm:
Bên A: Công ty TNHH …………….
Địa chỉ:……………………………..
Điện thoại: ………………………..
Website: …………………………..
MSDN: ………………….. – Sở Kế hoạch Đầu tư TP……………………
Mã số thuế:……………………….
Tài khoản: ……………………. – Ngân hàng ……………………..
Đại diện bởi:……………………….(Giám Đốc )
Bên B: ……………………………………
Địa chỉ: …………………………………
Điện thoại:. …………………………….
Email: …………………………………..
CCCD/CMND: …………………… Ngày cấp: ………………………….
Sau khi thỏa thuận, bàn bạc hai bên thống nhất hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đông
Bên A nhận tổ chức cho bên B chuyến du lịch ………………………
1.1/ Thời gian: 3 ngày 2 đêm từ ngày ………………………………
1.2/ Cung đường………………………..………………………………
Lịch trình chi tiết:
Ngày 01: Hà Nội – Sầm Sơn (Ăn trưa, tối)
6h00: Hướng dẫn viên của công ty sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành chuyến du lịch Hà Nội – Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm.
11h30: Đến Sầm Sơn, Qúy khách nhận phòng khách sạn, ăn trưa và nghỉ ngơi
Chiều: Qúy khách tự do tắm biển tham gia các hoạt động vui chơi bãi biển…
Tối: Ăn tối, tự do dạo chơi ngắm biển về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 02: Tham Quan, Tắm Biển Sầm Sơn (Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Qúy khách dậy sớm đón bình minh trên biển Sầm Sơn. Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, Xe và HDV sẽ đưa Qúy khách đi tham quan Núi Trường Lệ, chùa Cô Tiên, Hòn Trống Mái, đền Độc Cước.
Trưa: Ăn trưa, nghỉ ngơi
Chiều: Qúy khách tự do tắm biển, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn hoặc tổ chức chương trình gala (nếu tour trên 100 khách)
Ngày 03: Du lịch Sầm Sơn – Hà Nội (Ăn sáng, trưa)
Sáng: Sau bữa ăn sáng, Qúy khách tự do tham quan bãi biển, đi chợ Sầm Sơn mua đồ hải sản…
Trưa: Quý khách ăn trưa tại khách sạn. Sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị khởi hành về Hà Nội.
Trên đường về, Quý khách có thể mua đặc sản nem chua, tại thành phố Thanh Hoá. Đến Phủ Lý xe dừng chân nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa Quý khách về đến Hà Nội. Kết thúc tour du lịch Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm chia tay quý khách, hẹn gặp lại.
1.3/ Tổng số lượng khách tạm tính: ……. khách. Bằng chữ: …………………
(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
1.4/ Dịch vụ bao gồm:
– Phương tiện vận chuyển
+ Xe đón Tại…………………………
+ Xe đón khách tại khách sạn
– Phòng khách sạn:
+ khách sạn Tiêu Chuẩn 3 sao ( 4 người 1 phòng 2 giường 1,5m)
– Thủ tục vé tham quan:
+ Vé thắng cảnh
+ Bảo hiểm du lịch tối đa 10.000.000/1 vụ
+ Phí môi trường
+ Phí giám sát
– Các 5 bữa ăn chính( 130.000/bữa) + 2 bữa ăn phụ( 30.000đ/bữa
1.5/ Đón khách: Vào 8h00 sáng ngày 14/07/2013 tại……………………
Về địa chỉ: Khách sạn ( …………………………….) – Sầm Sơn
Điều 2: Giá trị Hợp đồng
1. Gíá tour: 1.500.000 (vnđ) áp dụng cho đoàn dưới 20 hành khách

STT

Dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Du lịch Sầm Sơn

…….

1.500.000

…………

Tổng số tiền tạm tính

…………….

Bằng chữ: ………………………………………

1. Phát sinh: ……………..…………………………………………
Điều 3: Hình thức thanh toán
3.1/ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính nêu trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản chia làm 2 đợt:
– Đợt 1: Bên B thanh toán số tiền 50% tổng giá trị hợp đồng bao gồm …………….. đ đã ứng đợt 1 ngay sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức.
– Đợt 2: Số tiền còn lại, các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ thanh toán Sáng ngày ………(trước bữa trưa cuối cùng tại khách sạn)
3.2/ Toàn bộ giá trị trên chưa bao gồm:
– 10% thuế VAT (Nếu Đoàn không lấy VAT thì sẽ không tính)
– Các chi phí cá nhân ngoài chương trình.
Điều 4: Thoả thuận về thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng
4.1/ Nếu phải lùi chuyến đi: Bên B chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho bên A biết trước ít nhất là 4 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho bên A biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ Chi phí hủy lùi dịch vụ.
4.2/ Trường hợp thay đổi số lượng thành viên trong đoàn hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng, Bên A thông báo cho Bên B biết trước ít nhất là 4 ngày trước ngày khởi hành để điều chỉnh lại hợp đồng.
4.3/ Trường hợp tăng số lượng người, giá tour vẫn tính là 1.500.000 đồng với mức dịch vụ như nêu tại Điều 1 hợp đồng này.
4.4/ Trường hợp huỷ hợp đồng / hủy tour đối với cá nhân:

Thời gian trước giờ khởi hành

Phí huỷ

03 ngày

30% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

02 ngày

50% giá trị hợp đồng/ gía tour (đối với cá nhân)

01 ngày

75% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Trước giờ khởi hành

100% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Điều 5: Trách nhiệm của các bên
5.1/ Trách nhiệm của bên A:
– Thực hiện đúng đủ nội dung tại điều 1 hợp đồng .
– Cung cấp bảo hiểm du lịch cho đoàn trước khi thực hiện tour du lịch.
– Đảm bảo an toàn cho khách trong qua trình du lịch.
5.2/ Trách nhiệm của bên B:
– Thực hiện đúng tour du lịch như đã làm hợp đồng với bên A;
– Cung cấp thông tin thành viên chính xác, nhanh chóng, kịp thời cho bên A để bên A thực hiện đủ dịch vụ như nêu tại Điều 1;
– Chấp hành các yêu cầu của bên A đảm bảo an toàn trong quá trình tham quan;
– Có ý thức bảo vệ môi trường; Không mang chất kích thích, chất gây nghiện, chất gây cháy, nổ vào khách sạn;
– Thanh toán đầy đủ cho bên A như Điều 3 của hợp đồng.
Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm: Bên A không chịu trách nhiệm trước những rủi ro có nguyên nhân do:
– Bên B không thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều 5.
– Bên B không sử dụng dịch vụ theo đúng Điều 1.
– Tự ý rời bỏ đoàn khi đang tham gia chương trình du lịch;
– Các lỗi được xác định do bên thứ ba gây ra;
– Nếu do yếu tố khách quan (Hàng không huỷ chuyến bay, tàu nối toa, thiên tai, lũ lụt, dịch cúm, động đất, chiến tranh…), hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.
Điều 7: Điều khoản thi hành
7.1/ Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng này.
7.2/ Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, nếu hai bên không tự giải quyết được thì sẽ được đưa ra tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng có tính chất bắt buộc hai bên phải thực hiện.
Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
……..…. ngày ………

Đại diện bên B

Đại diện bên A

5. Mẫu hợp đồng du lịch số 2

CÔNG TY………………………………………
————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ(TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH– KHẢO SÁT HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ)
Số: ….. /….. /HĐKT
– Căn cứ Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
– Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại văn phòng Công ty……………………………………….,
Chúng tôi gồm có:
Bên A:…………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện:………………………………………………. – Chức Vụ:………………………………
Điện thoại:…………………………………………………….. – Fax:……………………………………..
Mã số thuế:……………………………………………………. – Tài khoản:…………………………….
Tại:……………………………………………………………………………………………………………..
Bên B: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện: …………………………………………….. – Chức Vụ:……………………………….
Điện thoại: …………………………………………………… – Fax:……………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:………………………………. – Nơi cấp:…………………………………..
Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….
Tại:…………………………………………………………………………………………………………….
Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:
ĐIỀU 1: Chương trình tham quan du lịch – Khảo sát học tập theo chuyên đề:
Bên B tổ chức cho bên A chương trình:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
(Có chương trình chi tiết và là một phần không thể tách rời của hợp đồng)
Phương Tiện: Xe ô tô đời mới có máy lạnh hiện đại, tivi, ghế ngả…, Lái xe nhiệt tình vui vẻ
Mức ăn chính: 120.000đ/bữa chính Theo chương trình + Ăn sáng 35.000đ/bữa
Phòng Nghỉ tiêu chuẩn *** Nghỉ từ 2 – 4 người/phòng
Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo,chu đáo suốt tuyến
Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào cửa các thắng cảnh có trong tour
Tàu thuyền tham quan theo chương trình
Bảo hiểm du lịch theo quy định của Tổng Cục Du Lịch
Nước uống trên xe, thuốc chống say…
ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH
– Số lượng tối thiểu:…… người. (Gồm có:…… người lớn )
Nếu bên A giảm quá số lượng khách tối thiểu như trên hợp đồng đã ký …. khách, bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách giảm theo hợp đồng. Số lượng khách tăng được tính phát sinh theo đơn giá trên hợp đồng.
ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện:…… ngày….. đêm, từ ngày ………….. đến ngày………………………..
2. Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại:………………………………………………………………………..
Đón khách: Vào hồi ………….. ngày……… tháng……… năm………
3. Liên hệ trưởng đoàn: ……………………………………………… Tel:………………………………
Để đảm bảo tài sản và sự an toàn của Quý Khách, lái xe của công ty sẽ trả khách tại điểm mà xe đón khách lúc đầu.
ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Giá cho 01 khách:……………………………… VNĐ. Tổng số khách theo hợp đồng: ……. người
Tổng giá trị hợp đồng:………………………………….. (………………………………. gồm 10% VAT):
(Bằng Chữ: ……………………………………………………………………………………………)
Bảo hiểm du lịch: Mức đền bù tối đa ……………………….đ/ người/ vụ.
ĐIỀU 5: THANH TOÁN
1. Bên A tạm ứng cho bên B số tiền bằng……… tổng hợp đồng:
Lần 01: Bên A Tạm ứng cho bên B Số tiền:…………………………………………………………..
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)
Lần 02: Bên A tạm ứng cho bên B Số tiền:……………………………….VNĐ
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)
Còn lại:………………………………………. VNĐ
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)
Chuyển vào Tài khoản: ………………………………………………… Tại ngân hàng……………..
Sẽ thanh toán sau khi đoàn thực hiện xong hợp đồng 07 ngày, kèm theo Thanh lý hợp đồng.
1. Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………..
2. Sau khi bên B thực hiện xong hợp đồng. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền còn lại theo số lượng thực tế cho bên
B.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN PHẠT HUỶ
1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho bên kia 10 ngày trước khi khởi hành.
2. Trong trường hợp báo huỷ trước 8à10 ngày trước khi khởi hành, bên báo huỷ phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng; báo huỷ trước 5à7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trước 2à4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng. Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.
3. Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên.
ĐIỀU 7: THỰC HIỆN CỦA HAI BÊN
1. Bên A có trách nhiệm thông báo chi tiết và xác nhận về lượng khách kèm theo danh sách trích ngang, địa điểm, thời gian, và thông tin liên quan của đoàn khách trước 03 ngày khởi hành cho bên B. Bên B có trách nhiệm đưa đón, phục vụ đoàn khách của bên A đúng như trong lộ trình chi tiết của phụ lục kèm theo hợp đồng, bảo đảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng.
2. Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B tổng giá trị hợp đồng theo phương thức đã nêu trên. Nếu phát sinh chi phí cho việc làm hay yêu cầu của bên A thì bên A phải thanh toán thêm khoản chi phí đó cho bên B.
3. Trong quá trình thực hiên hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần bình đẳng hai bên đều có lợi.
4. Những phụ lục hợp đồng kèm theo có giá trị pháp lý như bản hợp đồng này.
5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản như trong hợp đồng, bên nào thực hiện sai gây tổn hại về thời gian, vật chất cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn phần tổn hại đó cho bên kia theo quy định trước pháp luật.
6. Hợp đồng này gồm có 03 trang và được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
6. Cách viết hợp đồng du lịch
Để hoàn thiện mẫu hợp đồng du lịch này, bạn cần lưu ý các nội dung sau đây:
Phần thông tin của các bên: Cần ghi rõ thông tin của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng để cá biệt hóa các chủ thể đó, làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Phần đối tượng của hợp đồng: Hai bên cần thống nhất về nội dung công việc sẽ tiến hành, loại hình dịch vụ du lịch cung cấp là gì, các hoạt động diễn ra cụ thể như thế nào, tại đâu, thời gian,…
Phần số lượng khách, giá dịch vụ và phương thức thanh toán: Cần thể hiện rõ những nội dung này để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các bên.
Phần thời gian thực hiện: Ghi rõ thời gian tiến hành hoạt động du lịch theo hợp đồng đó.
Phần quyền và nghĩa vụ của các bên: Tùy vào thỏa thuận cụ thể và loại hình du lịch mà các bên thống nhất các điều khoản cụ thể về quyền và nghĩa vụ để thống nhất trong hợp đồng. Đảm bảo căn cứ cho việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.
Phần điều khoản khác: Các bên có thể thỏa thuận thêm về các nội dung liên quan như bảo hiểm hành khách, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp,… nếu các bên có thỏa thuận.
Trên đây là Mẫu hợp đồng du lịch mới nhất cùng với hướng dẫn cách viết cụ thể, chi tiết để các bạn tham khảo và sử dụng vào công việc cá nhân của mình.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #hợp #đồng #lịch

Mẫu hợp đồng du lịch 2022

Mẫu hợp đồng du lịch dưới dây được Vik News sưu tầm và đăng tải. Mẫu hợp đồng được dùng bởi các bên làm dịch vụ du lịch, được ký kết giữa bên cung cấp dịch vụ du lịch và khách du lịch bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng du lịch còn nhiều hình thức và tên gọi khác như hợp đồng lữ hành du lịch, hợp đồng tour du lịch,…
Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta đã ổn định, ngành dịch vụ nói chung và du lịch tại các địa phương đã dần trở lại mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước. Sau đây, Vik News giới thiệu mẫu hợp đồng du lịch mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.
Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch
1. Mẫu hợp đồng du lịch là gì?
Hợp đồng du lịch hay còn gọi là hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.. Mẫu ghi rõ số lượng, chất lượng, thời gian cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch; và bắt buộc phải có các điều khoản về Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán….
Theo Điều 39 Luật du lịch năm 2017 quy định về Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.
Hợp đồng lữ hành du lịch được soạn thảo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong đó, các điều khoản bắt buộc bao gồm:
+ Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;
+ Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;
+ Điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;
+ Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.
2. Mẫu hợp đồng tour du lịch
Hình thức đi du lịch rất đa dạng, có thể lựa chọn đi du lịch theo tour để tiết kiệm chi phí và được sếp sẵn lịch trình đi du lịch, ngoài ra du khách có thể đi du lịch tự túc. Nếu đi du lịch tự túc, cá nhân có thể chủ động lịch trình và tự chuẩn bị tất cả từ phương tiện di chuyển, chỗ ở, ăn uống và chi phí tham quan,.. Mặt khác, du lịch theo tour sẽ được doanh nghiệp đứng ra tổ chức, sắp xếp tất cả lịch trình cho du khác, do đó, mẫu hợp đồng tour du lịch thông thường sử dụng khi du khách lựa chọn đi du lịch theo tour.
Dưới đây là mẫu hợp đồng du lịch bạn đọc có thể tham khảo và tải về:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DU LỊCH
Số: …../…../HĐDL
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………………
Chúng tôi gồm có:
Bên A: ………………………………………
Mã số thuế: …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………
Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ……………………
Điện thoại: …………………………………
Bên B: ………………………………………
Mã số thuế: …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………
Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ………………………
Điện thoại: ……………………………………
Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ du lịch và bên B đồng ý chương trình tham quan du lịch do bên A tổ chức thực hiện như sau:
……………………………………………………
ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH VÀ THANH TOÁN
2.1 Số lượng khách
Số lượng tối thiểu: …… người.
Số lượng tối đa: …… người.
2.2 Giá dịch vụ
Giá dịch vụ trọn gói cho hợp đồng này là ………………… đồng.
Trường hợp vượt quá số khách tối đa thì giá dịch vụ tăng thêm ……….. đồng/người vượt quá.
2.3 Thanh toán
Hai bên thống nhất thanh toán thành các đợt như sau:
……………………………………………………
ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN
3.1 Thời gian thực hiện: ………. ngày …….. đêm, từ ngày ……….. đến ngày ……..
3.2 Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại: ……………………………………………….
Đón khách: Vào hồi ………….. ngày ……… tháng ……… năm ………
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A
…………………………………………………
4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B
…………………………………………………
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
……………………………………………………
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm bằng chứng. 

Bên A(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên B(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng lữ hành
Vik News xin cung cấp cho bạn đọc một mẫu hợp đồng đại lỹ lữ hành. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.
Hợp đồng đại lý lữ hành chứa các nội dung bao gồm: Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý; Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán; Quyền và trách nhiệm của các bên; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH
Số:…/HĐĐL-…….
Căn cứ Bộ Luật dân sự ban hành năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào Luật du lịch ban hành ngày 19/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên:
Hôm nay, ngày … tháng … năm … đại diện hai bên gồm có:
BÊN A: Người cung cấp
Địa chỉ:…………………………………..
Điện thoại:……………………………..
Fax:………………………………………
Mã số thuế:……………………………
STK(Doanh nghiệp):……………….
Chủ Tài Khoản:……………………..
Số giấy phép lữ hành quốc tế:……………………………..
Đại diện (Ông):…………………..Chức vụ:…………………
BÊN B: Đại lý du lịch 
Địa chỉ:…………………………………..
Điện thoại:………………………………
Mã số thuế:……………………………..
STK:………………………………………
Đại diện (Ông):………………….Chức vụ:………………….
Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng này với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tận dụng, liên kết phát triển thế mạnh của mỗi bên cùng nhau tiến hành khai thác nguồn khách hàng, tổ chức các chương trình tour du lịch nước ngoài, trong nước trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và quy định của pháp luật.
Bên A và bên B đồng ý hợp tác cung cấp tour du lịch, cụ thể Bên B sẽ là đại lý du lịch của Bên A bán tour du lịch vé lẻ hoặc cả vé đoàn của Bên A cho các khách hàng của Bên B do Bên A tổ chức.
ĐIỀU II: CÁC DỊCH VỤ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÊN
Bên A cung cấp cho Bên B đầy đủ thông tin chương trình tour bán, giá cả các dịch vụ, lịch khởi hành hàng ngày v.v… của các tour tuyến do Bên A bán thông qua trang Website chính thức của Công Ty hoặc thông qua hệ thống phần mềm quản lý du lịch trực tuyến, fax, email hoặc số điện thoại khi cần thiết (hoặc ngược lại).
ĐIỀU III: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Giá cả dịch vụ du lịch nêu trên sẽ được Bên A và Bên B thống nhất, thông báo và xác nhận tại thời điểm phát sinh dịch vụ để có giá hợp lý theo nhu cầu khách của Bên B và giá thị trường (hoặc ngược lại).
Bên B được ủy thác bán tour cho Bên A với giá sỉ hoặc giá bán lẻ và được hưởng chiết khấu hoa hồng (chỉ giảm trên giá tour, không giảm giá vé máy bay, tàu hỏa và các khoản phụ thu).
Thanh toán các dịch vụ sẽ được Bên A thông báo cụ thể tại thời điểm phát sinh dịch vụ. Thanh toán các dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
Bên A sẽ cung cấp các chương trình tour du lịch nước ngoài và trong nước cho Bên B.
Bên B sẽ nhận yêu cầu của khách và giao các chương trình du lịch nước ngoài cho Bên A tổ chức thực hiện (hoặc ngược lại).
Bên B được ủy thác quyền khai thác khách đoàn (tour quốc tế, tour trong nước) theo chương trình và dịch vụ Bên A cung cấp và được phép bán theo giá thỏa thuận với khách hàng dưới danh nghĩa văn phòng giao dịch và là 01 đại lý hợp pháp của Bên A (hoặc ngược lại).
Bên B phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ của khách hàng cho Bên A như: hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc trước khi đi tour (hoặc ngược lại).
Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ Bên B khai thác khách hàng và tổ chức Tour hoặc cung cấp 01 phần dịch vụ tour theo yêu cầu của khách hàng Bên B (hoặc ngược lại).
ĐIỀU VI: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, nếu việc thỏa thuận không thành, sẽ khiếu kiện lên tòa án….. giải quyết, phán quyết của tòa án, hai bên phải chấp hành. Mỗi bên sẽ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí khiếu kiện.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký cho đến hết ngày………..Sau thời hạn trên, nếu như không có bên nào có ý định chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn.
Bên A
Bên B
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ DU LỊCH LỮ HÀNH(Kèm theo hợp đồng số…/HDDL…kí ngày…….)
Theo nội dung hợp đồng gồm có phần:
STT – Tên chương trình/sản phẩm – Giá bán – Giá đại lý/% hoa hồng – Ghi chú
4. Mẫu hợp đồng du lịch số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ DU LỊCH
Số: ………../HDDV-HLT
– Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên.
Hôm nay, ngày ….tháng ……năm …….. Hai bên chúng tôi gồm:
Bên A: Công ty TNHH …………….
Địa chỉ:……………………………..
Điện thoại: ………………………..
Website: …………………………..
MSDN: ………………….. – Sở Kế hoạch Đầu tư TP……………………
Mã số thuế:……………………….
Tài khoản: ……………………. – Ngân hàng ……………………..
Đại diện bởi:……………………….(Giám Đốc )
Bên B: ……………………………………
Địa chỉ: …………………………………
Điện thoại:. …………………………….
Email: …………………………………..
CCCD/CMND: …………………… Ngày cấp: ………………………….
Sau khi thỏa thuận, bàn bạc hai bên thống nhất hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đông
Bên A nhận tổ chức cho bên B chuyến du lịch ………………………
1.1/ Thời gian: 3 ngày 2 đêm từ ngày ………………………………
1.2/ Cung đường………………………..………………………………
Lịch trình chi tiết:
Ngày 01: Hà Nội – Sầm Sơn (Ăn trưa, tối)
6h00: Hướng dẫn viên của công ty sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành chuyến du lịch Hà Nội – Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm.
11h30: Đến Sầm Sơn, Qúy khách nhận phòng khách sạn, ăn trưa và nghỉ ngơi
Chiều: Qúy khách tự do tắm biển tham gia các hoạt động vui chơi bãi biển…
Tối: Ăn tối, tự do dạo chơi ngắm biển về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 02: Tham Quan, Tắm Biển Sầm Sơn (Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Qúy khách dậy sớm đón bình minh trên biển Sầm Sơn. Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, Xe và HDV sẽ đưa Qúy khách đi tham quan Núi Trường Lệ, chùa Cô Tiên, Hòn Trống Mái, đền Độc Cước.
Trưa: Ăn trưa, nghỉ ngơi
Chiều: Qúy khách tự do tắm biển, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn hoặc tổ chức chương trình gala (nếu tour trên 100 khách)
Ngày 03: Du lịch Sầm Sơn – Hà Nội (Ăn sáng, trưa)
Sáng: Sau bữa ăn sáng, Qúy khách tự do tham quan bãi biển, đi chợ Sầm Sơn mua đồ hải sản…
Trưa: Quý khách ăn trưa tại khách sạn. Sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị khởi hành về Hà Nội.
Trên đường về, Quý khách có thể mua đặc sản nem chua, tại thành phố Thanh Hoá. Đến Phủ Lý xe dừng chân nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa Quý khách về đến Hà Nội. Kết thúc tour du lịch Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm chia tay quý khách, hẹn gặp lại.
1.3/ Tổng số lượng khách tạm tính: ……. khách. Bằng chữ: …………………
(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
1.4/ Dịch vụ bao gồm:
– Phương tiện vận chuyển
+ Xe đón Tại…………………………
+ Xe đón khách tại khách sạn
– Phòng khách sạn:
+ khách sạn Tiêu Chuẩn 3 sao ( 4 người 1 phòng 2 giường 1,5m)
– Thủ tục vé tham quan:
+ Vé thắng cảnh
+ Bảo hiểm du lịch tối đa 10.000.000/1 vụ
+ Phí môi trường
+ Phí giám sát
– Các 5 bữa ăn chính( 130.000/bữa) + 2 bữa ăn phụ( 30.000đ/bữa
1.5/ Đón khách: Vào 8h00 sáng ngày 14/07/2013 tại……………………
Về địa chỉ: Khách sạn ( …………………………….) – Sầm Sơn
Điều 2: Giá trị Hợp đồng
1. Gíá tour: 1.500.000 (vnđ) áp dụng cho đoàn dưới 20 hành khách

STT

Dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Du lịch Sầm Sơn

…….

1.500.000

…………

Tổng số tiền tạm tính

…………….

Bằng chữ: ………………………………………

1. Phát sinh: ……………..…………………………………………
Điều 3: Hình thức thanh toán
3.1/ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính nêu trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản chia làm 2 đợt:
– Đợt 1: Bên B thanh toán số tiền 50% tổng giá trị hợp đồng bao gồm …………….. đ đã ứng đợt 1 ngay sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức.
– Đợt 2: Số tiền còn lại, các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ thanh toán Sáng ngày ………(trước bữa trưa cuối cùng tại khách sạn)
3.2/ Toàn bộ giá trị trên chưa bao gồm:
– 10% thuế VAT (Nếu Đoàn không lấy VAT thì sẽ không tính)
– Các chi phí cá nhân ngoài chương trình.
Điều 4: Thoả thuận về thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng
4.1/ Nếu phải lùi chuyến đi: Bên B chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho bên A biết trước ít nhất là 4 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho bên A biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ Chi phí hủy lùi dịch vụ.
4.2/ Trường hợp thay đổi số lượng thành viên trong đoàn hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng, Bên A thông báo cho Bên B biết trước ít nhất là 4 ngày trước ngày khởi hành để điều chỉnh lại hợp đồng.
4.3/ Trường hợp tăng số lượng người, giá tour vẫn tính là 1.500.000 đồng với mức dịch vụ như nêu tại Điều 1 hợp đồng này.
4.4/ Trường hợp huỷ hợp đồng / hủy tour đối với cá nhân:

Thời gian trước giờ khởi hành

Phí huỷ

03 ngày

30% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

02 ngày

50% giá trị hợp đồng/ gía tour (đối với cá nhân)

01 ngày

75% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Trước giờ khởi hành

100% giá trị hợp đồng/ giá tour (đối với cá nhân)

Điều 5: Trách nhiệm của các bên
5.1/ Trách nhiệm của bên A:
– Thực hiện đúng đủ nội dung tại điều 1 hợp đồng .
– Cung cấp bảo hiểm du lịch cho đoàn trước khi thực hiện tour du lịch.
– Đảm bảo an toàn cho khách trong qua trình du lịch.
5.2/ Trách nhiệm của bên B:
– Thực hiện đúng tour du lịch như đã làm hợp đồng với bên A;
– Cung cấp thông tin thành viên chính xác, nhanh chóng, kịp thời cho bên A để bên A thực hiện đủ dịch vụ như nêu tại Điều 1;
– Chấp hành các yêu cầu của bên A đảm bảo an toàn trong quá trình tham quan;
– Có ý thức bảo vệ môi trường; Không mang chất kích thích, chất gây nghiện, chất gây cháy, nổ vào khách sạn;
– Thanh toán đầy đủ cho bên A như Điều 3 của hợp đồng.
Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm: Bên A không chịu trách nhiệm trước những rủi ro có nguyên nhân do:
– Bên B không thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều 5.
– Bên B không sử dụng dịch vụ theo đúng Điều 1.
– Tự ý rời bỏ đoàn khi đang tham gia chương trình du lịch;
– Các lỗi được xác định do bên thứ ba gây ra;
– Nếu do yếu tố khách quan (Hàng không huỷ chuyến bay, tàu nối toa, thiên tai, lũ lụt, dịch cúm, động đất, chiến tranh…), hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.
Điều 7: Điều khoản thi hành
7.1/ Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng này.
7.2/ Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, nếu hai bên không tự giải quyết được thì sẽ được đưa ra tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng có tính chất bắt buộc hai bên phải thực hiện.
Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
……..…. ngày ………

Đại diện bên B

Đại diện bên A

5. Mẫu hợp đồng du lịch số 2

CÔNG TY………………………………………
————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ(TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH– KHẢO SÁT HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ)
Số: ….. /….. /HĐKT
– Căn cứ Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
– Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại văn phòng Công ty……………………………………….,
Chúng tôi gồm có:
Bên A:…………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện:………………………………………………. – Chức Vụ:………………………………
Điện thoại:…………………………………………………….. – Fax:……………………………………..
Mã số thuế:……………………………………………………. – Tài khoản:…………………………….
Tại:……………………………………………………………………………………………………………..
Bên B: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện: …………………………………………….. – Chức Vụ:……………………………….
Điện thoại: …………………………………………………… – Fax:……………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:………………………………. – Nơi cấp:…………………………………..
Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….
Tại:…………………………………………………………………………………………………………….
Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:
ĐIỀU 1: Chương trình tham quan du lịch – Khảo sát học tập theo chuyên đề:
Bên B tổ chức cho bên A chương trình:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
(Có chương trình chi tiết và là một phần không thể tách rời của hợp đồng)
Phương Tiện: Xe ô tô đời mới có máy lạnh hiện đại, tivi, ghế ngả…, Lái xe nhiệt tình vui vẻ
Mức ăn chính: 120.000đ/bữa chính Theo chương trình + Ăn sáng 35.000đ/bữa
Phòng Nghỉ tiêu chuẩn *** Nghỉ từ 2 – 4 người/phòng
Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo,chu đáo suốt tuyến
Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào cửa các thắng cảnh có trong tour
Tàu thuyền tham quan theo chương trình
Bảo hiểm du lịch theo quy định của Tổng Cục Du Lịch
Nước uống trên xe, thuốc chống say…
ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH
– Số lượng tối thiểu:…… người. (Gồm có:…… người lớn )
Nếu bên A giảm quá số lượng khách tối thiểu như trên hợp đồng đã ký …. khách, bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách giảm theo hợp đồng. Số lượng khách tăng được tính phát sinh theo đơn giá trên hợp đồng.
ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện:…… ngày….. đêm, từ ngày ………….. đến ngày………………………..
2. Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại:………………………………………………………………………..
Đón khách: Vào hồi ………….. ngày……… tháng……… năm………
3. Liên hệ trưởng đoàn: ……………………………………………… Tel:………………………………
Để đảm bảo tài sản và sự an toàn của Quý Khách, lái xe của công ty sẽ trả khách tại điểm mà xe đón khách lúc đầu.
ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Giá cho 01 khách:……………………………… VNĐ. Tổng số khách theo hợp đồng: ……. người
Tổng giá trị hợp đồng:………………………………….. (………………………………. gồm 10% VAT):
(Bằng Chữ: ……………………………………………………………………………………………)
Bảo hiểm du lịch: Mức đền bù tối đa ……………………….đ/ người/ vụ.
ĐIỀU 5: THANH TOÁN
1. Bên A tạm ứng cho bên B số tiền bằng……… tổng hợp đồng:
Lần 01: Bên A Tạm ứng cho bên B Số tiền:…………………………………………………………..
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)
Lần 02: Bên A tạm ứng cho bên B Số tiền:……………………………….VNĐ
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..)
Còn lại:………………………………………. VNĐ
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)
Chuyển vào Tài khoản: ………………………………………………… Tại ngân hàng……………..
Sẽ thanh toán sau khi đoàn thực hiện xong hợp đồng 07 ngày, kèm theo Thanh lý hợp đồng.
1. Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………..
2. Sau khi bên B thực hiện xong hợp đồng. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền còn lại theo số lượng thực tế cho bên
B.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN PHẠT HUỶ
1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho bên kia 10 ngày trước khi khởi hành.
2. Trong trường hợp báo huỷ trước 8à10 ngày trước khi khởi hành, bên báo huỷ phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng; báo huỷ trước 5à7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trước 2à4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng. Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.
3. Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên.
ĐIỀU 7: THỰC HIỆN CỦA HAI BÊN
1. Bên A có trách nhiệm thông báo chi tiết và xác nhận về lượng khách kèm theo danh sách trích ngang, địa điểm, thời gian, và thông tin liên quan của đoàn khách trước 03 ngày khởi hành cho bên B. Bên B có trách nhiệm đưa đón, phục vụ đoàn khách của bên A đúng như trong lộ trình chi tiết của phụ lục kèm theo hợp đồng, bảo đảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng.
2. Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B tổng giá trị hợp đồng theo phương thức đã nêu trên. Nếu phát sinh chi phí cho việc làm hay yêu cầu của bên A thì bên A phải thanh toán thêm khoản chi phí đó cho bên B.
3. Trong quá trình thực hiên hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần bình đẳng hai bên đều có lợi.
4. Những phụ lục hợp đồng kèm theo có giá trị pháp lý như bản hợp đồng này.
5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản như trong hợp đồng, bên nào thực hiện sai gây tổn hại về thời gian, vật chất cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn phần tổn hại đó cho bên kia theo quy định trước pháp luật.
6. Hợp đồng này gồm có 03 trang và được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
6. Cách viết hợp đồng du lịch
Để hoàn thiện mẫu hợp đồng du lịch này, bạn cần lưu ý các nội dung sau đây:
Phần thông tin của các bên: Cần ghi rõ thông tin của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng để cá biệt hóa các chủ thể đó, làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Phần đối tượng của hợp đồng: Hai bên cần thống nhất về nội dung công việc sẽ tiến hành, loại hình dịch vụ du lịch cung cấp là gì, các hoạt động diễn ra cụ thể như thế nào, tại đâu, thời gian,…
Phần số lượng khách, giá dịch vụ và phương thức thanh toán: Cần thể hiện rõ những nội dung này để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các bên.
Phần thời gian thực hiện: Ghi rõ thời gian tiến hành hoạt động du lịch theo hợp đồng đó.
Phần quyền và nghĩa vụ của các bên: Tùy vào thỏa thuận cụ thể và loại hình du lịch mà các bên thống nhất các điều khoản cụ thể về quyền và nghĩa vụ để thống nhất trong hợp đồng. Đảm bảo căn cứ cho việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.
Phần điều khoản khác: Các bên có thể thỏa thuận thêm về các nội dung liên quan như bảo hiểm hành khách, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp,… nếu các bên có thỏa thuận.
Trên đây là Mẫu hợp đồng du lịch mới nhất cùng với hướng dẫn cách viết cụ thể, chi tiết để các bạn tham khảo và sử dụng vào công việc cá nhân của mình.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #hợp #đồng #lịch


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button