Biểu Mẫu

Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận tải

Mẫu lý lịch người tài xế hoạt động vận chuyển ban hành kèm theo Thông tư 12/2020 / TT-BGTVT quy định tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển bằng oto và dịch vụ cung ứng vận chuyển bằng oto trên đường cao tốc. Xem.

1. Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức lái xe doanh nghiệp vận chuyển đường bộ là gì?

Mẫu sơ yếu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển là tài liệu được các cấp lái xe tổng hợp và cập nhật đầy đủ, mau chóng, đầy đủ các thông tin liên can tới lái xe như công đoạn công việc, hiện trạng sức khỏe, kinh nghiệm lái xe thực tiễn, chừng độ tuân thủ …

2. Tỉ dụ về lý lịch lái xe của doanh nghiệp vận chuyển

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020 / TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 5 2020 của Bộ Giao thông vận chuyển)

Sơ yếu lý lịch LÁI XE DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

Trang 1:

(Tên đơn vị vận chuyển)

LỊCH SỬ LÁI XE

Tên và họ: …………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………….

Giđấy phép lái xe số …………………… Cơ quan cấp: …………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………… ..

Các trang tiếp theo (mỗi nội dung có thể bố cục 1 trang hoặc nhiều trang)

LÀM VIỆC TIẾN BỘ

cácNày? giờ

Lớp Giđấy phép

Lái xe

Mẫu giao kèo lao động

khuôn khổ dụng cụ

Công suất (tải trọng)

THEO DÕI SỨC KHỎE

Thời gian rà soát sức khỏe

Tên trung tâm y tế tiến hành rà soát sức khỏe.

Kết quả rà soát sức khỏe

GIÁM SÁT VI PHẠM QUY ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG

Giờ

lỗi vi phạm

xử lý biểu mẫu

Ghi chú

THEO DÕI GIAO THÔNG CHÍNH XÁC

Giờ

Vị trí

Thiệt hại về người và dụng cụ

Lý do

PHẦN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Anh em họ: ………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Kỷ luật: ……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO NỮ

Chương trình huấn luyện, dạy nghề.

thời kì chờ

đơn vị tổ chức

Chứng chỉ huấn luyện hết hạn

* Ghi chú: Ngoài nội dung trên, đơn vị kinh doanh vận chuyển bổ sung các nội dung khác chuyên dụng cho công việc điều hành, quản lý của đơn vị.

Xem các bài viết khác trong phần Giao thông vận chuyển trong phần Biểu mẫu.

  • Biểu mẫu đề xuất giảm vé giao thông
  • Đơn yêu cầu khảo sát, khắc phục tai nạn giao thông
  • Mẫu sơ yếu lý lịch xe

Xem thêm thông tin Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận tải

Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển

Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển được ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển bằng xe oto và dịch vụ cung ứng vận chuyển đường bộ. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển là gì?
Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển là loại hồ sơ được các cấp lái xe lập và cập nhật đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin liên can tới lái xe như công đoạn làm việc, hiện trạng sức khỏe, kinh nghiệm lái xe thực tiễn, chừng độ chấp hành………
2. Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển)
LÝ LỊCH LÁI XE KINH DOANH VẬN TẢI
Trang 1:
(Tên đơn vị vận chuyển)
LÝ LỊCH HÀNH NGHỀ LÁI XE
Họ và tên: ………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………………………………………………………………………….
Số Giđấy phép lái xe …………………………… cơ quan cấp: ………………………
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..
Các trang tiếp theo (mỗi nội dung có thể sắp xếp 1 trang hoặc nhiều trang)
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

Hạng GPLX

Điều khiển xe

Vẻ ngoài giao kèo lao động

Loại xe

Sức chứa (tải trọng)

THEO DÕI SỨC KHỎE

Thời gian rà soát sức khỏe

Tên cơ sở y tế tiến hành rà soát sức khỏe

Kết quả rà soát sức khỏe

THEO DÕI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ATGT

Thời gian

Lỗi vi phạm

Vẻ ngoài xử lý

Ghi chú

THEO DÕI TAI NẠN GIAO THÔNG

Thời gian

Vị trí

Thiệt hại về người, dụng cụ

Nguyên nhân

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Khen thưởng: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Kỷ luật: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
THEO DÕI ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Chương trình huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Thời hạn Giđấy chứng thực huấn luyện

* Ghi chú: Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận chuyển bổ sung các nội dung khác để chuyên dụng cho công việc điều hành quản lý của đơn vị.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận chuyển trong mục Biểu mẫu.
Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông
Mẫu đơn yêu cầu khảo sát khắc phục tai nạn giao thông
Mẫu giấy tờ lý lịch dụng cụ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #lý #lịch #lái #kinh #doanh #vận #tải

Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển

Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển được ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển bằng xe oto và dịch vụ cung ứng vận chuyển đường bộ. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển là gì?
Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển là loại hồ sơ được các cấp lái xe lập và cập nhật đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin liên can tới lái xe như công đoạn làm việc, hiện trạng sức khỏe, kinh nghiệm lái xe thực tiễn, chừng độ chấp hành………
2. Mẫu lý lịch lái xe kinh doanh vận chuyển
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển)
LÝ LỊCH LÁI XE KINH DOANH VẬN TẢI
Trang 1:
(Tên đơn vị vận chuyển)
LÝ LỊCH HÀNH NGHỀ LÁI XE
Họ và tên: ………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………………………………………………………………………….
Số Giđấy phép lái xe …………………………… cơ quan cấp: ………………………
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..
Các trang tiếp theo (mỗi nội dung có thể sắp xếp 1 trang hoặc nhiều trang)
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

Hạng GPLX

Điều khiển xe

Vẻ ngoài giao kèo lao động

Loại xe

Sức chứa (tải trọng)

THEO DÕI SỨC KHỎE

Thời gian rà soát sức khỏe

Tên cơ sở y tế tiến hành rà soát sức khỏe

Kết quả rà soát sức khỏe

THEO DÕI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ATGT

Thời gian

Lỗi vi phạm

Vẻ ngoài xử lý

Ghi chú

THEO DÕI TAI NẠN GIAO THÔNG

Thời gian

Vị trí

Thiệt hại về người, dụng cụ

Nguyên nhân

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Khen thưởng: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Kỷ luật: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
THEO DÕI ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Chương trình huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Thời hạn Giđấy chứng thực huấn luyện

* Ghi chú: Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận chuyển bổ sung các nội dung khác để chuyên dụng cho công việc điều hành quản lý của đơn vị.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận chuyển trong mục Biểu mẫu.
Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông
Mẫu đơn yêu cầu khảo sát khắc phục tai nạn giao thông
Mẫu giấy tờ lý lịch dụng cụ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #lý #lịch #lái #kinh #doanh #vận #tải


#Mẫu #lý #lịch #lái #kinh #doanh #vận #tải

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button