Giáo Dục

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27 mang tới những lời nhận xét, đánh giá cho học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2. Thậm chí, còn có cả những lời nhận xét dành riêng cho khối lớp 1, lớp 2, giúp thầy cô nhanh chóng ghi nhận xét cho học sinh của mình vào sổ học bạ.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm những lời nhận xét các môn, nhận xét năng lực phẩm chất để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách cuối năm 2021 – 2022 của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27

1. Học khá tốt.

2. Tiếp thu bài được.

3. Học khá.

4. Học giỏi.

5. Học tốt.

6. Làm bài tốt.

7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.

8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.

9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

10. Làm bài nhanh, chính xác.

11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.

12. Nắm vững kiến thức.

13. Thực hiện tính thành thạo.

14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.

15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.

16. Nhận diện hình tương đối tốt.

17. Nắm được cách xem giờ đúng.

18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.

19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.

20. Giải toán nhanh, chính xác.

21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.

22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.

23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.

24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.

25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.

26. Tiếp thu bài chưa nhanh.

27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.

28. Tính còn nhầm lẫn.

29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.

30. Chưa nắm vững kiến thức.

31. Cần đặt tính cẩn thận.

32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.

33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.

34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.

35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.

36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.

Mẫu nhận xét giữa học kỳ 2 môn Toán theo Thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
TCon tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.
HCon tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
TThông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.
HCó tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.
HHoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.
HCó tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.
HCon đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.
HBiết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.
TCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
TCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
HCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.
THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
HCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.
HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
HChưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
TCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
HCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.
TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
HKĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.
HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
CChưa hoàn thành nội dung môn học.
HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
TTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

Nhận xét học kì 1 môn Toán theo Thông tư 27

 • Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)
 • Biết đếm thêm, đếm bớt.
 • Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.
 • Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.
 • Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10
 • Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số
 • Đọc, viết được các số trong phạm vi 10
 • Thực hiện được các thao tác tách – gộp số
 • Biết đọc sơ đồ tách – gộp số theo bốn phép tính.
 • So sánh được các số trong phạm vi 10
 • Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số
 • Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10
 • Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp
 • Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần
 • Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp
 • Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số
 • Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”
 • Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé
 • Em cần viết số đúng độ cao.
 • Em cần làm bài đúng với yêu cầu.
 • Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..

Lời nhận xét môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

MỨC ĐẠT ĐƯỢC

NHẬN XÉT

HTT

– Học Toán rất tốt, làm đúng các bài tập, chúc mừng con.

– Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc môn học.

– Học Toán giỏi, sáng tạo và vận dụng tốt trong thực tiễn.

– Con học rất chăm chỉ, hoàn thành xuất sắc môn học.

– Học Toán giỏi, biết vận dụng tốt mô hình hóa Toán học. Chúc mừng con

– Làm toán thành thạo các phép tính trong phạm vi 10 , Biết vận dụng để tính toán trong thực tiễn.

– Chăm chỉ, sáng tạo trong học Toán. Hoàn thành xuất sắc học kì I

– Chăm ngoan, hợp tác tốt để giải quyết vấn đề sáng tạo toán học.

HT

– Hoàn thành tốt môn học; Vận vận dụng sáng tạo hơn trong học toán con nhé.

– Có tiến bộ trong học tập môn Toán nhưng cần phấn đấu hơn con nhé.

– Con học khá tốt, ngoan và hoàn thành môn học.

– Học có tiến bộ, đã khắc phục được cách trình bày phép tính sạch, đẹp.

– Hoàn thành tốt môn học. Làm xong các bài tập cô giáo yêu cầu.

CHT

– Con có cố gắng rèn luyện nhưng chưa làm đuwọc các bài tập trong phạm vi 10. Con cần cố gắng lên nhé.

– Ngoan, biết vâng lời nhưng tính toán còn chậm. Hãy rèn luyện thêm con nhé!

– Chưa hoàn thành môn học, cần khắc khục trong học kì II.

– Chịu khó rèn luyện, nhưng chưa tính toán được các phép tính trong phạm vi 10. hãy cố gắng lên trong học kì II nhé.

Nhận xét học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 27

 • Em có tư duy lập luận toán học tốt.
 • Em ứng dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế.
 • Em nắm vững kiến thức toán học.
 • Em thực hiện nhiệm vụ học tập tốt.
 • Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ.
 • Em giải quyết tốt các vấn đề trong bài toán thực tế.
 • Em tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức toán học.
 • Em biết ứng dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.
 • Em vận dụng sơ đồ tách gộp để tính nhanh rất tốt.
 • Em giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
 • Em nắm vững kiến thức cơ bản trong giải toán.
 • Em thực hiện các phép tính chính xác.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em nắm vững kiến thức, biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và vận dụng tốt vào thực hành.
 • Em có kỹ năng tính toán tốt, thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em làm tốt các bài toán giải về nhiều hơn, ít hơn và vận dụng tốt vào thực hành.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng và cộng, trừ tốt các phép tính có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em có kỹ năng tính toán tốt, xem đúng giờ, ngày, tháng theo yêu cầu.
 • Em biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn và thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
 • Em thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em thực hiện tốt phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em siêng năng, chăm chỉ học tập.
 • Em tìm hình nhanh và chính xác.
 • Em phân loại hình toán học tốt.
 • Em phân loại hình toán học chính xác.
 • Em biết quan sát biểu đồ tranh và trả lời chính xác.
 • Em sử dụng thuật ngữ toán học chính xác.
 • Em biết xem đồng hồ, nắm chắc kiến thức về thời gian.
 • Em biết quan sát tranh và nói theo mẫu tốt.
 • Em biết sắp xếp thời gian phù hợp khi học ở nhà.
 • Em tích cực tham gia xây dựng bài.
 • Em tiếp thu nhanh, biết giúp bạn học tốt.
 • Em thao tác giải toán nhanh, chính xác.
 • Em đặt tính và giải tính nhanh, rèn thêm tính cẩn thận để kết quả chính xác hơn nhé.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
 • Em phân biệt được các dạng toán nhưng thao tác còn chậm.
 • Em phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê tốt.
 • Em có nhiều cố gắng, đáng khen.
 • Em tích cực tham gia thảo luận nhóm.
 • Em quan sát các mô hình toán học chính xác.
 • Em đọc và mô tả được các số liệu dạng biểu đồ tranh.
 • Em làm quen tốt với các thuật ngữ toán học.
 • Em phân biệt được thời điểm và khoảng thời gian.
 • Em biết xem giờ trên đồng hồ điện tử.
 • Em biết so sánh dung tích các vật chứa.
 • Em nhận biết các dạng hình đã học.
 • Em biết cách so sánh chiều cao của vật.
 • Em thực hiện tốt giải toán.
 • Em nắm vững cấu tạo số.
 • Em nắm vững thao tác tách – gộp số.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm, rèn thêm cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
 • Em nắm được nội dung bài học, nhưng khi cộng, trừ còn thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu, rèn thêm phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
 • Em biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000 nhưng làm bài thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
 • Em nhận diện tốt bài toán dạng nhiều hơn, ít hơn nhưng còn nhầm lẫn khi xác định đơn vị, rèn thêm nhé.
 • Em thực hiện các phép tính có nhớ còn chậm, rèn thêm nhé.
 • Em cần đọc kỹ đề để thực hiện phép tính chính xác hơn.
 • Em cần nắm chắc cấu tạo số.
 • Em thực hiện cộng, trừ còn sai nhiều, cố gắng hơn nhé.
 • Em làm bài còn chậm và thiếu sót nhiều.
 • Em cần mạnh dạn hơn trong giải toán.
 • Em cần lưu ý khi trả lời câu hỏi của bài toán.

Thông tin thêm

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27 mang tới những lời nhận xét, đánh giá cho học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2. Thậm chí, còn có cả những lời nhận xét dành riêng cho khối lớp 1, lớp 2, giúp thầy cô nhanh chóng ghi nhận xét cho học sinh của mình vào sổ học bạ.
Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm những lời nhận xét các môn, nhận xét năng lực phẩm chất để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách cuối năm 2021 – 2022 của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí:
Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27
1. Học khá tốt.
2. Tiếp thu bài được.
3. Học khá.
4. Học giỏi.
5. Học tốt.
6. Làm bài tốt.
7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.
8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.
9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.
10. Làm bài nhanh, chính xác.
11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.
12. Nắm vững kiến thức.
13. Thực hiện tính thành thạo.
14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.
15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.
16. Nhận diện hình tương đối tốt.
17. Nắm được cách xem giờ đúng.
18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.
19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.
20. Giải toán nhanh, chính xác.
21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.
22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.
23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.
24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.
25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.
26. Tiếp thu bài chưa nhanh.
27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.
28. Tính còn nhầm lẫn.
29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.
30. Chưa nắm vững kiến thức.
31. Cần đặt tính cẩn thận.
32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.
33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.
34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.
35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.
36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.
Mẫu nhận xét giữa học kỳ 2 môn Toán theo Thông tư 27
Giữa học kỳ II
Mức đạt được
Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T
Con tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.
H
Con tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
T
Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
T
Thông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.
H
Có tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.
H
Hoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.
H
Có tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.
H
Con đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.
H
Biết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.
T
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
T
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
H
Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
T
Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.
T
Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
H
Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
T
Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
H
Chưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
T
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Kĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
T
Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
C
Chưa hoàn thành nội dung môn học.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
Nhận xét học kì 1 môn Toán theo Thông tư 27
Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)
Biết đếm thêm, đếm bớt.
Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.
Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.
Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10
Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số
Đọc, viết được các số trong phạm vi 10
Thực hiện được các thao tác tách – gộp số
Biết đọc sơ đồ tách – gộp số theo bốn phép tính.
So sánh được các số trong phạm vi 10
Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số
Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10
Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp
Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần
Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp
Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số
Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”
Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé
Em cần viết số đúng độ cao.
Em cần làm bài đúng với yêu cầu.
Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..
Lời nhận xét môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

MỨC ĐẠT ĐƯỢC

NHẬN XÉT

HTT

– Học Toán rất tốt, làm đúng các bài tập, chúc mừng con.
– Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc môn học.
– Học Toán giỏi, sáng tạo và vận dụng tốt trong thực tiễn.
– Con học rất chăm chỉ, hoàn thành xuất sắc môn học.
– Học Toán giỏi, biết vận dụng tốt mô hình hóa Toán học. Chúc mừng con
– Làm toán thành thạo các phép tính trong phạm vi 10 , Biết vận dụng để tính toán trong thực tiễn.
– Chăm chỉ, sáng tạo trong học Toán. Hoàn thành xuất sắc học kì I
– Chăm ngoan, hợp tác tốt để giải quyết vấn đề sáng tạo toán học.

HT

– Hoàn thành tốt môn học; Vận vận dụng sáng tạo hơn trong học toán con nhé.
– Có tiến bộ trong học tập môn Toán nhưng cần phấn đấu hơn con nhé.
– Con học khá tốt, ngoan và hoàn thành môn học.
– Học có tiến bộ, đã khắc phục được cách trình bày phép tính sạch, đẹp.
– Hoàn thành tốt môn học. Làm xong các bài tập cô giáo yêu cầu.

CHT

– Con có cố gắng rèn luyện nhưng chưa làm đuwọc các bài tập trong phạm vi 10. Con cần cố gắng lên nhé.
– Ngoan, biết vâng lời nhưng tính toán còn chậm. Hãy rèn luyện thêm con nhé!
– Chưa hoàn thành môn học, cần khắc khục trong học kì II.
– Chịu khó rèn luyện, nhưng chưa tính toán được các phép tính trong phạm vi 10. hãy cố gắng lên trong học kì II nhé.

Nhận xét học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 27
Em có tư duy lập luận toán học tốt.
Em ứng dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế.
Em nắm vững kiến thức toán học.
Em thực hiện nhiệm vụ học tập tốt.
Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ.
Em giải quyết tốt các vấn đề trong bài toán thực tế.
Em tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức toán học.
Em biết ứng dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.
Em vận dụng sơ đồ tách gộp để tính nhanh rất tốt.
Em giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
Em nắm vững kiến thức cơ bản trong giải toán.
Em thực hiện các phép tính chính xác.
Em tiếp thu bài tốt, biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em nắm vững kiến thức, biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và vận dụng tốt vào thực hành.
Em có kỹ năng tính toán tốt, thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em làm tốt các bài toán giải về nhiều hơn, ít hơn và vận dụng tốt vào thực hành.
Em biết xem ngày, giờ, tháng và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Em biết xem ngày, giờ, tháng và cộng, trừ tốt các phép tính có nhớ trong phạm vi 100.
Em có kỹ năng tính toán tốt, xem đúng giờ, ngày, tháng theo yêu cầu.
Em biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn và thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
Em thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em thực hiện tốt phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em siêng năng, chăm chỉ học tập.
Em tìm hình nhanh và chính xác.
Em phân loại hình toán học tốt.
Em phân loại hình toán học chính xác.
Em biết quan sát biểu đồ tranh và trả lời chính xác.
Em sử dụng thuật ngữ toán học chính xác.
Em biết xem đồng hồ, nắm chắc kiến thức về thời gian.
Em biết quan sát tranh và nói theo mẫu tốt.
Em biết sắp xếp thời gian phù hợp khi học ở nhà.
Em tích cực tham gia xây dựng bài.
Em tiếp thu nhanh, biết giúp bạn học tốt.
Em thao tác giải toán nhanh, chính xác.
Em đặt tính và giải tính nhanh, rèn thêm tính cẩn thận để kết quả chính xác hơn nhé.
Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
Em phân biệt được các dạng toán nhưng thao tác còn chậm.
Em phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê tốt.
Em có nhiều cố gắng, đáng khen.
Em tích cực tham gia thảo luận nhóm.
Em quan sát các mô hình toán học chính xác.
Em đọc và mô tả được các số liệu dạng biểu đồ tranh.
Em làm quen tốt với các thuật ngữ toán học.
Em phân biệt được thời điểm và khoảng thời gian.
Em biết xem giờ trên đồng hồ điện tử.
Em biết so sánh dung tích các vật chứa.
Em nhận biết các dạng hình đã học.
Em biết cách so sánh chiều cao của vật.
Em thực hiện tốt giải toán.
Em nắm vững cấu tạo số.
Em nắm vững thao tác tách – gộp số.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm, rèn thêm cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
Em nắm được nội dung bài học, nhưng khi cộng, trừ còn thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
Em biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu, rèn thêm phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
Em biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000 nhưng làm bài thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
Em nhận diện tốt bài toán dạng nhiều hơn, ít hơn nhưng còn nhầm lẫn khi xác định đơn vị, rèn thêm nhé.
Em thực hiện các phép tính có nhớ còn chậm, rèn thêm nhé.
Em cần đọc kỹ đề để thực hiện phép tính chính xác hơn.
Em cần nắm chắc cấu tạo số.
Em thực hiện cộng, trừ còn sai nhiều, cố gắng hơn nhé.
Em làm bài còn chậm và thiếu sót nhiều.
Em cần mạnh dạn hơn trong giải toán.
Em cần lưu ý khi trả lời câu hỏi của bài toán.

#Mẫu #nhận #xét #môn #Toán #theo #Thông #tư

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27 mang tới những lời nhận xét, đánh giá cho học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2. Thậm chí, còn có cả những lời nhận xét dành riêng cho khối lớp 1, lớp 2, giúp thầy cô nhanh chóng ghi nhận xét cho học sinh của mình vào sổ học bạ.
Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm những lời nhận xét các môn, nhận xét năng lực phẩm chất để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách cuối năm 2021 – 2022 của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí:
Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27
1. Học khá tốt.
2. Tiếp thu bài được.
3. Học khá.
4. Học giỏi.
5. Học tốt.
6. Làm bài tốt.
7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.
8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.
9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.
10. Làm bài nhanh, chính xác.
11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.
12. Nắm vững kiến thức.
13. Thực hiện tính thành thạo.
14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.
15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.
16. Nhận diện hình tương đối tốt.
17. Nắm được cách xem giờ đúng.
18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.
19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.
20. Giải toán nhanh, chính xác.
21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.
22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.
23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.
24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.
25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.
26. Tiếp thu bài chưa nhanh.
27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.
28. Tính còn nhầm lẫn.
29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.
30. Chưa nắm vững kiến thức.
31. Cần đặt tính cẩn thận.
32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.
33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.
34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.
35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.
36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.
Mẫu nhận xét giữa học kỳ 2 môn Toán theo Thông tư 27
Giữa học kỳ II
Mức đạt được
Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T
Con tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.
H
Con tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
T
Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
T
Thông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.
H
Có tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.
H
Hoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.
H
Có tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.
H
Con đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.
H
Biết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.
T
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
T
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh
H
Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.
T
Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.
T
Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
H
Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
T
Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
T
Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
H
Chưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
T
Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.
H
Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.
T
Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Kĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
T
Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.
C
Chưa hoàn thành nội dung môn học.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
T
Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.
H
Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
Nhận xét học kì 1 môn Toán theo Thông tư 27
Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)
Biết đếm thêm, đếm bớt.
Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.
Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.
Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10
Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số
Đọc, viết được các số trong phạm vi 10
Thực hiện được các thao tác tách – gộp số
Biết đọc sơ đồ tách – gộp số theo bốn phép tính.
So sánh được các số trong phạm vi 10
Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số
Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10
Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp
Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần
Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp
Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số
Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”
Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé
Em cần viết số đúng độ cao.
Em cần làm bài đúng với yêu cầu.
Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..
Lời nhận xét môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

MỨC ĐẠT ĐƯỢC

NHẬN XÉT

HTT

– Học Toán rất tốt, làm đúng các bài tập, chúc mừng con.
– Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc môn học.
– Học Toán giỏi, sáng tạo và vận dụng tốt trong thực tiễn.
– Con học rất chăm chỉ, hoàn thành xuất sắc môn học.
– Học Toán giỏi, biết vận dụng tốt mô hình hóa Toán học. Chúc mừng con
– Làm toán thành thạo các phép tính trong phạm vi 10 , Biết vận dụng để tính toán trong thực tiễn.
– Chăm chỉ, sáng tạo trong học Toán. Hoàn thành xuất sắc học kì I
– Chăm ngoan, hợp tác tốt để giải quyết vấn đề sáng tạo toán học.

HT

– Hoàn thành tốt môn học; Vận vận dụng sáng tạo hơn trong học toán con nhé.
– Có tiến bộ trong học tập môn Toán nhưng cần phấn đấu hơn con nhé.
– Con học khá tốt, ngoan và hoàn thành môn học.
– Học có tiến bộ, đã khắc phục được cách trình bày phép tính sạch, đẹp.
– Hoàn thành tốt môn học. Làm xong các bài tập cô giáo yêu cầu.

CHT

– Con có cố gắng rèn luyện nhưng chưa làm đuwọc các bài tập trong phạm vi 10. Con cần cố gắng lên nhé.
– Ngoan, biết vâng lời nhưng tính toán còn chậm. Hãy rèn luyện thêm con nhé!
– Chưa hoàn thành môn học, cần khắc khục trong học kì II.
– Chịu khó rèn luyện, nhưng chưa tính toán được các phép tính trong phạm vi 10. hãy cố gắng lên trong học kì II nhé.

Nhận xét học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 27
Em có tư duy lập luận toán học tốt.
Em ứng dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế.
Em nắm vững kiến thức toán học.
Em thực hiện nhiệm vụ học tập tốt.
Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ.
Em giải quyết tốt các vấn đề trong bài toán thực tế.
Em tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức toán học.
Em biết ứng dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.
Em vận dụng sơ đồ tách gộp để tính nhanh rất tốt.
Em giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
Em nắm vững kiến thức cơ bản trong giải toán.
Em thực hiện các phép tính chính xác.
Em tiếp thu bài tốt, biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em nắm vững kiến thức, biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và vận dụng tốt vào thực hành.
Em có kỹ năng tính toán tốt, thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em làm tốt các bài toán giải về nhiều hơn, ít hơn và vận dụng tốt vào thực hành.
Em biết xem ngày, giờ, tháng và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Em biết xem ngày, giờ, tháng và cộng, trừ tốt các phép tính có nhớ trong phạm vi 100.
Em có kỹ năng tính toán tốt, xem đúng giờ, ngày, tháng theo yêu cầu.
Em biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn và thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
Em thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em thực hiện tốt phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Em siêng năng, chăm chỉ học tập.
Em tìm hình nhanh và chính xác.
Em phân loại hình toán học tốt.
Em phân loại hình toán học chính xác.
Em biết quan sát biểu đồ tranh và trả lời chính xác.
Em sử dụng thuật ngữ toán học chính xác.
Em biết xem đồng hồ, nắm chắc kiến thức về thời gian.
Em biết quan sát tranh và nói theo mẫu tốt.
Em biết sắp xếp thời gian phù hợp khi học ở nhà.
Em tích cực tham gia xây dựng bài.
Em tiếp thu nhanh, biết giúp bạn học tốt.
Em thao tác giải toán nhanh, chính xác.
Em đặt tính và giải tính nhanh, rèn thêm tính cẩn thận để kết quả chính xác hơn nhé.
Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
Em phân biệt được các dạng toán nhưng thao tác còn chậm.
Em phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê tốt.
Em có nhiều cố gắng, đáng khen.
Em tích cực tham gia thảo luận nhóm.
Em quan sát các mô hình toán học chính xác.
Em đọc và mô tả được các số liệu dạng biểu đồ tranh.
Em làm quen tốt với các thuật ngữ toán học.
Em phân biệt được thời điểm và khoảng thời gian.
Em biết xem giờ trên đồng hồ điện tử.
Em biết so sánh dung tích các vật chứa.
Em nhận biết các dạng hình đã học.
Em biết cách so sánh chiều cao của vật.
Em thực hiện tốt giải toán.
Em nắm vững cấu tạo số.
Em nắm vững thao tác tách – gộp số.
Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm, rèn thêm cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
Em nắm được nội dung bài học, nhưng khi cộng, trừ còn thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
Em biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu, rèn thêm phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
Em biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000 nhưng làm bài thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
Em nhận diện tốt bài toán dạng nhiều hơn, ít hơn nhưng còn nhầm lẫn khi xác định đơn vị, rèn thêm nhé.
Em thực hiện các phép tính có nhớ còn chậm, rèn thêm nhé.
Em cần đọc kỹ đề để thực hiện phép tính chính xác hơn.
Em cần nắm chắc cấu tạo số.
Em thực hiện cộng, trừ còn sai nhiều, cố gắng hơn nhé.
Em làm bài còn chậm và thiếu sót nhiều.
Em cần mạnh dạn hơn trong giải toán.
Em cần lưu ý khi trả lời câu hỏi của bài toán.

#Mẫu #nhận #xét #môn #Toán #theo #Thông #tư


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button