Biểu Mẫu

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã 2022

Tờ khai đăng ký dự thi công chức cấp thành phố là phiếu đăng ký dự thi công chức cấp thành phố trực thuộc trung ương. Mẫu này được ban hành kèm theo Nghị định 138/2020 / NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Công chức cấp thành phố trực thuộc trung ương là cá nhân làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc trung ương xếp lương và được thuê hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là một vị trí mà rất nhiều người muốn ứng tuyển. Phiếu đăng ký dự thi công chức thành phố không được bỏ sót trong Quy trình đăng ký dự tuyển công chức thành phố. Dưới đây, bạn có thể xem, tải xuống và sử dụng các yêu cầu ứng dụng Cán bộ Cộng đồng, quy trình tuyển dụng hiện tại và biểu mẫu đăng ký.

  • Tổ chức lại kỳ thi tuyển công chức
  • Cách tìm danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Hà Nội?

1. Điều kiện tuyển dụng công chức thành phố.

Những cá nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây có thể nộp đơn xin việc làm trong dịch vụ công không phân biệt chủng tộc, nam hay nữ, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng hoặc tôn giáo.

– Quốc tịch Việt Nam

– Bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

– Bạn có ứng dụng không? Cần có lý lịch rõ ràng.

– Có các văn bằng, chứng chỉ liên quan:

+ Trình độ văn hóa phổ thông: Tốt nghiệp THPT;

+ Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về ngành đào tạo tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí công chức, viên chức thành phố trực thuộc Trung ương.

(UBND tỉnh sẽ ban hành quy định cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức làm việc tại các thành phố trực thuộc trung ương như các thành phố trực thuộc trung ương như miền núi, cao nguyên, biên giới, hải đảo – tình hình kinh tế).

+ Chức năng máy tính: Theo chuẩn chức năng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– đủ sức khỏe để thực hiện công việc;

Kế tiếp:

– Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương quy định các điều kiện khác trong phương án tuyển dụng để đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp thành phố cần tuyển, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp quận phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Ngoài các điều kiện trên, chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp cộng đồng, Trưởng Công an thành phố còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của dân tộc;

+ Có năng lực tổ chức và vận động nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc;

+ Được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của công việc và vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

+ Khả năng tham gia xây dựng nền quốc phòng của các dân tộc phối hợp với Quân đội nhân dân địa phương, Lực lượng An ninh nhân dân và các đơn vị khác và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; Giữ vững an toàn, trật tự an toàn chính trị – xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước.

bản ghi nhớ: Những người sau đây không thể nộp đơn vào văn phòng công cộng:

– Những người không sống ở Việt Nam

– mất hoặc hạn chế năng lực công dân;

– Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Áp dụng các biện pháp hành chính như đưa đến cơ sở y tế tẩy uế, trường học y tế nếu đang chấp hành án hoặc đang thụ án nhưng chưa được xóa án tích.

2. Đơn Đăng ký Tuyển dụng Công chức Mới nhất

Phiếu đăng ký thi tuyển công chức thành phố

số mô hình 01

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

… … … … , buổi chiều… . tháng… . năm … …

(Chèn ảnh 4 × 6)

Mẫu đăng ký

văn phòng tuyển dụng(Ngày thứ nhất):

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

đơn vị ứng cử(2):

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Sự riêng tư

Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………… …………………………. nam(số ba) ẻo lả

Quốc gia tôn giáo: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Số An sinh Xã hội hoặc Số An sinh Xã hội: ……………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………………………………… …. Ngày chính thức: …………..

Số điện thoại di động để thông báo:…

nguồn gốc: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi ở hiện nay (để trình báo): ………………………………….. …… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Sức khỏe: ………………………………………… ..Kích thước: .. ………………………………….. trọng lượng:. …… ………………………………… kg

Cấu hình cá nhân hiện tại: ………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

II. Thông tin cơ bản cho gia đình

quan hệ

tên và họ

ngày sinh nhật

Nơi sinh, nghề nghiệp, chức vụ, học vị, chức vụ, nơi làm việc, trình độ học vấn, nơi ở (trong nước hoặc nước ngoài), thành viên của các nhóm chính trị xã hội, v.v.)

III. Thông tin về khóa đào tạo

Ngày, tháng, năm trao văn bằng và chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở giáo dục

Văn bằng và Chứng chỉ Đủ điều kiện

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (theo hạng)

ngành đào tạo

hình thức đào tạo

Phân loại bằng cấp và chứng chỉ

IV. Thông tin quá trình làm việc (nếu có)

ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm

Các cơ quan, tổ chức lao động

V. NGOẠI TRỪ ĐỂ KIỂM ĐỊNH NGÔN NGỮ VÀ THÔNG TIN

(Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học phải nêu rõ lý do miễn thi tại mục này).

Miễn thi môn ngoại ngữ vì các lý do sau: …………………………………. …….. ……………………………………………………………………………………………………………… …… ……………

Bài thi môn Tin học được miễn thi vì những lý do sau: …………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………

ở đó. Đăng ký kiểm tra ngoại ngữ

(Thí sinh chọn và đánh dấu đăng ký dự thi bằng một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc bất kỳ ngoại ngữ nào khác theo yêu cầu của mô tả công việc trong tin tuyển dụng.)

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………. … ………………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………………

VII. Các mục ưu tiên (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

VII. Nội dung khác do Cơ quan Ban tuyển dụng yêu cầu

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp ở trên là chính xác. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận, chúng tôi sẽ điền vào đơn đăng ký theo quy định. Nếu không, Cơ quan tuyển dụng sẽ làm mất hiệu lực kết quả tuyển dụng của bạn, và tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và không đăng ký với Cơ quan tuyển dụng cho kỳ tuyển dụng tiếp theo. /.

người viết phiếu bầu
(Ký, họ tên)

bản ghi nhớ:

(1) Vui lòng nhập chính xác vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

(2) Đánh vần đúng tên cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mà bạn đang tuyển dụng.

(3) Người viết thoại đánh dấu X vào ô tương ứng với ô nam và ô nữ.

3. Đơn đăng ký dự thi cấp thành phố.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

….., ngày tháng năm …..

Mẫu đăng ký

Chèn ảnh (4 × 6)

văn phòng tuyển dụng (Ngày thứ nhất):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

đơn vị ứng cử (2):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Sự riêng tư

Tên: …. Ngày sinh: ………………………… Nam □ Nữ □

Quốc gia: … … … … … … … … … … … … … … . tôn giáo: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Số An sinh Xã hội hoặc Số An sinh Xã hội: ……………

Số điện thoại di động để thông báo:…

nguồn gốc: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … .

Nơi ở hiện nay (để b / c): …………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………

Sức khỏe: ………….., Chiều cao: …………………………, Trọng lượng:…. …………………………………………………………………………………………………………

Cấu hình cá nhân hiện tại: ………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Trình độ học vấn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tư cách hợp lệ: ……………………………. Loại hình học vấn: ………. …. ……………………………………………………………………………………

II. Thông tin giáo dục

Ngày, tháng, năm trao văn bằng và chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở giáo dục

Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (theo hạng)

ngành đào tạo

hình thức đào tạo

Phân loại bằng cấp và chứng chỉ

III. Kiểm tra thông tin miễn phí

(Những thí sinh được miễn thi môn Tin học phải nêu rõ lý do miễn thi ở phần này).

Miễn thi CNTT vì các lý do sau: …………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

IV. Các mục ưu tiên (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp ở trên là chính xác. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận, chúng tôi sẽ điền vào đơn đăng ký theo quy định. Nếu không, hội đồng tuyển dụng sẽ làm mất hiệu lực của kết quả tuyển dụng, và tôi xin hứa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và không đăng ký với cơ quan tuyển dụng trong thời gian tuyển dụng tiếp theo.

người viết phiếu bầu
(GIẾT)ý tưởngTên)

bản ghi nhớ:

(1) Vui lòng cung cấp chính xác chức danh và chức danh mà bạn đang ứng tuyển.

(2) Đánh vần đúng tên cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mà bạn đang tuyển dụng.

Qua bài viết trên bạn đã hiểu Phiếu đăng ký thi tuyển công chức thành phố Thực hiện theo Nghị định 138/2020 / NĐ-CP của Chính phủ, nhằm hoàn thiện các quy trình, hồ sơ công chức một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.


Thông tin thêm

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã 2022

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Công chức cấp xã là người được tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đây là vị trí rất nhiều người mong muốn dự tuyển vào. Trong thủ tục đăng ký tuyển dụng vào công chức xã không thể thiếu Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã. Dưới đây là điều kiện dự tuyển công chức cấp xã, thủ tục và mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.
Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Cách tra danh sách dự thi công chức, viên chức Hà Nội
1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp:
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.
(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các tỉnh sẽ có quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).
+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
Ngoài ra:
– Ủy ban nhân dân cấp xã xác định các điều kiện khác bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng.
– Với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã thì ngoài những điều kiện nêu trên còn cần đáp ứng các điều kiện sau:
+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…………, ngày…. tháng…. năm ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Vị trí dự tuyển(1):
…………………………………………………………………
Đơn vị dự tuyển(2):
…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □
Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………
Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………
Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).
Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………
VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
………., ngày …..tháng….. năm….
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Vị trí dự tuyển (1): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …………… Nam □ Nữ □
Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: …………………………………………………..
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………..
Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…………………………………….

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………….. Loại hình đào tạo:……………………………………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC
(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………………………………………..
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
Qua bài viết trên các bạn đã nắm được Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã mới nhất hiện nay theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đó hoàn thiện hồ sơ thủ tục tham gia dự tuyển công chức một cách hoàn thiện và đầy đủ nhất.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã 2022

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Công chức cấp xã là người được tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đây là vị trí rất nhiều người mong muốn dự tuyển vào. Trong thủ tục đăng ký tuyển dụng vào công chức xã không thể thiếu Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã. Dưới đây là điều kiện dự tuyển công chức cấp xã, thủ tục và mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.
Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Cách tra danh sách dự thi công chức, viên chức Hà Nội
1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp:
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.
(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các tỉnh sẽ có quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).
+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
Ngoài ra:
– Ủy ban nhân dân cấp xã xác định các điều kiện khác bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng.
– Với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã thì ngoài những điều kiện nêu trên còn cần đáp ứng các điều kiện sau:
+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…………, ngày…. tháng…. năm ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Vị trí dự tuyển(1):
…………………………………………………………………
Đơn vị dự tuyển(2):
…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □
Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………
Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………
Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).
Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………
VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
………., ngày …..tháng….. năm….
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Vị trí dự tuyển (1): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …………… Nam □ Nữ □
Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: …………………………………………………..
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………..
Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…………………………………….

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………….. Loại hình đào tạo:……………………………………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC
(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………………………………………..
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
Qua bài viết trên các bạn đã nắm được Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã mới nhất hiện nay theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đó hoàn thiện hồ sơ thủ tục tham gia dự tuyển công chức một cách hoàn thiện và đầy đủ nhất.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button