Biểu Mẫu

Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 2022

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng COVID-19 được ban hành kèm theo Quyết định 3588 / QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức các buổi tiêm chủng COVID-19. Mời các bạn tham khảo và tải về máy.

Dưới đây là 2 mẫu giấy đồng ý yêu cầu trẻ em và người lớn phải tiêm vắc xin trước khi tiêm vắc xin Covid-19, theo quy định mới nhất của Bộ Y tế.

1. Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin COVID-19 theo công văn 1535

Đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 theo hình thức mới nhất để tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo công văn 1535 / BYT-DP năm 2022 sẽ được cấp. Phụ huynh và người giám hộ ký vào Mẫu Đồng ý Chủng ngừa. Hãy tham khảo chi tiết sau đây.

Mẫu xác nhận tham gia vắc xin COVID-19

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1535 / BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế)

Đồng ý đăng ký vắc xin COVID-19

1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tật. Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ bị nhiễm COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K về phòng, chống bệnh COVID-19.

2. Vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng như sưng tấy tại chỗ tiêm hoặc toàn thân, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ, hoặc các biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm.

3. Nếu có bất thường về sức khỏe, cha mẹ hoặc người giám hộ cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, kiểm tra và điều trị thích hợp, kịp thời.

Sau khi đọc thông tin trên, hãy hiểu những rủi ro và thực hiện những việc sau:

Đồng ý với việc chủng ngừa của con bạn □ Không đồng ý với việc chủng ngừa

Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. … ………………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … . . ………………………………………………………………………………………………………………

Tên trẻ tiêm chủng: …………………………. ……………………………… ……………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

.., ngày tháng … tháng … 202…
cha mẹ hoặc người giám hộ
(Ký, họ tên)

2. Mẫu đơn đồng ý cho trẻ em tiêm chủng COVID-19

Mẫu giấy đồng ý cho trẻ từ 12-17 tuổi tham gia tiêm vắc xin COVID-19 tiến hành theo lộ trình thấp nhất (giảm dần sau tiêm chủng trước 16 – 17 tuổi) tùy theo số lượng vắc xin cung ứng. diễn biến và tình hình dịch bệnh trong vùng. Mẫu này được ban hành theo Công văn 8688 / BYT-DP 2021 của Bộ Y tế về việc Tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em. Vui lòng xem mẫu chi tiết bên dưới.

Đồng ý đăng ký vắc xin COVID-19

1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tật. Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ bị nhiễm COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K về phòng, chống bệnh COVID-19.

2. Tiêm vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng như sưng tấy tại chỗ tiêm hoặc toàn thân, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ… hoặc các biến chứng nặng sau tiêm. sự căng thẳng.

3. Nếu có bất thường về sức khỏe, những người đã được tiêm phòng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được điều trị, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đọc thông tin trên, hãy hiểu những rủi ro và thực hiện những việc sau:

Đồng ý với việc chủng ngừa của con bạn □ Không đồng ý với việc chủng ngừa

Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. … ………………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … . . ………………………………………………………………………………………………………………

Tên trẻ tiêm chủng: …………………………. ……………………………… ……………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … , Công việc … … . tháng … .. 202 năm…
cha mẹ hoặc người giám hộ
(Ký, họ tên)

3. Đồng ý tham gia tiêm chủng COVID-19

Biểu mẫu bí mật để tiêm chủng COVID-19

1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tật. Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ bị nhiễm COVID-19. Ngay cả khi đã tiêm vắc xin COVID-19, bạn vẫn cần tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Nếu bạn đang tiêm vắc xin COVID-19 thì có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng tấy, đau vết tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ,… tại chỗ tiêm hoặc toàn thân …. hoặc các biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm. .

3. Nếu có bất thường về sức khỏe, những người đã được tiêm phòng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được điều trị, khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đọc thông tin trên, hãy hiểu những rủi ro và thực hiện những việc sau:

Tôi đồng ý tiêm chủng. Tôi không đồng ý tiêm chủng.

Tên người được tiêm chủng: …………………………. …………………………………… ………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:… … … … … … … … … … … … … … … . .

… ., ngày tháng … . Năm 2021

(Ký, họ tên)

4. Các bước tiêm chủng

Các giai đoạn thực hiện tiêm chủng được quy định như sau:

Cấp độ 1: Tiếp nhận, phân loại đối tượng tiêm chủng trong khu vực tiêm chủng 1. Hướng dẫn, kiểm tra người nhận tiêm chủng và người nhà đi cùng điền vào báo cáo bệnh án điện tử Phát khẩu trang cho người tiêm chủng (nếu người nhận vắc xin không đeo) ​​Đo thân nhiệt của đối tượng. để được tiêm chủng.

Bước 2: Nếu người được tiêm chủng đồng ý tiêm chủng, cung cấp Mẫu đồng ý tiêm chủng Covid-19 để đọc, điền và ký tên theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

Bước 3: Các đối tượng được khám sàng lọc trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng và người chăm sóc về tác dụng và lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích mọi phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm chủng. Thông báo cho đối tượng và người giám hộ về tác dụng, liều lượng và đường dùng của vắc xin đã tiêm. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chăm sóc tiếp theo sau khi tiêm vắc xin COVID-19.

Bước 4: Thông tư số 12 ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng được thực hiện theo đúng chỉ định, đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 11 của 34/2018 / TT-BYT.

Do đó, người được tiêm chủng phải đọc Phiếu đồng ý tiêm chủng, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đồng ý tiêm chủng nếu được đồng ý tiêm chủng.

Sau khi cấy, cơ sở cấy phải theo dõi người cấy ít nhất 30 phút sau khi cấy, đồng thời hướng dẫn gia đình hoặc người được cấy tự theo dõi trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong 24 giờ và 07 giờ. Thông báo cho nhân viên y tế nếu có bất kỳ tình trạng chung, tình trạng tâm thần, chế độ ăn, ngủ, thở, phát ban, các triệu chứng tại chỗ tiêm, hoặc các dấu hiệu bất thường 1 ngày sau khi tiêm.

Sau khi tiêm, nếu các triệu chứng như sốt cao (≥39 ° C), tím tái, khó thở hoặc phản ứng bình thường vẫn tồn tại hơn 24 giờ sau khi tiêm, hãy liên hệ với bệnh viện hoặc cơ sở y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh có trường hợp bị tai biến nặng sau tiêm chủng phải sơ cứu, điều trị trong thời hạn 24 giờ kể từ khi bị tai biến và báo cáo trung tâm y tế công cộng. …

Dữ liệu lớn đã được gửi như trên. Đồng ý tham gia tiêm chủng COVID-19 Quy trình đăng ký tiêm chủng mới nhất do Bộ Y tế ban hành.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 2022

Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 2022

Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định 3588 / QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Dưới đây là 2 mẫu biên bản đồng ý tiêm vắc xin trước khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em và người lớn theo quy định mới nhất của Bộ Y tế được sử dụng trong quá trình tiêm chủng cho người dân.
1. Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 theo Công văn 1535
Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất được ban hành theo Công văn 1535 / BYT-DP năm 2022 về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phụ huynh và người giám hộ ký vào Mẫu Đồng ý Chủng ngừa. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
HÌNH THỨC XÁC NHẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
(Ban hành kèm theo Công văn số 1535 / BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế)

THỎA THUẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, cần tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống COVID-19.
2. Tiêm vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ… hoặc các biến chứng nặng sau tiêm.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, cha mẹ hoặc người giám hộ cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng cho trẻ □ Không đồng ý với tiêm chủng
Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. …………………………………………. ………….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ..
Tên trẻ được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. …………..

.., ngày …… tháng ….. năm 202 …Cha mẹ hoặc người giám hộ(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em
Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi theo lộ trình từ cao xuống thấp (tiêm trước 16 – 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo nguồn cung ứng vắc xin. diễn biến và tình hình dịch tại địa phương. Mẫu được ban hành theo Công văn 8688 / BYT-DP 2021 về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của biểu mẫu dưới đây.
THỎA THUẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, cần tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống COVID-19.
2. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ… hoặc các biến chứng nặng sau tiêm. các chủng.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng cho trẻ □ Không đồng ý với tiêm chủng
Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. …………………………………………. ……………..
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……….
Tên trẻ được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. ………………

……, ngày ……. tháng ….. năm 202 …. Cha mẹ hoặc người giám hộ(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đồng ý tham gia tiêm chủng Covid-19

MẪU BÍ MẬT ĐỂ THAM GIA VACCINESS FOR COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống bệnh COVID-19.
2. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ …. hoặc các biến chứng nặng sau tiêm.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng Không đồng ý tiêm chủng
Tên người được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. ………………
Số điện thoại:………………………………………. .

…., ngày … tháng …. năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Các bước tiêm phòng
Các bước tiến hành tiêm chủng được quy định như sau:
Bước 1: Tiếp nhận, phân loại đối tượng tiêm chủng tại khu vực tiếp nhận; Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo bệnh án điện tử; Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không đeo); Đo nhiệt độ của đối tượng tiêm chủng.
Bước 2: Cung cấp giấy đồng ý tiêm vắc xin vắc xin Covid-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền và ký tên nếu đồng ý tiêm chủng.
Bước 3: Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng và người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm chủng. Thông báo cho đối tượng tiêm chủng và người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của vắc xin đã tiêm. Tham khảo thông tin theo dõi sau tiêm vắc xin Covid-19.
Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018 / TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.
Như vậy, người được tiêm chủng phải đọc, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý được tiêm chủng.
Sau khi tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tự theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 07 giờ. ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: tổng trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, các triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.
Liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau khi tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39 ° C), tím tái, khó thở … hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài hơn 24 giờ sau khi tiêm chủng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành sơ cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. …
Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn Đơn đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 với các thủ tục đăng ký tiêm chủng mới nhất do Bộ Y tế ban hành.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #phiếu #đồng #tham #gia #tiêm #chủng #vắc #xin #Covid19

Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định 3588 / QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Dưới đây là 2 mẫu biên bản đồng ý tiêm vắc xin trước khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em và người lớn theo quy định mới nhất của Bộ Y tế được sử dụng trong quá trình tiêm chủng cho người dân.
1. Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 theo Công văn 1535
Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất được ban hành theo Công văn 1535 / BYT-DP năm 2022 về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phụ huynh và người giám hộ ký vào Mẫu Đồng ý Chủng ngừa. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
HÌNH THỨC XÁC NHẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
(Ban hành kèm theo Công văn số 1535 / BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế)

THỎA THUẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, cần tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống COVID-19.
2. Tiêm vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ… hoặc các biến chứng nặng sau tiêm.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, cha mẹ hoặc người giám hộ cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng cho trẻ □ Không đồng ý với tiêm chủng
Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. …………………………………………. ………….
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ..
Tên trẻ được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. …………..

.., ngày …… tháng ….. năm 202 …Cha mẹ hoặc người giám hộ(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em
Mẫu giấy đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi theo lộ trình từ cao xuống thấp (tiêm trước 16 – 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo nguồn cung ứng vắc xin. diễn biến và tình hình dịch tại địa phương. Mẫu được ban hành theo Công văn 8688 / BYT-DP 2021 về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của biểu mẫu dưới đây.
THỎA THUẬN THAM GIA VACCINE COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, cần tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống COVID-19.
2. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ… hoặc các biến chứng nặng sau tiêm. các chủng.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng cho trẻ □ Không đồng ý với tiêm chủng
Tên cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………. …………………………………………. ……………..
Số điện thoại: ………………………………………. . ……………………………………………… ……….
Tên trẻ được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. ………………

……, ngày ……. tháng ….. năm 202 …. Cha mẹ hoặc người giám hộ(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đồng ý tham gia tiêm chủng Covid-19

MẪU BÍ MẬT ĐỂ THAM GIA VACCINESS FOR COVID-19
1. Tiêm vắc xin là một cách hiệu quả để phòng bệnh, nhưng vắc xin chống lại COVID-19 có thể không ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Những người nhận đủ liều vắc-xin COVID-19 có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu họ nhận được COVID-19. Sau khi tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K về phòng, chống bệnh COVID-19.
2. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ …. hoặc các biến chứng nặng sau tiêm.
3. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Sau khi đọc thông tin trên, tôi hiểu những rủi ro và:
Đồng ý tiêm chủng Không đồng ý tiêm chủng
Tên người được tiêm chủng: ……………………………………. …………………………………………. ………………
Số điện thoại:………………………………………. .

…., ngày … tháng …. năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Các bước tiêm phòng
Các bước tiến hành tiêm chủng được quy định như sau:
Bước 1: Tiếp nhận, phân loại đối tượng tiêm chủng tại khu vực tiếp nhận; Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo bệnh án điện tử; Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không đeo); Đo nhiệt độ của đối tượng tiêm chủng.
Bước 2: Cung cấp giấy đồng ý tiêm vắc xin vắc xin Covid-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền và ký tên nếu đồng ý tiêm chủng.
Bước 3: Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng và người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm chủng. Thông báo cho đối tượng tiêm chủng và người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của vắc xin đã tiêm. Tham khảo thông tin theo dõi sau tiêm vắc xin Covid-19.
Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018 / TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.
Như vậy, người được tiêm chủng phải đọc, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý được tiêm chủng.
Sau khi tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tự theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 07 giờ. ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: tổng trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, các triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.
Liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau khi tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39 ° C), tím tái, khó thở … hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài hơn 24 giờ sau khi tiêm chủng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành sơ cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. …
Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn Đơn đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19 với các thủ tục đăng ký tiêm chủng mới nhất do Bộ Y tế ban hành.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #phiếu #đồng #tham #gia #tiêm #chủng #vắc #xin #Covid19


#Mẫu #phiếu #đồng #tham #gia #tiêm #chủng #vắc #xin #Covid19

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button