Pháp Luật

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc 2022

Thay đổi về giờ làm việc có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian sinh hoạt cá nhân của người lao động. Vì vậy, có luật về việc thông báo thay đổi giờ làm việc để đảm bảo quyền lợi của đa số người lao động. Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp cho độc giả những thông báo mới nhất về việc thay đổi giờ làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động. Đọc thêm bên dưới.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về những thay đổi trong giờ làm việc.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về những thay đổi trong giờ làm việc.

1. Thông báo thay đổi giờ làm việc

Thông báo thay đổi giờ làm việc là mẫu thông báo của Bộ Công an về việc thay đổi giờ làm việc từ giờ làm việc mùa hè sang giờ làm việc mùa đông. Mẫu thông báo nêu rõ lịch làm việc, thời hạn thông báo, mẫu đơn xin thông báo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tải về Thông báo Thay đổi Giờ làm việc tại đây.

Nội dung cơ bản của thông báo thay đổi giờ làm việc như sau.

công ty đó… …

—————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———– o0o ——

con số: … / TB -…

…., ngày tháng năm ….

Thông báo thay đổi giờ làm việc

đến:

– người quản lý (báo cáo).

– Toàn thể nhân viên công ty (điều chỉnh thực hiện).

– Bộ nhân sự

– Thay đổi giờ làm việc trong mùa đông.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn thông báo về việc điều chỉnh giờ làm việc vào lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau để đảm bảo sức khỏe và công việc của tất cả người lao động phù hợp với Luật Tiêu chuẩn Lao động.

lịch hiện tại: Sáng 08h00 ‘- 12h00’

Từ 13:30 chiều đến ’17:30 chiều’

lịch mới: Sáng 08h00 ‘- 12h00’

13:00 ‘- 17:00’

Lịch làm việc mới sẽ có hiệu lực từ thứ Hai. . . . tháng … . năm … …

Rất mong được sự hợp tác của quý công nhân viên.

Cảm tạ!

….., ngày tháng năm …..

thành lập

2. Thông báo thay đổi giờ làm việc

Thông báo thay đổi giờ làm việc là gì? Thông tin giờ làm việc.

Thông báo thay đổi giờ làm việc là việc người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và thông báo về thời giờ làm việc cho người lao động. Điều này bao gồm các thông báo về giờ làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như tổng số giờ làm việc mỗi ngày. Khi nào thì sự thay đổi về giờ làm việc bắt đầu và kết thúc?

Điều này cho phép nhân viên chủ động quản lý thời gian để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Đây là giờ hoạt động của mùa đông. Thông tin về giờ làm việc trong mùa hè

Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.
Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.

Giờ làm việc mùa đông và mùa hè thường khác nhau do thời tiết thay đổi. Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.

Nhìn chung, lịch làm việc mùa đông ở Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 10 hàng năm (đặc biệt là ngày 15/10) và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau.

Lịch làm việc mùa hè thường kéo dài từ đầu tháng 4 đến giữa hoặc cuối tháng 10 hàng năm.

Thời gian làm việc vào mùa hè có thể được nâng cao hơn thời gian làm việc vào mùa đông từ 30 phút đến 1 giờ.

Tùy thuộc vào cơ quan, tổ chức và bộ phận, các chi tiết cụ thể về giờ làm việc mùa đông và giờ làm việc mùa hè sẽ được thông báo cho nhân viên. Mặc dù các cơ quan, tổ chức này có những quy định khác nhau về giờ làm việc nhưng bạn phải tuân thủ tất cả các quy định chung của nhà nước về luật lao động. Vậy những quy tắc chung là gì? Đọc thêm trong Phần 4 bên dưới.

4. Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động

Quy tắc thay đổi giờ làm việc.

Theo quy định tại Điều 105 Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền quy định những giờ làm việc này. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi thay đổi những giờ làm việc này.

  • Nếu sự thay đổi này là một sự thay đổi ổn định (lâu dài hoặc không xác định): Công ty có thể (bắt buộc) thay đổi các quy định về giờ làm việc. Nếu thời gian thay đổi ngắn (một đến hai tuần) thì công ty không cần thay đổi theo hướng này.
  • Xác nhận lại nội dung hợp đồng lao động: Theo quy định của Luật lao động 2012, thời giờ làm việc là một trong những nội dung bắt buộc của hợp đồng, mọi sự thay đổi nội dung này phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động và người sử dụng lao động. . . Nhân viên. Do đó, nếu quy định rõ thời giờ làm việc (từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều và giờ nghỉ giải lao) trong hợp đồng lao động của người lao động thì đơn vị phải ký kết khi điều chỉnh giờ làm việc của người lao động nếu đơn vị có ý định thay đổi phương thức. . Phụ lục Hợp đồng để Thay đổi. (Đại diện người lao động không cho phép công ty tự ý thay đổi nội dung hợp đồng lao động của cá nhân người lao động).
  • Nếu hợp đồng lao động chỉ nêu giờ làm việc bình thường (ví dụ 48 giờ mỗi tuần, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy), thì thay đổi này không cần phải là phụ lục của hợp đồng.
  • Về thời giờ làm việc: 48 giờ một tuần, ít hơn 10 giờ một ngày.
  • Về cách tính tiền làm thêm vào ban đêm: Theo quy định tại Điều 106 Luật Lao động 2019, thời gian làm việc vào ban đêm được tính từ 10 giờ 00 phút đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Do đó, người sử dụng lao động có thể thay đổi giờ làm việc, nhưng việc thay đổi đó phải đảm bảo quy định chi tiết về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động trong văn bản. có liên quan, cụ thể là luật lao động.

Bài viết này đã cung cấp các mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc và các quy định trong trường hợp thay đổi giờ làm việc mà người sử dụng lao động phải tuân thủ. Xem các bài viết liên quan trong danh mục Biểu mẫu nguồn nhân lực, Câu hỏi và trả lời pháp lý và Phổ biến pháp lý về Dữ liệu lớn.

  • Ứng dụng thiết bị – Công cụ lao động
  • Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức
  • thời gian làm việc cuối cùng

Xem thêm thông tin Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc 2022

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc 2022

Việc thay đổi giờ làm ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian sinh hoạt cá nhân của nhân viên. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của đa số người lao động, pháp luật đã có quy định về việc thông báo thay đổi giờ làm việc. Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp đến bạn đọc thông báo thay đổi giờ làm việc mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. Vui lòng đọc bên dưới để biết chi tiết.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về việc thay đổi giờ làm việc.1. Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc là mẫu thông báo của phòng hành chính nhân sự về việc thay đổi thời gian làm việc từ thời gian làm việc trong khung giờ mùa hè sang thời gian làm việc trong khung giờ mùa đông. Mẫu thông báo nêu rõ lịch thời gian làm việc, thời gian thông báo và đơn thông báo. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về thông báo thay đổi giờ làm việc tại đây.
Nội dung cơ bản của thông báo thay đổi giờ làm việc như sau:

CÔNG TY ……
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———– o0o ——

Số: … / TB -…

…., ngày tháng năm …..

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Thân mến:

– Người quản lý (báo cáo).
– Toàn thể CBCNV trong Công ty (phối hợp thực hiện).
– Phòng nhân sự
– Thay đổi giờ làm việc mùa đông.

Căn cứ Nội quy lao động và để đảm bảo sức khỏe và công việc của toàn thể CBCNV trong Công ty, Phòng NN-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:
Lịch hiện tại: Sáng từ 08h00 ‘- 12h00’
Chiều từ 13h30 ‘đến 17h30’
Lịch mới: Sáng từ 08h00 ‘- 12h00’
Chiều từ 13h00 ‘- 17h00’
Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ thứ 2 ngày …. tháng …. năm ……
Rất mong nhận được sự hợp tác từ các anh chị em nhân viên trong công ty.
Cảm tạ!

………., ngày tháng năm…..

Thành lập

2. Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc là gì? Thông báo giờ mở cửa.
Thông báo thay đổi giờ làm việc là việc người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và báo cho người lao động biết về thời gian làm việc. Nó bao gồm thông báo về giờ mở cửa, thời gian bắt đầu và kết thúc và tổng thời gian làm việc trong một ngày. Việc thay đổi giờ làm việc bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào?
Qua đó, nhân viên sẽ chủ động trong việc quản lý thời gian của bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao.
3. Thông báo về giờ làm việc mùa đông. Thông báo về giờ làm việc mùa hè
Nhà nước cho phép cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.
Giờ làm việc mùa đông và mùa hè thường khác nhau do thời tiết thay đổi. Nhà nước cho phép cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.
Thông thường, lịch làm việc mùa đông ở Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 10 (cụ thể là ngày 15/10) hàng năm, và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau.
Lịch làm việc mùa hè thường kéo dài từ đầu tháng 4 đến giữa hoặc cuối tháng 10 hàng năm.
Giờ làm việc mùa hè có thể sớm hơn giờ làm việc mùa đông từ 30 phút đến 1 giờ.
Tùy từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thông báo cụ thể giờ làm việc mùa đông và giờ làm việc mùa hè cho người lao động. Mỗi cơ quan, tổ chức này đều có những quy định khác nhau về giờ giấc nhưng đều phải tuân theo quy định chung của nhà nước về luật lao động. Vậy nguyên tắc chung là gì? Mời bạn đọc xem chi tiết ở phần 4 bên dưới.
4. Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động
Các quy định khi thay đổi giờ làm việc.
Căn cứ Điều 105 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền quy định thời gian làm việc này. Tuy nhiên, khi thay đổi thời gian làm việc như vậy, cần lưu ý một số điểm sau:
Nếu sự thay đổi này là một sự thay đổi ổn định (sẽ diễn ra trong một thời gian dài hoặc chưa xác định được thời điểm thay đổi): công ty có thể (cần) thay đổi nội quy công ty về thời gian làm việc. Nếu thời gian thay đổi chỉ trong thời gian ngắn (1 – 2 tuần) thì công ty không cần thiết phải thay đổi theo hướng này.
Kiểm tra lại nội dung hợp đồng lao động: theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian làm việc là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng, khi thay đổi nội dung này phải có sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động. . NGƯỜI LAO ĐỘNG. Như vậy, nếu trong hợp đồng lao động của người lao động ghi rõ và chi tiết thời gian làm việc (ghi rõ làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thời gian nghỉ ngơi …) thì nếu đơn vị muốn thay đổi cách bố trí giờ làm việc của người lao động thì đơn vị phải ký. phụ lục hợp đồng để thay đổi. (Không được do đại diện người lao động đã đồng ý mà công ty có thể tự ý thay đổi nội dung hợp đồng lao động của từng người lao động cụ thể).
Nếu hợp đồng lao động chỉ nêu thời gian làm việc chung (ví dụ: 48 giờ làm việc trong tuần, thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy) thì sự thay đổi này không cần phải là phụ lục của hợp đồng.
Về thời gian làm việc: Không quá 48 giờ trong một tuần và 10 giờ trong ngày.
Về cách tính lương làm thêm vào ban đêm: Điều 106 Luật Lao động 2019 quy định thời gian làm việc ban đêm được tính từ 10h trưa đến 6h sáng ngày hôm sau.
Như vậy, mặc dù người sử dụng lao động có thể thay đổi giờ làm việc nhưng việc thay đổi này phải đảm bảo các quy định về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động đã được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật. có liên quan, cụ thể là luật lao động.
Bài viết đã cung cấp mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc và những quy định khi thay đổi giờ làm việc mà người sử dụng lao động cần tuân thủ. Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Nhân sự Biểu mẫu, Hỏi – Đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ lao động
Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với công chức
Biên bản làm việc mới nhất

#Mẫu #thông #báo #thay #đổi #giờ #làm #việc

Việc thay đổi giờ làm ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian sinh hoạt cá nhân của nhân viên. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của đa số người lao động, pháp luật đã có quy định về việc thông báo thay đổi giờ làm việc. Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp đến bạn đọc thông báo thay đổi giờ làm việc mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. Vui lòng đọc bên dưới để biết chi tiết.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về việc thay đổi giờ làm việc.1. Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc là mẫu thông báo của phòng hành chính nhân sự về việc thay đổi thời gian làm việc từ thời gian làm việc trong khung giờ mùa hè sang thời gian làm việc trong khung giờ mùa đông. Mẫu thông báo nêu rõ lịch thời gian làm việc, thời gian thông báo và đơn thông báo. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về thông báo thay đổi giờ làm việc tại đây.
Nội dung cơ bản của thông báo thay đổi giờ làm việc như sau:

CÔNG TY ……
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———– o0o ——

Số: … / TB -…

…., ngày tháng năm …..

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Thân mến:

– Người quản lý (báo cáo).
– Toàn thể CBCNV trong Công ty (phối hợp thực hiện).
– Phòng nhân sự
– Thay đổi giờ làm việc mùa đông.

Căn cứ Nội quy lao động và để đảm bảo sức khỏe và công việc của toàn thể CBCNV trong Công ty, Phòng NN-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:
Lịch hiện tại: Sáng từ 08h00 ‘- 12h00’
Chiều từ 13h30 ‘đến 17h30’
Lịch mới: Sáng từ 08h00 ‘- 12h00’
Chiều từ 13h00 ‘- 17h00’
Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ thứ 2 ngày …. tháng …. năm ……
Rất mong nhận được sự hợp tác từ các anh chị em nhân viên trong công ty.
Cảm tạ!

………., ngày tháng năm…..

Thành lập

2. Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc là gì? Thông báo giờ mở cửa.
Thông báo thay đổi giờ làm việc là việc người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và báo cho người lao động biết về thời gian làm việc. Nó bao gồm thông báo về giờ mở cửa, thời gian bắt đầu và kết thúc và tổng thời gian làm việc trong một ngày. Việc thay đổi giờ làm việc bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào?
Qua đó, nhân viên sẽ chủ động trong việc quản lý thời gian của bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao.
3. Thông báo về giờ làm việc mùa đông. Thông báo về giờ làm việc mùa hè
Nhà nước cho phép cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.
Giờ làm việc mùa đông và mùa hè thường khác nhau do thời tiết thay đổi. Nhà nước cho phép cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với nhu cầu công việc.
Thông thường, lịch làm việc mùa đông ở Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 10 (cụ thể là ngày 15/10) hàng năm, và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau.
Lịch làm việc mùa hè thường kéo dài từ đầu tháng 4 đến giữa hoặc cuối tháng 10 hàng năm.
Giờ làm việc mùa hè có thể sớm hơn giờ làm việc mùa đông từ 30 phút đến 1 giờ.
Tùy từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thông báo cụ thể giờ làm việc mùa đông và giờ làm việc mùa hè cho người lao động. Mỗi cơ quan, tổ chức này đều có những quy định khác nhau về giờ giấc nhưng đều phải tuân theo quy định chung của nhà nước về luật lao động. Vậy nguyên tắc chung là gì? Mời bạn đọc xem chi tiết ở phần 4 bên dưới.
4. Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động
Các quy định khi thay đổi giờ làm việc.
Căn cứ Điều 105 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền quy định thời gian làm việc này. Tuy nhiên, khi thay đổi thời gian làm việc như vậy, cần lưu ý một số điểm sau:
Nếu sự thay đổi này là một sự thay đổi ổn định (sẽ diễn ra trong một thời gian dài hoặc chưa xác định được thời điểm thay đổi): công ty có thể (cần) thay đổi nội quy công ty về thời gian làm việc. Nếu thời gian thay đổi chỉ trong thời gian ngắn (1 – 2 tuần) thì công ty không cần thiết phải thay đổi theo hướng này.
Kiểm tra lại nội dung hợp đồng lao động: theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian làm việc là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng, khi thay đổi nội dung này phải có sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động. . NGƯỜI LAO ĐỘNG. Như vậy, nếu trong hợp đồng lao động của người lao động ghi rõ và chi tiết thời gian làm việc (ghi rõ làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thời gian nghỉ ngơi …) thì nếu đơn vị muốn thay đổi cách bố trí giờ làm việc của người lao động thì đơn vị phải ký. phụ lục hợp đồng để thay đổi. (Không được do đại diện người lao động đã đồng ý mà công ty có thể tự ý thay đổi nội dung hợp đồng lao động của từng người lao động cụ thể).
Nếu hợp đồng lao động chỉ nêu thời gian làm việc chung (ví dụ: 48 giờ làm việc trong tuần, thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy) thì sự thay đổi này không cần phải là phụ lục của hợp đồng.
Về thời gian làm việc: Không quá 48 giờ trong một tuần và 10 giờ trong ngày.
Về cách tính lương làm thêm vào ban đêm: Điều 106 Luật Lao động 2019 quy định thời gian làm việc ban đêm được tính từ 10h trưa đến 6h sáng ngày hôm sau.
Như vậy, mặc dù người sử dụng lao động có thể thay đổi giờ làm việc nhưng việc thay đổi này phải đảm bảo các quy định về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động đã được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật. có liên quan, cụ thể là luật lao động.
Bài viết đã cung cấp mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc và những quy định khi thay đổi giờ làm việc mà người sử dụng lao động cần tuân thủ. Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Nhân sự Biểu mẫu, Hỏi – Đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ lao động
Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với công chức
Biên bản làm việc mới nhất

#Mẫu #thông #báo #thay #đổi #giờ #làm #việc


#Mẫu #thông #báo #thay #đổi #giờ #làm #việc

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button