Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ cải tạo nhà phải điền các thủ tục giấy tờ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ tài chính. Bạn đọc nên đọc Nghị định số 5 quy định chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng an sinh xã hội. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin hỗ trợ nhà ở mới nhất 20/2021 / NĐ-CP.

Cả nước vẫn thường xuyên gặp khó khăn, chỉ có những ngôi nhà không chịu được mưa gió đã bị đổ sập. Trước thực trạng đó, nhà nước có chính sách hỗ trợ không tiền cho người nghèo, chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

1. Khi nào thì nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở

Bạn chỉ được hỗ trợ về nhà ở trong các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP như sau:

– Đối với hộ nghèo, hộ nghèo, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do nguyên nhân bất khả kháng bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn nhà ở mà hộ có hoàn cảnh khó khăn không còn nơi ở. Xét hỗ trợ về nhà ở với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.

– Hộ gia đình cần di dời khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. Tối thiểu 30.000.000 VND / hộ sinh sống.

– Hộ nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng sinh sống mặc dù bị thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. Tối thiểu 20.000.000 VND / căn nhà có nội thất.

Vì vậy, đối tượng được hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở quốc gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ được xác định theo tình trạng nhà ở và mức độ thiệt hại, mức hỗ trợ cho mỗi hộ ít nhất là 20.000.000 đồng, nhà bị thiệt hại tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp di dời khẩn cấp nhà ở và tối thiểu 40.000.000 đồng đối với trường hợp sập, trôi, cháy nhà.

2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở

Nội dung cơ bản của đơn xin hỗ trợ nhà ở như sau.

số mô hình 06

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở

(Giới hạn đối với các đối tượng được quy định tại Điều 15 của Đạo luật …)

kê khai đồ đạc gia đình

1. Tên người đại diện (viết Thủ đô):… … … … … … … … .

Ngày sinh / Tháng / Năm:…. /… ./ …. giới tính: … … cuộc đua: … … …

Số CCCD / CMND: ……………………………………… ……………

2. Hộ khẩu thường trú: …………..

3. Số lượng thành viên hộ gia đình… Người. Trong số đó: người trong độ tuổi lao động … người

4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng cho biết bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về kinh tế).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Tình trạng của ngôi nhà trước khi thiên tai (ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

6. Thiệt hại về nhà (Ghi rõ là sập, trôi, cháy, phải di dời khẩn cấp khỏi nhà, hư hỏng nặng):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

7. Tình trạng cư trú hiện tại của hộ gia đình:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi xác nhận thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sai.

ngày tháng năm…..
phóng viên
(Ký, họ tên)

Chứng nhận của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận hồ sơ và đối chiếu hồ sơ gửi kèm Mr. (Cô) Tôi đã xác minh thông tin cá nhân trên ….. là đúng.


Hồ sơ tuyển dụng nhân viên
(Ký, họ tên)

ngày tháng năm …
Chủ tịch
(đã ký và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở

Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa nhà được quy định tại Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, nguoi dau tien 06 bạn phải báo cáo để yêu cầu hỗ trợ nhà ở. Phần báo cáo tải về vị trí thứ 2.

Thứ tự xem xét hỗ trợ nhà ở như sau:

– Thị trưởng liệt kê các hộ gia đình và số người chết đói và cần hỗ trợ.

– Thị trưởng chịu trách nhiệm quan trọng nhất khi thống kê các hộ gia đình, số người bị chết đói và các nhu yếu phẩm cần thiết, và phối hợp với đại diện của các cơ quan hữu quan trong thôn. Viết nó ra và gửi cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

– Trong vòng hai ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của trưởng làng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Myeon xem xét và quyết định việc cứu trợ ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu phải có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định hỗ trợ về phương tiện cứu thương.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân khẩn cấp cân nhắc, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu phải có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì quản lý kho dự trữ quốc gia khi tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành. Đồng thời gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc xuất kho dự trữ quốc gia.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện hỗ trợ cho đối tượng theo quy định ngay khi nhận được hỗ trợ.

– Kết thúc mỗi đợt giải quyết hồ sơ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ.

Vì vậy, sau khi người dân nộp đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn sinh sống lập danh sách các hộ gia đình đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thôn. Trong thời hạn hai ngày, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thành phố sẽ xem xét và quyết định việc cứu trợ khẩn cấp khi cần thiết nhất.

Trên đây, chúng ta đã tìm hiểu về ứng dụng hỗ trợ mua nhà 2022 thông qua dữ liệu lớn.

Xem các bài viết liên quan đến phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Vik News.

  • Khi nào công dân thi hành luật?
  • National Underground là gì?
  • Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

Xem thêm thông tin Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở cần làm hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Cả nước vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với thời tiết mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở
Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xét. xem xét hỗ trợ tiền nhà với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.
– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. sinh sống tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không thể sinh sống được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.
Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ hư hỏng, hư hỏng của nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối thiểu 20.000.000 đồng, nhà hư hỏng tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu là 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị đổ, sập, trôi, cháy.
2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở
Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————
KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở
(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)
KHAI BÁO CỦA HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên người đại diện (Viết thủ đô):…………………….
Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ………… …
Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….
2. Hộ khẩu thường trú: …………
3. Số người trong hộ … người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động … người
4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế)
… …………………….
… …………………….
5. Tình trạng nhà ở trước khi thảm họa xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);
… ………………………….
… ………………………….
6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):
… ………………………….
… ………………………….
7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:
…………………………….
… …………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm….. Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã / phường / thị trấn đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. là đúng.

HỒ SƠ TUYỂN NHÂN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm … CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại phần 2 ở trên.
Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:
– Trưởng thôn lập danh sách hộ và số nhân khẩu thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm cần hỗ trợ.
– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, nhu yếu phẩm đưa vào danh sách. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;
– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;
– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.
Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn đang sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp những trường hợp cần thiết nhất.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở cần làm hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Cả nước vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với thời tiết mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở
Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xét. xem xét hỗ trợ tiền nhà với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.
– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. sinh sống tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không thể sinh sống được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.
Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ hư hỏng, hư hỏng của nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối thiểu 20.000.000 đồng, nhà hư hỏng tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu là 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị đổ, sập, trôi, cháy.
2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở
Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————
KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở
(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)
KHAI BÁO CỦA HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên người đại diện (Viết thủ đô):…………………….
Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ………… …
Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….
2. Hộ khẩu thường trú: …………
3. Số người trong hộ … người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động … người
4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế)
… …………………….
… …………………….
5. Tình trạng nhà ở trước khi thảm họa xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);
… ………………………….
… ………………………….
6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):
… ………………………….
… ………………………….
7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:
…………………………….
… …………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm….. Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã / phường / thị trấn đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. là đúng.

HỒ SƠ TUYỂN NHÂN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm … CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại phần 2 ở trên.
Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:
– Trưởng thôn lập danh sách hộ và số nhân khẩu thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm cần hỗ trợ.
– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, nhu yếu phẩm đưa vào danh sách. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;
– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;
– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.
Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn đang sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp những trường hợp cần thiết nhất.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở


#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button