Hỏi Đáp

Một xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để, con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người.

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để Phát triển toàn diện.

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử: Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần.

Động lực nào thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

Động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội là nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.


Thông tin thêm

Một xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để, con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người.
Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để?
Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để Phát triển toàn diện.
Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?
Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử: Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần.

Động lực nào thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?
Động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội là nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

#Một #xã #hội #phát #triển #vì #con #người #con #người #được #tạo #điều #kiện #để

Một xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để, con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người.
Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để?
Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để Phát triển toàn diện.
Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?
Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử: Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần.

Động lực nào thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?
Động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội là nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

#Một #xã #hội #phát #triển #vì #con #người #con #người #được #tạo #điều #kiện #để


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button