Pháp Luật

Mức phạt khi chậm kê khai hồ sơ thuế, chậm nộp tiền thuế

Quy định về xử phạt chậm nộp thuế

Chậm khai thuế, chậm nộp thuế là những hành vi khá tầm thường đối với các tổ chức, tư nhân chịu thuế. Vậy mức xử phạt đối với những hành vi này được luật pháp quy định như thế nào? Xem bảng bên dưới.

  • Giả định về việc được miễn trả tiền lãi suất phá sản

STT

Hạnh kiểm

tiền phạt

Nếu các cốt truyện giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính được nhất trí

Nếu nhất trí với các cốt truyện tăng nặng quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trước tiên

Nộp giấy tờ khai thuế trong thời hạn từ 01 tới 05 ngày từ khi ngày thành lập

Cảnh báo

2

Nộp giấy tờ khai thuế trong thời hạn từ 01 ngày tới 10 ngày (nếu quá thời hạn từ 01 ngày tới 05 ngày nhưng có cốt truyện giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo như trường hợp 1)

700.000 vnđ

Tối thiểu là 400.000 Việt Nam Đồng

Không quá 1.000.000 Việt Nam Đồng

3

Nộp giấy tờ khai thuế ngoài thời hạn trên 10 tới 20 ngày

1.400.000 vnđ

Tối thiểu là 800.000 Việt Nam Đồng

Không quá 2.000.000 Việt Nam Đồng

4

Nộp giấy tờ khai thuế ngoài thời hạn đã lập trên 20 tới 30 ngày

2.100.000 vnđ

Tối thiểu là 1.200.000 Việt Nam Đồng

Không quá 3.000.000 Việt Nam Đồng

5

Nộp giấy tờ khai thuế ngoài thời hạn đã lập trên 30 ngày tới 40 ngày

2.800.000 đồng

Tối thiểu là 1.600.000 Việt Nam Đồng

Không quá 4.000.000 Việt Nam Đồng

6

– Nộp giấy tờ khai thuế ngoài thời hạn đã lập từ trên 40 ngày tới 90 ngày.

– Nộp giấy tờ khai thuế chậm quá 90 ngày so với thời hạn quy định và ko nảy sinh hạn mức thuế.

– Nộp giấy tờ khai thuế sau 90 ngày từ khi ngày hết thời hạn khai thuế và đã tình nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước lúc cơ thuế quan lập biên bản vi phạm về việc chậm nộp giấy tờ khai thuế.

– Không phải khai thuế nhưng mà chẳng hề nộp thuế (trừ trường hợp lí luật quy định chẳng hề khai thuế).

– Nộp tờ khai tạm tính hàng quý sau hơn 90 ngày từ khi ngày tới hạn nộp tờ khai, nhưng mà chưa tới ngày tới hạn nộp tờ khai hàng 5.

3.500.000 vnđ

Tối thiểu là 2.000.000 Việt Nam Đồng

Không quá 5.000.000 Việt Nam Đồng

7

Chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn theo công bố của cơ thuế quan, thời hạn trong quyết định xử lý.

0,03% / ngày trên số thuế còn nợ

Xem thêm thông tin Mức phạt khi chậm kê khai hồ sơ thuế, chậm nộp tiền thuế

Mức phạt lúc chậm kê khai giấy tờ thuế, chậm nộp tiền thuế

Quy định phạt chậm nộp tiền thuế
Việc chậm nộp giấy tờ khai thuế, chậm nộp tiền thuế là những hành vi diễn ra khá phố biển đối với các tổ chức, tư nhân chịu thuế. Vậy mức xử phạt đối với những hành vi này được luật pháp quy định như thế nào, mời các bạn tham khảo bảng dưới đây.
Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

STT

Hành vi

Mức phạt

Nếu có cốt truyện giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính

Nếu có cốt truyện tăng nặng quy định tại Điều 10 Luật XLVPHC

1

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 tới 05 ngày

Phạt cảnh cáo

2

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 tới 10 ngày (nếu quá thời hạn từ 1 tới 5 ngày và có cốt truyện giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo như trường hợp 1)

700.000 đồng

Tối thiểu là 400.000 đồng

Tối đa ko quá 1.000.000 đồng

3

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 tới 20 ngày

1.400.000 đồng

Tối thiểu là 800.000 đồng

Tối đa ko quá 2.000.000 đồng

4

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 tới 30 ngày

2.100.000 đồng

Tối thiểu là 1.200.000 đồng

Tối đa ko quá 3.000.000 đồng

5

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 tới 40 ngày

2.800.000 đồng

Tối thiểu là 1.600.000 đồng

Tối đa ko quá 4.000.000 đồng

6

– Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày tới 90 ngày.
– Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng mà ko nảy sinh số thuế phải nộp.
– Nộp giấy tờ khai thuế sau 90 ngày, từ khi ngày hết thời hạn nộp giấy tờ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời khắc cơ thuế quan lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp giấy tờ khai thuế.
– Không nộp giấy tờ khai thuế nhưng mà ko nảy sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp lí luật có quy định chẳng hề nộp giấy tờ khai thuế).
– Nộp giấy tờ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, từ khi ngày hết thời hạn nộp giấy tờ khai thuế nhưng mà chưa tới thời hạn nộp giấy tờ khai quyết toán thuế 5.

3.500.000 đồng

Tối thiểu là 2.000.000 đồng

Tối đa ko quá 5.000.000 đồng

7

Chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong công bố của cơ quan điều hành thuế, thời hạn trong quyết định xử lý

0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mức #phạt #lúc #chậm #kê #khai #hồ #sơ #thuế #chậm #nộp #tiền #thuế

Mức phạt lúc chậm kê khai giấy tờ thuế, chậm nộp tiền thuế

Quy định phạt chậm nộp tiền thuế
Việc chậm nộp giấy tờ khai thuế, chậm nộp tiền thuế là những hành vi diễn ra khá phố biển đối với các tổ chức, tư nhân chịu thuế. Vậy mức xử phạt đối với những hành vi này được luật pháp quy định như thế nào, mời các bạn tham khảo bảng dưới đây.
Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

STT

Hành vi

Mức phạt

Nếu có cốt truyện giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính

Nếu có cốt truyện tăng nặng quy định tại Điều 10 Luật XLVPHC

1

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 tới 05 ngày

Phạt cảnh cáo

2

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 tới 10 ngày (nếu quá thời hạn từ 1 tới 5 ngày và có cốt truyện giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo như trường hợp 1)

700.000 đồng

Tối thiểu là 400.000 đồng

Tối đa ko quá 1.000.000 đồng

3

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 tới 20 ngày

1.400.000 đồng

Tối thiểu là 800.000 đồng

Tối đa ko quá 2.000.000 đồng

4

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 tới 30 ngày

2.100.000 đồng

Tối thiểu là 1.200.000 đồng

Tối đa ko quá 3.000.000 đồng

5

Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 tới 40 ngày

2.800.000 đồng

Tối thiểu là 1.600.000 đồng

Tối đa ko quá 4.000.000 đồng

6

– Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày tới 90 ngày.
– Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng mà ko nảy sinh số thuế phải nộp.
– Nộp giấy tờ khai thuế sau 90 ngày, từ khi ngày hết thời hạn nộp giấy tờ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời khắc cơ thuế quan lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp giấy tờ khai thuế.
– Không nộp giấy tờ khai thuế nhưng mà ko nảy sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp lí luật có quy định chẳng hề nộp giấy tờ khai thuế).
– Nộp giấy tờ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, từ khi ngày hết thời hạn nộp giấy tờ khai thuế nhưng mà chưa tới thời hạn nộp giấy tờ khai quyết toán thuế 5.

3.500.000 đồng

Tối thiểu là 2.000.000 đồng

Tối đa ko quá 5.000.000 đồng

7

Chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong công bố của cơ quan điều hành thuế, thời hạn trong quyết định xử lý

0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mức #phạt #lúc #chậm #kê #khai #hồ #sơ #thuế #chậm #nộp #tiền #thuế


#Mức #phạt #lúc #chậm #kê #khai #hồ #sơ #thuế #chậm #nộp #tiền #thuế

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button