Nextflix với tham vọng “lấn sân” sang mảng game, mua lại Next Games với giá 72 triệu đô

Netflix là 1 trong những tăm tiếng phệ nhất trong ngành tiêu khiển và đã chỉnh sửa hoàn toàn toàn cầu truyền hình online. Không chỉ ngừng lại ở ấy, tham vọng của Netflix còn phệ hơn lúc có những động thái “xâm lăng” sân chơi này.

Và cách đây không lâu hơn, việc sắm lại Next Games, nhà tăng trưởng các trò chơi nổi danh như Stranger Things và The Walking Dead, với giá 65 triệu euro, tương đương khoảng 72 triệu USD, đã cho thấy 1 sự chỉnh sửa trong trận đấu tranh giành từ Netflix.

Trong 1 công bố chính thức trên trang web Trò chơi tiếp theo, Giám đốc Trò chơi của Netflix, Michael Verdu cho biết: “Chúng tôi rất vui tươi lúc Trò chơi tiếp theo tham dự Netflix với nhân cách là 1 studio then chốt trong 1 khu vực chiến lược và các thị phần tiềm năng quan trọng, mở mang bản lĩnh của trò chơi nội bộ của chúng tôi phòng thu.”

Thỏa thuận này vẫn cần được các cổ đông của Next Games xem xét, mà ấy có thể là 1 động thái mau chóng nhưng mà những người trong ngành dự báo.

Mặc dầu thỏa thuận có thể ko nằm trong quy mô của các vụ sắm lại khác vào 5 2021, mà nó đại diện cho 1 hướng đi mới cho gã đồ sộ tiêu khiển. Và đây có thể sẽ là sự mở màn của 1 chiến lược sắm lại mới cho Netflix, doanh nghiệp có khoảng 200 triệu người đăng ký trên toàn toàn cầu. Doanh thu hàng tháng nhưng mà Netflix tạo ra sẽ đem đến cho họ 1 lượng tiền mặt đáng kể để hỗ trợ cho các giao dịch sắm gần giống trong mai sau.

.

Xem thêm thông tin Nextflix với tham vọng “lấn sân” sang mảng game, mua lại Next Games với giá 72 triệu đô

Nextflix với tham vọng “lấn sân” sang mảng game, sắm lại Next Games với giá 72 triệu đô

Netflix là 1 trong những tăm tiếng phệ nhất trong ngành tiêu khiển và đã chỉnh sửa hoàn toàn toàn cầu truyền hình online. Không chỉ ngừng lại ở ấy, tham vọng của Netflix còn phệ hơn tương tự lúc có các động thái “lấn sân” sang lĩnh vực game.Và cách đây không lâu nhất, thương vụ sắm lại Next Games, nhà tăng trưởng các tựa game nổi danh như Stranger Things và The Walking Dead, với số tiền 65 triệu euro, tương đương khoảng 72 triệu USD đã cho thấy sự chỉnh sửa trong chiến lước của Netflix.Trong công bố chính thức trên website của Next Games, phó chủ tịch mảng game của Netflix, Michael Verdu, cho biết: “Chúng tôi vui tươi lúc Next Games gia nhập Netflix với nhân cách là 1 studio then chốt trong 1 khu vực chiến lược và thị phần tiềm năng quan trọng, mở mang bản lĩnh của studio trò chơi nội bộ của chúng tôi”.Thỏa thuận vẫn cần được các cổ đông của Next Games phê chuẩn, mà ấy có thể là 1 thương vụ mau chóng diễn ra theo dự báo của các chuyên gia trong ngành.Mặc dầu thương vụ này có thể ko ở quy mô như các thương vụ sắm lại khác vào 5 2021 mà nó cho thấy 1 hướng đi mới cho gã đồ sộ tiêu khiển. Và đây có thể sẽ là 1 sự mở màn mới của 1 chiến lược sắm lại mới đối với Netflix, doanh nghiệp có khoảng 200 triệu người đăng ký trên toàn toàn cầu. Doanh thu hàng tháng nhưng mà Netflix thu về được sẽ đem đến cho họ khoản tiền mặt đáng kể để xúc tiến các giao dịch sắm gần giống trong mai sau.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nextflix #với #tham #vọng #lấn #sân #sang #mảng #game #sắm #lại #Games #với #giá #triệu #đô

Nextflix với tham vọng “lấn sân” sang mảng game, sắm lại Next Games với giá 72 triệu đô

Netflix là 1 trong những tăm tiếng phệ nhất trong ngành tiêu khiển và đã chỉnh sửa hoàn toàn toàn cầu truyền hình online. Không chỉ ngừng lại ở ấy, tham vọng của Netflix còn phệ hơn tương tự lúc có các động thái “lấn sân” sang lĩnh vực game.Và cách đây không lâu nhất, thương vụ sắm lại Next Games, nhà tăng trưởng các tựa game nổi danh như Stranger Things và The Walking Dead, với số tiền 65 triệu euro, tương đương khoảng 72 triệu USD đã cho thấy sự chỉnh sửa trong chiến lước của Netflix.Trong công bố chính thức trên website của Next Games, phó chủ tịch mảng game của Netflix, Michael Verdu, cho biết: “Chúng tôi vui tươi lúc Next Games gia nhập Netflix với nhân cách là 1 studio then chốt trong 1 khu vực chiến lược và thị phần tiềm năng quan trọng, mở mang bản lĩnh của studio trò chơi nội bộ của chúng tôi”.Thỏa thuận vẫn cần được các cổ đông của Next Games phê chuẩn, mà ấy có thể là 1 thương vụ mau chóng diễn ra theo dự báo của các chuyên gia trong ngành.Mặc dầu thương vụ này có thể ko ở quy mô như các thương vụ sắm lại khác vào 5 2021 mà nó cho thấy 1 hướng đi mới cho gã đồ sộ tiêu khiển. Và đây có thể sẽ là 1 sự mở màn mới của 1 chiến lược sắm lại mới đối với Netflix, doanh nghiệp có khoảng 200 triệu người đăng ký trên toàn toàn cầu. Doanh thu hàng tháng nhưng mà Netflix thu về được sẽ đem đến cho họ khoản tiền mặt đáng kể để xúc tiến các giao dịch sắm gần giống trong mai sau.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nextflix #với #tham #vọng #lấn #sân #sang #mảng #game #sắm #lại #Games #với #giá #triệu #đô


#Nextflix #với #tham #vọng #lấn #sân #sang #mảng #game #sắm #lại #Games #với #giá #triệu #đô

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button