Pháp Luật

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định số 17/2020 / NĐ-CP

Nghị định 17/2020 / NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh trong lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Công Thương.

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm ko được nhiễm viêm gan A, E

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh trong lĩnh vực điều hành nhà ở của Bộ Công Thương. .

Do đấy, Chính phủ bổ sung nhiều điều kiện mới đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, đấy là: Khu vực sản xuất, chế biến, đóng gói, vận tải, bảo quản và tiếp thị thực phẩm phải sạch; Có khu vực bảo quản mẫu riêng, giấy má lưu mẫu, đảm bảo tiến hành bí quyết lưu và hủy mẫu thích hợp với đề xuất bảo quản của từng loại mẫu; Có 1 khu vực riêng để lưu trữ tạm bợ các thành phầm ko đạt tiêu chuẩn chờ xử lý.

Ngoài ra, người trực tiếp sản xuất phải được đào tạo kiến ​​thức về an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở công nhận, ko buộc phải phải có Giđó công nhận kiến ​​thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định, như các luật lệ trước đấy.

Trong đấy, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm các đề xuất về sức khỏe; ko mắc các bệnh tả, lỵ, sốt thương hàn, viêm gan A, E, viêm da lây nhiễm, lao phổi, đi tả cấp. Cùng lúc, vật liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách đáy ít ra 10 centimet (quy định trước đây là cách đáy ít ra 12 centimet).

Nghị định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 22 tháng 3 5 2020.

Văn bản luật pháp trong lĩnh vực thương nghiệp này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu cơ kinh doanh

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Công Thương.
Người trực tiếp sản xuất thực phẩm ko được mắc bệnh viêm gan A, E
Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Công Thương.
Theo đấy, Chính phủ bổ sung nhiều điều kiện mới đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đấy là: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận tải, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch bong; Có khu vực lưu mẫu riêng, giấy má lưu mẫu và đảm bảo tiến hành cơ chế lưu, hủy mẫu theo đề xuất bảo quản của từng loại mẫu; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm bợ các thành phầm ko đạt chất lượng trong công đoạn chờ xử lý.
Kế bên đấy, người trực tiếp sản xuất phải được đào tạo tri thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở công nhận, ko đề xuất phải có Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định như quy định cũ.
Đặc thù, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải đảm bảo đề xuất về sức khỏe; ko bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, đi tả cấp. Cùng lúc, vật liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách nền tối thiểu 10 centimet (quy định cũ cách tối thiểu 12 centimet).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/3/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Thương mại được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #172020NĐCP #sửa #đổi #các #Nghị #định #về #điều #kiện #đầu #tư #kinh #doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu cơ kinh doanh

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Công Thương.
Người trực tiếp sản xuất thực phẩm ko được mắc bệnh viêm gan A, E
Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Công Thương.
Theo đấy, Chính phủ bổ sung nhiều điều kiện mới đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đấy là: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận tải, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch bong; Có khu vực lưu mẫu riêng, giấy má lưu mẫu và đảm bảo tiến hành cơ chế lưu, hủy mẫu theo đề xuất bảo quản của từng loại mẫu; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm bợ các thành phầm ko đạt chất lượng trong công đoạn chờ xử lý.
Kế bên đấy, người trực tiếp sản xuất phải được đào tạo tri thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở công nhận, ko đề xuất phải có Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định như quy định cũ.
Đặc thù, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải đảm bảo đề xuất về sức khỏe; ko bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, đi tả cấp. Cùng lúc, vật liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách nền tối thiểu 10 centimet (quy định cũ cách tối thiểu 12 centimet).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/3/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Thương mại được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #172020NĐCP #sửa #đổi #các #Nghị #định #về #điều #kiện #đầu #tư #kinh #doanh


#Nghị #định #172020NĐCP #sửa #đổi #các #Nghị #định #về #điều #kiện #đầu #tư #kinh #doanh

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button