Pháp Luật

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng cho những người bị nhiễm COVID-19

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022 / NĐ-CP, thông qua Nghị quyết 12/2021 / UBTVQH15 cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

  • Nghị định 29 2022 Biểu mẫu về cơ chế và chiến lược phòng chống dịch

Do đó, những người tham gia viện trợ chống dịch và bị nhiễm COVID-19 sẽ nhận được khoản viện trợ lên đến 3,7 triệu đồng.

Sau đây là các quy định, hướng dẫn mới ban hành tại Nghị định 29/2022 / NĐ-CP đối với các đối tượng được điều động, huy động tham gia phòng, chống nhiễm COVID-19 bị nhiễm COVID-19.

* Đối với người tham gia phòng, chống COVID-19 hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thu sự nghiệp từ cơ quan y tế công lập:

– Đủ điều kiện nhận lương theo luật định, tiền lương và các khoản phụ cấp và đóng góp liên quan đến lương trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19. Trường hợp quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại.

– Bạn đủ điều kiện tham gia Hệ thống Phòng ngừa và Kiểm soát COVID-19 nếu bạn tham gia vào công việc phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 trong quá trình điều trị COVID-19.

* Đối với những người tham gia Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 không được trả từ ngân sách quốc gia nhưng không tham gia đóng góp An sinh xã hội, việc tham gia Tham gia thực hiện có thể cho phép họ tham gia vào Kế hoạch Phòng chống và Kiểm soát COVID-19. Phòng ngừa và kiểm soát công việc trong quá trình điều trị COVID-19.

* Hỗ trợ một lần cho những người tham gia phòng chống và kiểm soát COVID-19 không được trả lương từ ngân sách quốc gia, ngoại trừ các biện pháp quy định tại Điều 11, khoản 2 và 3 của Nghị định 29/2022 / NĐ-CP, từ ngân sách nhà nước các cấp sau:

– Đối với người tham gia phòng, chống COVID-19 trên 15 ngày liên tục và dưới 30 ngày, mức phí 1.855.000 đồng / người.

– Tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên 30 ngày liên tục, mức thu là 3.710.000 đồng / người.

Nghị định 29/2022 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4/2022.

Xem phần Phổ biến pháp lý về Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng với người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịch
Theo đó, đối với người tham gia công tác hỗ trợ chống dịch bị mắc Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng.
Sau đây là chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 mới được ban hành tại Nghị định 29/2022/NĐ-CP như sau:
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập:
– Được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại;
– Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài các chế độ quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 11 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần với mức như sau:
– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày mức 1.855.000 đồng/người;
– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 30 ngày liên tục trở lên mức 3.710.000 đồng/người.
Nghị định 29/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4/2022.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Người #tham #gia #chống #dịch #bị #mắc #Covid19 #được #hỗ #trợ #đến #triệu #đồng

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng với người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịch
Theo đó, đối với người tham gia công tác hỗ trợ chống dịch bị mắc Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng.
Sau đây là chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 mới được ban hành tại Nghị định 29/2022/NĐ-CP như sau:
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập:
– Được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại;
– Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.
* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài các chế độ quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 11 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần với mức như sau:
– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày mức 1.855.000 đồng/người;
– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 30 ngày liên tục trở lên mức 3.710.000 đồng/người.
Nghị định 29/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4/2022.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Người #tham #gia #chống #dịch #bị #mắc #Covid19 #được #hỗ #trợ #đến #triệu #đồng


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button